Csoóri Sándor: Bibliográfia

Bibliográfia

Életműsorozat

 

Csillagkapu. Válogatott gyermekversek. Válogatta: Balogh Júlia. Utószó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2018. Erdélyi Szalon–IAT K., 177 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat  I.)

Emlékkönyv. Fehér holló feketében. Válogatta, előszó: Balogh Júlia. Szerkesztette: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2018. Erdélyi Szalon–IAT K., 368 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat II.)

Éji nap - Nappali hold (1955-1989). Naplójegyzetek, töredékek I. Válogatta és szerkesztette: Balogh Júlia; Pálfy G. István. Utószó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2018. Erdélyi Szalon–IAT K., 240 p.  (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat  III.)

Éji nap - Nappali hold (1990-2011). Naplójegyzetek, töredékek II. Válogatta és szerkesztette: Balogh Júlia; Pálfy G. István. Utószó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2018. Erdélyi Szalon–IAT K., 304 p.  (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat IV.)

Régi vérfoltok vöröslenek. Kötetben meg nem jelent írások 1960-2008. Szerkesztette Balogh Júlia és Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2019. Erdélyi Szalon–IAT K., 304 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat V.)

Csoóri Sándor összegyűjtött versei I. Poétai útkeresések 1951-1967. Válogatta: Balogh Júlia. A kötetben meg nem jelent verseket gyűjtötte: Urbán László. Szerkesztette és utószó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2019. Erdélyi Szalon–IAT K., 277 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat VI.)

Csoóri Sándor összegyűjtött versei II. Költői magára találás 1967-1977. Válogatta: Balogh Júlia. Szerkesztette: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2019. Erdélyi Szalon–IAT K., 222 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat VII.)

Csoóri Sándor összegyűjtött versei III. Költői beérkezés  1980-1989. Válogatta: Balogh Júlia. Szerkesztette: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2019. Erdélyi Szalon–IAT K., 220 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat VIII.)

Csoóri Sándor összegyűjtött versei IV. A Parnasszuson 1994-2014. Válogatta: Balogh Júlia. Szerkesztette: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2019. Erdélyi Szalon–IAT K., 328 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat IX.)

Küzdelem a valósággal. Szociográfiai kísérletek a 60-as évekből. Szerkesztette: Balogh Júlia és Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2020. Erdélyi Szalon–IAT K., 228 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat X.)

Forgácsok a földön. Jegyzetek magyarságról, művészetről, népművészetről és a közéletről. Szerkesztette: Balogh Júlia és Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2020. Erdélyi Szalon–IAT K., 216 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat XI.)

A hagyomány föltámasztása. A bartóki, kodályi újjáteremtés útján. Szerkesztette: Balogh Júlia és Pálfy G. István. Előszó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2020. Erdélyi Szalon–IAT K., 256 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat XII.)

A megfigyelt ember I. Napi operatív információs jelentések 1979–1980. Szerkesztette: Bank Barbara és Soós Viktor Attila. Szentendre–Budapest. 2020. Erdélyi Szalon–IAT K., 588 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat.)

A megfigyelt ember II. Napi operatív információs jelentések 1981–1982. Szerkesztette: Bank Barbara és Soós Viktor Attila. Szentendre–Budapest. 2020. Erdélyi Szalon–IAT K., 656 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat.)

Nincs jövő irodalom nélkül I. A tisztánlátás keserűsége. Szerkesztette: Balogh Júlia és Pálfy G. István. Előszó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2021. Erdélyi Szalon–IAT K., 304 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat XIII.)

Nincs jövő irodalom nélkül II. Írói irodalomtörténet. A tisztánlátás keserűsége. Szerkesztette: Balogh Júlia és Pálfy G. István. Előszó: Pálfy G. István. Szentendre–Budapest. 2021. Erdélyi Szalon–IAT K., 360 p. (Nomád Nemzedék – Csoóri Sándor Életműsorozat XIV.)

 

Önálló kötetek

Felröppen a madár. Versek. Bp. 1955. Szépirodalmi, 72 p.

Ördögpille. Versek. Bp. 1957. Magvető, 89 p.

Menekülés a magányból. Versek. Bp. 1962. Magvető, 99 p.

Tudósítás a toronyból. Szociográfia. Bp. 1963. Magvető, 212 p.

Kubai napló. Útirajz, esszé. Bp. 1965. Magvető, 206 p.

A költő és a majompofa. Karcolatok. Bp. 1966. Magvető, 227 p.

Második születésem. Versek. Bp. 1967. Magvető, 110 p.

Faltól falig. Esszék. Bp. 1969. Magvető, 253 p.

Lekvárcirkusz bohócai. Gyermekversek. Bp. 1969. Móra, 38 p.

Csoóri Sándor – Kósa Ferenc: Forradás – Ítélet – Nincs idő. Irodalmi forgatókönyvek. Bp. 1972. Magvető.

Párbeszéd, sötétben. Versek. Bp. 1973. Magvető, 140 p.

Bíztató. Lyndhurst, NJ. (New Jersey, USA) 1973. Kaláka Publishing, 112 p.

Utazás félálomban. Novellák, esszék, karcolatok. Bp. 1974. Magvető, 237 p.

Sose harmadnapon. Versek. Békéscsaba. 1976. Békés Megyei Könyvtár. (Poesis Hungarica.)

A látogató emlékei. Versek. Bp. 1977. Magvető, 122 p.

Végjáték. Tizenkét rajz, melyekhez kísérő szöveget írt Csoóri Sándor. Szerző: Orosz János. Békéscsaba, 1977. Békés Megyei Könyvtár, 25 p.

Jóslás a te idődről. Versek. Bp. 1979. Magvető–Szépirodalmi, 350 p.

Nomád napló. Novellák, esszék, karcolatok. Bp. 1979. Magvető, 469 p.

Csoóri Sándor – Sára Sándor: 80 huszár. Irodalmi filmforgatókönyv. Bp. 1980. Magvető.

A tizedik este. Versek. Bp. 1980. Magvető, 105 p.

Iszapeső. Kisregény. Bp. 1981. Magvető, 98 p.

A félig bevallott élet. Esszék. Bp. 1982. Magvető, 434 p.

Tenger és diólevél. (+ Egykor elindula tizenkét kőmíves.) Esszék. Bukarest. 1982. Kriterion, 148 p.

Készülődés a számadásra. Esszé. New York. 1981. Püski Corvin.

A magyar apokalipszis. Töprengés a második magyar hadsereg összeomlásáról. Esszé. New York. 1981. Püski Corvin.

Elmaradt lázálom. Versek. Bp. 1982. Magvető, 109 p.

Tenger és diólevél. Esszé, előadás, versek. New York. 1982. Püski Corvin, 127 p.

Várakozás a tavaszban. Válogatott versek. Bp. 1983. Magvető, 479 p.

Kezemben zöld ág. Versek. Bp. 1985. Magvető, 106 p.

Készülődés a számadásra. Esszék. Bp. 1987. Magvető, 459 p.

Lábon járó verőfény. Gyermekversek. Bp. 1987. Móra, 53 p.

Csoóri Sándor breviárium. Válogatta, szerkesztette, a bibliográfiát készítette: Vasy Géza. Bp. 1988. Eötvös, 252 p.

A világ emlékművei. Versek. Bp. 1989. Magvető, 84 p.

Esztergomi töredékek. Versek, levelek, fényképek, dokumentumok. Válogatta, szerkesztette és bevezette: Nagyfalusi Tibor. Esztergom. 1990. 150 p.

Virágvasárnap. A 60 éves költő 60 verse. Bp. 1990. Magyar Bibliofil Társaság, 87 p.

Nappali hold. Esszék. Bp. 1991. Püski, 370 p.

Senkid, barátod. Válogatott versek. Bp.Ungvár. 1993. Trikolor Intermix, 167 p.

Tenger és diólevél I–II. Összegyűjtött esszék, naplók, beszédek 1961–1994. Bp. 1994. Püski, 1285 p.

Hattyúkkal, ágyútűzben. Versek. Bp. 1994. Kortárs, 121 p.

Ha volna életem. Versek. Bp. 1996. Kortárs, 106 p.

Szálla alá poklokra. Esszék. Miskolc. 1997. Felsőmagyarország, 231 p.

Csoóri Sándor válogatott versei. Szerkesztette: Cs. S. Bp. 1998. Unikornis, 230 p. (A Magyar Költészet Kincsestára.)

A jövő szökevénye. Összegyűjtött versek. Debrecen. 2000. Kossuth Egyetemi, 628 p.

Csöndes tériszony. Versek. Bp. 2001. Széphalom Könyvműhely, 116 p.

Forgácsok a földön. Tanulmányok, esszék, interjúk. Bp. 2001. Széphalom Könyvműhely, 246 p.

Elveszett utak. Esszék. Bp. 2003. Nap, 252 p.

Elkártyázott köpeny. Válogatott versek. Bp. 2004. Helikon, 384 p.

Visszanéztem félutamból. Esszék. Bp. 2004. Helikon, 242 p.

Hetvenöt. Versek. A verseket válogatta, a kötetet szerkesztette: Balogh Júlia és Görömbei András. Bp. 2005. Trifaux, 120 p.

Ünnep a hegyen. Vallomások a szülőföldről. Versek és esszék. Válogatta és szerkesztette: Káliz Sajtos József. Székesfehérvár. 2005. Vörösmarty Társaság, 150 p.

Futás a ködben. Versek. Bp. 2005. Nap, 120 p.

Tizenhét kő a parton. Esszék. Bp. 2007. Nap, 380 p.

Csoóri Sándor – Szakolczay Lajos: Nekünk ilyen sors adatott. Interjú, versek, fotók. Bp. 2007. Magyar Napló, 90 p.

Moziba megy a hold. Gyermekversek. Bp. 2008. Cerkabella, 80 p.

Harangok zúgnak bennem. Versek. 2009. Nap, 92 p.

A pokol könyöklőjén. Válogatott versek és prózai írások. Bp. 2010. Helikon.

Föld, nyitott sebem. Összegyűjtött versek. CD-melléklettel. Bp. 2010. Nap, 508 p.

Csoóri Sándor legszebb versei. Bp. 2011. AB-ART, 152 p.

Védőoltás. A magyar irodalom története az Ómagyar Mária-siralomtól napjainkig. Válogatott irodalomtörténeti írások. Bp. 2011. Nap, 536 p.

Hova megy a hegy? Gyermekversek. Bp. 2011. Nap, 147 p.

Már én se volnék. Harminc év. Válogatott versek. Bp. 2012. Nap, 54 p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

 

angol

Barbarian prayer. (Vál.: Domokos Mátyás; ford.: Kőrösy Mária, Tony Connor; előszó: Len Roberts.) Bp. 1989. Corvina, 92 p.

Selected Poems of Sándor Csoóri. (Ford.: Len Roberts.) Port Townsend. 1992. Copper Canyon Press, 113 p.

Wings of knives and nails. Selected poems. (Ford.: Ivan Halasz de Beky.) Toronto. 1992. Vox Humana, 37 p.

Memory of Snow. (Ford.: Kolumbán Miklós.) Great Barrington. 1983. Penmaen Press, 67 p.

brazil portugál

Com cisnes sob o fogo do canhão. (Ford.: Pál Ferenc.) São Paulo. 1997. Limiar, 72 p.

holland

Cantata profana. (Ford.: Erika Dedinszky.) Haarlem. 1979. In de Knipscheer, 31 p.

észt

Kahekõne pimedas. (Ford.: Arno Valton.) Tallinn. 1993. As Kupar, 103 p.

Piiririkkuja. Esseid. (Ford.: Edvin Hiedel.) Tallinn. 2007. Sihtasutus, 319 p.

finn

Ei kukaan, vain ystäväsi. (Ford.: Jávorszky Béla, Hannu Launonen.) Porvoo; Helsinki. 1989. Werner Söderström Osakeyhtiö, 111 p.

francia

La fumée d'abel. Anthologie poétique. (Ford.: Anikó Fázsy, André Doms.) Amay; Bp.. 1998. L' Arbre á paroles; Nagyvilág, 101 p.

norvég

Mennesker, grener. (Ford.: előszó: Sulyok Vince; ford.: Odd Abrahamsen) Oslo. 1997. Solum, 85 p.

Ogsa dette er Europas stemme. To ungarske lyrikere av i dag. Dikt av Sándor Csoóri og Sándor Kányádi. (Ford., előszó, vál.: Sulyok Vince; ford.: Odd Abrahamsen.) Oslo. 1984. Solum, 91 p.

svéd

Med en grön kvist i min hand. (Ford.: Jávorszky Béla, Folke Isaksson.) Stockholm. 1990. Bonnier, 66 p.

Framför lampor och navar. (Ford.: Carpelan Bo, Jávorszky Béla.) Bromma. 1982. Fripress, 95 p.

 

 

 

A bibliográfiát összeállította Görömbei András és a DIA.