Beney Zsuzsa: Bibliográfia

Bibliográfia

Életműsorozat

Beney Zsuzsa Életműsorozat 1-7. Budapest. 2008-2015. Gondolat Kiadó

Összegyűjtött versek I–III. [I. Hulló idő. II. Csönd és hallgatás között. III. Életem élete.] Versek. (Szerk.: Daróczi Anikó, előszó: Pór Péter.) Budapest. 2008. Gondolat Kiadó, 944 p. (Beney Zsuzsa Életműsorozat 1-3.)

Rontás. Napló, előtte és utána. Két regény. Regények. (Szerk. és utószó: Daróczi Anikó; előszó: Selyem Zsuzsa.) Budapest. 2008. Gondolat Kiadó, 659 p. (Beney Zsuzsa Életműsorozat 4.)

Az elérhetetlen jelentés. Irodalmi esszék I–II. Esszék. (Szerk. és utószó: Daróczi Anikó és Ambrus Judit; előszó: Szegő János.) Budapest. 2010. Gondolat Kiadó, 1236 p. (Beney Zsuzsa Életműsorozat 5-6.)

"Nem látta senki más...". Versközelben. Műelemzések. (Szerk.: Daróczi Anikó és Szűcs Teri.) Budapest. 2015. Gondolat Kiadó, 226 p. (Beney Zsuzsa Életműsorozat 7.)

Önálló kötetek

Tűzföld. Versek. Budapest. 1972. Szépirodalmi, 97 p.

Cérnahangra. Gyermekversek. (Ill.: Reich Károly.) Budapest. 1972. Móra, 38 p. = Budapest. 1975. Móra, 38 p. = Budapest. 1977. Móra, 38 p.= felúj. kiad.: 2012. Holnap, 40 p.

Ikertanulmányok. Esszék. Budapest. 1973. Szépirodalmi, 234 p.

Rontás. Regény. Budapest. 1974. Szépirodalmi, 136 p

Nyitva van az aranykapu. Verselemzések. (Ill.: Würtz Ádám.) Budapest. 1979. Móra, 156 p.

A második szó. Versek. Budapest. 1981. Szépirodalmi, 33 p.

Gyász. Vers. [Bibliofil kiad.] Békéscsaba. 1987. Békés Megyei Könyvtár, 27 p.

Napló, előtte és utána. Regény. Budapest. 1987. Szépirodalmi, 496 p.

József Attila-tanulmányok. Esszék. Budapest. 1989. Szépirodalmi, 328 p. (Zsebbe való kis könyvek.)

Tűzföldi táj. Válogatott és új versek. Budapest. 1990. Szépirodalmi, 272 p.

Versek a labirintusból. Versek. (Ill.: Gyarmathy Tihamér.) Pécs. 1992. Baranya Megyei Könyvtár, 65 p.(Pannónia könyvek.)

Szó és csend között. Esszék. Budapest. 1993. Liget Műhely Alapítvány, 202 p. (Liget könyvek.)

A gondolat metaforái. Esszék József Attila költészetéről. Esszék. Budapest. 1999. Argumentum, 288 p.

Két parton. Versek. Budapest. 2000. Argumentum, 123 p.

A tárgytalan lét. Versek. Budapest. 2003. Argumentum, 66 p.

Tél. Versek. Budapest. 2004. CET Belvárosi Kvk., 81 p.

Se tűz, se éj. Versek. Budapest. 2005. Argumentum, 98 p.

Möbius-szalag. Esszék. Budapest. 2006. Vigilia, 198 p. (Vigilia esszék.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

Between Words and Silence. [Szó és csend között.] (Ford.: Mark Griffith; előszó: George Szirtes.) London. 1999. Mare's Nest Publishing, 126 p.

bolgár

Безпредметно битие. [A tárgytalan lét.] (Ford.: Svetla Kioseva.) Szófia. 2013. Small Station Press, 68 p. (Small Stations Poetry.)

lengyel

Urzeczenie. [Rontás.] (ford.: Krystyna Pisarska.) Krakkó. 1980. Wydeawnictwo Literackie, 126 p.