Nemes Nagy Ágnes: Bibliográfia

Bibliográfia

Életműsorozat

Összegyűjtött versek – Közel 100 kiadatlan verssel. (Szerkesztette a szöveget gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Ferencz Győző.) Budapest. 2016. Jelenkor, 783 p.

A gyufaskatulyától Prométheuszig. Összegyűjtött interjúk, beszélgetések. (Szerk., szöveggond., utószó, jegyz.: Nemeskéri Luca, Lénárt Tamás.) Budapest. 2018. Jelenkor, 710 p.

A névtelenek senkiföldje. Összegyűjtött tanulmányok, esszék. (Szerk.: Ferencz Győző.) Budapest. 2022. Jelenkor, 816 p.

Önálló kötetek

Kettős világban. Versek. Bp. 1946. Újhold, 31 p.

Szárazvillám. Versek és műfordítások. Bp. 1957. Magvető, 206 p.

Barátaink a ház körül. Verses képeskönyv. Bp. 1961. Móra. (Leporelló.)

Az aranyecset. Keleti mese. Bp. 1962. Móra, 150 p. = 2. kiad.: Bp. 1979. Móra, 120 p. = 3. kiad.: [Bp.] 1993. Századvég, 109 p.

Jó reggelt, gyerekek. Verses képeskönyv. Bp. 1962. Móra. (Leporelló.)

Ki ette meg a málnát? Verses képeskönyv. Bp. 1963. Móra. (Leporelló.) = 3. kiad.: Bp. 1983. Móra, [11] t.

Lila fecske. Gyermekversek. Bp. 1965. Móra, 38 p.

Napforduló. Versek. Bp. 1967. Magvető, 84 p.

Nyúlanyó húsvétja. Bp. 1968. Móra, [12] p. (Leporelló.) = 5. kiad.: Bp. 1982. Móra, [12] p. (Leporelló.)

A lovak és az angyalok. Válogatott versek. Bp. 1969. Magvető, 197 p. = 2., bőv. kiad.: Bp. 1973. Magvető.

Mit látunk az utcán? Verses képeskönyv. Bp. 1974. Móra. (Leporelló.) = 3. kiad.: Bp. 1980. Móra, [12] t. = 4. kiad.: Bp. 1982. Móra, [12] t.

64 hattyú. Tanulmányok. Bp. 1975. Magvető, 285 p.

Mennyi minden. Gyermekversek. Bp. 1975. Móra, 39 p.

Bors néni könyve. Gyermekversek és mesék. Bp. 1978. Móra, 53 p. = 2. kiad.: Bp. 1983. Móra, 53 p.

Éjszakai tölgyfa. Békéscsaba. 1979. Békéscsabai Megyei Könyvtár, 9 lev. [16 p.]

Szökőkút. (A Lila fecske, a Mennyi minden és a Bors néni könyve gyermekverseinek gyűjteménye.) [Bp.] 1979. Móra, 69 p. = 2. kiad.: Bp. [1984.] Móra, 69 p.

Között. Összegyűjtött versek. Bp. [1981.] Magvető, 216 p.

Metszetek. Esszék, tanulmányok. Bp. 1982. Magvető, 446 p.

A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról. Bp. 1984. Magvető, 201 p. = [Szentendre.] 1998. Kairosz, 201. p.

A Föld emlékei. Összegyűjtött versek. Bp. [1986.] Magvető, 269 p.

Felicián vagy A tölgyfák tánca. Bp. 1987. Móra, 30 p.

Látkép, gesztenyefával. Esszék. Bp. 1987. Magvető, 483 p.

Szőke bikkfák. Verselemzések. Bp. 1988. Móra, 109 p. (Diákkönyvtár)

Solstizio Napforduló. Trad.: Marinka Dallos, Jole Tognelli. (Kétnyelvű.) Roma–Bp. 1988. Ed. Empiria–Magvető, 177 p.

Szó és szótlanság. Összegyűjtött esszék I. Bp. [1989.] Magvető, 611 p.

A magasság vágya. Összegyűjtött esszék II. Bp. [1992.] Magvető, 507 p.

Amerikai napló. Iowa, 1979. S. a. rend.: Lengyel Balázs. Bp. 1993. Századvég, 161 p.

Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött versei. Gondozta: Lengyel Balázs. Bp. 1995. Osiris–Századvég, 330 p. = 2. kiad.: Bp. 1997. Osiris, 332 p.

Nemes Nagy Ágnes – Lengyel Balázs: A tünékeny alma. Pécs. 1995. Jelenkor, 320 p. = 2. kiad.: Pécs. 2000. Jelenkor.

Nemes Nagy Ágnes levelesládája. Válogatott levelezésének kis gyűjteménye. S. a. rend., szerk.: Lengyel Balázs. Bp. 1995. Magyar Írószövetség–Belvárosi, 123 p.

Nemes Nagy Ágnes válogatott versei. Szerk. és utószó: Lengyel Balázs. Bp. 1997. Unikornis, 256 p. (A Magyar Költészet Kincsestára.)

Erkölcs és rémület között. In memoriam Nemes Nagy Ágnes. Vál., szerk., összeáll.: Lengyel Balázs, Domokos Mátyás. [Bp.] 1996. Nap, 399 p. = 2. kiad.: [Bp.] 1999. Nap, 399 p. = 3. kiad.: [Bp.] 2004. Nap, 399 p.

A gondolj-rám virág. Gyermekversek. Bp. 1999. Osiris, 187 p.

Válogatott versek és esszék. Vál., jegyz.: Ferencz Győző. Bp. 2003. Osiris, 210 p.

Az élők mértana I–II. Prózai írások. Szerk., utószó: Honti Mária. Bp. 2004. Osiris.

Egy ezüstnyárfát adj nekem. Válogatott versek. Paál Zsuzsanna képeivel. [Bp. 2004. Prospektus Nyomda.]

Rejtély és ráció. Nemes Nagy Ágnes verskéziratai és rajzai. Vál., szerk.: Kemény Aranka. Előszó: Székely Magda. Bp. 2004. Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az öt fenyő. Utószó: Balogh Tamás. Bp. 2005. Tiszatáj. (Tiszatáj Könyvek.)

Nemes Nagy Ágnes válogatott versei. Vál.: Tarján Tamás. Bp. 2009. Holnap.

Felicián vagy A tölgyfák tánca. Ill.: Róth Anikó. Bp. 2010. Akadémiai Kiadó, 34 p. (Mesetárs sorozat) (Az on-line hangos mese a könyvben található kód segítségével meghallgatható Udvaros Dorottya előadásában.)

Magyarul és világul. Útinaplók. S. a. r., jegyz.: Buda Attila, Ferencz Győző, Lengyel Balázs. Bp. 2014. Helikon.

Kósza varjak. Versek. (Ill.: Szegedi Katalin.) Budapest. 2019. Móra, 34 p.

„láthatatlan selyemsál a számon” – Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiből. Szerk. Buda Attila, Pataky Adrienn, Tüskés Anna. Bp. 2019. Gondolat, 272 p.

Szorongatott idill – Nemes Nagy Ágnes, Lengyel Balázs, Polcz Alaine, Mészöly Miklós levelezése 1955-1997. Budapest. 2021. Jelenkor, 272 p.

“Maszk nem takarta már”.  Nemes Nagy Ágnes-képeskönyv. ( Szek.: Nagy Boglárka.) Budapest. 2022. Jelenkor, 184 p.

Szilánkos fényjelek. Válogatott írások. Budapest. 2022. Jelenkor–Libri, 88 p.

Önálló műfordítás-kötetek

Vándorévek. Válogatott műfordítások. Bp. 1964. Magvető, 382 p.

Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak engem. Nemes Nagy Ágnes válogatott műfordításai. Vál. és utószó: Buda Attila. Bp. 2009. Ráció – Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 128 p.

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Periodikumokban, antológiákban, alkalmi kiadványokban megjelent művek

Hinta dal. Új Cimbora 1933. június 20., 10. p.

Juhászbojtár. Új Cimbora 1933. november 20., 9. p.

Karácsony. [I] Új Cimbora 1933. december 20., 12. p.

Tavaszi ének. Református Élet 1935. március 30., 108. p.

A diszkoszvető. A Mi Utunk 1935/6. 7. p.

Fényt énekelek. Református Élet 1936. szeptember 12., 321. p.

Istenes ének. Református Élet 1937. augusztus 28., 330. p.

Karácsony. [II] Református Élet 1937. december 25., 510. p.

Háború előtt, Református Élet 1939. január 1., 3. p.

Firenzei szonett. A Mi Utunk 1939/3. 9. p.

Pávák az erdőben. A Mi Utunk 1939/3. 9. p.

Japán vers. A Mi Utunk 1939/4. 11. p.

Vissza. Református Élet 1940. április 20., 2. p.

Jó volna… A Mi Utunk 1940. március, hátsó borító.

Vágy. A Mi Utunk 1940. május, hátsó borító.

Láttam őt. A Mi Utunk 1940/6. 6. p.

Hangulat. A Mi Utunk, 1940. október, hátsó borító.

Kalács. A Mi Utunk 1940. 11/5. p.

Ősz. A Mi Utunk 1942/12. 4. p.

Vigasztaló. A Mi Utunk 1942/12. 4. p.

Nyári elégia. Új Idők 1943. július 17., 62. p.

A szomj. Magyarok 1945. szeptember (3. szám), 127. p.

Macska. Új Idők 1945. november 3., 360. p.

A szabadsághoz. Magyarok 1945. december (6. szám), 279. p.

Trapéz és korlát. Pilinszky János versei. Újhold, 1946/1. 152 p.

Barátom emlékére. Új Idők 1946. január 12., 21. p.

Reggeli egy dán kocsmában. Új Idők 1946. február 9., 117. p.

Őseimhez. Szabad Szó (esti), 1946. április 4., 2. p.

A halottak. Magyarok, 1946/4. 165. p.

Hadijelvény. Újhold, 1946. július (1. szám), 23. p.

Alázat. Újhold 1946. július (1. szám), 25. p.

Három vers. Új Idők 1946. szeptember 7., 502. p.

Elégia egy fogolyról. Magyarok 1946/9. 539–540. p.

Az őszi tarlón. Új Idők 1946. október 5., 590. p.

Keress hazát! Új Magyarország 1947. január 4., 2. p.

Nem akarok. Új Idők 1947. január 11., 39. p.

Otthon. Új Idők 1947. február 1., 112. p.

Bűn. Magyarok 1947/3. 192. p.

Tavasz felé. Újhold 1947. június (1–2. szám), 11. p.

A szó. Tiszatáj 1947/5. 14. p.

Vonatok. Nagyvilág 1947/7. 1. p.

Hasonlat. Új Idők 1947. október 11., 343. p.

A reményhez. Újhold 1947. október (3. szám), 118-119. p.

Dél. Új Idők 1948. november 6., 280. p.

Utazás. Újhold 1948. február–május (2. szám), 96. p.

Határon, 1944. Csillag 1949/4. 16–17. p.

Város, télen. Vigilia 1955/4. 181–182. p.

Jég. Magyar Nemzet 1956. október 14., 3. p.

Tájképek. Vigilia 1957. október (3. szám), 147. p.

A hindu énekekből. Kortárs 1958/3. 346. p.

Angyalok. Vigilia 1958/4. 227. p.

Út. Kortárs 1958/8. 186. p.

A lovak és az angyalok. Vigilia 1959/2. 100. p.

Névtelen. Kortárs 1959/8. 210. p.

Az alvóhoz. Kortárs 1959/8. 210. p.

Siney Keyes. Nagyvilág, 1960/1. 22–23. p.

A tó. Kortárs 1960. 11/702. p.

Fenyő. Kortárs 1960. 11/702. p.

Dalok. Kortárs 1960. 11/702–703. p.

Éj. Kortárs 1960. 11/703. p.

A lovas. Kortárs, 1961/7. 26. p.

Fernando Pessoa. Nagyvilág, 1964/8. 1123–1124 p.

Ekhnáton jegyzeteiből. Kortárs 1964/12. 1921. p.

Lélegzet. Kortárs 1964/12. 1922. p.

Széndioxid. Kortárs 1964/12. 1922. p.

Babits Mihály: Esti kérdés. [Verselemzés] = Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. Gondolat, 135–142. p.

Hajózni szükséges. A szerző Napforduló című kötetéről. Könyvtájékoztató, 1966/9. 2 p.

József Attila: Eszmélet. Verselemzés. = Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. Gondolat, 317–325. p.

Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz. Verselemzés. = Miért szép? Századunk magyar lírája verselemzésekben. Bp. 1966. Gondolat, 200–205. p.

Az alvó lovasok. Kortárs 1967/3. 384. p.

Egy Rilke-vershez. Rainer Maria Rilke: Este. Nagyvilág, 1967/7. 1081–1083. p.

Ház a hegyoldalon. Kortárs 1967/8. 1219–1227. p.

From add  job tramp to avant-garde artist. Kassák Lajosról. New Hungarian Quarterly, 1967. (28.) 94–97. p.

Egy Saint-John Perse vershez. Saint-John Perse: A fal. Nagyvilág, 1968/3. 434–436 p.

Egy Csokonai-vers keletkezéséről. Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem. Irodalomtörténet, 1969/1. 120–125. p.

A látvány. Dolgozók Lapja 1969. április 13., 7. p.

A lovak és az angyalok. A szerző saját kötetéről. Könyvtájékoztató, 1969/5. 8. p.

Vihar. A Hét 1969. június 29., 9. p.

Formahűség, szóválasztás. Hozzászólás a PEN Club vitájához. Nagyvilág, 1970/3. 364. p.

Életképek 1944-ből. Kritika, 1970/4. 12–20. p.

A keszthelyi Sappho. Dukai Takách Judit emlékezete. Magyar Hírlap, 1970. aug. 9. 10. p.

„Tünékeny alma.” Önvallomás. Kritika, 1970/9. 31–32. p.

Ki nekem Jézus? Vigilia, 1970/12. 860. p.

Tölgy. Petőfi Népe 1971. március 7., 7. p.

A hatvanéves Kálnoky László köszöntése. Nagyvilág, 1972/9. 1437. p.

Jegyzetek a francia Füst-kötetről. Nagyvilág, 1973/3. 430–432. p.

Áriel, Óperenciák. Weöres Sándorról. Nagyvilág, 1973/6. 955–956. p.

[Csokonai Vitéz Mihály]: Valódi tulipánt. Egy Csokonai-vers keletkezése. Tartózkodó kérelem. Élet és Irodalom, 1973/51. 12–13. p.

Rónay György 60 éves. Nagyvilág, 1973/10. 1594–1596. p.

Fodor András – Lator László – Nemes Nagy Ágnes: A műfordító Illyés. Nagyvilág, 1974/8. 1235–1241. p.

Párbeszéd a mai versről. Élet és Irodalom, 1974/9. (márc. 2.) 5. p.

Tudjuk-e hogy mit csinálunk? Új Írás, 1974/12. 91–98. p.

Napról napra. A stilisztikáról. Nagyvilág, 1975/1. 120–123. p.

Tárgyaim. Kortárs, 1975/1. 143–150. p.

Részletek öregkori arcképhez. Kassák Lajosról. Kortárs, 1975/2. 319–322. p.

Az első költő. Áprily Lajosról. Kortárs, 1975/3. 488–491. p.

Szerb Antal mégis itthon van. Élet és Irodalom, 1975/5. 4. p.

Egy nem lombhullató fiúcska. A műfordításról. Nagyvilág, 1975/6. 910–912. p.

Húszezer éves vétkeink. Élet és Irodalom, 1975/24. 5. p.

Rilke-almafa. Száz éve, 1875. december 4-én született Rainer Maria Rilke. Nagyvilág, 1975/12. 1868–1880. p.

Babits Mihály: Esti kérdés. Irodalmi alkotások elemzése. Vál.: Gábor Emil. Bp. 1976. Szépirodalmi, 250–256. p.

Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz. Irodalmi alkotások elemzése. Vál.: Gábor Emil. Bp. 1976. Szépirodalmi, 232–236. p.

Csillagszemű hanyatlása. A költői kép, a hasonlat a huszadik századi költészetben. Élet és Irodalom, 1976/38. 4. p.

Az igazi krimi. Agatha Christie (1891–1976) halálára. Nagyvilág, 1976/3. 475. p.

Vár, esküvő, fekete bársony. Tekints a múltra, nézz a jövendőre… Tükör, 1976/3. 8–9. p.

Századunk útjain. Rónay György műfordításai. Nagyvilág, 1976/7. 1092–1095. p.

Füst Milán kilencvenedik születésnapján. Élet és Irodalom, 1978/28. 10. p.

Verne Gyula és gyermekei. Nagyvilág, 1978/2. 271–276. p. = A rejtélyes Verne Gyula. Vál., szerk.: Kuczka Péter. Bp. 1978. Móra, 289–302. p. (Kozmosz Könyvek.)

A költői kép. Kortárs, 1978/9. 1456–1478. p.

Írószobám. Beszélgetés Nemes Nagy Ágnessel. Riporter: Mezei András. Jelenkor, 1978/10. 942–962. p.

Kedvező éghajlat. A Gyergyai Albert által szerkesztett, Ima az Akropoliszon című, francia esszéket tartalmazó antológiáról. Nagyvilág, 1978/11. 1698–1702. p.

Asztal és kenyér. Rónay Györgyről. Vigilia, 1979/3. 177–179. p.

Kinek ajánlja Nemes Nagy Ágnes a Szökőkutat? Népszabadság, 1979. jún. 10. 14. p.

Magyar jambus. Nagyvilág, 1979/8. 1227–1235. p.

A pályatárs szemével. Válaszol Nemes Nagy Ágnes. Beszélgetőtárs: Domokos Mátyás. Kortárs, 1979/12. 1981–1990. p.

Emlékezés Áprily Lajosra. Confessio, 1980/4. 65–71. p.

Jegyzetek a rejtőzésről. Székely Magda versei. Élet és Irodalom, 1980/16. 10–11. p.

Versről versre: Ekhnáton éjszakája. Beszélgetőtárs: Lator László. Jelenkor, 1980/9. 833–840. p.

 „A háborúnak vége.” Riporter: Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1980/11. 1702–1716. p.

A vers mértana. Kortárs, 1980/12. 1971–1987. p.

Előszó egy verseskötethez. A magyar líra néhány vonása. (Nemes Nagy Ágnes: Selected poems. Transl.: Bruce Berlind.) Nagyvilág, 1980/12. 1859–1865. p.

Arcképvázlatok, fiatalokról. 33 x 10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Riporter: Nádor Tamás. Bp. 1980. Móra, 374–379. p. (Kozmosz Könyvek.)

Verstani veszekedések. Arany János: Keveháza. Jelenkor, 1981/1. 79–81. p.

A gyermekversek minősége. Könyv és Nevelés, 1981/3. 95–98. p.

Villamos-végállomás. Kortárs 1981/4. 499–501. p.

Fiskalitáshuta. Jelenkor 1981/9. 769–770. p

Látkép, gesztenyefával. Beszélgetőtárs: Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1981/9. 1341–1395. p.

János Pilinszky: a very different poet. New Hungarian Quarterly, 1981. (84.) 54–59. p.

Magyar jambus. A műfordítás ma. Tanulmányok. Szerk.: Bart István, Rákos Sándor. Bp. 1981. Gondolat, 308–328. p.

Szavak divatja. Ez most a divat. Tanulmányok, esszék, cikkek, versek, novellák. Szerk.: Horgas Béla, Levendel Júlia. Bp. 1981. Gondolat, 113–122. p.

Valaki más. Búcsú Pilinszky Jánostól. Élet és Irodalom, 1981. (23.) 5. p.

Költészet és valóság. Beszélgetés Kabdebó Lóránttal a Villamos című versről. Életünk, 1981/11. 942–949. p.

[Többekkel:] Jékely Zoltán emlékezete. Confessio, 1982/3. 61–70. p.

Szikvója-erdő. Szolnok Megyei Néplap 1982. április 10., 9. p.

Dsida Jenő változásai. Kortárs, 1982/5. 757–762. p.

A somvirágos oldal. Áprily Lajos versének elemzése. Beszélgetőtárs: Lator László. Jelenkor, 1982/7–8. 692–698. p. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 236–249. p.

Teraszos tájkép. Kortárs 1982/9. 1406–1408. p.

Ekhnáton éjszakája. Verselemzés. Beszélgetőtárs: Lator László. = Domokos Mátyás – Lator László: Versekről, költőkkel. Bp. 1982. Szépirodalmi, 250–264. p.

Irodalmi szénaboglya. Félreértések. Élet és Irodalom, 1982. dec. 24. 4. p.

A költői kép sorsa. A pályatárs szemével. Riporter: Domokos Mátyás. Bp. 1982. Magvető, 321–344. p.

Megkérdeztük Nemes Nagy Ágnestől: miért kontárkodik a tudomány dolgába a költő? = Mezei András: Megkérdeztük… Bp. 1982. Gondolat, 124–129. p.

Megkérdeztük Nemes Nagy Ágnest, hogyan lesz az ember költő? = Mezei András: Megkérdeztük… Bp. 1982. Gondolat, 197–204. p.

Sorok és sorközök. Beszélgetés… a versről és a verselemzésről. Köznevelés, 1982/25. 21–22. p.

Alany és tárgy. = Mint különös hírmondó. Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára. Szerk.: Kelevéz Ágnes. Bp. 1983. PIM–NPI. 37–43. p.

Analyse des Gedichts „Abendfrage” von Mihály Babits. Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1983/3–4. 209–215. p.

Lázár. Heves Megyei Népújság 1983. április 9., 8. p.

Római tél. Jelenkor 1983/6. 482. p.

Víz és kenyér. Jelenkor 1983. 11/961–962. p.

A hegyi költő. Vázlat Babitsról. (1–3.) Kortárs, 1983/10–12. 1507–1532. p., 1730–1749. p., 1843–1865. p.

Író és közélet. Riporter: Szerdahelyi István. Kritika, 1984/1.

Sorsfordító pillanatok. Beszélgetőtárs: Kabdebó Lóránt. Kortárs, 1984/5. 794–801. p.

A hegyi költő. A szerző saját kötetéről. Könyvvilág, 1984/10. 6. p.

Múzeumi séta. Jelenkor 1984. 12/1116–1117. p.

A hegyi költő. Vázlat Babits lírájából. = Dedikálom… (Ajándékkönyv a Könyvvilág előfizetőinek.) [Bp. 1985]. Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, 102–106. p.

Futóeső. Vigilia 1985/6. 449. p.

Ízlésváltozások a Kosztolányi vers körül. Kritika, 1985/7. 10–11. p.

A magyar nyelv dicsérete. Vallomás. Költők az anyanyelvről. Szerk.: Z. Szabó László. [Győr.] 1985. Kazinczy Gimn. és Eü. Szakközépisk., 79 p.Falevél-szárak. Újhold-Évkönyv 1986/2. 194–196. p.

A szirakuzai kikötő. Csorba Győzőről. Jelenkor, 1986/11. 963–964. p.

Hó. Szolnok Megyei Néplap 1986. december 20., 8. p.

Fák. A Hét 1987. január 3., 15. p.

Utóhang. Lengyel Balázs: Angol tanú című írásához. = Újhold-Évkönyv, 1987/2. 372–376. p.

Próféta, nem próféta. Kassák Lajosról. Kortárs, 1987/5. 50–87. p.

Egy város télen. Jelenkor 1987/6. 485. p.

Erdélyi erdő. Áprily Lajosról. Új Tükör, 1987/46. 10–11. p.

Ízlésváltozások a Kosztolányi-vers körül. = A rejtőző Kosztolányi. Esszék, tanulmányok. Szerk.: Mész Lászlóné. [Bp.] 1987. Tankönyvkiadó, 160–166. p.

József Attila: „Költőnk és kora.” Verselemzés. Jelenkor, 1987/12. 1081–1084. p.

Áprily és a természet. Jelenkor, 1988/4. 343–346. p.

Lement a nap. Szolnok Megyei Néplap 1988. június 25., 9. p.

Ballada? Arany János: V. László. Élet és Irodalom, 1988/20. 10. p.

Csend és hangerő. Két verselemzés. Petőfi Sándor: A Tisza, Vörösmarty Mihály: Előszó. Kortárs, 1988/9. 116–127. p.

Versek közelről. Rainer Maria Rilke: Archaikus Apolló-torzó. Jelenkor, 1988/9. 819–923. p.

Verselemzés. Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághoz. Életünk, 1988/10. 908–913. p.

Versek közelről. Babits Mihály: A csengettyűsfiú. Jelenkor, 1988/10. 931–935. p.

Versek közelről. Guillaume Apollinaire: Kikericsek. Jelenkor, 1988/11. 1043–1047. p.

Versek közelről. Pilinszky János: A szerelem sivataga. Jelenkor, 1988/12. 1121–1125. p.

 „Elemi reményeink: szabadság, kenyér, demokrácia.” Alföld, 1989/2. 44–46. p.

Köszöntő. Jelenkor 1991/1. 1. p.

Négyen – 1956-ban. Emlékezés. = Újhold-évkönyv, 1991/2. 299–304. p.

A kertben. Orpheus 1991/4. 3–4. p.

Megjegyzések a szabadversről. Iskolakultúra, 1991/4. 3–12. p.

[Többekkel:] Legendák Jékely Zoltánról. Összegyűjtötte: Albert Zsuzsa. Forrás, 1991/9. 77–85. p.

Telefonok 1989. jún. 27-től. Bevezeti: Lengyel Balázs. Naplószerű feljegyzések. Orpheus, 1991/4. 4–21. p.

1956 – parallel stories. Transl.: Elizabeth Szász. New Hungarian Quarterly, 1992. (127.) 86–99. p.

A fog. Bev.: Ferencz Győző. A kéziratos hagyatékból. Vigilia, 1993/1. 8. p.

Gyuri Marseille-ben. Egyszer, halála után. Bev.: Ferencz Győző. Rónay Györgyről. Vigilia, 1993/1. 9. p.

Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs Örley Istvánról. Holmi, 1993/1. 43–49. p.

Irodalmi szénaboglya. Holmi, 1993/1. 28–32. p.

Örkény Istvánról. Lengyel Balázzsal. Holmi, 1993/1. 43–49. p.

Ízlésváltozások a Kosztolányi vers körül. = Tükörben. Kosztolányi Dezső. Összeáll.: Réz Pál. Bp. 1993. Századvég, 369–377. p.

Kétféle szeretet. Kortárs, 1993/3. 126–128. p.

Thomas Mann mint álarc. A hagyatékból. Holmi, 1993/7. 955–958. p.

Lehet-e verset írni a 20. században? Riporter: Krassó László. Lyukasóra, 1993/7. 15. p.

Három jegyzet. (Kain, Ábel, gimnázium; Öröm (1988. július 5.); Folyómeder (Álom, 1988. február 12.). Kortárs, 1993/9. 37–41. p.

Beszélgetések Nemes Nagy Ágnessel. Riporter: Mezei András. CET, 1994. szept.–okt. 18–31. p.

Lengyel Balázs – Nemes Nagy Ágnes: Erdélyi út (I.) 1956. augusztus–szeptember. Holmi, 1995/6. 829–839. p.

Lengyel Balázs – Nemes Nagy Ágnes: Erdélyi út (II.) 1956. augusztus–szeptember. Holmi, 1995/7. 950–962. p.

Laudáció Lakatos István Graves-díja alkalmából. Orpheus, 1995/1996. 177. p.

A lélek nyugalmáért. Riporter és bev.: Kelevéz Ágnes. Jelenkor, 1995/5. 403–417. p.

Nemes Nagy Ágnes bogáncs-játékai. Motívumok egy régi tévéinterjúból. Összeáll.: Czigány György. Lyukasóra, 1996/5. 10. p.

Nemes Nagy Ágnessel beszélget Albert Zsuzsa. Nagyvilág, 1996/9–10. 659–673. p.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Between. Selected poems of Ágnes Nemes Nagy. (Vál.: Balázs Lengyel; ford.: Hugh Maxton.) Bp.–Dublin. 1988. Corvina–Dedalus, 93 p.francia

Selected poems. (Ford.: Bruce Berlind.) Iowa City. 1980. University of Iowa, 73 p.

francia

Ekhnaton. (Ford.: André Doms). Brüsszel. 1980. Int. de la Poésie, 15 p.

A lovak és az angyalok – Les Chevaux et les Anges. Költészeti antológia – Anthologie poétique. (Ford.: Paul Chaulot, Magda Csécsy, Anne-Marie de Backer, Guy de Bosschère, Pierre della Faille, André Doms, Pierre Emmanuel, Anikó Fázsy, Guillevic, Georges Kornheiser, Jean Lescure, Marie-Chantal Manset, Guillaume Métayer, Jean-Luc Moreau, Bernard Noël, Claude Roy, Gyula Sipos, György Timár, Judith Tóth, Bernard Vargaftig, Isabelle Vital.) (Szerk.: Tüskés Anna, bev. tanulm.:  Guillaume Métayer és Tóth Krisztina.) Sainte Colombe-sur-Gand. 2022. Rumeurs éditions, 288 p. (Centrale / Poésie.)

német

Dennoch Schauen. (Ford.: Paul Kárpáti et al.) Lipcse. 1986. Insel Verlag, 94 p.

olasz

Solstizio  Napforduló. (Kétnyelvű.) (Ford.: Marinka Dallos, Jole Tognelli.) Roma–Bp. 1988. Ed. Empiria–Magvető, 177 p.

szlovák

Ekhnáton az égben. Versek és esszék / Achnaton v nebi. Básne a eseje. (Kétnyelvű.) (Vál., ford.: Oldřich Kníchal.) Bp. 1999. Pont, 121 p.

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.