A lírai hang túloldalai / József Attila-olvasatok

Online konferencia a berlini Humboldt-Egyetem Magyar Irodalom és Kultúra Tanszékének szervezésében

 

A konferencia tárgyalja József Attila költői életművének minden szakaszát, alapvetően poétikai-retorikai kérdések mentén – továbbá nyelv- és szövegelméleti, valamint költészettörténeti síkokon – vizsgálja az életmű mai újraolvashatóságának egyes irányait, alkalmanként összehasonlító irodalomtudományi horizontban. Eközben kísérletek történnek József Attila költészetének interdiszciplináris értelmezésére is, többek között nyelvészeti, médiaelméleti vagy antropológiai összefüggésekben.

https://youtu.be/P_0zuLvDMRA

Március 25. (csütörtök)

 

9.45-10.00 Megnyitó

10.00-10.30 Horváth Kornélia: József Attila korai verseiről

10.30-11.00 Ágoston Enikő: „virág volt ez a vers, almavirág” – A Medáliák önreflexiója

11.00-11.30 Török Mátyás: A referenciális olvasat esélyei József Attila medália-típusú verseiben

11.30-12.00 Vita

 

12.00-13.00 Ebédszünet

 

13.00-13.30 Kulcsár-Szabó Zoltán: Megszólítás, önmegszólítás

13.30-14.00 Smid Róbert: A megszólalás immerzióélménye kint és bent között

14.00-14.30 Pataky Adrienn: Fluiditás József Attila lírájában

14.30-15.00 Vita

 

15.00-15.30 kávészünet 

 

15.30-16.00 Simon Gábor: Az „ezüstös fejszesuhanás”-tól a „tűzfalak magányá”-ig – táj, kiterjesztett megismerés és elégikus léttapasztalat József Attila költészetében

16.00-16.30 Horváth Péter – Tátrai Szilárd: A személy, az idő és a modalitás jelölésének igei mintázatai József Attila verseiben

16.30-16.50 Vita

https://www.youtube.com/watch?v=TxrSMfcNt4o

Március 26. (péntek)

 

10.00-10.30 Osztroluczky Sarolta: Ihlet és hatás. A Műterem és a Bánat (1930)

10.30-11.00 Mezei Gábor: A test kitettségének biopoétikai következményei József Attila Ódájában

11.00-11.30 Lénárt Tamás: Hallgatás és filmszerűség. Megjegyzések az Eszmélet XII. szakaszához

11.30-12.00 Vita

 

12.00-13.00 Ebédszünet

 

13.00-13.30 Halász Hajnalka: A bocsánat esélyei. Bűn és tartozás József Attila kései verseiben

13.30-14.00 Lőrincz Csongor: Biosz, hang, ellenjegyzés (Jön a vihar…)

14.00-14.20 Vita

 

14.20-14.50 kávészünet

 

14.50-15.20 Szabó Csaba: József Attila: Emberiség

15.20-15.50 Szabó Marcell: Preparált líra: „Költőnk és Kora”

15.50-16.10 Vita