„Salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral”

Műhelykonferencia a Babits-kritikai kiadások filológiai és textológiai kérdéseiről

 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös szervezésében

 

Petőfi Irodalmi Múzeum

Vörös terem

2019. december 9.

 

 

Kétféle jó klasszikus-kiadást képzelhetek. Egyiket a tudománynak. Másikat a művelt közönségnek. Egyik adja az apparátust. Másik az eredményt. Egyik salakos szesz, tölcsérrel és szűrőpapírral. Másik a tiszta, lepárolt aranynedv. Egyik csupa kérdés és probléma. Másik csak kincs és felelet.

Babits Mihály: Balassa

 

9.00– 9.20. Köszöntők

Török Petra (főigazgatóhelyettes – PIM)

Szilágyi Márton (elnök – MTA Textológiai Bizottság)

Sipos Lajos (kutatócsoport-vezető – PPKE – Babits Kutatócsoport)

 

9.20–10.10 – I. szekció – Levelezés

Elnök: Boka László (OSzK)

Sebők Melinda: Filológiai problémák, érdekességek a Babits-életműben (az 1927 - 1929-es periódus dokumentumai tükrében)

Horváth Zsuzsa: Babits és Weöres Sándor levelezése

                        Hozzászólások, vita

            10.10–10.30. Kávészünet

 

10.30–11.20 – II. szekció – Levelezés

Elnök: Takács László (PPKE)

Horváth Réka: Szlovák önmeghatározásra tett kísérletek és a magyar-román „kultúrközeledés” lehetőségei a Babits-levelezés ismeretében

Molnár Ildikó: Babits és Jancsó Elemér

                        Hozzászólások, vita

            11.20–11.40. Kávészünet

 

11.40–13.00 – II. szekció – Versek és digitalizáció

Elnök: Kappanyos András (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)

Major Ágnes: 146×98 mm – Az Ady Endrének című vers datálásáról

Szénási Zoltán: A Húsvét előtt előtt – Babits legismertebb háborúellenes versének keletkezéstörténete és a kronológia elve a kritikai kiadásban

Káli Anita: Babits Mihály verseinek digitális kritikai kiadása és lehetőségei

                        Hozzászólások, vita

Komáromi Csaba: Régi és új szerzemények – Babits Mihály útjai a PIM Kézirattárába

            13.00–14.00. Ebédszünet

 

14.00–15.30 – III. szekció – Tudományos próza

Elnök: Tverdota György (ELTE)

Visy Beatrix: Törésvonalak, hálózatok Az európai irodalom történetének kézirataiban

Borbás Andrea: Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett beszédei datálási nehézségei

Rózsafalvi Zsuzsanna: A Magyar ritmus textológiai problémái

                      Hozzászólások, vita

          15.30–16.00 – Kávészünet

 

16.00–17.15 – IV. szekció – Műfordítások és versek

Elnök: Parádi Andrea (PIM)

Mátyus Norbert: Az Isteni színjáték mint magyar vers

Kelevéz Ágnes: Egy Babits-vers átváltozásai – A Pro mortuis ignotistól az Esti imádságig

Buda Attila: Töredék és szövegváltozat Babits Mihály életművében – Az 1911–1915 közötti évek verstöredékei

                        Hozzászólások, vita

            17.15–17.30. Zárszó – Szénási Zoltán

 

A konferencia alkalmából a PIM Régi és új szerzemények - Babits Mihály útjai a PIM Kézirattárába címmel egynapos tárlatot rendez.