Iniciálék és ámenek

Dátum
-
100 éve született Szentkuthy Miklós  
2008. június 2-án ünnepeljük Szentkuthy Miklós születésének 100. évfordulóját. Ezen a napon nyitjuk meg Iniciálék és ámenek című kiállításunkat, amellyel ezt a méltatlanul kevéssé ismert, életével és műveivel örökérvényű értékeket közvetítő írót mutatjuk be a nagyközönségnek.
Szentkuthy Miklós élete a nagy műveltségű magyar polgár sorsának példája. Hazáját végleg sohasem hagyta el, noha szemléletére elementáris erővel hatottak európai utazásai. Problémafelvetése, történelem szemlélete egyetemes érvényű, általános erkölcsi problémák foglalkoztatják, s jellemzően a végső kérdések felvetése tölti ki életművét. Műfordítóként is jelentős, az ő tolmácsolásában olvashatjuk magyarul például Swift Gulliver utazásai című regényét, Dickens Twist Olivérjét vagy James Joyce Ulyssesét.
Szentkuthyt nemcsak az irodalom és társművészetek (zene, építészet, festészet, filozófia, vallástörténet, történelem, mitológia) ihlették, hanem a matematika, csillagászat, természettudományok is állandó forrásai. Polihisztor volt, klasszikus műveltséggel rendelkezett és a legmodernebb technika is érdekelte: az egyik utolsó reneszánsz művész. A kiállítás látványvilága és a személyes tárgyak, fényképek, könyvek, kéziratok sora mutatja be azt a sokszínűséget, ahogy Szentkuthy érzékelte a világot, és ahogy ezt műveiben megfogalmazta. Az író kéziratos hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdona, s a hagyaték egyéb részeivel (fotók, relikviák) is gazdagodott intézményünk az elmúlt évek során.