Lászlóffy Aladár: Bibliográfia

Bibliográfia

Önálló kötetek

Hangok a tereken. Versek. Bukarest. 1962. Irodalmi, 156 p. (Forrás-sorozat.)

A levelek vándorlása. Versek gyermekeknek. Bukarest. 1965. Ifjúsági, 114 p.

Színhelyek. Versek. Bukarest. 1965. Irodalmi, 150 p.

Képeskönyv a vonalakról. Versek. Bukarest. 1967. Irodalmi, 136 p.

Mekkora a kalapács? Gyermekversek. Bukarest. 1967. Ifjúsági. 47 p.

Nyolc vidám legényke. Verses mese. Ill.: Surány Erzsébet. Bukarest. 1967. Ifjúsági, 16 p.

Héphaisztosz. Regény. Bukarest. 1969. Irodalmi, 416 p.

Szövetségek. Versek. Kolozsvár. 1970. Dácia, 168 p.

A hetvenes évek. Versek. Bukarest. 1971. Kriterion, 96 p.

Papírrepülő. Regény. Bukarest. 1973. Kriterion, 150 p.

Szabó Lőrinc költői helyzetei. Vázlat egy monográfiához. Kolozsvár. 1973. Dácia, 148 p.; 2. kiad.: Az utószót írta: Kabedebó Lóránt. Kolozsvár. 2005. Polis. (Kettős tükörben.)

A következő ütközet. Versek. Bukarest. 1974. Kriterion, 160 p.

Az ólomkatona hadifogsága. Regény. Kolozsvár. 1975. Dácia, 166 p.

A hétfejű üzenet. Versek. Bukarest. 1976. Kriterion, 120 p.

Szigetvár lakatja. Novellák. Bukarest. 1979. Kriterion, 196 p.

Harmatjáték. Gyermekversek. Ill.: Kopacz Mária. Bukarest. 1980. Ion Creangă; 2. kiadás: Bp. 2006. Cerkabella, 64 p.

…hogy kitudódjék a világ. Válogatott versek. Bp. 1980. Magvető, 316 p.

Hol én, hol idegen. Versek. Bukarest. 1982. Eminescu, 156 p.

Svájci határállomás. Novellák. Kolozsvár. 1984. Dácia, 276 p.

Lászlóffy Aladár legszebb versei. Szerk., vál.: Kántor Lajos. Bukarest. 1984. Albatrosz.

Ledőlési határidő. Versek. Bukarest. 1985. Kriterion, 120 p.

Régi rejtély – új talány. Száz kultúrtörténeti kuriózum. Bukarest. 1986. Ion Creangă.

A képzeletbeli ásatás. Regény. Bukarest. 1986. Kriterion, 278 p.

Szövegek szövetsége. Műhelynapló a megtartó kedélyről. Bukarest. 1988. Kriterion, 284 p.

Házsongárd. Fotók: Kántor László. Bp. 1989. Helikon, 236 p.

A holdbeli pásztor. Mesék és monológok. Bukarest–Bp. 1989. Kriterion–Szépirodalmi, 292 p.

Keleti reneszánsz. Versek. Bukarest. 1993. Kriterion, 136 p.

Kőfalon kőszó. Versek (1990–1993). Szombathely. 1994. Életünk–Magyar Írószövetség, 104 p. (Életünk Könyvek; Magyar Helikon.)

Botrány Gordiuszban. Egy nyelvi árvaház naplója. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország, 206 p.

A jerikói trombitás. Műhelynapló a megtartó melankóliáról. Kolozsvár. 1994. Korunk Baráti Társaság, 172 p. (Ariadné Könyvek.)

Symphonia antiqua. Verses kommentár gyermekkorom kedvenc, kopott tankönyvéhez. Ill.: Heim András. Pécs–Bukarest. 1995. Jelenkor–Kriterion, 120 p.

Longobárd korona. Esszék és tanulmányok. Miskolc. 1997. Felsőmagyarország, 214 p.

A repülés a zuhanásban. Versek. Bp. 1997. Littera Nova, 166 p. (Mesterek sorozat II.)

A Seregek Ura. Erdélyi káprázat. Stockholm–Bp. 1998. Erdélyi Könyv Egylet, 302 p. (Erdély kövei 8.)

Felhősödik a mondatokban. Versek. Bp. 1998. Kortárs, 92 p.

Szélmalom-leltár. Esszék és tanulmányok. Miskolc. 1999. Felsőmagyarország.

Lászlóffy Aladár versei. Szerkesztette: Lászlóffy Aladár. Az utószót írta: Széles Klára. Bp. 1999. Unikornis, 261 p. (A Magyar Költészet Kincsestára.)

Bársonyok és Borgiák. Versek. Bp. 2000. Kortárs.

Csudaóra. Gyermekversek. Ill.: Bertalan Tivadar. Bp. 2001. Littera Nova, 42 p. (Sophie könyvek 20.)

Kolozsvári Papp László: Galambóci Boldizsár csínytevései. Meseregény. Rajzolta: Lászlóffy Aladár. Bp. 2001. Simon.

Átkopogások. Válogatott versek. Marosvásárhely. 2002. Mentor, 135 p.

Gyarló és kalapács. Esszék. Bp. 2004. Kortárs, 344 p.

Helipintyő. Mesék a pojácakészítőről. Verses mesék. Bp. 2007. Cerkabella, 56 p.

Séta két kor között. Válogatott versek. Vál. és bev.: Kántor Lajos. Kolozsvár. 2013. Kriterion, 356 p. (Romániai Magyar Írók.)

Dühöng a déli szél. Ifjúsági regény. (Szerk. Jakabffy Tamás.) Kolozsvár. 2017. Kriterion, 256 p. (Történelmi Regény.)

Bukfencóra. Versek. Csíkszereda. 2019. Gutenberg,  14 p. 

A végtelen készenlét. Kötetben először közreadott versek. (Szerk. és az utószót írta: Széles Klára.) Budapest. 2019. Magyar Napló, 678 p. (Rádiusz Könyvek 1.)

Homok Sapiens. Esszék. (Szerk. és az utószót írta: Széles Klára.) Budapest, 2020. Magyar Napló, 584 p. (Rádiusz Könyvek 10.)

Folyóiratban megjelent művek

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Napsugár, Látó, Utunk)

Érő idő. Utunk, 1956/12. (márc. 28.) 2. p.

Egy utcahossznyi gond. Utunk, 1956/12. (márc. 28.) 2. p.

Fény. Utunk, 1956/17. (ápr. 27.) 5. p.

Ítélet. Utunk, 1956/17. (ápr. 27.) 5. p.

Merj mellém állni. Utunk, 1956/24. (jún. 15.)

Tavaszi sirató-ének. Utunk, 1956/30. (júl. 27.) 2. p.

Az ember néz. Igaz Szó, 1956/10. 1460. p.

Ádám és Éva. Igaz Szó, 1956/11. 1465. p.

Feleljetek. Igaz Szó, 1956/12. 1735. p.

Ébren. Igaz Szó, 1956/12. 1736. p.

Jön az eső. Napsugár, 1957/8. 10. p.

A lebegő szélhez. Utunk, 1957/36. (szept. 5.) 8. p.

A levelek vándorlása. Napsugár, 1957/11. 5. p.

Kesztyűtlen kézzel. Igaz Szó, 1957/12. 996.

Szabó Lőrinc halálára. Igaz Szó, 1957/12. 998. p.

Újévi ébresztő. Napsugár, 1958/1. 2. p.

Ég, föld, madarak. Utunk, 1958/3. (jan. 23.) 4. p.

Ketten. Utunk, 1958/3. (jan. 23.) 4. p.

Reggel a folyóparton. Napsugár, 1958/2. 11. p.

Pista a mesekönyvek farsangi álarcosbálján. Napsugár, 1958/2. 2. p.

Tájak örvénye. Utunk, 1958/7. (febr. 20.) 7. p.

Hajnali álom. Igaz Szó, 1958/3. 367. p.

Az eresz. Napsugár, 1958/3. 5. p.

A vízesés. Napsugár, 1958/3. 5. p.

Mert korán kívánom. Utunk, 1958/9. (márc. 6.) 8. p.

Megyek a tavasz elé. Utunk, 1958/11. (márc. 20.) 3. p.

Vigasz az elégiára. Utunk, 1958/11. (márc. 20.) 3. p.

A hídlábról – s a gyerekek igazáról. Utunk, 1958/15. (ápr. 17.) 5. p.

Játék. Napsugár, 1958/5. 7. p.

Fiatalon. Intelmek kórusa. Utunk, 1958/17. (máj. 1.) 6. p.

Május-esők. Utunk, 1958/20. (máj. 22.) 6. p.

A málna. Napsugár, 1958/6. 7. p.

Csóknál kevesebbért. Utunk, 1958/22. (jún. 5.) 6. p.

Jancsi fürdés után. Napsugár, 1958/7. 21. p.

Történelemről kicsiknek. (A hazáról. – A barátságról. – A zászlóról.) Napsugár, 1958/8. 4. p.

Hoppon maradt zivatar. Napsugár, 1958/9. 7. p.

A katonáról. Napsugár, 1958/10. 2. p.

Késő ősz. Napsugár, 1958/11. 22. p.

Sorba! Napsugár, 1958/11. 9. p.

Az ünnepről. Napsugár, 1958/11. 9. p.

Téli vers. Napsugár, 1958/12. 18. p.

Anna. Igaz Szó, 1958/12. 366. p.

Alkalmi vers – ÁLLANDÓ DOLGAINKRÓL. Utunk, 1958/49. (dec. 11.) 3. p.

1. A város téli éneke. Utunk, 1958/51. (dec. 15.) 8. p.

2. Piros, piros – vörös. Utunk, 1958/51. (dec. 15.) 8. p.

3. Rajtunk a sor. Utunk, 1958/51. (dec. 15.) 8. p.

Dúdoló. Napsugár, 1959/1. 20. p.

1959. jan. 2. Utunk, 1959/1. (jan. 8.) 8. p.

Dal a halhatatlanokért. Utunk, 1959/4. (jan. 29.) 1. p.

Hazám. Igaz Szó, 1959/2. 178. p.

Igaz se volt. Napsugár, 1959/2. 6. p.

Ebédke. Napsugár, 1959/2. 20. p.

Kicsi köszöntő. Napsugár, 1959/3. 22. p.

Szertartás egy nemzedék nevében. Korunk, 1959. márc. 3. 490. p.

Tavaszi hajnal. Utunk, 1959/12. (márc. 26.) 8. p.

Lenin. Napsugár, 1959/4. 3. p.

Áprilisi vallomás. Utunk, 1959/16. (ápr. 23.) 3. p.

Az utcán láttam. Napsugár, 1959/5. 2. p.

Kicsi ünneplő-nóta. Napsugár, 1959/5. 2. p.

Vár a vakáció. Napsugár, 1959/6. 2. p.

Téli alma. Korunk, 1959. júl–aug. 1200. p.

Emlékek éneke. Korunk, 1959. júl–aug. 992. p.

A kicsi juhász vörös csillagáról. Napsugár, 1959/8. 12. p.

Koszorú-fonás. Napsugár, 1959/8. 21. p.

Régi munkásgyermek-ének. Napsugár, 1959/8. 21. p.

Bölcsesség. Utunk, 1959/30. (júl. 30.) 5. p.

Július, 1959. Utunk, 1959/30. (júl. 30.) 5. p.

Lakatlan tájon. Utunk, 1959/30. (júl. 30.) 5. p.

Pirkadat. Utunk, 1959/30. (júl. 30.) 5. p.

„Sánta Beke, állj elő…” Utunk, 1959/35. (szept. 4.) 3. p.

Szüret. Napsugár, 1959/10. 2. p.

Régi fegyver. Napsugár, 1959/10. 12. p.

Munka. Napsugár, 1959/10. 21. p.

A jövő portékái. Utunk, 1959/46. (nov. 20.) 8. p.

Pionírjelöltek. Napsugár, 1959/12. 18. p.

Ünnepély előtt. Napsugár, 1959/12. 18. p.

A dobok meg a trombiták. Napsugár, 1959/12. 19. p.

Tanulságok. Napsugár, 1959/12. 19. p.

Öröm. Napsugár, 1959/12. 19. p.

A malom. Utunk, 1959/51. (dec. 25.) 3. p.

Köszöntő. Napsugár, 1960/1. 2. p.

Kicsi kovács, nagy kovács. Napsugár, 1960/1. 2. p.

A szánkóverseny győztesének. Napsugár, 1960/1. 3. p.

Első, hajnali hó. Utunk, 1960/3. (jan. 22.) 6. p.

Alma mater. Utunk, 1960/4. (jan. 29.) 7. p.

1933. Napsugár, 1960/2. 3. p.

Az éhes hóember. Napsugár, 1960/2. 17. p.

Kérelem. Utunk, 1960/9. (márc. 4.) 3. p.

Honnan vittem neked virágot… Utunk, 1960/12. (márc. 25.) 5. p.

Lenin és a nagyvilág. Napsugár, 1960/4. 2. p.

Kicsi ének. Napsugár, 1960/5. 22. p.

Vörös hadsereg, 1945. Utunk, 1960/18. (máj. 6.) 1. p.

Béke. Napsugár, 1960/6. 19. p.

Üzenet a jövőbe. Utunk, 1960/28. (júl. 15.) 2. p.

Unokáknak. Utunk, 1960/29. (júl. 22.) 5. p.

Jánosik és a többiek. Utunk, 1960/30. (júl. 29.) 2. p.

Az őslakó. Igaz Szó, 1960/8. 161. p.

Iskolánk. Napsugár, 1960/9. 2. p.

Esti óra. Igaz Szó, 1960/9. 319. p.

Induló téma. Igaz Szó, 1960/9. 319. p.

Békerekord. Utunk, 1960/37. (szept. 16.) 6. p.

Három monológ. (Szép ősz. – Prológus. Az új tanítónő. A lakatos. A körorvos. A szocializmus. – Epilógus.) Utunk, 1960/39. (szept. 30.) 5. p.

Sadoveanu-hangulat. Igaz Szó, 1960/10. 547. p.

Emlék és eszmélet. Utunk, 1960/41. (okt. 14.) 7. p.

Bordalok elé. Utunk, 1960/42. (okt. 21.) 6. p.

Sóvidék. Utunk, 1960/47. (nov. 25.) 7. p.

Munkás-temetés. Utunk, 1960/49. (dec. 9.) 3. p.

Hópehely. Napsugár, 1961/1. 2. p.

A ceruza. Napsugár, 1961/1. 5.

Mit érzett egy fiatal költő? Utunk, 1961/1. (jan. 6.) 1. p.

A hegedű húrjai. Korunk, 1961. jan. 16. p.

Szavazónap. Igaz Szó, 1961/2. 171. p.

Csicseregi csatorna. Napsugár, 1961/2. 9. p.

Fák. Utunk, 1961/8. (febr. 24.) 5. p.

Március. Utunk, 1961/11. (márc. 17.) 6. p.

Jön a traktor. Utunk, 1961/12. (márc. 24.) 4. p.

A párttitkár verse. Utunk, 1961/13. (márc. 31.) 9. p.

Régi április. Igaz Szó, 1961/4. 493. p.

„Mióta ember néz az égre / Vörös csillag volt a reménye”. Utunk, 1961/15. (ápr. 14.) 1. p.

A vas kerekei. Utunk, 1961/15. (ápr. 14.) 5. p.

Partizán kantáta. Utunk, 1961/15. (ápr. 14.) 9. p.

Köszönet a világért. Igaz Szó, 1961/5. 693. p.

Ballada a küldött elvtársról. Utunk, 1961/18. (máj. 5.) 8. p.

Érzékenyen élni. Utunk, 1961/26. (jún. 30.) 3. p.

Vaspatak partján. Napsugár, 1961/8. 19. p.

Harcok fénye. Korunk, 1961. aug–szept. 919. p.

Csillagképek vándorlása. Utunk, 1961/32. (aug. 11.) 1. p.

Hirosima napján. Utunk, 1961/32. (aug. 11.) 1. p.

Reggel a kőbányánál. Utunk, 1961/35. (szept. 1.) 7. p.

Sóvidék. (A délutáni táj. – Római-kori bányafák. – A só szonettje. – Lelet. – A kémia. – Fehér köpenyek. – Maradandóság.) Utunk, 1961/39. (szept. 29.) 3. p.

Az esti sípszó. Korunk, 1961. okt. 1153. p.

Kukoricacső. Napsugár, 1961/10. 7. p.

Vas és virág. Utunk, 1961/40. (okt. 6.) 1. p.

Vonat. Utunk, 1961/44. (nov. 3.) 5. p.

Agitáló tárgyak. Utunk, 1961/45. (nov. 10.) 7. p.

Ősz a szérűn. Utunk, 1961/46. (nov. 17.) 1. p.

Nyomolvasás. Napsugár, 1962/1. 7. p.

Nemzedékek. Utunk, 1962/2. (jan. 12.) 3. p.

Hóvirágtánc. Napsugár, 1962/3. 11. p.

Az ezermester. Utunk, 1962/9. (márc. 2.) 1. p.

Világkép. Utunk, 1962/10. (márc. 9.) 9. p.

Feltámadás. Utunk, 1962/11. (márc. 16.) 7. p.

Romeo, Júlia és a sötétség. Utunk, 1962/12. (márc. 23.) 2. p.

„A franciaországi változásokra”. Utunk, 1962/13. (márc. 30.) 4. p.

Az első űrrepülés évfordulóján. Napsugár, 1962/4. 11. p.

Tavaszi leány-tánc. Utunk, 1962/15. (ápr. 13.) 7. p.

A dal. Napsugár, 1962/5. 11. p.

Pártjelvény. Utunk, 1962/19. (máj. 11.) 7. p.

Gyermeknapi bajnokságok. Napsugár, 1962/6. 2. p.

A hengersor. Utunk, 1962/25. (jún. 22.) 3. p.

Nyári napon. Napsugár, 1962/7. 2. p.

Július. Napsugár, 1962/7. 7. p.

A bombázás. Utunk, 1962/28. (júl. 13.) 4. p.

Egy nyírfa s egy fenyő. Utunk, 1962/29. (júl. 20.) 6. p.

Munkás-vonat. Utunk, 1962/30. (júl. 27.) 6. p.

Ünnep. Napsugár, 1962/8. 2. p.

Építünk. Napsugár, 1962/8. 2. p.

A harmadik. Utunk, 1962/31. (aug. 3.) 1. p.

A távlat. Utunk, 1962/34. (aug. 24.) 2. p.

A nap meg a gyerekek. Napsugár, 1962/9. 2. p.

Fecskemadár. Napsugár, 1962/9. 21. p.

Ősz. Utunk, 1962/41. (okt. 12.) 5. p.

Kozmikus. Utunk, 1962/41. (okt. 12.) 5. p.

Az öntözőautó. Utunk, 1962/42. (okt. 19.) 3. p.

A spanyolok. Utunk, 1962/44. (nov. 2.) 1. p.

Amerika. Utunk, 1962/44. (nov. 2.) 1. p.

A vonatok kifutnak. Utunk, 1962/48. (nov. 30.) 5. p.

Népköztársaság. Napsugár, 1962/12. 15. p.

Fatelep. Napsugár, 1962/12. 15. p.

A Népköztársaság. Igaz Szó, 1962/12. 816. p.

Téli mondóka. Napsugár, 1963/1. 23. p.

Téli este. Napsugár, 1963/1. 5. p.

Kövek és szobrok. (A kő. – Kőgolyók. – Mena király feje. – Szobrok közt.) Igaz Szó, 1963/2. 196. p.

Köszöntő. Napsugár, 1963/2. 2. p.

Ballada Grivicáról. Napsugár, 1963/2. 6. p.

Tüntetés 1933. Utunk, 1963/7. (febr. 15.) 7. p.

Víziút. Napsugár, 1963/3. 20. p.

Marita a tanítónő. Napsugár, 1963/3. 20. p.

Legfiatalabb költők. Igaz Szó, 1963/3. 470. p.

Kovács-sír. Utunk, 1963/10. (márc. 8.) 4. p.

Vetés. Utunk, 1963/10. (márc. 8.) 4. p.

Csendes szó és matematika. Utunk, 1963/12. (márc. 22.) 5. p.

Lenin szülőháza. Napsugár, 1963/4. 2. p.

Tavasz-ünnep. Napsugár, 1963/4. 2. p.

A kürtös. Napsugár, 1963/4. 2. p.

Madarak. Napsugár, 1963/4. 23. p.

Hárfa-hangok. Utunk, 1963/15. (ápr. 12.) 2. p.

Önarckép. Korunk, 1963. máj. 580. p.

Olajos Alajos. Napsugár, 1963/5. 17. p.

Felvonulás. Napsugár, 1963/5. 2. p.

Májusi eső. Napsugár, 1963/5. 20. p.

Lehajtott fővel dolgozik a gép. Igaz Szó, 1963/5. 751. p.

Épülő világom. Utunk, 1963/19. (máj. 10.) 1. p.

Háromszor ébredtem fel ezen az éjszakán. Utunk, 1963/19. (máj. 10.) 1. p.

Hajnal a fenyvesben. Utunk, 1963/19. (máj. 10.) 1. p.

Fából faragott balladák. Utunk, 1963/20. (máj. 17.) 5. p.

Piros csillag a gyáron. Napsugár, 1963/6. 2. p.

Tengerészek. Napsugár, 1963/6. 7. p.

Galambok. Napsugár, 1963/6. 9. p.

Jövőbe néző vers. Utunk, 1963/26. (jún. 28.) 2. p.

Konyhakertben s a kert körül. Napsugár, 1963/7. 22. p.

Csirke-mese. Napsugár, 1963/7. 22. p.

Vonat indul. Napsugár, 1963/7. 3. p.

Maradandó tanúvallomás. Igaz Szó, 1963/7. 35. p.

A föld. Utunk, 1963/27. (júl. 5.) 5. p.

Újhold. Utunk, 1963/27. (júl. 5.) 5. p.

A fényfolt. Utunk, 1963/27. (júl. 5.) 5. p.

Sóhaj. Utunk, 1963/27. (júl. 5.) 5. p.

Tengerképek. Utunk, 1963/30. (júl. 26.) 1. p.

A nagyvárosban. Napsugár, 1963/8. 13. p.

Csillagfények fókuszában. (Éjszaka. – A hajnal határán. – A kőfaragók. – Acélipar, hegedűipar.) Utunk, 1963/34. (aug. 23.) 5. p.

Zenélő ábécé. Napsugár, 1963/9. 22. p.

Az időbe tekintek. (Korom arckifejezése. – A reményről. – Az ujjak.) Igaz Szó, 1963/9. 299. p.

Óvodás-iskolás. Napsugár, 1963/9. 9. p.

A városlakó. (Őszi felleg. – Csillagkép. – A városlakó. – Az emberi. – Kantáta. – Játék két szegfűvel, két pillangóval egy fal előtt.) Utunk, 1963/39. (szept. 27.) 3. p.

Fenn a hegyen a szüreten. Napsugár, 1963/10. 5. p.

Minden reggel. Napsugár, 1963/11. 12. p.

Egyelőre itt az ősz. Napsugár, 1963/11. 13. p.

A Kreml toronyórája. Napsugár, 1963/11. 2. p.

Őszi termés. (Október üzen. – Novemberi eső. – Napkelte. – A kőben, a fában… – Giordano Bruno. – A lencse-csiszoló.) Igaz Szó, 1963/11. 617. p.

Beállítják az ablakkeretet. Utunk, 1963/48. (nov. 29.) 1. p.

Fehér ritmus. Utunk, 1963/48. (nov. 29.) 1. p.

Téli utak. Napsugár, 1963/12. 2. p.

A rendszerető kertész. Napsugár, 1964/1. 11. p.

Verseny. Napsugár, 1964/1. 19. p.

Építő. Napsugár, 1964/1. 2. p.

Én így is megvagyok. Igaz Szó, 1964/1. 53. p.

Óra. Utunk, 1964/3. (jan. 17.) 3. p.

Ismeretlen. Utunk, 1964/3. (jan. 17.) 3. p.

Az ember áramvonala. Utunk, 1964/4. (jan. 24.) 5. p.

Csemete. Napsugár, 1964/2. 13. p.

Oneşti. Napsugár, 1964/2. 13. p.

Barátok. Napsugár, 1964/2. 2. p.

Harakiri. Utunk, 1964/6. (febr. 7.) 9. p.

Téli esték. Utunk, 1964/7. (febr. 14.) 1. p.

Madártávlat. Napsugár, 1964/3. 9. p.

A Besztercén. Napsugár, 1964/3. 9. p.

Rolán, Relon. Napsugár, 1964/3. 9. p.

Harc a teljességért. Utunk, 1964/13. (márc. 27.) 1. p.

A formák történetéből. [(Pattintott pala…). – (Arckép). – (A céhek). – (Epilógus).] Utunk, 1964/13. (márc. 27.) 1. p.

A Technofrig üzemben. (Megérkezés. – A nagy csarnok. – Miki mester. – Mit gyártanak itt. – A tervezők.) Napsugár, 1964/4. 6. p.

Eminescu-arc. Korunk, 1964. máj. 604. p.

Az elhurcoltak emlékművére. Korunk, 1964. máj. 657. p.

Május, drága napos május. Napsugár, 1964/5. 12. p.

Júniusi éjszaka. (Költők. – Eminescu erdőiben. – Föld alól – a fényre. – „Aux armes, citoyens!”. – A világ súlypontja. – A párt gyökerei.) Igaz Szó, 1964/5. 722. p.

Szilvavirág. Utunk, 1964/19. (máj. 8.) 5. p.

Száll a boldog gyermekének. Napsugár, 1964/6. 3. p.

Szemlélet és hatás. Utunk, 1964/25. (jún. 19.) 3. p.

Emlékezés az országra. (Bombázás. – Én, az időből. – Kapcsolók. – Gyermekfővel. – Emlékezés az országra. – Emlékmű.) Utunk, 1964/25. (jún. 19.) 3. p.

Visszhangok. Korunk, 1964. júl. 896. p.

Az emlékműnél. Napsugár, 1964/7. 2. p.

Pionirköszöntő. Napsugár, 1964/7. 2. p.

Torna-játék. Napsugár, 1964/7. 23. p.

Tiéd az ország. Napsugár, 1964/8. 20. p.

A párt füzetei. Utunk, 1964/34. (aug. 21.) 9. p.

Embertartásban. Utunk, 1964/35. (aug. 28.) 4. p.

Akik együtt kirándultak. Napsugár, 1964/9. 2. p.

Első reggel. Napsugár, 1964/9. 3. p.

Felsőbb osztály. Napsugár, 1964/9. 3. p.

Vasárnap. Igaz Szó, 1964/9. 364. p.

Film a lelkiismeretről. Utunk, 1964/36. (szept. 4.) 6. p.

Film Beethovenről. Utunk, 1964/38. (szept. 18.) 9. p.

Lázadó magány. Igaz Szó, 1964/10. 591. p.

Meglátogattam a juhászt. Napsugár, 1964/10. 6. p.

Üzem Kolozsváron. Utunk, 1964/40. (okt. 2.) 7. p.

Aranyos. Utunk, 1964/41. (okt. 9.) 6. p.

Építni. Utunk, 1964/43. (okt. 23.) 1. p.

A vers. Utunk, 1964/43. (okt. 23.) 1. p.

A költő. Utunk, 1964/43. (okt. 23.) 1. p.

Lenin pártja. Napsugár, 1964/11. 3. p.

A költő és a formák. Korunk, 1964. nov. 1555. p.

Beszéljünk róla. Utunk, 1964/46. (nov. 13.) 4. p.

Ha mégis van irodalmi riport. Utunk, 1964/47. (nov. 20.) 6. p.

Pista naplója. Napsugár, 1964/12. 2. p.

Alfa Júlia és az interjuhász. Utunk, 1964/49. (dec. 4.) 3. p.

Egy japán maszk. Utunk, 1964/50. (dec. 11.) 1. p.

Metszet az időben. Utunk, 1964/50. (dec. 11.) 1. p.

Szavalókórus. Utunk, 1964/52. (dec. 25.) 3. p.

Ionesco és az olvasó. Igaz Szó, 1965/1. 133. p.

Kivánságok háza. Napsugár, 1965/1. 3. p.

Az ősztől az űrig. (A városból kiértem. – Ősz. A művészetek. – A távozó levelek. – Társak. – Üres az őszi éjszaka. – A fizikus. – A bronz isten tánca. – Oresztész napjai. – A jövőbeli ember. – Madár-keringő. – A könyv.) Igaz Szó, 1965/1. 31. p.

Lenin. Napsugár, 1965/2. 1. p. Melléklet.

A fényképezés művészete. Utunk, 1965/4. (jan. 22.) 1. p.

Levélregény – házasságról. Utunk, 1965/5. (jan. 29.) 2. p.

Sartre önvallomása. Igaz Szó, 1965/2. 312. p.

Ősember-kaland. Napsugár, 1965/2. 8. p.

Mekkora a kalapács? Napsugár, 1965/3. 14. p.

Sartre az irodalomról. Igaz Szó, 1965/3. 450. p.

Ha pártjelvény. Korunk, 1965. márc. 320. p.

Bölcsesség. Utunk, 1965/13. (márc. 26.) 3. p.

Melyik a legforróbb leves? Napsugár, 1965/4. 9. p.

Az akasztottak erdeje. Utunk, 1965/16. (ápr. 16.) 1. p.

Korom arckifejezése. Utunk, 1965/17. (ápr. 23.) 2. p.

Fővárosi kiállítási jegyzetek. Utunk, 1965/17. (ápr. 23.) 9. p.

Májusi fölvonulás. Napsugár, 1965/5. 3. p.

Kőműves-e a kőműves? Napsugár, 1965/5. 9. p.

Gaudeamus igitur. Utunk, 1965/20. (máj. 14.) 9. p.

Kocsi-e az autó? Napsugár, 1965/6. 10. p.

Horváth István új versei. Utunk, 1965/26. (jún. 25.) 2. p.

Az ember és a repülés. Napsugár, 1965/7. 12. p.

A párt. Igaz Szó, 1965/7. 17. p.

Ami a korszerű költészetet illeti. Korunk, 1965. júl–aug. 1003. p.

A szocializmus és a formák. Korunk, 1965. júl–aug. 934. p.

Az üzemek kapuja. Utunk, 1965/29. (júl. 16.) 3. p.

Örök álmom befejezni Téged. (Mona Liza. – Egyszerre élek. – Elégia. – Monológ. – Azért jut annyi nap.) Utunk, 1965/31. (júl. 30.) 7. p.

Kell-e még a vasút? Napsugár, 1965/8. 12. p.

Ti roppant vegyiüzemek. Igaz Szó, 1965/8. 179. p.

5 éves írói tervem. Utunk, 1965/34. (aug. 20.) 7. p.

Jóslat. Utunk, 1965/35. (aug. 27.) 5. p.

Melyik a legokosabb gép? Napsugár, 1965/9. 11. p.

Az állam neve. Igaz Szó, 1965/9. 321. p.

Fehér kövön fekete kő. Igaz Szó, 1965/9. 471. p.

Az új fiú. Napsugár, 1965/10. 2. p.

Láthatár. Utunk, 1965/40. (okt. 1.) 3. p.

Szárny és kölönc az író tollán. Utunk, 1965/42. (okt. 15.) 2. p.

Most majd elválik. Utunk, 1965/42. (okt. 15.) 8. p.

Miből van a műanyag? Napsugár, 1965/11. 10. p.

Táskarádió. (Morál. – Őszi vers. – Mérés. – Az elátkozott táskarádió.) Igaz Szó, 1965/11. 659. p.

Dácia. Utunk, 1965/48. (nov. 26.) 5. p.

Miből van a föld? Napsugár, 1965/12. 18. p.

Köszöntelek, ki százszor megszülettél… Napsugár, 1965/12. 2. p.

Növekvő nemzedék. Igaz Szó, 1965/12. 892. p.

Életszeretet. Utunk, 1965/50. (dec. 10.) 4. p.

Fegyelmeztető táblák. Utunk, 1965/53. (dec. 31.) 12. p.

Mesesarok. Napsugár, 1966/1. 21. p.

Honnan látható az összhatás? Utunk, 1966/1. (jan. 7.) 2. p.

A Korunk két élete. Korunk, 1966. febr. 180. p.

Hol alszik a mozdony? Napsugár, 1966/2. 10. p.

Krónikás. Napsugár, 1966/2. 15. p.

Kicsi ünneplő-nóta. Napsugár, 1966/2. 2. p. Melléklet.

Élet, halál kisvárosban. Utunk, 1966/6. (febr. 11.) 2. p.

Három nemzedék. Napsugár, 1966/3. 3. p.

Krónikás – Az öltözet fejlődése. Napsugár, 1966/3. 8. p.

Még egyszer Tomcsa: Az újságíró. Utunk, 1966/10. (márc. 11.) 2. p.

A költő. Korunk, 1966. ápr. 569. p.

Három nemzedék. Napsugár, 1966/4. 2. p.

Vonat indul. Napsugár, 1966/4. 13. p. Melléklet.

Piros csillag a gyáron. Napsugár, 1966/4. 2. p. Melléklet.

Ünnep. Napsugár, 1966/4. 3. p. Melléklet.

Gyermeknapi bajnokságok. Napsugár, 1966/4. 5. p. Melléklet.

A kék spirál. Igaz Szó, 1966/4. 525. p.

Az emberi dolgok s az ipar. Igaz Szó, 1966/4. 525. p.

A kéz nyoma. [A kéz nyoma. – A kalapács. – A munkateremben zászló leng. (Beszélgetések. Fiatalon. A munkásosztály.).] Utunk, 1966/15. (ápr. 15.) 3. p.

Három nemzedék – Ami örök. Napsugár, 1966/5. 14. p.

Béke. Napsugár, 1966/5. 4. p.

Láthatár. Napsugár, 1966/5. 4. p.

Virág. Napsugár, 1966/5. 4. p.

Harminchetesek. Utunk, 1966/18. (máj. 6.) 3. p.

Négy háborúellenes dal. (Hirosima-kép. – Tízezer év. – „Glória és alleluja”. – Hireket mondunk.) Utunk, 1966/22. (jún. 3.) 3. p.

Júlia sírja. Utunk, 1966/25. (jún. 24.) 6. p.

Egy üveggolyó kalandjai. Napsugár, 1966/7. 2. p.

Tavaszi árnyék. (A légiók ősszel. – A viaszbaba. – Az éjszaka utolsó órája. – Ada-Kaleh romjai. – Árnyék.) Igaz Szó, 1966/7. 36. p.

Nap. Utunk, 1966/27. (júl. 8.) 5. p.

Huszadik század. Utunk, 1966/27. (júl. 8.) 5. p.

A rotterdami bírák. Utunk, 1966/27. (júl. 8.) 5. p.

Mindig. Utunk, 1966/27. (júl. 8.) 5. p.

Könyvjelző. Utunk, 1966/28. (júl. 15.) 5. p.

Fénysugarak. Utunk, 1966/29. (júl. 22.) 1. p.

Bulevárd Thermopilé. Utunk, 1966/30. (júl. 29.) 1. p.

Szilvazápor. Napsugár, 1966/8. 15. p.

Kolozsvári új utcákon. Napsugár, 1966/8. 2. p.

Pionírok lobogóján. Napsugár, 1966/8. 2. p.

Mert készültek a békére elődeink. Utunk, 1966/32. (aug. 12.) 1. p.

Fogadjunk, hogy… Napsugár, 1966/9. 15. p.

Tiszta padon tiszta irka. Napsugár, 1966/9. 2. p.

Veress Zoltán új novellájáról. Utunk, 1966/39. (szept. 30.) 2. p.

Osztálynapló. Napsugár, 1966/10. 2. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1966/11. 13. p.

Lenin zászlaja. Napsugár, 1966/11. 2. p.

Maradandó mű építője. Igaz Szó, 1966/11. 743. p.

Speedy Gonzales. Utunk, 1966/47. (nov. 25.) 5. p.

Hogy festett Jákob vagy Ludwig mester. Utunk, 1966/47. (nov. 25.) 5. p.

Szövetségek. [(Egy). – Szövetségek. – Hold. – Szél. – Erdő. – Temetőben. – Utazások. – (Kettő).] Igaz Szó, 1966/12. 795. p.

Az értelem őrhelyén. Korunk, 1967. jan. 3. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1967/1. 13. p.

A dal földrészén. Utunk, 1967/3. (jan. 20.) 1. p.

Fiatal festő. Igaz Szó, 1967/2. 279. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1967/2. 8. p.

A harcos ifjúság dicsérete. Korunk, 1967. márc. 413. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1967/3. 4. p.

1437. Utunk, 1967/11. (márc. 17.) 1. p.

Illyés Gyula legszebb versei. Utunk, 1967/12. (márc. 24.) 2. p.

Kassák Lajos 80 éves. Igaz Szó, 1967/4. 617. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1967/4. 8. p.

Vivaldi egyik hegedűse. Utunk, 1967/14. (ápr. 7.) 3. p.

Nem a nagy fájdalmakat. Utunk, 1967/14. (ápr. 7.) 3. p.

Az egység ünnepén. Utunk, 1967/17. (ápr. 28.) 1. p.

Az egység nevében. Korunk, 1967. máj. 608. p.

Mesék a pojácakészítőről. Napsugár, 1967/5. 8. p.

Hó alatt üvegelefánt. Utunk, 1967/18. (máj. 5.) 3. p.

Alkat és álláspont. Utunk, 1967/23. (máj. 12.) 1. p.

Cselekvő művelődés. Korunk, 1967. jún. 830. p.

Ady Endre: Poéta és publikum. Utunk, 1967/25. (jún. 23.) 2. p.

Két egytestvér. Napsugár, 1967/7. 19. p.

A jövő urbanisztikája. Utunk, 1967/27. (júl. 7.) 1. p.

Végsőkig a vártán. Utunk, 1967/29. (júl. 21.) 1. p.

Aratás. Napsugár, 1967/8. 3. p.

A búza és Péter. Napsugár, 1967/8. 3. p.

Milyen színű lesz az idei nyár. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

Ló, óra, rák. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

A teljesebbek. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

Bogáncs. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

A nagy kísérlet. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

Ütközet. Utunk, 1967/32. (aug. 11.) 3. p.

Tisztelgés Csucsán. Utunk, 1967/33. (aug. 18.) 4. p.

Keresni. Korunk, 1967. szept. 1237. p.

Megérteni. Korunk, 1967. szept. 1239. p.

A legelső csengőszóra. Napsugár, 1967/9. 2. p.

Első lecke. Napsugár, 1967/9. 2. p.

Tervek. Napsugár, 1967/9. 3. p.

Lovas legenda. Napsugár, 1967/10. 15. p.

Rend. (Rend. – Átkopogások. – Őszi. – Fordítás a romantikából. – Nyaralás. – Napló. – Az élet ma van. – Valaki.) Igaz Szó, 1967/10. 475. p.

Szegény Száva szerencséje. Napsugár, 1967/11. 23. p.

Bizánc kapusa. Napsugár, 1967/11. 7. p. Melléklet.

A teátrum áll. Utunk, 1967/45. (nov. 10.) 10. p.

A költő és körei. Utunk, 1967/45. (nov. 10.) 6. p.

Egy délután a Kálimegdánon. Utunk, 1967/46. (nov. 17.) 10. p.

Dalmát naplemente. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Makedón népdal. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Hol nem volt. Napsugár, 1967/12. 7. p.

Esték Sztrugában. Igaz Szó, 1967/12. 924. p.

Képeskönyv a vonalakról: Szőts István. Utunk, 1967/49. (dec. 8.) 1. p.

Újesztendő. Napsugár, 1968/1. 2. p.

Vakáció. Napsugár, 1968/1. 2. p.

Egy taxi Tobrukba. Utunk, 1968/1. (jan. 5.) 9. p.

Emlék Grivicáról. Napsugár, 1968/2. 2. p.

Cica-barka. Napsugár, 1968/2. 21. p.

Hóvirágos köszöntő. Napsugár, 1968/2. 21. p.

Ibolyás köszöntő. Napsugár, 1968/2. 21. p.

Ige. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 3. p.

Kettős. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Óvóhelyek. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Formák. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Bit-dalok. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Kávé-dal. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Skót-dal. Utunk, 1968/5. (febr. 2.) 5. p.

Lóvásár. Napsugár, 1968/3. 9. p.

A koldusopera-filmen. Utunk, 1968/9. (márc. 1.) 9. p.

Hóvirágok. Utunk, 1968/10. (márc. 8.) 1. p.

A nyugati fekvésű szoba. Utunk, 1968/11. (márc. 15.) 3. p.

Van. Utunk, 1968/11. (márc. 15.) 3. p.

A festőnő emlékezete. Utunk, 1968/12. (márc. 22.) 7. p.

Megvédeni egy szöszi szerelmét. Utunk, 1968/4. (26.) 8. p.

Rittyentő. Napsugár, 1968/4. 11. p.

Réce. Napsugár, 1968/4. 11. p.

Kerek erdő. Napsugár, 1968/4. 11. p.

Fecske-felhő. Napsugár, 1968/4. 2. p.

Gondolatok az íróról, aki éppen fiatal. Igaz Szó, 1968/4. 582. p.

Tollszedők. Utunk, 1968/14. (ápr. 5.) 9. p.

Polikrátesz gyűrűjéről. Napsugár, 1968/5. 20. p.

Egy-kettő. [(Egy). – Férfiak. – Ütések. – Lehet. – Szülőváros. – Fakard. – (Kettő).] Igaz Szó, 1968/5. 735. p.

Kánon. Utunk, 1968/18. (máj. 3.) 5. p.

Házi történet. Napsugár, 1968/6. 13. p.

Mese-hegyen. Napsugár, 1968/6. 13. p.

Kalap kelep, kelep kalap. Napsugár, 1968/7. 9. p.

Család a színpadon. Utunk, 1968/27. (júl. 5.) 8. p.

Mese a három hattyúról. Napsugár, 1968/8. 5. p.

Hic et nunc. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 1. p.

Hegedűverseny. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 5. p.

Mutatvány. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 5. p.

Csend. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 5. p.

Himnusz egyedül. Utunk, 1968/31. (aug. 2.) 5. p.

Két kopogtatás közt. Utunk, 1968/33. (aug. 16.) 2. p.

Arccal a világnak. Utunk, 1968/34. (aug. 23.) 1. p.

Példa a gyalogságról. Napsugár, 1968/9. 15. p.

Őszi vers. Napsugár, 1968/9. 2. p.

Költőnek születni kell. Napsugár, 1968/9. 8. p. Melléklet.

Vidd hírül a spártaiaknak. Utunk, 1968/37. (szept. 13.) 3. p.

Decemberi levél. Korunk, 1968. okt. 1472. p.

Példa a sivatagról. Napsugár, 1968/10. 13. p.

Information. Utunk, 1968/42. (okt. 18.) 3. p.

1917. Napsugár, 1968/11. 2. p.

A mozgás. Igaz Szó, 1968/11. 679. p.

Az út. Igaz Szó, 1968/11. 679. p.

Játszik a szél. Igaz Szó, 1968/11. 679. p.

Kezdetek. Igaz Szó, 1968/11. 679. p.

Apollinaire emlékre. Igaz Szó, 1968/11. 746. p.

Viták alatt, viták előtt. Utunk, 1968/44. (nov. 1.) 5. p.

Nono! Utunk, 1968/45. (nov. 8.) 2. p.

A mozdulat és ami mögötte van. Utunk, 1968/45. (nov. 8.) 7. p.

Óda. Utunk, 1968/47. (nov. 22.) 6. p.

1918-1968. Napsugár, 1968/12. 3. p.

Narancsszín és világoskék. Utunk, 1968/49. (dec. 6.) 3. p.

Méliusz József 60. születésnapján. Igaz Szó, 1969/1. 136. p.

Bronzkori temető. Utunk, 1969/2. (jan. 10.) 3. p.

Ady. Utunk, 1969/4. (jan. 24.) 2. p.

Macska-kecske. Napsugár, 1969/3. 5. p.

Fülöp. Napsugár, 1969/3. 5. p.

A véleményt jelentő asztaltól a világot jelentő deszkáig. Utunk, 1969/11. (márc. 14.) 9. p.

Ing. Utunk, 1969/13. (márc. 28.) 6. p.

Szülőföld. Napsugár, 1969/4. 12. p.

Az idő koordinátái. (Az oszlop. – Az égi macska. – Haydn. – A kövezet. – A taktikák. – Egy bolygón. – Eszmélet. – Levél. – É–N. – Longobárd koporsó.) Igaz Szó, 1969/4. 483. p.

Eső. Napsugár, 1969/4. 7. p.

Sugár. Napsugár, 1969/4. 7. p.

Egészség és igazság. Utunk, 1969/18. (máj. 2.) 1. p.

A repülőgép lezuhanása. Utunk, 1969/20. (máj. 16.) 3. p.

Pioniravatás. Napsugár, 1969/6. 5. p.

Pionirházak. Napsugár, 1969/6. 10. p.

Táborozás. Napsugár, 1969/6. 15. p.

Modellezés. Napsugár, 1969/6. 21. p.

Sportolók. Napsugár, 1969/6. 21. p.

Ének-tánc. Napsugár, 1969/6. 21. p.

Nyári nap. (Reggeli. – Forró dél. – A boci este. – Hajnal.) Napsugár, 1969/7. 15. p.

Kincs, kő. Napsugár, 1969/7. 5. p.

Függönyök a költő előtt. Igaz Szó, 1969/7. 78. p.

Zivatar. Napsugár, 1969/7. 9. p.

Sajnos. Utunk, 1969/28. (júl. 11.) 3. p.

Itt hatalmas erő támad. Napsugár, 1969/8. 7. p.

Az alkotás tisztelete. Utunk, 1969/32. (aug. 8.) 1. p.

Egy-két délutánt. Utunk, 1969/32. (aug. 8.) 3. p.

Mi van az íróasztalon? Utunk, 1969/35. (aug. 29.) 9. p.

Kitörések. (Tanítás. – Kitörések. – Lánc. – Az óriás.) Igaz Szó, 1969/9. 464. p.

Felvonul a hadsereg. Napsugár, 1969/10. 9. p.

Üdvözlet Horváth Istvánnak. Korunk, 1969. okt. 1515. p.

Lusta Lili. Napsugár, 1969/11. 15. p.

Szövetségek. Korunk, 1969. dec. 1806. p.

Legyen évről évre ünnep. Napsugár, 1969/12. 3. p.

Évforduló, emlékezet. Napsugár, 1969/12. 3. p.

Raron, a templomtemető. Utunk, 1969/49. (dec. 5.) 5. p.

Egy madár délutánja. Utunk, 1969/50. (dec. 12.) 5. p.

Szamarika. Napsugár, 1970/1. 11. p.

Az állatöv határán. (Kolumbuszok. – Képlet. – Mikor már… – Kórus. – Logika. – Példák.) Igaz Szó, 1970/1. 43. p.

Munkásemlék. Napsugár, 1970/2. 3. p.

Beszélgetés könyvkiadókkal. Utunk, 1970/8. (febr. 20.) 8. p.

Lenin neve, Lenin szava. Napsugár, 1970/4. 2. p.

Búcsúszó. Napsugár, 1970/4. 2. p. Melléklet.

Lenin évszázada. Igaz Szó, 1970/4. 506. p.

A forradalmárok. Utunk, 1970/16. (ápr. 17.) 1. p.

Májusi zászlók. Napsugár, 1970/5. 2. p.

Béke. Napsugár, 1970/5. 3. p.

Váci Mihály. Igaz Szó, 1970/5. 751. p.

A hűség. Utunk, 1970/19. (máj. 8.) 4. p.

Hallod-e… Napsugár, 1970/6. 3. p.

Napsugár hívogató. Napsugár, 1970/6. 3. p.

Vivát. Utunk, 1970/24. (jún. 12.) 1. p.

Levél a szerkesztőséghez. Igaz Szó, 1970/7. 150. p.

Petrarca halála. Utunk, 1970/28. (júl. 10.) 7. p.

Dumitru Radu Popescu. Utunk, 1970/29. (júl. 17.) 6. p.

Egyensúly. (Kertész. – Világ. – Nyugtalanító történelemóra. – Egyensúly. – A perc. – Országúti balesetek. – Magam korától.) Igaz Szó, 1970/8. 209. p.

A tízszer átlőtt pajzs. Utunk, 1970/34. (aug. 21.) 5. p.

Elsősök. Napsugár, 1970/9. 2. p.

Senki sincs egyedül. Napsugár, 1970/9. 2. p.

Arany köszöntő. Napsugár, 1970/9. 18. p. Melléklet.

Fenyőfák ünnepe. Napsugár, 1970/9. 19. p. Melléklet.

Mint egyszer Bartók. Igaz Szó, 1970/9. 358. p.

Pompeji. Utunk, 1970/39. (szept. 25.) 3. p.

Az alexandriai könyvtár égése. Korunk, 1970. okt. 1486. p.

A meztelen lányról és meztelen problémákról. Igaz Szó, 1970/11. 781. p.

Az alkotás csendje. Utunk, 1970/45. (nov. 6.) 7. p.

Marathón és béke. Utunk, 1970/49. (dec. 4.) 1. p.

Dübörgő ötödik c-moll. Utunk, 1970/51. (dec. 18.) 6. p.

Oly nagy korokban. Utunk, 1970/52. (dec. 25.) 3. p.

Az első betű. (Az én elfordított fejem. – Költők országlása. – Az első betű. – Örökre. – Biztonság. – Megelégednék. – Öregedés.) Igaz Szó, 1971/1. 22. p.

Köszöntő. Napsugár, 1971/1. 3. p.

Szabó Lőrinc költői helyzetei. Igaz Szó, 1971/1. 81. p.

Oly nagy korokban. Utunk, 1971/2. (jan. 8.) 3. p.

Szabó Lőrinc költői helyzetei. Igaz Szó, 1971/2. 229. p.

Példázat a hűségről. Napsugár, 1971/2. 3. p.

Az emlékmű. Napsugár, 1971/2. 3. p.

Az idő sodrában. Utunk, 1971/8. (febr. 19.) 4. p.

Porhó. Utunk, 1971/9. (febr. 26.) 3. p.

Felvonul a munkásmenet. Napsugár, 1971/3. 3. p. Melléklet.

Az emlékműnél. Napsugár, 1971/3. 6. p. Melléklet.

Köszöntő. Napsugár, 1971/3. 12. p. Melléklet.

Valami összefog. (Ujjbegyek. – Részvétem. – Valami. – Szervusz. – Milyen.) Igaz Szó, 1971/3. 352. p.

Az oszlopok. Korunk, 1971. ápr. 600. p.

Köszöntő. Utunk, 1971/19. (máj. 7.) 2. p.

Köszöntő. Napsugár, 1971/6. 3. p.

Bukfencóra. Napsugár, 1971/6. 3. p.

Utazások. (Annyi háború van a földön. – Korabeli. – Utazások. – Özönvizek. – Az esti város. – Vonatok. – Tavaszi reggel.) Igaz Szó, 1971/6. 795. p.

Kányádi beszélget. Igaz Szó, 1971/6. 829. p.

Papírrepülő. Igaz Szó, 1971/6. 850. p.

A hang. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Népvándorlás. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Emelet. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Május 40. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Életem. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Vers, amelynek van telefonszáma. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Krimi. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Exegi monumentum. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

Interpol. Utunk, 1971/23. (jún. 4.) 3. p.

A kiáltás. Utunk, 1971/25. (jún. 18.) 2. p.

Egy fejedelem, két fejedelem. Napsugár, 1971/7. 16. p.

Osztályharc. Utunk, 1971/27. (júl. 2.) 2. p.

A vár Alvincen. Korunk, 1971. aug. 1174. p.

A következő ütközet. Korunk, 1971. aug. 1174. p.

Ars poetica útközben. Igaz Szó, 1971/8. 262. p.

Majtényi Erik: Hét nap a kutyák szigetén. Igaz Szó, 1971/8. 306. p.

Mintha egy-egy ember állna a fák közt. Utunk, 1971/34. (aug. 20.) 5. p.

A kiáltás. Utunk, 1971/34. (aug. 20.) 5. p.

Csingi-lingi reggelek. Napsugár, 1971/9. 2. p.

A jövő elébe. Napsugár, 1971/9. 2. p.

Játékkocka. Napsugár, 1971/9. 21. p.

Kőművesek. Napsugár, 1971/9. 21. p.

Újesztendő, hófehér. Napsugár, 1971/9. 2. p. Melléklet.

A fény falai. (Egy roppant lobogót. – Jorik koponyája. – Az egység. – A jövő. – Vidék.) Igaz Szó, 1971/9. 915. p.

Vivat Academia. Utunk, 1971/38. (szept. 17.) 6. p.

Egyik. Napsugár, 1971/10. 20. p.

Másik. Napsugár, 1971/10. 20. p.

A ház mögötti kert. [(Csengő). – (Álom a létra alján). – (Szomszédság). – (Gyümölcsök). – (Behunyt szem). – (Sóhaj). – (Írás). – (Szél). – (Ilyen közelről). – (Naplemente). – (A legmagasabb fa). – (A hold). – (Őrök). – (Éjszaka). – (Harmat).]. Utunk, 1971/42. (okt. 15.) 7. p.

Egyből csak itt van. Utunk, 1971/44. (okt. 29.) 4. p.

A pilóták. Napsugár, 1971/11. 8. p.

A repülőmodellek. Napsugár, 1971/11. 8. p.

Az egyik. Napsugár, 1971/11. 9. p.

A másik. Napsugár, 1971/11. 9. p.

A gépkocsivezető. Napsugár, 1971/12. 21. p.

Kicsi sofőr. Napsugár, 1971/12. 21. p.

Az egyik. Napsugár, 1971/12. 21. p.

A másik. Napsugár, 1971/12. 21. p.

A számok mosolya. Utunk, 1971/53. (dec. 31.) 1. p.

A szakács. Napsugár, 1972/1. 13. p.

A kis kukta. Napsugár, 1972/1. 13. p.

Az egyik. Napsugár, 1972/1. 13. p.

A másik. Napsugár, 1972/1. 13. p.

Bútorgyárban. Napsugár, 1972/2. 12. p.

Bababútor. Napsugár, 1972/2. 12. p.

Az egyik. Napsugár, 1972/2. 13. p.

A másik. Napsugár, 1972/2. 13. p.

Mit látsz egy íróasztalon? Korunk, 1972. márc. 394. p.

Az értelem halmazállapota. Utunk, 1972/9. (márc. 3.) 2. p.

Odafigyelni. Utunk, 1972/11. (márc. 17.) 3. p.

Szerelem. Utunk, 1972/11. (márc. 17.) 3. p.

A sötét szobában. Utunk, 1972/11. (márc. 17.) 3. p.

És így énekeltem. Utunk, 1972/11. (márc. 17.) 3. p.

Az állatgondozó. Napsugár, 1972/4. 12. p.

Kicsi állatbarát. Napsugár, 1972/4. 12. p.

Az egyik. Napsugár, 1972/4. 13. p.

A másik. Napsugár, 1972/4. 13. p.

Kis kertész. Napsugár, 1972/5. 20. p.

A kertészet. Napsugár, 1972/5. 20. p.

Az egyik. Napsugár, 1972/5. 21. p.

A másik. Napsugár, 1972/5. 21. p.

Szocialista humanizmus, szocialista irodalom-kerekasztal. Utunk, 1972/18. (máj. 5.) 6. p.

Lászlóffy Aladár a hetvenes évekről. Utunk, 1972/19. (máj. 12.) 3. p.

Iskolának kapujában. Napsugár, 1972/6. 2. p.

Munka után édes a… Napsugár, 1972/6. 5. p.

Ki korán kel… Napsugár, 1972/6. 5. p.

Amit ma megtehetsz. Napsugár, 1972/6. 5. p.

Hamar munka. Napsugár, 1972/6. 5. p.

Ahol hegyek állnak. Napsugár, 1972/7. 5. p.

Légi felvétel. Utunk, 1972/28. (júl. 14.) 1. p.

Nono! Utunk, 1972/29. (júl. 21.) 10. p.

Nono! Utunk, 1972/30. (júl. 28.) 4. p.

Emeletes meleg. Napsugár, 1972/8. 9. p.

Lászlóffy Aladár írja. Utunk, 1972/31. (aug. 4.) 1. p.

Az égen léptek hallatszottak. Utunk, 1972/31. (aug. 4.) 6. p.

Nono! Utunk, 1972/32. (aug. 11.) 4. p.

A reggel. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Villámlás. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Meleg. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Két pont között. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Két koldus. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Egyik-másik részlet. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Fürödjünk fűben. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Tiki-Taki fölmenetele a holdba. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Ökörnyál. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

A vers ege. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Végtelen. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Anyácska. Utunk, 1972/33. (aug. 18.) 3. p.

Vak vezet világtalant. Napsugár, 1972/9. 13. p.

Kicsi… Napsugár, 1972/9. 13. p.

A világban. Igaz Szó, 1972/9. 329. p.

Számok. Igaz Szó, 1972/9. 330.

Átváltozás. Igaz Szó, 1972/9. 330. p.

Zaharia Stancu köszöntése. Korunk, 1972. okt. 1498. p.

Itt vidáman szüretelnek. Napsugár, 1972/10. 21. p.

Kiránduló. Napsugár, 1972/10. 21. p.

Huszonöt év. Napsugár, 1972/10. 1. p. Melléklet.

Születésnapra. Igaz Szó, 1972/10. 555. p.

Nono! Utunk, 1972/41. (okt. 13.) 4. p.

Az ember olvas. Utunk, 1972/42. (okt. 20.) 1. p.

In memoriam Dsida. Utunk, 1972/42. (okt. 20.) 1. p.

Apáczai enciklopédiája. Utunk, 1972/42. (okt. 20.) 1. p.

Kőrösi Csoma Sándor. Utunk, 1972/42. (okt. 20.) 1. p.

November a mezőn. Napsugár, 1972/11. 12. p.

November a padban. Napsugár, 1972/11. 12. p.

A forradalomról. Napsugár, 1972/11. 2. p.

Egy szobor balladája. Igaz Szó, 1972/11. 707. p.

Az európai esők. Utunk, 1972/47. (nov. 24.) 1. p.

Egyre. Utunk, 1972/47. (nov. 24.) 1. p.

Kint… Napsugár, 1972/12. 21. p.

…és bent. Napsugár, 1972/12. 21.old.

A lakatos. Napsugár, 1972/12. 3. p.

Barkácsoló. Napsugár, 1972/12. 3. p.

Az árulkodó. Napsugár, 1972/12. 3. p.

A jó pajtás. Napsugár, 1972/12. 3. p.

Író és köztársaság. Igaz Szó, 1972/12. 815. p.

A mű oka. [(Heidelberg. A váróterem ablakában). – (Bajorország. Autósztráda). – (Kirakat Kölnben. Reklám). – (Amsterdam. A csatornák tükre). – (Utrecht. Zaj vidéken). – (Holland partvidék. A Dam-ok). – (Bruxelles. Városház tér). – (Párizs. A toronyban vendéglő van). – (Hotel des Invalides. Katonatemetés). – (Lausanne. Az egyetemi könyvtár). – (Reggel Zürichben. Beszélgetések). – (Tirol. Határállomás).] Igaz Szó, 1972/12. 926. p.

Levelek. Utunk, 1972/50. (dec. 15.) 5. p.

Idegen dal. Utunk, 1972/50. (dec. 15.) 5. p.

„Előre hát mind, aki költő…”. Korunk, 1973. jan. 40. p.

Utazás. Igaz Szó, 1973/1. 114. p.

Toronyház épül. Napsugár, 1973/1. 21. p.

Építőtelepen. Napsugár, 1973/1. 21. p.

Petőfi bennünk. Utunk, 1973/1. (jan. 5.) 1. p.

Madách íróasztala. Korunk, 1973. febr. 251. p.

A tervezőmérnök. Napsugár, 1973/2. 21. p.

Ez a hegy az egyszeregy. Napsugár, 1973/2. 21. p.

Rendes rohanás. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Testhordó sikátor. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Az erdő. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Tó. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

A homokóra. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Festmény. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Szülőföld, Hold. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Csuda. Utunk, 1973/7. (febr. 16.) 3. p.

Harkács-barkács. Napsugár, 1973/3. 21. p.

Vizierőmű. Napsugár, 1973/3. 21. p.

Látvány és látomás. Utunk, 1973/11. (márc. 16.) 2. p.

Fadöntés. Napsugár, 1973/4. 4. p.

Faültetés. Napsugár, 1973/4. 4. p.

Üveg az asztalon. (Madarak élnek bennem. – Üveg az asztalon. – Sajgások múzeuma. – Csak. – Pihenő. – Halley, a bizonyosság.) Igaz Szó, 1973/4. 475. p.

Valódi téli táj. (Mezők a tél alatt. – Kilométerkő Marathón felé. – Látkép. – Ez a nap. – Valódi téli táj. – Gyalog.) Utunk, 1973/15. (ápr. 13.) 3. p.

Májusi mezőkön. Napsugár, 1973/5. 20. p.

Májusi kertben. Napsugár, 1973/5. 20. p.

Lászlóffy Aladár írja. Utunk, 1973/20. (máj. 18.) 1. p.

Ankét a nemzedékről. Korunk, 1973. jún. 840. p.

Nem az idő. Igaz Szó, 1973/6. 963. p.

Geo Bogzának. Utunk, 1973/23. (jún. 8.) 2. p.

Amíg elteszünk egy virágot. Utunk, 1973/26. (jún. 29.) 1. p.

Lovak. Napsugár, 1973/7. 2. p.

Amióta ceruzát fog. Igaz Szó, 1973/7. 40. p.

Végül is. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Nem lehet. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Dolgok. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Ha Picasso meghal. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Idő előtti hegedű. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Fel. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Az elosztott és összegyűjtött. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Most ne mondj ellent. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Ez a perc. Utunk, 1973/28. (júl. 13.) 3. p.

Nagy Imre. Utunk, 1973/29. (júl. 20.) 1. p.

Az elmondott napok. (A múltba küldött levél. – A sárkány hasán. – A vezeték. – Beszélgetés. – Az elmondott napok. – Kertből. – Hol én, hol idegen.) Igaz Szó, 1973/8. 265. p.

Két kezünk. Napsugár, 1973/8. 5. p.

Az előreküldött levél. Utunk, 1973/35. (aug. 31.) 1. p.

Rigó az esőben. Utunk, 1973/35. (aug. 31.) 1. p.

Tanú, szívvel. Utunk, 1973/35. (aug. 31.) 1. p.

Szeptember. Napsugár, 1973/9. 2. p.

Ha én. Napsugár, 1973/9. 21. p.

Ezer fenyő. Napsugár, 1973/9. 1. p. Melléklet.

A köztársaságért. Napsugár, 1973/9. 1. p. Melléklet.

Óda a költészethez. (Óda a költészethez. – Csillagolvasás. – A levél. – A felgyújtott macska. – Égre, földre, fára. – Szünetek. – Kulcs, cukor, erény. – Mondjuk egy versben. – A kertről. – Ilyen élet.) Utunk, 1973/39. (szept. 28.) 3. p.

Emléktábla a nemlétező házon. Korunk, 1973. okt. 1551. p.

Bach ólomban. Korunk, 1973. okt. 1551. p.

Gyermek. Korunk, 1973. okt. 1551. p.

A katona. Napsugár, 1973/10. 5. p.

Gyümölcs érik. Napsugár, 1973/10. 21. p.

Faültetés. Napsugár, 1973/10. 21. p.

Gondolatok hátratett kézzel. Utunk, 1973/43. (okt. 26.) 2. p.

Csokonai. Korunk, 1973. nov. 1698. p.

A pionír nyakkendője. Napsugár, 1973/11. 13. p.

Munkások dícsérete. Napsugár, 1973/11. 13. p.

Erdőre, hegyre, holdra. Igaz Szó, 1973/11. 665. p.

Az ég. Igaz Szó, 1973/11. 665. p.

Fekete metszet. Igaz Szó, 1973/11. 665. p.

A látvány. Igaz Szó, 1973/11. 666. p.

Dolgok. Igaz Szó, 1973/11. 666. p.

Megérkezés Westfáliába. Igaz Szó, 1973/11. 667. p.

Igazi szülőföldünk. Igaz Szó, 1973/11. 667. p.

Költők sírja. Utunk, 1973/48. (nov. 30.) 3. p.

A munka dícsérete. Napsugár, 1973/12. 2. p.

Kós Károlynak. Igaz Szó, 1973/12. 865. p.

Két fekete tükör. Utunk, 1973/51. (dec. 21.) 11. p.

Búcsú Darvas Józseftől. Igaz Szó, 1974/1. 125. p.

Fogkefe-vers. Napsugár, 1974/1. 20. p.

Kilincs-vers. Napsugár, 1974/1. 20. p.

Lászlóffy Aladár írja – A legnagyobb életrajz. Utunk, 1974/2. (jan. 11.) 1. p.

Irodalmunk nagykorúsága. Válasz a körkérdésre. Utunk, 1974/2. (jan. 11.) 6. p.

A 65. paragrafus. Utunk, 1974/3. (jan. 18.) 2. p.

Ruha-vers. Napsugár, 1974/2. 4. p.

Zseb-vers. Napsugár, 1974/2. 4. p.

Pionírnap. Napsugár, 1974/2. 1. p. Melléklet.

Lászlóffy Aladár írja. Utunk, 1974/5. (febr. 1.) 1. p.

Néma interjú. Utunk, 1974/8. (febr. 22.) 1. p.

Az osztályharc. Korunk, 1974. ápr. 574. p.

A család. (Csend. – Repülés. – Fehér. – Magam. – Éjszaka. – Naplemente. – Korok. – A család. – Táj. – Nagy fekete felleg. – Rétegek. – Népvándorok.) Igaz Szó, 1974/4. 537. p.

Tavasz Veronában. Igaz Szó, 1974/4. 545. p.

Hat órakor az utca. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 5. p.

A hely. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 5. p.

Bolyai. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 5. p.

Emberiség. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 5. p.

Vonat délelőtt. Utunk, 1974/14. (ápr. 5.) 5. p.

Tudod. Korunk, 1974. máj. 673. p.

Áldozatok örök üzenete. Utunk, 1974/21. (máj. 24.) 1. p.

Alvó. Utunk, 1974/22. (máj. 31.) 5. p.

A vasúttól kicsit távolabb. Utunk, 1974/22. (máj. 31.) 5. p.

Az utazás. Utunk, 1974/22. (máj. 31.) 5. p.

Mennyit alszunk. Utunk, 1974/24. (jún. 14.) 3. p.

A tükör Pablo Nerudával. Utunk, 1974/26. (jún. 28.) 3. p.

Torda iskolái. Igaz Szó, 1974/7. 10. p.

Haza és hűség. Igaz Szó, 1974/7. 8. p.

Az történik, ami kell: az élet… Igaz Szó, 1974/8. 128. p.

Emlékek unokái. Utunk, 1974/34. (aug. 23.) 1. p.

A láthatatlan emléktábla. Utunk, 1974/35. (aug. 30.) 1. p.

Teagőzben. Napsugár, 1974/10. 7. p.

Szőlőhegyen. Napsugár, 1974/10. 7. p.

Kolozsvár. Utunk, 1974/40. (okt. 4.) 3. p.

A párt kongresszusára. Napsugár, 1974/11. 2. p.

L. A.–Panek Zoltán: „A párttitkár és az óceán”. Ünnepi műsor. Igaz Szó, 1974/11. 397. p.

A forradalmi tett költői. Igaz Szó, 1974/11. 456. p.

Hétköznapok. Utunk, 1974/47. (nov. 22.) 1. p.

Az emberség tükre. Korunk, 1974. dec. 1249. p.

Az utazás. (Vasút. – A Luxemburg-kert. – Calais. Napsütés délelőtt. – Richmond felett a Temze. – Lépcsők alján. – Amszterdam. A restaurátor. – Reading. Igen, de… – Az császár udvarán. – Alpok. Írás a sötétben. – Nancy. Idegen este. – Pillanat. – A halászfalu csendje. – Nürnberg. Szent Jeromos szobája. – Harangjáték. – Képtár Bázelben. – A város messziről. – Reneszánsz. – Bern. Egy szökőkút állandó esője.) Igaz Szó, 1974/12. 510. p.

Tamás Gáspár hatvanéves. Igaz Szó, 1974/12. 544. p.

Holnap kezdődik a munka. Utunk, 1974/49. (dec. 6.) 3. p.

Ország-hajnalig. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

A léleklátta táj. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

Termés. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

Erő. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

A sor. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

Ha készen ér. Utunk, 1974/51. (dec. 20.) 1. p.

Öreg Heltai Gáspár. Utunk, 1974/52. (dec. 27.) 3. p.

Hó rajz. Napsugár, 1975/1. 4. p.

Levél egy koszorúhoz. Igaz Szó, 1975/1. 65. p.

Eminescu örök arca. Utunk, 1975/3. (jan. 17.) 1. p.

Eminescu erdőiben. Utunk, 1975/3. (jan. 17.) 5. p.

Választások előtt. Utunk, 1975/4. (jan. 24.) 1. p.

Mindenki épít. Napsugár, 1975/2. 16. p.

Ilyen ember. Napsugár, 1975/2. 2. p.

Korunk-tárlatok. Utunk, 1975/9. (febr. 28.) 7. p.

Bolyai hegedűje. [(A paralelák). – (De hát a 2 × 2). – (A tan). – (Eroica). – (Az ultimátum). – (Appendix).] Igaz Szó, 1975/3. 233. p.

Három Petrarca-emlék. Korunk, 1975. ápr. 252. p.

J. A. Igaz Szó, 1975/4. 329. p.

Mindenévi ballada. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

Után. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

Az éjszaka. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

Tiszta. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

A fa. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

Emlékező nyugodt öregkorom. Utunk, 1975/16. (ápr. 18.) 3. p.

Az olvasó Apáczai. Korunk, 1975. máj. 344. p.

Szókratész és vidéke. Korunk, 1975. máj. 364. p.

Az ólomkatona hadifogsága. Regényrészlet. Igaz Szó, 1975/5. 410. p.

Brassai Viktor és Salamon Ernő emlékére. Korunk, 1975. jún. 472. p.

Mindenkori. Utunk, 1975/26. (jún. 27.) 1. p.

Emlékirodalom. Igaz Szó, 1975/7. 53. p.

Ott edzem álmomat. (Virgil Teodorescu: Messziről messzire.) Utunk, 1975/27. (júl. 4.) 1. p.

Lászlóffy Aladár írja a kolozsvár-napocai Kriterion-napokról. Utunk, 1975/28. (júl. 11.) 1. p.

Óda az álomhoz. Utunk, 1975/29. (júl. 18.) 3. p.

Éjfél. Korunk, 1975. aug. 588. p.

Pénelopé. Korunk, 1975. aug. 588. p.

Fréziák. Korunk, 1975. aug. 588. p.

Eső-orgonák este. Korunk, 1975. aug. 588. p.

Tizenkét pillanat a napból. (Emberek háza. – Nyugalom. – Asztalon. – Fényképek napon. – Legenda. – A lenn, a fenn. – Arcomig. – Egy asszony élete. – Pihenés. – Tükörkép. – Hegyek, könyvek. – Világnak vidéke.) Igaz Szó, 1975/8. 117. p.

Augusztus 23. Napsugár, 1975/8. 2. p.

Nyár. Napsugár, 1975/8. 5. p.

Reggeltől estig. Utunk, 1975/31. (aug. 1.) 3. p.

Helsinki. Utunk, 1975/32. (aug. 8.) 1. p.

Klasszikum. Utunk, 1975/34. (aug. 22.) 3. p.

Egy délután Schaffhausenben. Igaz Szó, 1975/9. 191. p.

Születésnap. Utunk, 1975/38. (szept. 19.) 3. p.

Arcok a papíron. Igaz Szó, 1975/10. 340. p.

Őszi kertek. Napsugár, 1975/10. 8. p.

Az elképzelhetetlen utazás. (Az éjszakában autón. – Otthon. – Hotel Mesenincs. – Vagyok. – Örök gyerekkoromban. – Egy madár.) Utunk, 1975/52. (dec. 26.) 4. p.

Megőrizve újítani. Interjú Bisztrai Máriával. Igaz Szó, 1976/1. 48. p.

Oda. Korunk, 1976. jan–febr. 82. p.

A folytatás. Korunk, 1976. jan–febr. 82. p.

Levél Kacsó Sándorhoz. Igaz Szó, 1976/2. 169. p.

Az emlékezet vasárnapja. Utunk, 1976/6. (febr. 6.) 4. p.

Litánia. Utunk, 1976/6. (febr. 6.) 4. p.

Disputa a Forrás-nemzedékről. Utunk, 1976/7. (febr. 13.) 4. p.

A kezdet orgonája. [I. (Északi-déli). – II. (Arcom). – III. (Vasban). – IV. (A kezdet orgonája). – V. (Én is).] Igaz Szó, 1976/3. 206. p.

In memoriam. Utunk, 1976/13. (márc. 26.) 5. p.

Világnak vidéke. Utunk, 1976/13. (márc. 26.) 5. p.

Nagyenyed fűzfái. Utunk, 1976/13. (márc. 26.) 5. p.

Óda a rigóhanghoz. Utunk, 1976/13. (márc. 26.) 5. p.

Csak írni kell valamit az időre. Utunk, 1976/15. (ápr. 9.) 1. p.

A felrobbant világ. Utunk, 1976/22. (máj. 28.) 4. p.

Hajnali. Utunk, 1976/22. (máj. 28.) 4. p.

Kilátás a hegy ablakából. Utunk, 1976/22. (máj. 28.) 4. p.

Elnézni Csík felé. Utunk, 1976/22. (máj. 28.) 4. p.

Óda a tanításhoz. Korunk, 1976. jún. 434. p.

Az ember élete. Korunk, 1976. jún. 434. p.

Gondolatok a kultúráról. Utunk, 1976/23. (jún. 4.) 1. p.

Óda a ceruzához. (Utolsó levél. – A lehetséges vasárnap. – Napló egy elégiáról. – Óda a ceruzához. – Vagy, hogyha vagy. – Első sötétség. – A szobor.) Igaz Szó, 1976/7. 11. p.

Salamon László köszöntése. Utunk, 1976/29. (júl. 16.) 6. p.

Reneszánsz. Utunk, 1976/31. (júl. 30.) 1. p.

Lászlóffy Aladár írja – Egy esőcseppről. Utunk, 1976/34. (aug. 20.) 1. p.

Ideg. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

A ház. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

Esős nap. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

A patak. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

Az út. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

A gyűjtemény. Utunk, 1976/36. (szept. 3.) 5. p.

Őszi monológ az emlékműről – Tőrös Gábor új szobrai közt. Utunk, 1976/38. (szept. 17.) 7. p.

Horváth Imrének. Korunk, 1976. okt. 768. p.

Ajánlások. Utunk, 1976/41. (okt. 8.) 3. p.

Kiáltás, eufóriák. Utunk, 1976/41. (okt. 8.) 3. p.

Óda az írógéphez. Utunk, 1976/41. (okt. 8.) 3. p.

Szellemidéző. Utunk, 1976/41. (okt. 8.) 3. p.

A lélek hajóharangja. Utunk, 1976/42. (okt. 15.) 2. p.

Lászlóffy Aladár írja egy repülőgép árnyékáról. Utunk, 1976/44. (okt. 29.) 1. p.

De profundis. Utunk, 1976/45. (nov. 5.) 6. p.

Ebben. Utunk, 1976/46. (nov. 12.) 4. p.

Kiáltó. Utunk, 1976/46. (nov. 12.) 4. p.

A láthatár. Utunk, 1976/46. (nov. 12.) 4. p.

Szerelmünk szünetében. Utunk, 1976/46. (nov. 12.) 4. p.

Lászlóffy Aladár írja egy régi őszi hangversenyről. Utunk, 1976/47. (nov. 19.) 1. p.

Utókor. Korunk, 1976. dec. 912. p.

Egy hasonlat szerelme. Korunk, 1976. dec. 912. p.

Fújvafájvafénylenifolytatódni. Igaz Szó, 1976/12. 495. p.

Költészet és kultúra. Igaz Szó, 1976/12. 526. p.

Dolgozat a mi iskolánkról. Igaz Szó, 1976/12. 539. p.

Építők. Utunk, 1976/52. (dec. 24.) 5. p.

Bodrogi György – L. A.: Tizenkét hónap. Utunk, 1976/53. (dec. 31.) 1. p.

Esztergályos. Napsugár, 1977/1. 4. p.

Ajánlások. (Nagy vásznakon. – Ennyien. – Őszi éjszaka, csend. – Hópelyhek. – A megmondható.) Igaz Szó, 1977/1. 6. p.

Lászlóffy Aladár írja a sepsiszentgyörgyi Kriterion-napról. Utunk, 1977/2. (jan. 14.) 1. p.

Olajkutak. Napsugár, 1977/2. 4. p.

Hóesés. Utunk, 1977/7. (febr. 18.) 3. p.

Zajban. Utunk, 1977/7. (febr. 18.) 3. p.

Olvasó. Utunk, 1977/7. (febr. 18.) 3. p.

Egyszer. Utunk, 1977/7. (febr. 18.) 3. p.

Gyűl a gyümölcs. Napsugár, 1977/3. 4. p.

Kobak emlékére. Utunk, 1977/11. (márc. 18.) 2. p.

Levél Szilágyi Istvánhoz. Igaz Szó, 1977/4. 324. p.

Beethoven nyitott ablakából. Utunk, 1977/13. (ápr. 1.) 1. p.

Emberi. Utunk, 1977/16. (ápr. 22.) 1. p.

Hősök voltak. Napsugár, 1977/5. 6. p.

Szabédi évfordulóján. Utunk, 1977/19. (máj. 13.) 3. p.

Valahol van egy város. Utunk, 1977/20. (máj. 20.) 1. p.

Lászlóffy Aladár írja egy irodalmi körről – Tehetség és kutatás. Utunk, 1977/21. (máj. 27.) 1. p.

A mozdonyvezető. Napsugár, 1977/6. 3. p.

Fehér. (Időnek, szélnek. – Tovább már fehér. – Előadás. – Ígérek.) Igaz Szó, 1977/6. 507. p.

Lászlóffy Aladár írja – Rokonszenv és ellenszenv keresztútjáról. Utunk, 1977/24. (jún. 17.) 1. p.

Levél a csendből. Igaz Szó, 1977/7. 64. p.

Román kiállítás Budapesten. Utunk, 1977/30. (júl. 29.) 6. p.

Kenyér, kenyér. Napsugár, 1977/8. 2. p.

Iskolaalapítás. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

Ez már a. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

Preklasszikus, fejfájáshoz. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

A milói vénasszony. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

Az eretnek. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

Die Wetterhexen. Utunk, 1977/31. (aug. 5.) 3. p.

A költészet. Utunk, 1977/34. (aug. 26.) 1. p.

Látom. Utunk, 1977/34. (aug. 26.) 1. p.

Odüsszeia. Utunk, 1977/34. (aug. 26.) 1. p.

Adyval tüzes szekéren. Korunk, 1977. szept. 676. p.

Aki megtanított. Napsugár, 1977/9. 2. p.

Kós Károly reneszánsza. Utunk, 1977/35. (szept. 2.) 1. p.

Amit rögtön el kell mondani. Utunk, 1977/36. (szept. 9.) 2. p.

Ady-vizsga. (Üzenet majdani iskolámba. – Mert mindig elkésünk. – Ugar-reform.) Igaz Szó, 1977/10. 331. p.

Ady és a város. Igaz Szó, 1977/10. 331. p.

A szénbányász. Napsugár, 1977/10. 4. p.

Hol is lennék. Napsugár, 1977/10. 9. p.

Változatok költészetre. (Átváltozások. – Rend. – Szél, idő. – A bogáncs. – A fák hegyén.) Utunk, 1977/41. (okt. 14.) 3. p.

A dátum űrhajóján. Utunk, 1977/42. (okt. 21.) 3. p.

Az építők. Napsugár, 1977/11. 5. p.

Ady-idő. Utunk, 1977/45. (nov. 11.) 3. p.

Szülőföldem. Napsugár, 1977/12. 13. p.

Negyven éve. Utunk, 1977/49. (dec. 9.) 6. p.

Aki a Most vizébe lép. Utunk, 1977/52. (dec. 30.) 1. p.

Változatok Chaplinre. Utunk, 1978/2. (jan. 13.) 1. p.

Télközép. Utunk, 1978/3. (jan. 20.) 5. p.

Az értelem halmazállapota. Igaz Szó, 1978/2. 131. p.

Óda (helyett) Fodor szakállához. Igaz Szó, 1978/2. 144. p.

Búcsú Nagy Lászlótól. Igaz Szó, 1978/2. 166. p.

A Reménytelen Alapvető. Korunk, 1978. febr. 97. p.

Geo Bogza hetvenéves. Utunk, 1978/5. (febr. 3.) 2. p.

Kora tavasz. Igaz Szó, 1978/3. 196. p.

Este a patikában. Igaz Szó, 1978/3. 196. p.

Sírom a homokórában. Igaz Szó, 1978/3. 197. p.

Egy tavasz emléke. Igaz Szó, 1978/3. 197. p.

Humanozaurusz. Igaz Szó, 1978/3. 197. p.

Vasutasok. Napsugár, 1978/3. 4. p.

A tavasz első reggelén. Utunk, 1978/9. (márc. 3.) 1. p.

Otthon. Utunk, 1978/9. (márc. 3.) 1. p.

A boszorkány. Utunk, 1978/10. (márc. 10.) 3. p.

Deák Tamás születésnapjára. Utunk, 1978/11. (márc. 17.) 2. p.

Gondolatok Móricz Zsigmondról. Korunk, 1978. máj. 358. p.

Írás. Utunk, 1978/19. (máj. 12.) 3. p.

Ceruza. Utunk, 1978/19. (máj. 12.) 3. p.

Sötét. Utunk, 1978/19. (máj. 12.) 3. p.

Szabálytalan tanulmány Juhász Ferencről. Igaz Szó, 1978/6. 529. p.

Voltaire bebalzsamozott mosolya. Utunk, 1978/23. (jún. 9.) 2. p.

A világon kívül, a világon belül. (Idők divatja. – Az ég egy kerti délutánból. – Ekhós elégia. – Tornaünnepély. – A költészet. – A halhatatlanság.) Igaz Szó, 1978/7–8. 26. p.

Ballada az esélyről. Utunk, 1978/28. (júl. 14.) 3. p.

Szegény Yorick. Utunk, 1978/28. (júl. 14.) 3. p.

Fehér repülés. Utunk, 1978/28. (júl. 14.) 7. p.

Az ehető világegyetem. Utunk, 1978/33. (aug. 14.) 3. p.

Kint és bent. Korunk, 1978. szept. 672. p.

Mi is neked a költészet? Korunk, 1978. szept. 690. p.

Régi vasárnap délutánok. Utunk, 1978/38. (szept. 22.) 3. p.

Kis csendes óda. Utunk, 1978/38. (szept. 22.) 3. p.

Csendélet. Utunk, 1978/38. (szept. 22.) 3. p.

Ledőlési határidő. Utunk, 1978/38. (szept. 22.) 3. p.

Megtanult. Korunk, 1978. okt. 842. p.

„Ugyan hová lett az a különös fiatalember?”. Igaz Szó, 1978/10. 373. p.

Új könyvespolcom köszöntése. Utunk, 1978/41. (okt. 13.) 3. p.

Európa csendes rokona. Utunk, 1978/42. (okt. 20.) 4. p.

A máglya. Utunk, 1978/43. (okt. 27.) 3. p.

A képzeletbeli ásatás. (Utókor. – Idézetek szövetsége. – A képzeletbeli ásatás. – Művészet. – Ezer-kilencszáz-június. – Hajnalig, halálig. – Párnán. – Stílusok.) Igaz Szó, 1978/11. 396. p.

Az emlékezet szélrózsái. Utunk, 1978/44. (nov. 3.) 5. p.

Az értelem színhelyén. Korunk, 1978. dec. 968. p.

Hajnalon kezdődik s fárad ki napom. (Kacsó Sándor verseiről.) Utunk, 1978/50. (dec. 15.) 2. p.

Feleségek felesége. Utunk, 1978/51. (dec. 22.) 6. p.

Hibernius Julius Celsius könyvtára. Utunk, 1978/52. (dec. 29.) 3. p.

Milyen a barátság. Napsugár, 1979/1. 9. p.

A szent hajdan gyöngyei. Utunk, 1979/1. (jan. 5.) 3. p.

Egy távoli-közeli Apollinaire. Utunk, 1979/3. (jan. 19.) 6. p.

Természet. Utunk, 1979/4. (jan. 26.) 3. p.

Faustok. Utunk, 1979/4. (jan. 26.) 3. p.

A fagy. Utunk, 1979/4. (jan. 26.) 3. p.

Az én tegnapi lelkem. Utunk, 1979/4. (jan. 26.) 3. p.

Levél nagyanyónak. Napsugár, 1979/2. 12. p.

Megnyugtató zavar… Igaz Szó, 1979/2. 150. p.

Elménk és kora. (Elménk és helye. – Newton sírja a Westminsterben. – Ősz az ablaknál. – Pihenő. – A távolságok ideje. – A kiválasztódás.) Igaz Szó, 1979/3. 206. p.

Kistestvérem. Napsugár, 1979/3. 7. p.

Székely János születésnapjára. Utunk, 1979/10. (márc. 9.) 6. p.

Einstein-breviárium. Utunk, 1979/11. (márc. 16.) 6. p.

Kiűzetés a legendából. Utunk, 1979/12. (márc. 23.) 2. p.

Huszár Sándornak. Igaz Szó, 1979/4. 301. p.

Nekem jár. Napsugár, 1979/4. 9. p.

Ez is fontos segítség. Napsugár, 1979/5. 5. p.

Inkább tűnődés, mint állítás. (Kádár János: Rádolvasom.) Utunk, 1979/18. (máj. 4.) 2. p.

Berlin eleste. Utunk, 1979/19. (máj. 11.) 3. p.

Akinek körmére ég néhány milliónyi gyertya. Utunk, 1979/21. (máj. 25.) 1. p.

Gesztenyevirágok. Utunk, 1979/24. (jún. 15.) 1. p.

Egy nyár Szabó Lőrincnek. Utunk, 1979/24. (jún. 15.) 1. p.

Ó Európa. Utunk, 1979/24. (jún. 15.) 1. p.

Olvasás. Napsugár, 1979/7. 11. p.

Szilágyi Domokos versei románul. Utunk, 1979/29. (júl. 20.) 1. p.

Nagy dolog. Napsugár, 1979/8. 10. p.

Az emlékműnél. Napsugár, 1979/8. 13. p.

A kék meg a semmi. Utunk, 1979/32. (aug. 10.) 4. p.

A párt füzetei. Utunk, 1979/34. (aug. 24.) 8. p.

Tizenkét április. Utunk, 1979/36. (szept. 7.) 3. p.

Hazai hajóstörténetek. Utunk, 1979/38. (szept. 21.) 2. p.

Erdei nyár. (Hangok. – Dél. – A tisztás őze. – Útmenti fűz. – Zöld. – Éjszaka. – Olvas az éjszaka.) Igaz Szó, 1979/10. 282. p.

A fiúk, a lányok. Napsugár, 1979/10. 9. p.

„Emberségről példát, vitézségről formát”. Balassi emlékezete. Utunk, 1979/42. (okt. 19.) 6. p.

„Egyedül könyveim maradtak a télre”. Kazinczy emlékezete. Utunk, 1979/43. (okt. 26.) 5. p.

Cukorrépahegy alatt. Napsugár, 1979/11. 11. p.

Örökség. Utunk, 1979/44. (nov. 2.) 3. p.

Technika. Utunk, 1979/44. (nov. 2.) 3. p.

Századvég. Utunk, 1979/44. (nov. 2.) 3. p.

Psziché. Utunk, 1979/44. (nov. 2.) 3. p.

Ünnep. Napsugár, 1979/12. 3. p.

A szülőház. Igaz Szó, 1979/12. 482. p.

A kancellár esete a filozófussal. Igaz Szó, 1979/12. 483. p.

Tervek és tanítások. Utunk, 1979/49. (dec. 7.) 1. p.

Kazinczy. Utunk, 1979/50. (dec. 14.) 5. p.

A most. Utunk, 1979/50. (dec. 14.) 5. p.

Tíz év a képernyő előtt. Utunk, 1979/51. (dec. 21.) 1. p.

Vidéki tél (1980. – Írás a havon. – Szó és betű. – Tengerszem pillája.) Utunk, 1979/52. (dec. 28.) 1. p.

Achillész pályafutása. Korunk, 1980.

Recrudescunt. Igaz Szó, 1980/1. 28. p.

Szülőföldje és sírja a gondolatszabadság. Utunk, 1980/1. (jan. 4.) 3. p.

Létay Lajos köszöntése. Utunk, 1980/3. (jan. 18.) 2. p.

Tudásnak panaszt tévő. Korunk, 1980. márc. 184. p.

Néhány szó a Majtényi Erik nevű intézetről. Igaz Szó, 1980/4. 311. p.

Elégia a lezuhant mosolyról. (Sigmond István: Szerelemeső.) Utunk, 1980/16. (ápr. 18.) 2. p.

Tegnapi újság. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 3. p.

Időközben. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 3. p.

Kis művészettörténet. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 3. p.

Rendszerint Goethe. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 3. p.

Egység. Utunk, 1980/17. (ápr. 25.) 3. p.

Világszép ablakom. (Utcákon járó. – Hajnali láthatatlan. – Világszép ablakom. – A lepréselt szökőkút. – Az én magánya. – A professzorok temetése. – Kistestamentum.) Igaz Szó, 1980/5. 393. p.

Természetjárók. Napsugár, 1980/5. 4. p.

Két kiváló alkotó. Igaz Szó, 1980/5. 449. p.

A tovatűnő lábnyom. Utunk, 1980/18. (máj. 2.) 1. p.

Arghezi évszázada. Utunk, 1980/21. (máj. 23.) 1. p.

Írás. Korunk, 1980. jún. 427. p.

Mikes hamvainak haza nem hozatala. Korunk, 1980. jún. 427. p.

Színhelyeim. Igaz Szó, 1980/6. 549. p.

És így lett a miénk is Ausztrália. (Banner Zoltán: Kié vagy, Ausztrália?) Utunk, 1980/24. jún. 13.) 2. p.

A Luxembourg-kert. Utunk, 1980/30. (júl. 25.) 6. p.

Bodor Pál ötvenéves. Utunk, 1980/31. (aug. 1.) 2. p.

A könyv, a grál, a segítség. Utunk, 1980/33. (aug. 15.) 6. p.

Adótorony. Utunk, 1980/35. (aug. 29.) 3. p.

Hosszú művészet. Utunk, 1980/35. (aug. 29.) 3. p.

Két tucat vastag fekete vonal egy rézmetszethez. Igaz Szó, 1980/9. 194. p.

Rögtönzött levél az epikáról, avagy a képzelet Corvinái. Igaz Szó, 1980/10. 297. p.

Idők. Utunk, 1980/40. (okt. 3.) 1. p.

Különkiadás ceruzával. Igaz Szó, 1980/11. 385. p.

Örökség. Utunk, 1980/49. (dec. 5.) 3. p.

Tünemény. Utunk, 1980/49. (dec. 5.) 3. p.

Kotta. Utunk, 1980/49. (dec. 5.) 3. p.

Szerkezetek. Igaz Szó, 1981/1. 6. p.

Középkorok. Igaz Szó, 1981/1. 6. p.

Hógolyó. Igaz Szó, 1981/1. 7. p.

Az idő romjai. Igaz Szó, 1981/1. 8. p.

Vörösmarty sírja. Igaz Szó, 1981/1. 8. p.

Berzsenyi. Utunk, 1981/3. (jan. 16.) 1. p.

Legbelső tájkép. Utunk, 1981/3. (jan. 16.) 1. p.

Allegro barbaro. Korunk, 1981. febr. 117. p.

A mester és mestersége. Utunk, 1981/8. (febr. 20.) 3. p.

Átváltozások. (I. Ne feledd. – II. Találkozások. – III. Cseppkő. – IV. A kezdet és a vég. – V. Mementó. – VI. Indok. – VII. A pálma. – VIII. Róma. – IX. Éter. – X. A nap. – XI. Ábécék. – XII. Dilemma.) Utunk, 1981/12. (márc. 20.) 1. p.

Monológ szélrózsára. Utunk, 1981/13. (márc. 27.) 1. p.

A kísérleti megváltásról. Igaz Szó, 1981/5. 457. p.

Hajnalok óta. Utunk, 1981/19. (máj. 8.) 3. p.

Május, május. Utunk, 1981/19. (máj. 8.) 3. p.

Jánky Béla 50 éves. Utunk, 1981/20. (máj. 15.) 2. p.

Ritoók János halála. Utunk, 1981/22. (máj. 19.) 2. p.

Lászlóffy Aladár írja az alkotásról. Utunk, 1981/25. (jún. 19.) 1. p.

Salamon László köszöntése. Igaz Szó, 1981/7. 78. p.

Salamon László majdnem-évszázada. Utunk, 1981/28. (júl. 10.) 2. p.

A literatúra folytatása. (Liszt halála. – A logika koronája. – Óda a XIX. századhoz. – Az államférfi születése. – Századforduló. – A literatúra folytatása.) Utunk, 1981/33. (aug. 14.) 2. p.

Szülőföldünk szövevénye. Utunk, 1981/34. (aug. 14.) 3. p.

Nyár a Bükkben. (A kiszabaduló. – Visszhang. – Játék ez a tiszta ég. – Felirat erdőtűz ellen. – Szárnyak. – A Bükk.) Igaz Szó, 1981/10. 285. p.

Titkon őrzött madárlelkem. Utunk, 1981/41. (okt. 9.) 1. p.

A jel. Utunk, 1981/42. (okt. 16.) 5. p.

Hajnali. Utunk, 1981/42. (okt. 16.) 5. p.

A krizantémszárnyú álom. Utunk, 1981/42. (okt. 16.) 5. p.

Szigetek. Igaz Szó, 1981/11. 384. p.

A lant lilioma. Utunk, 1981/45. (nov. 6.) 2. p.

Kiáltás békéért. Utunk, 1981/47. (nov. 20.) 1. p.

Felirat egy szitakötőszárnyra. Igaz Szó, 1981/12. 477. p.

Plusz-mínusz egy költő. Igaz Szó, 1981/12. 546. p.

Változatok az életre. Utunk, 1981/49. (dec. 4.) 4. p.

Kovács János 60 éves. Utunk, 1981/50. (dec. 11.) 4. p.

Felirat egy hulló falevélre. Utunk, 1981/51. (dec. 18.) 2. p.

Szembe-szél. Utunk, 1981/52. (dec. 25.) 3. p.

Öregutánpótlás. Igaz Szó, 1982/1. 10.

Agyam noébárkája. Igaz Szó, 1982/1. 10. p.

„Die Kunst der Fuge”. Igaz Szó, 1982/1. 11. p.

2911. Igaz Szó, 1982/1. 11. p.

A tanú. Igaz Szó, 1982/1. 12. p.

Stabat mater. Igaz Szó, 1982/1. 12. p.

Madártávlat. Igaz Szó, 1982/1. 12. p.

Örökre ugyanott. Igaz Szó, 1982/1. 13. p.

Lászlóffy Aladár írja a frissen hullott hóról. Utunk, 1982/2. (jan. 8.) 1. p.

Úton, útfélen. Utunk, 1982/3. (jan. 15.) 2. p.

Téli elégiák. (Álom az antikváriumban. – Pásztor a havazásban. – Szent szembeutazás. – Ami van. – Kőből hóember.) Utunk, 1982/4. (jan. 22.) 5. p.

Az utolsó körben. Utunk, 1982/5. (jan. 29.) 2. p.

Írott szó, olvasott szó. Utunk, 1982/8. (febr. 19.) 1. p.

A legendák atyja. Utunk, 1982/10. (márc. 5.) 6. p.

Horescu János képei alá. Utunk, 1982/11. (márc. 12.) 7. p.

A 100. Forrás-kötet után. Válasz a körkérdésre. Utunk, 1982/12. (márc. 19.) 5. p.

Goethe noébárkáján. Utunk, 1982/13. (márc. 26.) 4. p.

Hát csak a harmat által tudható. Korunk, 1982. ápr. 298. p.

A gyalogtanú. Utunk, 1982/15. (ápr. 9.) 2. p.

Varró Dezső is elment. Utunk, 1982/17. (ápr. 23.) 2. p.

Az egyetlen élet. Utunk, 1982/18. (ápr. 30.) 1. p.

Amikor egy költő elindul. Korunk, 1982. máj. 365. p.

Tudás. Napsugár, 1982/5. 11. p.

In memoriam. Igaz Szó, 1982/5. 370. p.

Miféle madarász. Igaz Szó, 1982/5. 370. p.

Neszek. Igaz Szó, 1982/5. 371. p.

Életidő. Igaz Szó, 1982/5. 371. p.

A gyümölcsösben. Napsugár, 1982/5. 8. p.

„A kettéosztódott rét”. Utunk, 1982/19. (máj. 7.) 2. p.

Költősorsok. Utunk, 1982/20. (máj. 14.) 1. p.

Reggeli pirítós kenyérrel. Utunk, 1982/25. (jún. 18.) 2. p.

Az ébredés kis emlékműve. Utunk, 1982/25. (jún. 18.) 2. p.

Goethe, Schiller koponyájával. Utunk, 1982/28. (júl. 9.) 3. p.

Hervay lelkének családja. Utunk, 1982/29. (júl. 16.) 2. p.

Nagyapám századik születésnapja. Utunk, 1982/30. (júl. 23.) 3. p.

Hangverseny. Utunk, 1982/31. (júl. 30.) 3. p.

Lászlóffy Aladár írja az olvasó asztaláról. Utunk, 1982/32. (aug. 6.) 1. p.

Az üteg. Utunk, 1982/33. (aug. 13.) 3. p.

Lászlóffy Aladár írja a művészi keresésről. Utunk, 1982/34. (aug. 20.) 1. p.

Európa elrablása. Utunk, 1982/35. (aug. 27.) 3. p.

Évfordulója csíziónak. Utunk, 1982/37. (szept. 10.) 3. p.

Lászlóffy Aladár írja egy évelő dátumról. Utunk, 1982/38. (szept. 17.) 1. p.

Az élet. Utunk, 1982/39. (szept. 24.) 3. p.

Aranyos csendélet. Igaz Szó, 1982/10. 301. p.

„Ki és mi vagy…”. Korunk, 1982. okt. 765. p.

Fejek a lélek testén. Utunk, 1982/40. (okt. 1.) 2. p.

Lászlóffy Aladár írja a kultúra nyersanyagáról. Utunk, 1982/42. (okt. 15.) 1. p.

Száz arany. Utunk, 1982/43. (okt. 22.) 1. p.

Szilánkok könyve – belső látványokról. Utunk, 1982/44. (okt. 29.) 2. p.

Arany köszöntő. (Kottával, zene: Terényi Ede.) Napsugár, 1982. 11. 2. p.

Köszöntelek, ki százszor megszülettél. Napsugár, 1982/11. 16. p.

A szenvedély nyugalma. Igaz Szó, 1982/11. 432. p.

Száztizenhatéves barnakislány… Utunk, 1982/45. (nov. 5.) 4. p.

Lélek-kulcsok, szellem-ajtók. Utunk, 1982/46. (nov. 12.) 1. p.

Illyés Gyula 80 éves. Utunk, 1982/46. (nov. 12.) 6. p.

Színház. Utunk, 1982/48. (nov. 26.) 1. p.

Corpus euxinus. Utunk, 1982/48. (nov. 26.) 1. p.

A látogatók. Utunk, 1982/48. (nov. 26.) 1. p.

Fejek. Utunk, 1982/48. (nov. 26.) 1. p.

Háry János két keresztapja. Igaz Szó, 1982/12. 523. p.

Alberto Moravia 75 éves. Utunk, 1982/49. (dec. 3.) 2. p.

Kodály. Utunk, 1982/49. (dec. 3.) 5. p.

Fogalom tanárúr. Utunk, 1982/50. (dec. 10.) 2. p.

A képtárban. Utunk, 1982/51. (dec. 17.) 5. p.

A túlélt hallgatás versei. Utunk, 1983/1. (jan. 7.) 2. p.

Reggeli memento. (Szeretni. – Gyergyói reggel. – Paprikaültetés. – Eszmélet. – Reggeli memento.) Utunk, 1983/2. (jan. 14.) 1. p.

Mezőség. Igaz Szó, 1983/2. 101. p.

Kamra-játék. Igaz Szó, 1983/2. 101. p.

Vadlibák. Igaz Szó, 1983/2. 102. p.

Szarkák a bogáncson. Igaz Szó, 1983/2. 102. p.

Őséjszaka. Igaz Szó, 1983/2. 102. p.

Célgömb és világa. Utunk, 1983/6. (febr. 11.) 2. p.

A föld s az asszonyok. Korunk, 1983. márc. 219. p.

Töprengés egy különös fogaskerékről. Utunk, 1983/9. (márc. 4.) 2. p.

Fehér mező kettős kereszttel. Utunk, 1983/10. (márc. 11.) 3. p.

A parancsoló harmóniák. Utunk, 1983/12. (márc. 25.) 1. p.

Jóslat. Utunk, 1983/12. (márc. 25.) 1. p.

Ars longa. Utunk, 1983/15. (ápr. 15.) 2. p.

Egy humanista családfája. Utunk, 1983/16. (ápr. 22.) 6. p.

Krúdy avagy a helybenutazás. Utunk, 1983/20. (máj. 20.) 1. p.

Illatos tavasz este. Utunk, 1983/21. (máj. 27.) 1. p.

Az élet édessége. Utunk, 1983/21. (máj. 27.) 1. p.

Leszállni a fákról. Utunk, 1983/21. (máj. 27.) 1. p.

Folytonosság. Utunk, 1983/21. (máj. 27.) 1. p.

A próféta Galápagoson. Igaz Szó, 1983/6. 531. p.

Lászlóffy Aladár írja a színes krétáról. Utunk, 1983/22. (jún. 3.) 1. p.

Az ő békessége. Utunk, 1983/26. (júl. 1.) 1. p.

Az egyetemes hajnal. Utunk, 1983/27. (júl. 8.) 3. p.

Majakovszkij avagy a forradalom aktulitása. Utunk, 1983/29. (júl. 22.) 6. p.

A város egyedül. Utunk, 1983/33. (aug. 19.) 5. p.

Ezerkétszázban jön az este. Utunk, 1983/34. (aug. 26.) 5. p.

A kép közel. (A tekintet. – Sajgások múzeuma. – Mikrokozmosz. – A test edénye. – Ember.) Igaz Szó, 1983/9. 185. p.

Kései előszó. Utunk, 1983/35. (szept. 2.) 2. p.

Veress Pál. Utunk, 1983/36. (szept. 9.) 2. p.

Ó, iskoláim, drága iskolák. Utunk, 1983/37. (szept. 16.) 1. p.

Visszhangok a Paradicsomból. Utunk, 1983/37. (szept. 16.) 4. p.

Szókratész evangéliuma. Utunk, 1983/38. (szept. 23.) 3. p.

A játék. Igaz Szó, 1983/10. 288. p.

A jobbak elmaradnak. Igaz Szó, 1983/10. 295.

Melankóliák. Utunk, 1983/43. (okt. 28.) 5. p.

Szülőföldem. Igaz Szó, 1983/11. 373. p.

Egy zárójel csigaháza. Utunk, 1983/44. (nov. 4.) 5. p.

Vox humana. Utunk, 1983/47. (nov. 25.) 1. p.

„A minden kínokon győzedelmeskedő”. (Emlékezés Salamon Lászlóra.) Korunk, 1983. dec. 972. p.

Hajnali part. Utunk, 1983/49. (dec. 9.) 3. p.

A költő alkalmai. Utunk, 1983/49. (dec. 9.) 4. p.

Erazmus gyalog jár. Utunk, 1983/51. (dec. 23.) 5. p.

Név és névtelenség. Igaz Szó Évkönyv, 1984.

Kacsó Sándor öröksége. Utunk, 1984/8. (febr. 24.) 2. p.

Virág világnap. Utunk, 1984/10. (márc. 9.) 1. p.

Kézfogások. Riportok. Utunk, 1984/13. (márc. 30.) 1. p.

Hajnali part. Korunk, 1984. ápr. 248. p.

Mert hull a hó. Korunk, 1984. ápr. 248. p.

Tél modell után. Utunk, 1984/14. (ápr. 6.) 3. p.

Mennyi is kilencszer kilenc. Utunk, 1984/15. (ápr. 3.) 1. p.

Tavasz. Utunk, 1984/16. (ápr. 20.) 5. p.

A logikák. Utunk, 1984/16. (ápr. 20.) 5. p.

Egyszerű dolgok hangja: a munka. [(Óda a kalapácshoz). – (Óda a liszthez). – (Óda az álmokhoz). – (A könyvtár orgonája).]. Utunk, 1984/17. (ápr. 27.) 1. p.

Egy vers kilátszó részei. Igaz Szó, 1984/5. 390. p.

A gyermekkori kakukk. Igaz Szó, 1984/5. 390. p.

Költők a kikötőben. Igaz Szó, 1984/5. 391. p.

Novella. Igaz Szó, 1984/5. 391. p.

Óra a tájban. Korunk, 1984. jún. 425. p.

„Utazás a mozdony forró külső felén”. Igaz Szó, 1984/6. 550. p.

A költészet ibolyaszínű ágya. Utunk, 1984/23. (jún. 8.) 2. p.

Egy szövetség természetrajza. Utunk, 1984/26. (jún. 29.) 2. p.

Múltunk a jelenben. Utunk, 1984/27. (júl. 6.) 3. p.

Ember-rekordok. Utunk, 1984/28. (júl. 13.) 4. p.

Szülőföldem érzelmi földrajza. Igaz Szó, 1984/8. 134. p.

Az alexandriai könyvtár égése. Utunk, 1984/31. (aug. 3.) 5. p.

Közös és magán évfordulók. Utunk, 1984/33. (aug. 17.) 1. p.

A láthatatlan emlékmű. Utunk, 1984/34. (aug. 23.) 3. p.

Szabálytalan riport. Utunk, 1984/36. (szept. 7.) 5. p.

A jövő a jelenből nézve. Utunk, 1984/39. (szept. 28.) 1. p.

A tanú. Igaz Szó, 1984/10. 300. p.

A lecke. Igaz Szó, 1984/10. 298. p.

Borostyánkő. Igaz Szó, 1984/10. 298. p.

Terep. Igaz Szó, 1984/10. 299. p.

Mint egyik este. Igaz Szó, 1984/10. 300. p.

Közeledés egy költőhöz. Igaz Szó, 1984/10. 351. p.

Vidéki meghívás. Utunk, 1984/40. (okt. 5.) 1. p.

A tudás etikuma. Utunk, 1984/43. (okt. 26.) 1. p.

A táj bölcsője. Korunk, 1984. nov. 826. p.

Óda a munkához. Korunk, 1984. nov. 826. p.

Ábra, ábrázat, ábrázolás. Igaz Szó, 1984/11. 455. p.

Arcok és számok. Utunk, 1984/46. (nov. 16.) 1. p.

Írók a hídon. Utunk, 1984/48. (nov. 30.) 3. p.

Chopin ősszel. Korunk, 1984. dec. 923. p.

A kérdező válaszai. Igaz Szó, 1984/12. 547. p.

Korunk és lakhelyünk. Utunk, 1984/50. (dec. 14.) 1. p.

Szövetségben a jövőért. Utunk, 1984/51. (dec. 21.) 1. p.

Hó alatt az üvegelefánt. Utunk, 1984/51. (dec. 21.) 6. p.

Kis hatástörténelem. Korunk, 1985. jan. 51. p.

Parittyák és hógolyók. Utunk, 1985/1. (jan. 4.) 3. p.

Mit olvas a gyermek? Utunk, 1985/2. (jan. 11.) 3. p.

A figyelmességről. Utunk, 1985/3. (jan. 18.) 3. p.

Csendes sugárzás. Utunk, 1985/4. (jan. 25.) 7. p.

A kép képességei. Korunk, 1985. febr. 115. p.

Rizikó falai. Utunk, 1985/5. (febr. 1.) 3. p.

A szülőhaza megmaradt kemencéje. Utunk, 1985/5. (febr. 1.) 3. p.

Nyomok-óra. Utunk, 1985/5. (febr. 1.) 3. p.

Mint tükre előtt a komédiás. Utunk, 1985/5. (febr. 1.) 3. p.

Majd csak válaszol, aki él. Utunk, 1985/5. (febr. 1.) 3. p.

Kosztolányi. Igaz Szó, 1985/3. 240. p.

Fő érték-fő gond. Utunk, 1985/9. (márc. 1.) 5. p.

Octavian Şireagu: Állandóan föl-föltűnik. Utunk, 1985/12. (márc. 22.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Aki menekült a délutántól. Utunk, 1985/13. (márc. 29.) 2. p.

Megálmodott. Korunk, 1985. ápr. 307. p.

Amfiteátrumok kertje. Igaz Szó, 1985/4. 290. p.

„Költőnk és kora”. Igaz Szó, 1985/4. 329. p.

Harminchatfokos. Utunk, 1985/15. (ápr. 12.) 2. p.

A költészet belső földrajza. Utunk, 1985/16. (ápr. 19.) 1. p.

Hosszú művészet. Utunk, 1985/17. (ápr. 26.) 1. p.

Félszárnyú főnixek. Korunk, 1985. máj. 405. p.

Nyomok. (A lezuhant fa érintése. – Nyomtalan nyomok. – Eltűnő párok. – Tavasz. – Toronyzene.) Igaz Szó, 1985/5. 431. p.

A szakma és az élet. Utunk, 1985/20. (máj. 17.) 3. p.

Haszontalan nyargalók. Utunk, 1985/21. (máj. 24.) 3. p.

Miből lesz a cserebogár. Utunk, 1985/25. (júl. 21.) 1. p.

A maradandó. Utunk, 1985/31. (aug. 2.) 4. p.

Gyönyörű kilátás. Utunk, 1985/31. (aug. 2.) 4. p.

Óda a kötéshez. Utunk, 1985/31. (aug. 2.) 4. p.

Tehetség és kötelesség. Utunk, 1985/33. (aug. 16.) 1. p.

Vannak tájak. Utunk, 1985/35. (aug. 30.) 1. p.

Messziről. Utunk, 1985/35. (aug. 30.) 1. p.

Gólyaláb. Utunk, 1985/35. (aug. 30.) 1. p.

Szabó Lőrinc: Dsuang Dszi álma. Utunk, 1985/35. (aug. 30.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Diófa, családfa, értékrend. Korunk, 1985. szept. 738. p.

Múzsák műterme. Igaz Szó, 1985/9. 187. p.

A holnap oxigénje. Igaz Szó, 1985/9. 187. p.

A művek szerelme. Igaz Szó, 1985/9. 187. p.

A műterem. Igaz Szó, 1985/9. 188. p.

Betűk. Igaz Szó, 1985/9. 188. p.

Metamorfózis. Igaz Szó, 1985/9. 189. p.

Az élet órarendje. Utunk, 1985/36. (szept. 6.) 3. p.

Gyermek és irodalom. Utunk, 1985/37. (szept. 13.) 2. p.

A holdbeli pásztor. Korunk, 1985. okt. 792. p.

Üdv az új seregrésznek. Igaz Szó, 1985/10. 353. p.

Kinek legyen több esze? Utunk, 1985/41. (okt. 11.) 2. p.

Nicolae Prelipceanu: Mint szarkofág. Utunk, 1985/41. (okt. 11.) 2. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Műhelynapló. Utunk, 1985/42. (okt. 18.) 3. p.

Az álom. Utunk, 1985/42. (okt. 18.) 3. p.

Reggeli sor. Utunk, 1985/42. (okt. 18.) 3. p.

A formák. Igaz Szó, 1985/11. 381. p.

Klasszikusok. Igaz Szó, 1985/11. 381. p.

Hagyomány. Igaz Szó, 1985/11. 382. p.

Emberiség. Igaz Szó, 1985/11. 382. p.

Szembesít a reggeli nap. Igaz Szó, 1985/11. 383. p.

John Keats: Ha félelem fog el… Utunk, 1985/48. (nov. 29.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Gy. Szabó Béla. Utunk, 1985/49. (dec. 6.) 3. p.

A városkerülő. Utunk, 1985/50. (dec. 20.) 2. p.

A tiszta hó. Utunk, 1985/52. (dec. 27.) 1. p.

Aki rosszabb, aki jobb. Napsugár, 1986/2. 11. p.

Mint becsukott könyv. Igaz Szó, 1986/2. 115. p.

Idill. Igaz Szó, 1986/2. 115. p.

A sínek mentén valahol. Igaz Szó, 1986/2. 116. p.

Téli éj. Igaz Szó, 1986/2. 116. p.

Szótalan rendszerető. Igaz Szó, 1986/2. 117. p.

Szóval képről. Igaz Szó, 1986/2. 177. p.

A magdeburgi-féltekék avagy a nyugalom menetrendje. Korunk, 1986. febr. 134. p.

Őszi erdők. Utunk, 1986/7. (febr. 14.) 2. p.

Hajladozunk a határban. Napsugár, 1986/3. 7. p.

Sztojka László. Utunk, 1986/13. (márc. 28.) 4. p.

Tanuló vers. Napsugár, 1986/4. 2. p.

„Eladó város már a lomha ÉN”. Utunk, 1986/15. (ápr. 11.) 4. p.

Napszél a nagymama sifonjából. Korunk, 1986. máj. 375. p.

A sor. Utunk, 1986/19. (máj. 9.) 3. p.

A roham. Utunk, 1986/23. (jún. 6.) 3. p.

A fák hegyén. Utunk, 1986/24. (jún. 13.) 1. p.

Aki a költő. Utunk, 1986/24. (jún. 13.) 1. p.

Bogáncstánc. Utunk, 1986/24. (jún. 13.) 1. p.

Kökényvirágok, utolsó havazás. Utunk, 1986/24. (jún. 13.) 1. p.

Szövegek szövetsége. Korunk, 1986. júl. 552. p.

Legendabácsi cilindere. Igaz Szó, 1986/7. 18. p.

Az író emlékkönyvébe. Igaz Szó, 1986/7. 76. p.

Igazolt jelenlét egy családi képen. Utunk, 1986/27. (júl. 4.) 2. p.

Nicolae Prelipceanu: ? Utunk, 1986/27. (júl. 4.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Helsinki 1975. Igaz Szó, 1986/8. 172. p.

Júniustól szeptemberig. Napsugár, 1986/8. 7. p.

A kútbamászó látomás. Utunk, 1986/31. (aug. 1.) 2. p.

Csipkevitorla. Utunk, 1986/33. (aug. 15.) 1. p.

Mintha egy-egy ember állna a fák közt. Utunk, 1986/34. (aug. 22.) 5. p.

Borostyánkő. Utunk, 1986/35. (aug. 29.) 1. p.

A világolvasó Rotterdamiról, akinek madártávlatból szónak látszik híres könyvtárak sok kezdőbetűje. Korunk, 1986. szept. 685. p.

Még és még. Igaz Szó, 1986/9. 191. p.

Szél, idő. Igaz Szó, 1986/9. 191. p.

Tavaszi szél. Igaz Szó, 1986/9. 191. p.

Fordítás a romantikából. Igaz Szó, 1986/9. 192. p.

Családi mindennapok. Igaz Szó, 1986/9. 193. p.

A patak. Igaz Szó, 1986/9. 194. p.

A fontos szenvedélyek. Igaz Szó, 1986/9. 247. p.

Nyolcvan acéltükörnek mélyén. Utunk, 1986/36. (szept. 5.) 2. p.

Versből font függőhidak. Utunk, 1986/38. (szept. 19.) 5. p.; 1986/41. (okt. 10.) 2. p.

Miért. Utunk, 1986/38. (szept. 19.) 6. p.

Sütkérezők. Korunk, 1986. okt. 769. p.

Önismeret. Korunk, 1986. okt. 769. p.

Esti tűzgyújtás. Korunk, 1986. okt. 769. p.

A jövő elébe. Napsugár, 1986/10. 3. p.

Nabucco a lemenő napban. Utunk, 1986/42. (okt. 17.) 1. p.

Heinrich Heine: Te szép halászleányka. Utunk, 1986/42. (okt. 17.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Blaise Cendrars: Én a gyarló költő. Utunk, 1986/44. (okt. 31.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Egy különös párbaj emlékezetére. Utunk, 1986/49. (dec. 5.) 4. p.

Egy kitartó alkotó példája: Octavian Şireagu. Utunk, 1986/50. (dec. 12.) 2. p.

Hókiáltás. Utunk, 1986/52. (dec. 26.) 1. p.

Az idő kútkávája avagy egy kis filológia a mennyi csapszékben. Korunk, 1987. jan. 56. p.

A látvány. Igaz Szó, 1987/1. 18. p.

Alma mater. Igaz Szó, 1987/1. 19. p.

Költögető. Igaz Szó, 1987/1. 19. p.

Madáretető. Napsugár, 1987/1. 5. p.

Az égen futó Jónás. Igaz Szó, 1987/1. 67. p.

A poézis folyékony ábécéje. Utunk, 1987/2. (jan. 9.) 2. p.

Levél a semminek. Utunk, 1987/2. (jan. 9.) 2. p.

Az antik episztolák. Utunk, 1987/3. (jan. 16.) 1. p.

Költő a Montblanc örök havába fagyva. Utunk, 1987/5. (jan. 30.) 4. p.

Papír tenyérnyi képernyője. Utunk, 1987/9. (febr. 27.) 1. p.

Az iskola megmaradásának elve. Igaz Szó, 1987/3. 202. p.

Mesterség. Napsugár, 1987/3. 3. p.

Egyetlen élet. Utunk, 1987/13. (márc. 27.) 2. p.

A láthatatlan szó látható testéről, a cserépről, papírról, pergamenről. Korunk, 1987. ápr. 340. p.

Ébredés. Igaz Szó, 1987/4. 435. p.

A folytatás. Igaz Szó, 1987/4. 435. p.

A délután mint halk hamu. Igaz Szó, 1987/4. 436. p.

Még! Igaz Szó, 1987/4. 436. p.

A minden évi orgonák. Igaz Szó, 1987/4. 437. p.

A tudás tudósa. Utunk, 1987/15. (ápr. 10.) 4. p.

Napló az utolsó ars poeticáig. Utunk, 1987/16. (ápr. 17.) 2. p.

Felszántották a tavasz talaját. Utunk, 1987/18. (máj. 1.) 1. p.

Posta. Utunk, 1987/22. (máj. 29.) 3. p.

Arányok. Utunk, 1987/22. (máj. 29.) 3. p.

Flamand festők. Utunk, 1987/22. (máj. 29.) 3. p.

Öregedőben. Korunk, 1987. jún. 473. p.

Sokáig élni. Korunk, 1987. jún. 473. p.

Festők és útkövezők. Korunk, 1987. jún. 473. p.

Odüsszeusz íja. Korunk, 1987. jún. 473. p.

Az a füles karnevál. Napsugár, 1987/6. 13. p.

A varázslift utasa. Utunk, 1987/26. (jún. 26.) 2. p.

Tíz – tekenőben víz. Igaz Szó, 1987/7. 28. p.

Az értékteremtés ösvényei. Igaz Szó, 1987/7. 52. p.

Jegesmedvés babakocsi. Napsugár, 1987/7. 8. p.

Egy öregember emlékére. Utunk, 1987/27. (júl. 3.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/28. (júl. 10.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/29. (júl. 17.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/30. (júl. 24.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/31. (júl. 31.) 3. p.

Madártávlatból a gondolás (avagy mit is láttat a látszat). Korunk, 1987. aug. 653. p.

Nagyon híres fogadás volt. Napsugár, 1987/8. 10. p.

Műhelynapló. (Flamand festők. – Jött az ősz. – Műhelynapló. – A buborékban. – Titok. – A népmesék. – Arányok. – Meghasadt kulisszák. – Posta. – Tangó. – Campo di fiori. – Ultimátum.) Igaz Szó, 1987/8. 124. p.

Lapjainktól napjainkig. Igaz Szó, 1987/8. 174. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/32. (aug. 7.) 4. p.

Könyves kívánság. Utunk, 1987/33. (aug. 14.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/35. (aug. 28.) 4. p.

Victor Hugo: A magvető. Utunk, 1987/35. (aug. 28.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/36. (szept. 4.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/39. (szept. 25.) 4. p.

Fehér kakas a hóhullásban. Korunk, 1987. okt. 824. p.

Idők. Utunk, 1987/40. (okt. 2.) 1. p.

A por. Utunk, 1987/40. (okt. 2.) 1. p.

Két lap között. Utunk, 1987/40. (okt. 2.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/41. (okt. 9.) 1. p.

Pi-Ci munka. Napsugár, 1987/12. 5. p.

A hazai gyermekirodalomról. Igaz Szó, 1987/12. 549. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/49. (dec. 4.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1987/50. (dec. 11.) 3. p.

Szóvátett élet. Utunk, 1988/3. (jan. 15.) 4. p.

Emelet. Igaz Szó, 1988/2. 101. p.

Olvasó vasárnap. Igaz Szó, 1988/2. 101. p.

Távlat. Igaz Szó, 1988/2. 102. p.

Romantika. Igaz Szó, 1988/2. 103. p.

Keleti reneszánsz. Igaz Szó, 1988/2. 103. p.

Leltár miatt nyitva. Igaz Szó, 1988/2. 126. p.

Évente újra hó kiálltja szét. Utunk, 1988/8. (febr. 19.) 1. p.

A költő lázai. Utunk, 1988/8. (febr. 19.) 1. p.

Én is. Korunk, 1988. márc. 201. p.

Anyamadarak. Utunk, 1988/10. (márc. 4.) 1. p.

A költő is elfárad. Utunk, 1988/14. (ápr. 1.) 2. p.

A régi és új költők szavába vágó hajnali vonatfüttyről. Korunk, 1988. máj. 369. p.

Byronnal Misszolungiban. Igaz Szó, 1988/5. 390. p.

Rapszódiák 1. Utunk, 1988/20. (máj. 13.) 3. p.

Domokos Géza tündéri téglái. Utunk, 1988/21. (máj. 20.) 2. p.

Rapszódiák 2. Utunk, 1988/22. (máj. 27.) 3. p.

Rapszódiák 3. Utunk, 1988/23. (jún. 3.) 3. p.

Rapszódiák 4. Utunk, 1988/25. (jún. 17.) 2. p.

Guillaume Apollinaire: Ami van. Utunk, 1988/25. (jún. 17.) 2. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/27. (júl. 1.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/30. (júl. 22.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/31. (júl. 19.) 4. p.

Az indítékok kánonja avagy kis ihlettan és mini arspoetológia. Korunk, 1988. aug. 609. p.

Ötven után. Igaz Szó, 1988/8. 103. p.

Kora reggel. Igaz Szó, 1988/8. 103. p.

Nem emlék, csak álom. Igaz Szó, 1988/8. 103. p.

Bizonyos bánaton felül. Igaz Szó, 1988/8. 104. p.

Átváltozás. Igaz Szó, 1988/8. 104. p.

Ha véget ér az olvasás. Igaz Szó, 1988/8. 105. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/32. (aug. 5.) 2. p.

Gyorsfénykép kerékpárral. Utunk, 1988/33. (aug. 12.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/34. (aug. 19.) 2. p.

Dolgozat lelki irodalomórán. Utunk, 1988/35. (aug. 26.) 2. p.

Pompeji költők a hercegi télben. Korunk, 1988. szept. 678. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/36. (szept. 2.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/37. (szept. 9.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/38. (szept. 16.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/39. (szept. 23.) 1. p.

Útról hozott útravaló. Utunk, 1988/40. (szept. 30.) 2. p.

Ünnepest. Utunk, 1988/41. (okt. 7.) 3. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/42. (okt. 14.) 1. p.

Holnemvolt. Az idő ideája és az irodalom. Korunk, 1988. nov. 834. p.

Benned az őszi erdő… Igaz Szó, 1988/11. 387. p.

Határjárás. Igaz Szó, 1988/11. 387. p.

Élet. Igaz Szó, 1988/11. 387. p.

Felhősödik a mondatokban. Igaz Szó, 1988/11. 387. p.

Öreg malom balladája. Igaz Szó, 1988/11. 388. p.

Nyugalom. Igaz Szó, 1988/11. 389. p.

Változat. Igaz Szó, 1988/11. 389. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/45. (nov. 4.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/46. (nov. 11.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/47. (nov. 18.) 4. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/48. (nov. 25.) 4. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1988/50. (dec. 9.) 4. p.

A tájban távolodó. Utunk, 1988/51. (dec. 16.) 4. p.

Rapszódiák 6. Utunk, 1988/52. (dec. 23.) 5. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/1. (jan. 6.) 4. p.

Egy dallamos névről s egy mindig gyógyítón feltámadó fogalomról. Korunk, 1989. febr. 124. p.

Rapszódiák 7. Utunk, 1989/5. (febr. 3.) 5. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/6. (febr. 10.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/7. (febr. 17.) 1. p.

Lyra Longa. Utunk, 1989/8. (febr. 24.) 2. p.

A kérdező. Igaz Szó, 1989/3. 198. p.

„Ein Notenbuch für Anna Magdalena Bach”. Igaz Szó, 1989/3. 199. p.

Dióbél. Igaz Szó, 1989/3. 199. p.

A szél íratlan történelme. Igaz Szó, 1989/3. 200. p.

Az alexandriai lombtár. Igaz Szó, 1989/3. 201. p.

Téli tinta. Igaz Szó, 1989/3. 201. p.

A költő világkimondó lélegzete. Igaz Szó, 1989/3. 217. p.

Rapszódiák 8. Utunk, 1989/9. (márc. 3.) 3. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/11. (márc. 17.) 1. p.

Létay Lajos: Emlék. Utunk, 1989/12. (márc. 24.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/13. (márc. 31.) 1. p.

Az olajfa levelei télen. Igaz Szó, 1989/4. 299. p.

Pionírnap. Napsugár, 1989/4. 9. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/14. (ápr. 7.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/15. (ápr. 14.) 1. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/17. (ápr. 28.) 6. p.

Valovits László fái. Korunk, 1989. máj. 380. p.

Egy marék víz az esti folyó illatával. Utunk, 1989/19. (máj. 12.) 2. p.

A hiedelem-tenyészet – az illúzió ára. Korunk, 1989. jún. 449. p.

Nyári éj. Napsugár, 1989/6. 13. p.

A hagyakozó Eminescu. Igaz Szó, 1989/6. 485. p.

Az oroszlán. Utunk, 1989/22. (jún. 2.) 3. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/23. (jún. 9.) 4. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/26. (jún. 30.) 1. p.

Egy évforduló veretes nyelvű leveleiről. Korunk, 1989. júl. 514. p.

A rámpa. Utunk, 1989/28. (júl. 14.) 3. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/30. (júl. 28.) 2. p.

Christine de Pisan: Tizenegyedik ballada. Utunk, 1989/31. (aug. 4.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajánlója.)

Az elveszett pásztor. Utunk, 1989/32. (aug. 11.) 5. p.

A máltai vénusz. Utunk, 1989/36. (szept. 8.) 5. p.

Rapszódiák 9. Utunk, 1989/39. (szept. 22.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/39. (szept. 29.) 1. p.

Robert Burns: Fölkelni reggel. Utunk, 1989/39. (szept. 29.) 6. p. (Lászlóffy Aladár versajándéka.)

Zivatar. Igaz Szó, 1989/10. 298. p.

A nyári éjszaka hava. Igaz Szó, 1989/10. 298. p.

Családi fénykép. Igaz Szó, 1989/10. 299. p.

A lélek meteorológiája. Igaz Szó, 1989/10. 300. p.

A forrás. Igaz Szó, 1989/10. 300. p.

A színek és a vér. Utunk, 1989/40. (okt. 6.) 3. p.

Riport a riporterről. Utunk, 1989/41. (okt. 13.) 2. p.

„Az istenek áldott kedvence nemrég…”. Utunk, 1989/41. (okt. 13.) 4. p.

A költői szellem halhatatlanságáról. Korunk, 1989. nov–dec. 886. p.

Ravenna. Utunk, 1989/44. (nov. 3.) 5. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/46. (nov. 17.) 4. p.

Symphonia antiqua. Igaz Szó, 1989/12. 482. p.

Zsámboki Andrásnak. Utunk, 1989/51–52. (dec.) 2. p.

Olvastam az olvasásról. Utunk, 1989/51. (dec. 22.) 2. p.

Mesék a pojácakészítőről. Tarkabarka téli mese. Napsugár, 1990. 1–2. 20. p.

Külhoni költők. Helikon, 1990. jan. 5. 3. p.

Ahol vagyok. Helikon, 1990. jan. 12. 5. p.

A szél íratlan történelme. Helikon, 1990. jan. 19. 3. p.

Állapotok családfája. Helikon, 1990. jan. 26. 4. p.

Állapotok családfája. Helikon, 1990. febr. 2. 4. p.

Kisemberi. Helikon, 1990. febr. 9. 1. p.

Megújuló kapcsolatok. Beszélgetés Szépfalusi Istvánnal. Helikon, 1990. febr. 16. 2. p.

Mesék a pojácakészítőről. Menőmanó. Napsugár, 1990/3. 8. p.

Könyv-ballada. Helikon, 1990. márc. 2. 6. p.

Szeretni. Helikon, 1990. márc. 9. 2. p.

Szirakuza. Helikon, 1990. márc. 9. 2. p.

Vidéki templomok. Helikon, 1990. márc. 9. 2. p.

Könyvballada. Helikon, 1990. márc. 16. 7. p.

Megújuló kapcsolatok. (Siklós István.) Helikon, 1990. márc. 23. 2. p.

„Ha nincs öröklét…”. Helikon, 1990. márc. 23. 4. p.

Csoóri Sándornak. Látó, 1990/3. 291. p.

Arányok. Látó, 1990/3. 291. p.

Mesék a pojácakészítőről. Helipintyő. Napsugár, 1990/4. 8. p.

A kikiáltó. Helikon, 1990. ápr. 6. 1. p.

Telekkönyvi kivonat. Helikon, 1990. máj. 4. 1. p.

Rodostó. Helikon, 1990. máj. 4. 1. p.

Ó, iskoláim, drága iskolák! Helikon, 1990. máj. 11. 1. p.

Lapp sámándob. Látó, 1990/6. 611. p.

Járó harang. Látó, 1990/6. 612. p.

Széchenyi sírja. Korunk, 1990. jún. 675. p.

Gondolatok a kaptárban. Helikon, 1990. jún. 1. 1. p.

Szülőföld-téka. Helikon, 1990. jún. 8. 1. p.

Orbán. Helikon, 1990. jún. 8. 1. p.

A tatárjárás reggelén. Helikon, 1990. jún. 8. 1. p.

A fájdalmasan vigasztaló. Helikon, 1990. jún. 15. 1. p.

Cs. Szabó László. Helikon, 1990. jún. 22. 1. p.

Példák, precedensek, pátoszok. Helikon, 1990. jún. 22. 2. p.

1590. a vizsolyi Biblia. Helikon, 1990. jún. 29. 2. p.

Hat órán át egy teraszon. Helikon, 1990. júl. 6. 1. p.

Óda a demokráciához. Helikon, 1990. júl. 13. 1. p.

A fontos kérdőívek. Helikon, 1990. júl. 27. 1. p.

Égő térképek. Korunk, 1990. aug. 936. p.

Kölcsey bennünk. Helikon, 1990. aug. 10. 1. p.

„Ének István királról”. Helikon, 1990. aug. 17. 1. p.

Hideg havak. Helikon, 1990. aug. 24. 2. p.

„Káj nyevipe?”. Helikon, 1990. aug. 24. 2. p.

Mikestől – magunkig. Helikon, 1990. aug. 31. 1. p.

A kollégium felette szükséges jogáról. Korunk, 1990. szept. 1091. p.

A nap története. Helikon, 1990. szept. 7. 1. p.

Líra és életkor. Helikon, 1990. szept. 14. 6. p.

Mekkora csend. Helikon, 1990. szept. 21. 1. p.

A költő. Helikon, 1990. szept. 21. 1. p.

„Szokásuk a híriróknak…”. Helikon, 1990. szept. 21. 11. p.

Az összeférhetetlen Tótfalusi Kis Miklós néma válasza a még mindig meghasonlott eklézsiának. Látó, 1990/10. 1126. p.

Mikes üzen Hollandiából. Helikon, 1990. okt. 5. 7. p.

A bambusz másik vége. Helikon, 1990. nov. 2. 2. p.

Sztárparádé. Helikon, 1990. nov. 9. 4. p.

Az utolsó testőr. Helikon, 1990. nov. 16. 3. p.

Doboz. Helikon, 1990. nov. 23. 10. p.

A befejezetten kiáltás. Látó, 1990/12. 1416. p.

Vándor idő balladája. Korunk, 1990. dec. 1525. p.

Álljad. Helikon, 1990. dec. 7. 1. p.

Margit az angyalok strandján. Helikon, 1990. dec. 7. 2. p.

Vörösmarty csendes és örök aktualitása. Helikon, 1990. dec. 21. 11. p.

Éjféli mosógép. Helikon, 1990. dec. 28. 3. p.

Kiszámoló-vers Évának. Helikon, 1990. dec. 28. 3. p.

Cédula-vers Évának. Helikon, 1990. dec. 28. 3. p.

Az örökké építkező. Korunk, 1991. jan. 80. p.

Európai ősz. Látó, 1991/1. 3. p.

Tabula rasa. Látó, 1991/1. 3. p.

Lehunyt szemmel. Látó, 1991/1. 4. p.

Haydn hallgatása közben. Helikon, 1991. jan. 25. 3. p.

Önarckép Arkhimedésszel. Helikon, 1991. jan. 25. 3. p.

Szécsi Margit titkos hajói. Korunk, 1991. febr. 174. p.

A humánum működési engedélye. Helikon, 1991. febr. 1. 1. p.

Bajor Andor szemüvege. Helikon, 1991. febr. 1. 3. p.

Lopott dinnye. Helikon, 1991. febr. 8. 3. p.

A humánum működési engedélye. Helikon, 1991. febr. 15. 1. p.

Hajnali. Helikon, 1991. febr. 15. 8. p.

Egykor. Helikon, 1991. febr. 15. 8. p.

A repülő. Helikon, 1991. febr. 15. 8. p.

Az iszap-század katonája. Helikon, 1991. febr. 22. 2. p.

A humánum működési engedélye. Helikon, 1991. márc. 15. 2. p.

Közéletünk háztartása. Helikon, 1991. márc. 22. 1. p.

A szolgálatos Adolf Visszarionovics. Korunk, 1991. ápr. 438. p.

Lassított felvétel. Helikon, 1991. ápr. 12. 1. p.

A minőség forradalmára. Helikon, 1991. ápr. 26. 2. p.

Huszonötéve halt meg Tamási Áron. Korunk, 1991. máj. 613. p.

Memento. Látó, 1991/5. 537. p.

Már délelőtt. Látó, 1991/5. 538. p.

Szerelem. Helikon, 1991. máj. 3. 1. p.

Tengerészgyalogos. Helikon, 1991. máj. 3. 1. p.

Mementó. Helikon, 1991. máj. 3. 1. p.

Szülőház-szólongató. Helikon, 1991. máj. 17. 1. p.

„S mégis magyarnak számkivetve…”. Helikon, 1991. máj. 31. 1. p.

Egy jövővel felér a múltam. Látó, 1991/6. 727. p.

Vita Zsigmond 85 éves. Helikon, 1991. jún. 14. 10. p.

Egy ballagónak. Helikon, 1991. jún. 21. 1. p.

A kultúra nyomora. Helikon, 1991. jún. 28. 1. p.

Húzzunk egy vonalat. Helikon, 1991. júl. 5. 1. p.

Salamon László emlékezete. Helikon, 1991. júl. 12. 9. p.

Menni a havazással szembe. Helikon, 1991. júl. 26. 1. p.

Talpi ludens. Helikon, 1991. aug. 9. 1. p.

[cím nélkül]. Helikon, 1991. aug. 23. 1. p.

Árnyék rajzolat. Helikon, 1991. aug. 23. 5. p.

Az összeférhetetlen Tótfalusi kis Miklós néma válasza a még mindig meghasonlott eklézsiának. Helikon, 1991. aug. 30. 5. p.

A Széchenyi-rapszódia. Látó, 1991/9. 1027. p.

Széchenyi. Korunk, 1991. szept. 1102. p.

Pályarabok éneke. Korunk, 1991. szept. 1122. p.

Siklós István. Helikon, 1991. szept. 13. 5. p.

Neander-Fehérvár diadala avagy levél az egyetemre. Helikon, 1991. szept. 27. 1. p.

Mátyás hazatérése a vadászatról. Látó, 1991/10. 1157. p.

Mottó: „Mi a különbség egy tyúk között?”. Korunk, 1991. okt. 1225. p.

Hej, te bujócska, te drága. Helikon, 1991. okt. 4. 1. p.

Ruha Istvánnak. Helikon, 1991. okt. 18. 11. p.

Óda a burgonyához. Helikon, 1991. nov. 1. 1. p.

Decemberi levél. Helikon, 1991. dec. 13. 1. p.

Fohász az emberért. Helikon, 1991. dec. 20. 1. p.

Kérdezd meg az almafától. Nyári Napsugár, 1992. 13. p.

A huszonegyedik emlékére. Helikon, 1992. jan. 3. 1. p.

A bölcsesség koronája. Korunk, 1992. jan. 3. p.

Bogár az ablaküvegen. Látó, 1992/1. 3. p.

A hetedik. Látó, 1992/1. 4. p.

Címszavak – kétlábon. Helikon, 1992. jan. 17. 1. p.

Szólocaust. Helikon, 1992. febr. 28. 1. p.

Ilyen korokban. Helikon, 1992. febr. 28. 4. p.

Erdélyi tél. Helikon, 1992. márc. 13. 1. p.

A tudás halála. Helikon, 1992. márc. 13. 8. p.

Karafilharmónia. Helikon, 1992. márc. 27. 4. p.

Utazás előtt. Látó, 1992/4. 57. p.

Hazatérés. Látó, 1992/4. 58. p.

Botrány Gordiuszban. Korunk, 1992. ápr. 3. p.

Mozart-magány. Helikon, 1992. ápr. 10. 11. p.

Fohász. Titokzatos. Helikon, 1992. máj. 22. 1. p.

Ezerkilencszázkilencvenkettő. Korunk, 1992. jún. 5. p.

Csitt! Helikon, 1992. jún. 19. 1. p.

Echó és szimmetria. Helikon, 1992. jún. 19. 5. p.

De Bizánc lenn marad a porban. Helikon, 1992. júl. 31. 1. p.

A kék meg a költő. Látó, 1992/8. 28. p.

Hogy felfoghassuk esőcseppjeid. Látó, 1992/8. 28. p.

A fülke és lakója – Szász János 65 éves. Helikon, 1992. aug. 14. 8. p.

Ezerkilencszázkilencvenkettő. Helikon, 1992. aug. 28. 7. p.

Székely János (1929–1992). Helikon, 1992. szept. 11. 7. p.

Kalauz. Helikon, 1992. szept. 11. 9. p.

„Egy vers egyedül jár az utcán”. Helikon, 1992. szept. 25. 1. p.

Mátyás király és a kolozsvári író. Helikon, 1992. okt. 23. 1. p.

Légszomj. Helikon, 1992. nov. 6. 1. p.

Őszi kék. Helikon, 1992. nov. 6. 1. p.

Szemmel verő Isten. Látó, 1992/12. 22. p.

Fehér ló fia. Látó, 1992/12. 22. p.

A jobb részt választani. Látó, 1992/12. 76. p.

Fenyőfák és pálmaágak. Helikon, 1992. dec. 18. 1. p.

Nyári égbolt. Nyári Napsugár, 1993. 24. p.

Újévi mese. Helikon, 1993/1. 1. p.

Múzeum-város téli alkonyatban. Helikon, 1993/1. 4. p.

Kódex. Helikon, 1993/1. 4. p.

A bevezetés elmarad. Helikon, 1993/1. 4. p.

Szív és szó. Helikon, 1993/1. 4. p.

Oly észrevétlen sötétedik most is. Helikon, 1993/1. 4. p.

A most. Helikon, 1993/1. 4. p.

Kodály. Helikon, 1993/1. 4. p.

Délig a trónteremben. Helikon, 1993/1. 4. p.

Por(hó)hintés. Helikon, 1993/2. 1. p.

Címer hattyútollal. Helikon, 1993/4. 1. p.

A második egyenlítő. Helikon, 1993/5. 1. p.

Szél-jegyzetek avagy „az öntudat kopár öröme”. Korunk, 1993. jan. 5. p.

Mert vannak, akik irigyelnek. Helikon, 1993/6. 1. p.

Dáné Tibor 70 éves. Helikon, 1993/7. 15. p.

Cserepek, szilánkok, csonkok a militarizmus zenés történetére. Hangszerelte Lászlóffy Aladár. (De előbb a mottók. – A hetyke XIX. század. – Bicska-Tárogató. – Kelet-Közép Döngölő. – Ó hol vannak a katonák? – Dalmát naplemente. – Lapos pénzalapos.) Helikon, 1993/7. 21. p.

Albinó pipacsok. Helikon, 1993/8. 1. p.

„Istenen kívül senkitől nem félek”. Csetri Elek Bethlen-monográfiája. Helikon, 1993/8. 8. p.

Hegyek vasárnapja. Helikon, 1993/9. 1. p.

Mert édesanyja a fekete föld. Helikon, 1993/9. 2. p.

Isten szürke szerelme. Korunk, 1993. febr. 72. p.

Téli mese – nyári habbal. Látó, 1993/3. 22. p.

Hó az időben, hó a hóban. Látó, 1993/4. 18. p.

Hamubasült. Látó, 1993/4. 18. p.

Kert, kert… Látó, 1993/4. 18. p.

Félidőben a város. Látó, 1993/4. 19. p.

Valaki. Látó, 1993/4. 19. p.

Északi szél. Látó, 1993/4. 20. p.

A mozaik-kultúra. Korunk, 1993. ápr. 5. p.

Erdély. Helikon, 1993/13. 1. p.

A repülés a zuhanásban. Helikon, 1993/13. 1. p.

Az agy alakú ország(rész). Korunk, 1993. máj. 5. p.

A Helikon-emlékmű előtt. Helikon, 1993/15. 1. p.

Habzás. Helikon, 1993/16. 3. p.

Bartalis madártávlatból. Helikon, 1993/17. 7. p.

Brassai Sámuel utolsó monológja. Helikon, 1993/18. 1. p.

Szabó Lőrinc évszázada. Látó, 1993/6. 82. p.

Rendhagyó kritika egy szabályos életműtöredékről. Helikon, 1993/18. 7. p.

Hungária-turist. Helikon, 1993/19. 5. p.

Mikor Gutenberg még a földön járt. Helikon, 1993/20. 6. p.

Hajnali kivégzés. Helikon, 1993/21. 1. p.

Ólomorgona. Helikon, 1993/22. 3. p.

Óda a másolóműhelyhez. Helikon, 1993/23. 1. p.

Fadrusz. Helikon, 1993/24. 22. p.

Ott ahol zúg az a négy golyó. Helikon, 1993/25. 1. p.

Rekviem kökörcsinért. Helikon, 1993/25. 17. p.

Egész kis nyirodalom-történet. Helikon, 1993/26. 13. p.

A sznobériai garnizin. Korunk, 1993. szept. 14. p.

Olajnyomat. Látó, 1993/10. 3. p.

Vendég. Látó, 1993/10. 4. p.

Kincstári óda. Látó, 1993/10. 4. p.

Nincs, de van. Korunk, 1993. okt. 3. p.

Köd előttem, köd utánam. Napsugár, 1993/11. 7. p.

A jerikói trombitás. Korunk, 1993. nov. 33. p.

„Itt az írás”. Korunk, 1993. dec. 42. p.

Egy szem cukorka. Napsugár, 1993/12. 6. p.

Betlehem-választás. Helikon, 1994/1. 1. p.

Méliusz József 85 éves. Helikon, 1994/1. 2. p.

Újesztendő. Napsugár, 1994/1. 3. p.

Arányok. Helikon, 1994/2. 1. p.

„Ami december huszonkettedikével megszűnt…” és ami nem. Helikon, 1994/3. 1. p.

Rab ember fiai. 60 éve halt meg Móra Ferenc. Helikon, 1994/3. 15. p.

Nyomolvasó. Napsugár, 1994/2. 11. p.

Gondolatok az esélyről. Helikon, 1994/5. 1. p.

Kossuth-nóta. Napsugár, 1994/3. 3. p.

Titok-terrorizmus. Helikon, 1994/6. 1. p.

A stációk. Helikon, 1994/7. 1. p.

Jelképek. Látó, 1994/4. 13. p.

Jégvirágok. Látó, 1994/4. 13. p.

Az utolsó hó éjszakáján. Látó, 1994/4. 14. p.

Csúfolódók. Napsugár, 1994/4. 11. p.

Kant, kantin, karantin. Helikon, 1994/8. 16. p.

A győzelem is fájhat. Helikon, 1994/9. 1. p.

Anya-álom. Napsugár, 1994/5. 2. p.

Amöba sapiens. Korunk, 1994. máj. 28. p.

Csetri Elek 70 éves. Helikon, 1994/9. 2. p.

Demény Piroska. Helikon, 1994/9. 22. p.

Kolozsvár, Karolina tér. Helikon, 1994/10. 1. p.

Kedves Zsiga. Helikon, 1994/10. 2. p.

Testvérek. Napsugár, 1994/6. 4. p.

Herczeg Ferenc: Pogányok. Helikon, 1994/11. 4. p.

A sorfal. Korunk, 1994. júl. 13. p.

A gólya alteregója. Korunk, 1994. júl. 75. p.

Utazások. Nyári Napsugár, 1994. (7–8.) 3. p.

Féltök-fél filkó. Helikon, 1994/14. 1. p.

Életkorok. Helikon, 1994/15. 1. p.

Levél egy levélről. Helikon, 1994/16. 1. p.

A gepidák cipői. Helikon, 1994/16. 2. p.

„A sötétség halvány visszfényeként”. Helikon, 1994. 16. 18. p.

Hol ég az ég. Korunk, 1994. szept. 3. p.

Benn a könyvben más világ van. Napsugár, 1994/9. 3. p.

A történelem appellplatza. Helikon, 1994/19. 1. p.

Ilia Mihálynak. Helikon, 1994/19. 9. p.

A lendvai univerzitásra. Korunk, 1994. okt. 5. p.

Megmentendő lelkeink. Korunk, 1994. okt. 47. p.

Civil szemmel. Részlet az Ólomkatona hadifogságából. Helikon, 1994/20. 22. p.

A létező jelen. Helikon, 1994/21. 1. p.

Kis magyar gordiusz. Helikon, 1994/21. 10. p.

Bélyegalbum. Látó, 1994/11. 3. p.

A másik. Látó, 1994/11. 4. p.

Szombatra esik vagy keddre. Napsugár, 1994/11. 11. p.

Sziszifusz optimizmusa. Helikon, 1994/22. 2. p.

Fenyőminta. Napsugár, 1994/12. 3. p.

Nincsen tövis rózsa nélkül. Helikon, 1994/24. 1. p.

Alkony. Helikon, 1994/25. 1. p.

Szentkép fatáblán. Helikon, 1994/26. 1. p.

A vihar kapujában. Korunk, 1995. jan. 15. p.

Zagyva kelet. Helikon, 1995/1. 1. p.

Tavaszváró. Napsugár, 1995/2. 20. p.

Óda az „Olyankor”-hoz. Helikon, 1995/3. 1. p.

Egyik lovas-másik lovas. Napsugár, 1995/3. 11. p.

Óda a kommunikációhoz. Helikon, 1995/5. 1. p.

Langyos napok. Helikon, 1995/6. 1. p.

Nemzetek, országok, kik rút kelepcében… Helikon, 1995. 7. 1. p.

A mi menthetetlen igazunk. Helikon, 1995/8. 1. p.

Egymillió hiába eltelt esztendő. Korunk, 1995. ápr. 6. p.

Április. Napsugár, 1995/4. 3. p.

A „Márktizennégyhuszonhetes”. Helikon, 1995/9. 1. p.

Az érvényes emlékezet. Helikon, 1995/9. 18. p.

Anyamadarak. Napsugár, 1995/5. 10. p.

A provi(de)ncia dicsérete. Helikon, 1995/10. 1. p.

Porcelánsodronyok. Helikon, 1995/11. 18. p.

János Matyi és Ludas vitéz. Helikon, 1995/13. 1. p.

Egyszemélyes nyelvsziget. Helikon, 1995/13. 18. p.

Nemzedékek. Látó, 1995/6. 93. p.

Ex cathedra. Látó, 1995/7. 19. p.

Provincializmus. Látó, 1995/7. 21. p.

Két tengely. Helikon, 1995/16. 1. p.

Berzsenyit hallgatva. Helikon, 1995/17. 1. p.

Madárvonulás. Napsugár, 1995/9. 3. p.

Primitív üzenet. Helikon, 1995/18. 2. p.

A falu jegyzője. Helikon, 1995/19. 1. p.

Orbán-nap. Korunk, 1995. okt. 28. p.

Agyon-vagyon. Napsugár, 1995/10. 5. p.

Homo homini Paulus. Helikon, 1995/20. 5. p.

Ágnes-ének. Helikon, 1995/20. 5. p.

Szabó Gyula 65 éves. Helikon, 1995/21. 2. p.

A határ mit határol? Helikon, 1995/22. 1. p.

Ki a rendes? Napsugár, 1995/11. 7. p.

Hollókő és Hollandia. Helikon, 1995/23. 1. p.

Aki csak egyszer is hallotta Illyés Kingát. Helikon, 1995/23. 22. p.

Kis Jézus estéje. Napsugár, 1995/12. 5. p.

Eszi evő csendesen. (I. Taktika. – II. Akusztika. – III. Politika.) Látó, 1995/12. 29. p.

Vae victis. Korunk, 1996. jan. 3. p.

Újesztendő reggele. Napsugár, 1996/1. 3. p.

Méliusz József (19091995). Helikon, 1996/1. 2. p.

Január is december lesz. Helikon, 1996/2. 1. p.

Fehér havakkal vártalak. Helikon, 1996/3. 1. p.

Túszevangélium Bajos Andor szerint. Helikon, 1996/4. 1. p.

„Én úgy tudom, a költők sokáig élnek”. Látó, 1996/3. 107. p.

Az égbolt márciusban. (Metamorfózisok. – Göncöl-ügyek. – „301”.) Helikon, 1996/5. 1. p.

Macska-Periklész. Látó, 1996/4. 3. p.

Kék égben a semmi. Látó, 1996/4. 3. p.

Szóltam. Látó, 1996/4. 4. p.

Jöhetnek az öntözők. Napsugár, 1996/4. 2. p.

Közelmúlt. Korunk, 1996. ápr. 3. p.

Szemüveg és könyvespolc. Helikon, 1996/7. 1. p.

Anyák napja. Napsugár, 1996/5. 3. p.

A biztató csodáról. Helikon, 1996/9. 1. p.

A könyv Heródesei. Helikon, 1996/10. 1. p.

Fülcsengés Oláh Tibor emlékének. Helikon, 1996/10. 17. p.

Így szeretem. Napsugár, 1996/6. 3. p.

Vadludak egy etelközi égen. Korunk, 1996. júl. 4. p.

Ostrompróza. Helikon, 1996/14. 4. p.

Üzenet… egykori. Helikon, 1996/15. 1. p.

Longobárd korona. Korunk, 1996. aug. 86. p.

Ezerszáz kőműves. Helikon, 1996/16. 1. p.

A csodaszarvas. Napsugár, 1996/9. 6. p.

Hunor és Magor lakodalma. Napsugár, 1996/9. 9. p.

Bájoló. Helikon, 1996/17. 1. p.

Uraim, itt már csak a fegyelem a kegyelem! Helikon, 1996/18. 1. p.

Legbelsőbb titkos lőterek. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Ébresztő a forradalom első reggelén. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Morgó magyar. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Vasárnap hajnal. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Néma tüntetés. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Sírfelirat. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Haladék vergődésre. Korunk, 1996. okt. 19. p.

Bánkok vagy bunkók? Látó, 1996/10. 6. p.

Háború és béke. Napsugár, 1996/10. 2. p.

Típuskérdések választípusokkal. Helikon, 1996/19. 1. p.

Vae victis. Helikon, 1996/20. 1. p.

Családi asztalunk. Napsugár, 1996/11. 5. p.

A haza margójára. Helikon, 1996/21. 1. p.

Egyszemélyes reklámiroda. Helikon, 1996/22. 1. p.

Wesselényi lovaglása. Korunk, 1996. dec. 3. p.

Szürke, lehetetlen estén. Látó, 1996/12. 28. p.

Karácsonyfa. Napsugár, 1996/12. 3. p.

Altató. Helikon, 1996/24. 1. p.

Levétel a Falvédőről. Korunk, 1997. jan. 13. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/5947

Kakaslépés. Napsugár, 1997/1. 5. p.

Ott legbelül az Újév reggelén. Helikon, 1997/1. 1. p.

Zsibótól Zsibóig. Helikon, 1997/1. 6. p.

Ének Bencének. Korunk, 1997. febr. 16. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/5975

Rokon-fokon. Napsugár, 1997/2. 7. p.

Lótusz a jégen. Helikon, 1997/3. 1. p.

Horváth István emlékezete. Helikon, 1997/3. 3. p.

Tojáskérő. Napsugár, 1997/3. 9. p.

Homérosz noteszéből. Helikon, 1997/5. 1. p.

Palinta. Helikon, 1997/6. 1. p.

Az egyetem, ha van… Korunk, 1997. ápr. 86. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6037

Ravasz nóta. Napsugár, 1997/4. 9. p.

Szárhegyi litánia. Helikon, 1997/7. 1. p.

A talált múlt megtisztítása. Helikon, 1997/7. 1. p.

Köszöntő anyának. Napsugár, 1997/5. 5. p.

SzámítóKép. Látó, 1997/5. 3. p.

Poraink. Látó, 1997/5. 4. p.

Vak szél. Fületlen állomás. Látó, 1997/5. 4. p.

Futamok a génmúzeumba tévedt örmény egérről. Helikon, 1997/10. 5. p.

Homokfutó Mikszáth-lélek. Korunk, 1997. jún. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6059

Hozsánna és a vének. Korunk, 1997. jún. 69. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6077

Az álmodozó. Napsugár, 1997/6. 5. p.

Románmagyar táncok. Helikon, 1997/11. 1. p.

Próza. Helikon, 1997/12. 1. p.

Gloria in extremist. Korunk, 1997. júl. 73. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6084

Szász János 70 éves. Helikon, 1997/14. 2. p.

Protévé, Pronátó, Prométheusz. Helikon, 1997/15. 1. p.

A korváltó Kántor. Helikon, 1997/16. 7. p.

Vízicsoda. Napsugár, 1997/9. 7. p.

Istenszünet. Helikon, 1997/17. 1. p.

Kidobókocka. Helikon, 1997/18. 1. p.

Mindennek titka az arány. Napsugár, 1997/10. 10. p.

Miért az a tizenhárom? Helikon, 1997/19. 1. p.

Déva vára és Kelemenné. Helikon, 1997/20. 1. p.

Alternatív csodák. Helikon, 1997/21. 1. p.

Két karácsony – aranyláncon. Napsugár, 1997/12. 4. p.

A jégtábla színéről. Fodor Sándor 70 éves. Helikon, 1997/23. 3. p.

Hit. Helikon, 1997/24. 1. p.

Fohász Vereckéért. Korunk, 1998. jan. 3. p.

Itthon lakni veletek. Napsugár, 1998/1. 3. p.

Újesztendő, hófehér. Napsugár, 1998/1. 15. p.

A „bármi” megérkezése. Helikon, 1998/2. 2. p.

Több gondolat bánt engemet. Korunk, 1998. febr. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6229

Itt, vidéken. Regényrészlet. Korunk, 1998. febr. 50. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6215

Farsang. Napsugár, 1998/2. 4. p.

Mekkora ország: te meg én. Helikon, 1998/3. 1. p.

Molyrágta lelkünk. Helikon, 1998/4. 1. p.

Könyves sors, könyves hivatás. Interjú Bálint Lajossal. Helikon, 1998/4. 2. p.

Billegteti már az ágat. Napsugár, 1998/3. 9. p.

Erdélyi káprázat. Látó, 1998/3. 8. p.

Nemzeti dal. Helikon, 1998/5. 1. p.

A seregek ura. Helikon, 1998/6. 4. p.

Határológiai kistrakta. Korunk, 1998. ápr. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6271

Április tréfa lenne. Napsugár, 1998/4. 13. p.

A pernahajderek. Látó, 1998/4. 6. p.

A seregek ura. Helikon, 1998/7. 4. p.

„…s rideg dicsőség sírmárványinál…”. Helikon, 1998/8. 1. p.

A seregek ura. Helikon, 1998/8. 12. p.

Emeletes virágcsokor. Napsugár, 1998/5. 4. p.

Szép színjáték. Látó, 1998/5. 44. p.

A szellem palackozása. Helikon, 1998/9. 1. p.

Alkalmi kis felhő szakad. Korunk, 1998. jún. 3. p.

Vakáció. Napsugár, 1998/6. 4. p.

A tiszta költő. Helikon, 1998/12. 1. p.

László Gyula. Helikon, 1998/12. 7. p.

Ott, ahol… Helikon, 1998/13. 1. p.

Hogy minden könnyben, bűnben áztat. Látó, 1998/7. 3. p.

Utókor. Látó, 1998/7. 3. p.

A pokol emeletei. Látó, 1998/7. 4. p.

Azok a könyvek lapról lapra. Korunk, 1998. szept. 27. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/9519

A felleg egyik fele. Helikon, 1998/17. 1. p.

A történelem nem csupán „egyik tantárgyunk”. Helikon, 1998/18. 1. p.

Szőcs István világszínpada. Helikon, 1998/18. 16. p.

Jókedvünk a színek kedve. Napsugár, 1998/10. 9. p.

Félrevert kultúrák. Helikon, 1998/19. 1. p.

Szabadságlevél Szilágyi Istvánnak. Helikon, 1998/19. 2. p.

Bent a bárány, clint a farkas. Helikon, 1998/20. 1. p.

Tele vagyunk vízióval. Korunk, 1998. nov. 3. p.

Az abszolút relatív. Helikon, 1998/21. 1. p.

„Dicsőséges nagyurak”. Helikon, 1998/22. 1. p.

A Glaukon-csoport. Helikon, 1998/24. 1. p.

Antik félálmok. Korunk, 1999. jan. 61. p.

A házak látják. Látó, 1999/1. 3. p.

Eső, vigasz és nem lehet. Látó, 1999/1. 3. p.

A pesti híd. Látó, 1999/1. 4. p.

Virradat. Látó, 1999/1. 5. p.

Úgy nézhetjük még mind a ketten. Látó, 1999/1. 6. p.

Bordalissimo. Látó, 1999/1. 6. p.

Téli hal. Helikon, 1999/1. 1. p.

Kinek a kesztyűjébe dudáljak? Helikon, 1999/2. 1. p.

A cifrahóstyai tanító. Helikon, 1999/2. 16. p.

Könyörgés az emberért. Helikon, 1999/4. 1. p.

Amit üzen, azt üzente. Helikon, 1999/5. 1. p.

Üvegkönnycseppek balladája. Helikon, 1999/6. 1. p.

Világítunk magunknak. Helikon, 1999/6. 3. p.

Mikes morfológiák. Korunk, 1999. ápr. 73. p.

A középső trónfosztás. Helikon, 1999/7. 1. p.

Az ember szerkezete. Helikon, 1999/8. 1. p.

A költő hetvenedik estje. Helikon, 1999/9. 3. p.

A gőg fegyelme. Helikon, 1999/10. 2. p.

A pünkösdre bocsátott zápor. Helikon, 1999/11. 1. p.

Hattyúdal. Helikon, 1999/11. 1. p.

Isten radarján. Helikon, 1999/11. 1. p.

Lélek-este. Helikon, 1999/11. 1. p.

Rokonértelmű magyarok. Helikon, 1999/12. 1. p.

Düsseldorf helytelenje: Heine. Korunk, 1999. júl. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6335

Egy nemlétező lovas szobor különböző vetületei. Korunk, 1999. aug. 57. p.

Rodostorinó. Korunk, 1999. aug. 77. p.

Fölszállott a szobor. Helikon, 1999/15. 1. p.

Véget ért a bombaeső. Helikon, 1999/16. 1. p.

Eljött 89, de jöjj el te is, 1999! Helikon, 1999/17. 1. p.

Egyed Ákos hetvenéves. Korunk, 1999. nov. 88. p.

2000 téli fohász. Látó, 1999/12. 10. p.

Káros csillag. Látó, 1999/12. 11. p.

A Koszovó ember fiai. Látó, 1999/12. 11. p.

Plusz-mínusz évezredek. Korunk, 1999. dec. 16. p.

Szent Pál levele a Garanciabeliekhez avagy a teória tragikuma. Korunk, 1999. dec. 97. p.

Kazinczy Ferenc, a nemzet mindenese. Helikon, 1999/23. 2. p.

Három tétel. (1. Hószilvánia. – 2. Hangszilvánia. – 3. Imaszombat.) Helikon, 1999/24. 1. p.

Cinegék mélyrepülésben. Helikon, 2000/2. 1. p.

Hattyúkkal ágyútűzben. A 70 éves Csoóri Sándor köszöntése. Helikon, 2000/4. 1. p.

Vízaknai Petőfi. Helikon, 2000/5. 1. p.

Az internet nélküli ember. Korunk, 2000. ápr. 7. p.

Balkáni húsvét. Helikon, 2000/8. 1. p.

Erzsébet-litánia. Helikon, 2000/9. 1. p.

Spartacus a játékteremben. Helikon, 2000/10. 1. p.

Kibédi Varga Áron 70 éves. Helikon, 2000/11. 3. p.

A szabin nők elrablása. Helikon, 2000/12. 1. p.

Gáll Ernő után. Helikon, 2000/12. 3. p.

Glória. Korunk, 2000. júl. 3. p.

Kenyér és hegedű. Helikon, 2000/13. 1. p.

Civil a harcmezőn. Helikon, 2000/15. 1. p.

Végállomás-ellenfényben. Helikon, 2000/16. 1. p.

Szép kis szív. Helikon, 2000/17. 1. p.

Ars longa. Látó, 2000/11. 18. p.

A gyapotszedők ars poeticája. Látó, 2000/11. 18. p.

Szahara-admirális. Látó, 2000/11. 19. p.

Titanic. Látó, 2000/11. 19. p.

Epigóniában. Látó, 2000/11. 20. p.

Keleti üzenet. Látó, 2000/11. 20. p.

Októberi himnuszok. Helikon, 2000/22. 1. p.

„…Magad tépted le a babért?…”. Helikon, 2000/23. 1. p.

Emberek között. Helikon, 2000/24. 1. p.

Holnap és honlap. Korunk, 2001. jan. 6. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6494

Százéves jövendőrontó. Helikon, 2001/1. 1. p.

Dzsuang Dszi jelentése a lepkéről. Helikon, 2001/2. 1. p.

A titok. Korunk, 2001. febr. 12. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6505

Szembe a szalaggal. Helikon, 2001/3. 1. p.

Szépfalusi István. Helikon, 2001/4. 2. p.

A pokolban is egy malomban őrlünk. Helikon, 2001/5. 1. p.

Erdélyi címerek. Helikon, 2001/6. 1. p.

Kifutni Ázsiába. Látó, 2001/4. 13. p.

Csak kívül áll. Látó, 2001/4. 13. p.

Uraságtól levetett hírek. Látó, 2001/4. 14. p.

Kolumbusz visszanéz 1492-re. Látó, 2001/4. 14. p.

A világsajtó. Látó, 2001/4. 15. p.

Levél egy politikushoz. Helikon, 2001/7. 1. p.

„…Lepkék szárnya alá a vers”. Helikon, 2001/8. 3. p.

A rend és tartója. Helikon, 2001/8. 4. p.

Mágnás gesztus, csobán modor. Helikon, 2001/9. 1. p.

Milói sors. Helikon, 2001/10. 1. p.

Millenáris. Helikon, 2001/10. 1. p.

Hidak a Dunán. Helikon, 2001/10. 1. p.

Sárkányölő Donquijote. Helikon, 2001/10. 1. p.

„Ódon ritkaságok boltja”. Helikon, 2001/11. 1. p.

Csecsemőkorú csillagok. Helikon, 2001/12. 1. p.

Kenyér és kultúra. Korunk, 2001. júl. 84. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6659

Ad sagittas. Helikon, 2001/13. 1. p.

Csecsemőkorú csillagok. Helikon, 2001/15. 1. p.

Képzeletbeli valóságok. Helikon, 2001/16. 1. p.

Panek. Helikon, 2001/16. 3. p.

„Olvasó nappal, író este”. Helikon, 2001/17. 1. p.

Ideiglenes. Helikon, 2001/18. 1. p.

Akkor, még ama tél előtt. Helikon, 2001/18. 1. p.

Nincs komolyabb. Korunk, 2001. okt. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6722

Virágéknál ég a világ. Helikon, 2001/19. 1. p.

A védőszenthez. Helikon, 2001/20. 1. p.

Az ősz halottjai. Helikon, 2001/20. 1. p.

Panek Zoltán fekete doboza. Korunk, 2001. nov. 84. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6773

Az atlantiszi harangozó. Helikon, 2001/21. 3. p.

Alkalmazott alvilág. Helikon, 2001/22. 1. p.

Mikor az angyal kamerája. Helikon, 2001/24. 1. p.

Könnnnnnybe lábad. Helikon, 2002/1. 1. p.

Meghalt Bálint Tibor. Helikon, 2002/3. 2. p.

Betűkán privatizációja. Helikon, 2002/4. 1. p.

Az egyetemes Herma. Helikon, 2002/4. 1. p.

A világ csendjét hallgatom. Helikon, 2002/4. 1. p.

A tél halottai. Helikon, 2002/4. 18. p.

A globális március tizenöt. Helikon, 2002/5. 1. p.

Szépfalusi István. Helikon, 2002/6. 2. p.

Hova sietünk? Helikon, 2002/7. 1. p.

Kamikaze. Helikon, 2002/8. 1. p.

[cím nélkül]. Helikon, 2002/8. 2. p.

Koedukált hazák. Helikon, 2002/9. 1. p.

A végtelen készenlét. Helikon, 2002/10. 1. p.

Ars poetica. Helikon, 2002/10. 1. p.

Az utolsó autóbusz. Helikon, 2002/10. 1. p.

A lábon járó gondolatmenet. Helikon, 2002/10. 12. p.

Jelentés a „Szövetség” állapotáról. Korunk, 2002. jún. 32. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6910

Kimenő, bemenő forgalom. Helikon, 2002/12. 1. p.

Ştefan Augustin Doinaş. Helikon, 2002/12. 1. p.

Orbán Ottó halálára. Korunk, 2002. júl. 90. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6957

Amfiteátrum. Helikon, 2002/13. 1. p.

Nomadizálódás. Helikon, 2002/14. 1. p.

Tintacarlo. Helikon, 2002/15. 1. p.

A nyelvek. Helikon, 2002/15. 1. p.

Esti ima. Helikon, 2002/15. 1. p.

Szempontok. Helikon, 2002/17. 1. p.

Az írók tábora se béketábor. Helikon, 2002/18. 1. p.

Takács Jenő zeneszerző százéves. Helikon, 2002/18. 12. p.

Ógörög csángók. Helikon, 2002/19. 1. p.

„Fadrusz Mátyás”. Helikon, 2002/20. 1. p.

Ars poetica. Korunk, 2002. júl. 90. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/6957

Bolyai-Betlehem. Korunk, 2002. nov. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7046

Örmény mohácsolás. Helikon, 2002/21. 1. p.

Sportszellem. Helikon, 2002/22. 1. p.

Advent. Helikon, 2002/23. 1. p.

Lehet, jön majdan egy karácsony. Helikon, 2002/24. 1. p.

Heródes Hamelnban. Helikon, 2002/24. 12. p.

„Valahol Európában”. Korunk, 2003. jan. 9. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7099

Bolyai-ma. Helikon, 2003/1. 1. p.

A hős a másvilágon. Látó, 2003/2. 3. p.

A világítótorony. Látó, 2003/2. 3. p.

Haza és evolúció. Látó, 2003/2. 4. p.

Az egész: elcsukló-gyakorlat. Látó, 2003/2. 4. p.

Disznóvágás. Látó, 2003/2. 5. p.

Nyílik újra golyó-hír? Helikon, 2003/3. 1. p.

A Davies-saga. Helikon, 2003/5. 1. p.

Hogyan épül a szakadék? Helikon, 2003/6. 1. p.

Húsvét. Helikon, 2003/8. 1. p.

A „Cola”. Korunk, 2003. máj. 86. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7219

A többi civil kérdés. Helikon, 2003/9. 1. p.

„Malom a pokolban”. Helikon, 2003/10. 2. p.

Homok sapiens. Korunk, 2003. júl. 87. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7272

Reneszánsz. Helikon, 2003/13. 1. p.

Jelenleg. Helikon, 2003/14. 1. p.

A kolozsvári szerkesztőségek. Korunk, 2003. aug. 5. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7286

Szárazjég. Helikon, 2003/15. 1. p.

Cilinder. Helikon, 2003/17. 1. p.

Japánok a Dunánál. Helikon, 2003/18. 1. p.

Miből lett a bogárcsere? Helikon, 2003/19. 1. p.

Memória. Helikon, 2003/20. 1. p.

Pingvintánc a kurdok körül. Korunk, 2003. nov. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7355

A naponta megírt világ. Helikon, 2003/21. 1. p.

Nomád. Helikon, 2003/22. 1. p.

Angol kór. Helikon, 2003/23. 1. p.

Haydn: Búcsúszimfónia. Helikon, 2003/24. 1. p.

Ó, Európa szebb jövője. Korunk, 2004. jan. 67. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7411

Januári füst. Helikon, 2004/1. 1. p.

Gyanúforgácsok avagy egy társadalom biztonsági kultúrája. Helikon, 2004/2. 1. p.

A látó s a láthatatlan. Korunk, 2004. febr. 64. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7442

Érvény az érvénytelenségben avagy a közmondások dicsérete. Helikon, 2004/3. 16. p.

A lengéscsillapító. Helikon, 2004/4. 1. p.

Fátum. Látó, 2004/3. 60. p.

Százéves jövendőmondó. Látó, 2004/3. 60. p.

Örmény Erdély. Látó, 2004/3. 60. p.

A nagykabát. Látó, 2004/3. 61. p.

Tizenegyes volt, Hannibál. Látó, 2004/3. 62. p.

Ki írta ezt a síndarabot? Helikon, 2004/5. 1. p.

Brueghel: felnőtt játékok. Helikon, 2004/5. 1. p.

Amar. Helikon, 2004/5. 1. p.

Yorick, a Baka. Helikon, 2004/5. 1. p.

A méltóság ösvényei. Helikon, 2004/7. 1. p.

Házsongárd. Helikon, 2004/8. 1. p.

Idén, a Nagy-Küküllőn. Helikon, 2004/9. 1. p.

Tavaszi árjegyzék. Helikon, 2004/10. 1. p.

Siculus Vitiosus. Helikon, 2004/11. 1. p.

Az össznépi összenézés ingyen van. Helikon, 2004/12. 1. p.

Mire gondolsz? Helikon, 2004/13. 1. p.

Ingyen cirkusz Irakban, akárhol. Helikon, 2004/14. 1. p.

Mit írjunk a brigádnaplóba? Helikon, 2004/15. 1. p.

Seherezáde néni piruettje. Helikon, 2004/16. 1. p.

Épült magasságok. Helikon, 2004/17. 1. p.

Kockamezők. Helikon, 2004/18. 1. p.

A vakulás tétele. Helikon, 2004/19. 1. p.

Berzsenyi rádió. Helikon, 2004/20. 1. p.

Képesség és kihívás. Helikon, 2004/20. 2. p.

Balassa sírja. Helikon, 2004/22. 1. p.

Idézőjelek. Helikon, 2004/23. 1. p.

Kampec és kolostor. Helikon, 2004/24. 2. p.

Boldog Újévet. Helikon, 2005/1. 1. p.

Külhoni költők. Helikon, 2005/1. 7. p.

Csokonai köhögése. Helikon, 2005/2. 1. p.

Elnémulásaink. Helikon, 2005/2. 2. p.

Ablak-kaparmány. Helikon, 2005/3. 1. p.

Rockzene vagy Kodály-módszer? Helikon, 2005/4. 1. p.

„Mai magyarok”. Korunk, 2005. márc. 52. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7809

Európa visszarablása. Helikon, 2005/5. 1. p.

Hit, merénylet, húsvét. Helikon, 2005/6. 1. p.

Tigris és hiéna. Helikon, 2005/7. 18. p.

Megpályázható a jövő? Helikon, 2005/9. 1. p.

Felleg a város felett. Helikon, 2005/10. 1. p.

Ki lesz a sarki rendőr? Helikon, 2005/11. 1. p.

Kolozsvári Papp László felett. Helikon, 2005/11. 5. p.

A kishercegnő. Helikon, 2005/12. 1. p.

Birtokolni és Bartókolni. Helikon, 2005/13. 1. p.

Ami lepergett. Helikon, 2005/14. 1. p.

Örmény rekviem. Helikon, 2005/15. 1. p.

Övé a túlsópart örökre. Helikon, 2005/16. 1. p.

Austria Felix. Helikon, 2005/17. 1. p.

Az abonyi kettő és Majland. Helikon, 2005/18. 1. p.

Előrehozott áradások. Helikon, 2005/19. 1. p.

Vaj helyett meszet. Helikon, 2005/20. 1. p.

Pár szó egy spirituálé elé. Helikon, 2005/21. 1. p.

A szabadság és szobra. Helikon, 2005/22. 1. p.

Az Úr a mi vízumunk. Helikon, 2005/24. 1. p.

Hajnal az ablakon, hajnal a szemeken. Helikon, 2006/1. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=7

Atlantiszaink. Helikon, 2006/2. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=61

Rágógumi, ribillió, rebellisek! Helikon, 2006/3. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=87

Bizony a rámpák is világítnak. Helikon, 2006/4. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=103

Wallenbergjárás. Helikon, 2006/6. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=145

Korunk a hattyú tömegsírja máris. Helikon, 2006/7. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=159

Fókuszdió. Helikon, 2006/8. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=29

Egy kis Horatiózás. Helikon, 2006/9. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=184

A szalonnás kutya tele. Helikon, 2006/10. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=199

Lohengrin-ügyben. Helikon, 2006/11. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=218

Hány lóerős a mai paraszt? Helikon, 2006/12. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=235

Erdély-széli havazás. Látó, 2006/7. 65. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Erdély-széli-havazás/426/

A gyávák címe ismerős. Látó, 2006/7. 65. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/A-gyávák-címe-ismerős/427/

Éjféli gyors. Látó, 2006/7. 66. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Éjféli-gyors/428/

Végeredmény. Látó, 2006/7. 67. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Végeredmény/429/

Fehér hamvak vagy zúzmarák. Helikon, 2006/13. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=252

A pereputty. Helikon, 2006/14. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=270

Köszöntjük a hetven esztendős Sigmond Istvánt. A többi néma csúcs. Helikon, 2006/14. 2. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=271

Rekviem a hangunkért. Helikon, 2006/15. 1. p.

Kinek van joga panaszra? Helikon, 2006/16. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=319

Ultimátum a sorozóbizottsághoz. Helikon, 2006/16. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=320

Klári szállt le Babilonra. Helikon, 2006/16. 2. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=321

Búcsú az ólomtól. Helikon, 2006/18. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=353

Epitáfium. Helikon, 2006/19. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=373

Ötvenhat. Helikon, 2006/20. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=399

Ez így megy. Helikon, 2006/21. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=427

Hány értelmű a szabadság? Helikon, 2006/22. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=464

A forradalom és demokrácia, amikor testet öltenek, egymásnak is esnek. Helikon, 2006/23. 2. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=482

A jel. Helikon, 2006/24. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=500

Óda Szebenhez gyermekhangra. Korunk, 2007. jan. 42. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/8415

Manole Mester és Kőműves Kelemen a bankban. Helikon, 2007/1. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=518

Hát tanulj dalt a zengő zivatartól. Korunk, 2007. febr. 3. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/8442

Doberdők. Helikon, 2007/3. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=563

Csak ülök az ablaknál és nézem az erdőt. Helikon, 2007/4. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=583

Valami Sárospatak-ügyben. Helikon, 2007/5. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=609

Levél haza. Helikon, 2007/8. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=662

Onnan nézek szerteszét. Hamubasült kultúra. Helikon, 2007/10. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=711

Onnan nézek szerteszét. Fehér hattyúk kara a fekete hattyúk taván. Helikon, 2007/11. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=733

Onnan nézek szerteszét – Eljön a mi időnk. Helikon, 2007/12. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=763

A legfőbb tulajdonság. Helikon, 2007/13. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=782

A legnagyobb nagypéntek. Helikon, 2007/14. 15. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=820

Mi jár a fejünkben? Helikon, 2007/16. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=820

Ahogy a választottak hazudnak valamit, rögtön hír lesz. Helikon, 2007/17. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=864

Úszólecke. Helikon, 2007/18. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=882

Egy régi. Látó, 2007/10. 3. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Egy-régi/792/

Genezis. Látó, 2007/10. 3. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Genezis/793/

Unter den Linden. Látó, 2007/10. 4. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/Unter-den-Linden/794/

A mérce. Látó, 2007/10. 4. p. Elérhető itt: lato.ro/article.php/A-mérce/795/

Melyik magyarság? Helikon, 2007/20. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=915

Egyoldalú rekordok. Helikon, 2007/21. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=930

Albán dávájcsász. Helikon, 2007/22. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=943

Egy feltaláló születésnapjára. Helikon, 2007/23. 2. p.

Hórák, Rilák, Meteórák avagy mit hord évről évre a hűség karácsonyfája. Helikon, 2007/24. 1. p. Elérhető itt: helikon.ro/index.php?m_r=980

A Roncevalle-i völgyben. Korunk, 2008. jan. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/8770

Folyóiratban megjelent műfordítások

(Helikon, Igaz Szó, Korunk, Utunk)

A. Gurejev: Andrej. Utunk, 1954/33. (aug. 13.) 2. p.

Robert Rozsgyesztvenszkij: Mi, politikusok. Korunk, 1961. nov. 1324. p.

Euárdász Mazselájtisz: A tenger. Utunk, 1962/26. (jún. 29.) 10. p.

Romulus Guga: A szépséges fegyverek. Utunk, 1962/30. (júl. 27.) 2. p.

Nikola Vapcarov: Az elvtárs éneke. Utunk, 1962/33. (aug. 17.) 2. p.

Robert Rozsgyesztvenszkij: Új ugrás előtt. Utunk, 1962/47. (nov. 23.) 10. p.

George Coşbuc: Földet nekünk! Korunk, 1966. szept. 1241. p.

Geo Dumitrescu: Biliárd. Korunk, 1966. okt. 1474. p.

Matea Matevszki: Lovak. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Tasko Sarov: Alkonyat. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Cane Andreevszki: A tónál ember ül. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Atanasz Vangelov: A virág, melyet nem tudok megnevezni. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Jovan Ktovszki: És elutazom én Maléziába. Utunk, 1967/47. (nov. 24.) 10. p.

Ion Cocora: Ars poetica. Utunk, 1977/14. (ápr. 8.) 5. p.

Ion Cocora: Mikor a hold alatt házamban. Utunk, 1977/14. (ápr. 8.) 5. p.

Ana Blandiana: Töredékek. Utunk, 1979/52. (dec. 28.) 2. p.

Ion Rahoveanu: Az eleven költészet. Igaz Szó, 1982/7. 26. p.

Octavian Gr. Zegreanu: Valahol. Utunk, 1983/10. (márc. 11.) 4. p.

Octavian Gr. Zegreanu: Újból az emlék. Utunk, 1983/10. (márc. 11.) 4. p.

Paul Éluard: Te fölemelkedsz. Utunk, 1985/10. (márc. 8.) 7. p.

Maria Nicoara: Anyja a földnek. Utunk, 1986/27. (júl. 4.) 5. p.

Aurel Gr. Zegreanu: Néhány szó. Utunk, 1986/27. (júl. 4.) 5. p.

Emil Isac: Éjjel. Utunk, 1986/33. (aug. 15.) 1. p.

Octavian Şireagu: Én és te. Utunk, 1986/38. (szept. 19.) 5. p.

Octavian Şireagu: Ott ülök várakozva. Utunk, 1986/38. (szept. 19.) 5. p.

Octavian Şireagu: Vajon melyik vagyok én… Utunk, 1986/50. (dec. 12.) 2. p.

Octavian Şireagu: Biztos vagyok, hogy… Utunk, 1986/50. (dec. 12.) 2. p.

Octavian Şireagu: Minthogyha hallanám. Utunk, 1986/50. (dec. 12.) 2. p.

Ion Minulescu: Akvarell. Utunk, 1986/7. (febr. 14.) 6. p.

Petre Bucşa: Folyton a szerelem. Utunk, 1987/1. (jan. 2.) 4. p.

Petre Bucşa: Kettős varázsige. Utunk, 1987/1. (jan. 2.) 4. p.

Octavian Gr. Zegreanu: Értésedre adtam. Utunk, 1987/51. (dec. 18.) 6. p.

Octavian Gr. Zegreanu: Hallom magam. Utunk, 1987/51. (dec. 18.) 6. p.

Anatole France: Különös fegyverek. Utunk, 1987/8. (febr. 20.) 4. p.

Jules Lemaître: Montaigne. Utunk, 1987/8. (febr. 20.) 4. p.

Maurice Maeterlinck: Három nővér. Utunk, 1987/8. (febr. 20.) 4. p.

Erdélyi kolindák. Utunk, 1988/53. (dec. 30.) 1. p.

Petre Pascu: Január 27. Utunk, 1989. febr. 3. 4. p.

Petre Bucşa: Szülőföld. Utunk, 1989/11. (márc. 17.) 4. p.

Petre Bucşa: Lejtő. Utunk, 1989/11. (márc. 17.) 4. p.

Petre Bucşa: És hull a hó. Utunk, 1989/11. (márc. 17.) 4. p.

Bazil Gruria: Femina istennő dicsérete. Utunk, 1989/2. (13.) 2. p.

Bazil Gruria: Cassiopeia. Utunk, 1989/2. (jan. 13.) 2. p.

Bazil Gruria: Aratás. Utunk, 1989/35. (szept. 1.) 5. p.

Bazil Gruria: A szívem mint az erdélyi levél. Utunk, 1989/35. (szept. 1.) 5. p.

Bazil Gruria: A nagy álomhalász. Utunk, 1989/35. (szept. 1.) 5. p.

Ştefan Augustin Doinaş: Ezek ketten. Helikon, 1990. jan. 5. 2. p.

Constantin Negulescu: Együtt. Helikon, 1990. máj. 4. 10. p.

Lamartine: Egy ifjú hölgy emlékkönyvébe. Helikon, 1990. jún. 29. 2. p.

Ştefan Augustin Doinaş: Kolozsvári elégia. Helikon, 1992. jún. 19. 5. p.

Ştefan Augustin Doinaş: Ezek ketten. Helikon, 1992. jún. 19. 5. p.

Ştefan Augustin Doinaş: Öt feltevés egy nagyon valószínűtlen kiáltásra. Helikon, 1992. jún. 19. 5. p.

Ştefan Augustin Doinaş: Az egy éhe. Helikon, 1992. jún. 19. 5. p.

Stefan Augustin Doina: Ezek ketten. Korunk, 2002. szept. 68. p. Elérhető itt: korunk.org/korunk/?q=node/7006

 

 

A bibliográfiát összeállította Széles Klára és a DIA.

 

A határon túl megjelenő folyóiratok bibliográfiája a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.