Márai Sándor újratöltve

Rónay László az elsők között volt, aki Márai Sándor életművével foglalkozott. 1990-ben megjelent monográfiája volt az első (igaz csak 1948-ig), ami komplexebben tárta fel az író életét és alkotásait. Ezt követően jelent meg 2005-ben műve átdolgozott, bővített formában, csaknem hészáz oldalon, bőséges idézetekkel ellátva az olvasót.

Később is írt Márai-tanulmányokat Rónay, szinte kötelességének érezte, hogy az aktuálisan megjelenő publicisztika vagy Teljes Napló kötetről lejegyezze kritikus gondolatait. Ezúttal az utóbbi évek termését gyűjtötte és szerkesztette egybe az Ünnepi Könyvhét alkalmából. Azért is fontos, hogy kézbe vehetjük ezeket az írásokat, mert utoljára 2013-ban olvashattunk az íróról szóló kötetet, Fischer Alajos magánkiadásban megjelent művét az Egy polgár vallomásairól.