Újabb kötet Lengyelországból (II.)

Megérkezett Lengyelországból Barbara Zwolińska újabb kötete, a Pisać to znaczy żyć. Szkice o prozie Sándora Márai. A 453 oldalas munka a lengyelül megjelent kötetek alapján tárgyalja az író életművének néhány aspektusát, a kaland Máraiját, a sztoikust, az emigrációra készülő írástudót, az européert.

A 25 fejezetből álló kötetet bibliográfia és névmutató egészíti ki, segítve ezzel a lengyel olvasók számára a befogadást és megértést.