Rába György: Bibliográfia

Bibliográfia

Önálló kötetek

Az Úr vadászata. Versek. Bp. [1943.] Hungária.

Búvár. Versek. Bp. [1947.] Hungária.

Nyílttenger. Versek és műfordítások. Bp. 1961. Magvető.

A szép hűtlenek. Babits, Kosztolányi és Tóth Árpád versfordításai. Bp. 1969. Akadémiai.

Férfihangra. Versek. Bp. 1969. Magvető.

Szabó Lőrinc. Bp. 1972. Akadémiai.

Lobbanások. Versek. Bp. 1973. Magvető.

Rovások. Versek. Bp. 1980. Magvető.

Babits Mihály költészete 1903–1920. Bp. 1981. Szépirodalmi.

Próbaidő. Versek. Bp. 1982. Szépirodalmi.

Babits Mihály. Bp. 1983. Gondolat.

A beszéd folytatása. Versek. Békéscsaba. 1984. Békéscsabai Megyei Könyvtár.

Csönd-herceg és a nikkel-szamovár. Bp. 1986. Szépirodalmi.

A valóság vendége. Versek. Bp. 1987. Szépirodalmi.

Kézrátétel. Versek. Bp. 1992. Szépirodalmi.

Kopogtatás a szemhatáron. Versek. Bp. 1993. Orpheusz Könyvek.

Közbeszólás. Versek. Bp. 1994. Liget Műhely Alapítvány. (Liget Könyvek.)

Ráismerések. Versek. Bp. 1996. Balassi.

Ráismerések. Versek. Bp. 1996. Az író kiadása. [Kereskedelmi forgalomba nem került.]

A vonakodó Cethal. Új és válogatott versek. Bp. 1998. Nagyvilág.

Remények és csalódások. Elbeszélések. Bp. 2000. Orpheusz.

A jelenlét furfangjai. Új versek 1997–2000. Bp. 2001. Liget Műhely Alapítvány.

Sárkányeregetés. Versek. Bp. 2003. Liget Műhely Alapítvány.

Földlakó. Versek 2003–2006. Bp. 2006. Liget Műhely Alapítvány.

Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé. Bp. 2008. Argumentum, 244 p.

Disputa önmagammal. Versek. Bp. 2010. Nagyvilág, 72 p.

Önálló műfordítás-kötetek

Leopardi, Giacomo: Magános élet. Válogatott versek. Ford.: R. Gy. Utószó, jegyzetek: Nemeskürty István. Bp. 1958. Magvető.

Modern olasz költők. Antológia. Szerk., vál. és jegyz.: R. Gy. Bev.: Sallay Géza. Bp. 1965. Magvető.

Olasz költők antológiája. Vál., bev. és az életrajzokat írta: R. Gy. Bp. 1966. Móra. (Kozmosz Könyvek.) (A világirodalom gyöngyszemei.)

Idegen ünnepek. Huszadik századi külföldi versek. Műfordítások. Bp. 1974. Magvető.

 

A bibliográfiát összeállította Csűrös Miklós.