Kisnyomtatvány-gyűjtemény

Hagyatékok, irodalmi körök anyagai, egyedi vagy dedikált dokumentumok adják a gyűjtemény egyik felét, és könyvtárakban ritkán őrzött tételek, mint meghívók, szórólapok, gyászjelentések kevésbé látványos, de forrásértékű köre a másikat. A kisnyomtatványok általában a közgyűjtemények legjelentéktelenebb elemeinek tűnnek, a legtöbb helyen állományba sem veszik őket. Pedig a különböző alkalmakra szóló meghívók, megrendelőlapok, névjegyek stb. több okból is különleges értéket képviselnek. A hagyatékokból bekerülő kisnyomtatványok feltárnak egy kapcsolatrendszert, érdeklődési kört, néha gyűjtőszenvedélyt (volt, aki gyászjelentések felhalmozásában élte ki). A hagyatékok egyébként is különleges világot vetítenek elénk, hiszen egy adott személy nem csak tárgyaiból, könyveiből, kézirataiból ismerhető meg, hanem éppen a jelentéktelennek tűnő, de megőrzött könyvjelzőkből, szórólapokból vagy éppen egy múzeumba szóló belépőjegyről.

Könnyebben meglátjuk az értéket a dedikációval, autográf aláírással, kézjegyekkel ellátott kisnyomtatványokban. Pedig az aláíró személy érdekességén túl, innen tudható meg sok apró izgalmas részlet régi idők eseményeiről: például, hogy egy irodalmi esten valamikor a kinyomtatott meghívó programjával ellentétben egy adott műsorszám elmaradt, más szerepelt vagy mondjuk pótlólagos programpont is helyet kapott a műsorban.

Természetesen az egyedi vagy ritka nyomatok különösen nagy éréket képviselnek a gyűjteményen belül. Így például gazdag 1848-as dokumentumaink között kiemelt helye van 
Petőfi Sándor német nyelvű körözésének vagy Heinrich Hentzi császári és királyi vezérőrnagy statáriumot kihirdető proklamációjának. 
Fontos szerepet töltenek be az egyes irodalmi társaságokhoz, folyóiratokhoz kapcsolódó dokumentumok is, mert ezek általában összetettségükben nyújtanak új, jelentős, kiegészítő 
jellegű információkat.
Különösen szívünkön viseljük az emigráció életének dokumentálását, ami sokkal nehezebb feladat (az egyes diaszpóráktól való kapcsolatfelvételtől a hazaszállításig), mégis aktívan keressük ezeket a lehetőségeket, mert ha időben nem is távoli történésekről adnak is hírt, mégis pótolhatatlanok. 
Szorosan nem tartozik feladataink közé és gyűjtőkörünkbe, mintavételi szinten és szándékkal mégis gyűjtjük a kortörténeti események kisnyomtatványokban megmutatkozó lenyomatait. 
Az országgyűlési választások, népszavazások, tömegmozgalmak programjai stb. nem csak kortárs kiállítások kiegészítő anyagai lehetnek, de érthetőbbé tehetik a jövő, nem csak az internet esetlegességére és zárt információra támaszkodó kutatói számára az irodalmi életet is.
A gyűjtemény anyagából majdnem 21.000 dokumentum került eddig feldolgozásra, a folyamatos retrospektív feltárás mellett igyekszünk kellő hangsúlyt fektetni a gyarapításra is, különösen a hagyatékokat illetően, melyek a PIM sajátosságát adják.
 
Kapcsolat: E-mail: kutatoszolgalat@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 217