Báthori Csaba

Életrajz

Curriculum vitae

1956-ban született Mohácson.
1963−1971 elemi iskolai tanulmányok Pécsett és Budapesten
1971−1975 Piarista Gimnázium, Budapest, lefordítja Gogol A revizor című színművét
1976−1981 jogtudományi tanulmányok a Pécsi Tudományegyetemen, majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1981-ben jogi doktorrá avatják
1979 Nemes Nagy Ágnes tanácsára első verspublikációk a Mozgó Világban. Ezzel egyidejűleg versei és első kritikái a Jelenkorban és a Vigíliában
1981 Emigráció Ausztriába. A Bécsi Napló szerkesztője, a győri Műhely munkatársa, a Szürrealista különszám vendégszerkesztője
1987 Tanulmányok a linzi Johannes Kepler Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán
1987−1996 Bécsbe költözik, jogi referens a bécsi Zürich Kosmos Biztosítótársaságnál
1989 után rendszeresen publikál költészetkritikát, verset, esszét, műfordításokat a Holmi, az Újhold-Évkönyv, a 2000, az Élet és Irodalom és a győri Műhely hasábjain, sorra jelennek meg verses-, kritikai és műfordításkötetei
1996 Hazatelepül, szabadfoglalkozású íróként dolgozik Budapesten
1997 A Szépírók Társaságának alapító tagja
1999 Jakob Burckhardt Weltgeschichtliche Betrachtungen című könyvének fordítása Hidas Zoltánnal közösen; megjelent Világtörténelmi elmélkedések címmel az Atlantisz kiadónál 2001-ben
2005 József Attila minden versének és verstöredékének német nyelvű fordítása (Daniel Muth fordítói álnéven), ebből gazdag, mintegy 500 oldalas válogatás jelent meg a svájci Ammann kiadónál
2005 A Scolar Kiadó Világirodalmi sorozatának szerkesztője (Balla Zsófiával közösen)
2010 A Stúdió K Színház Versközelítés-sorozatának szerkesztője (Balla Zsófiával közösen)
1999-ben a bécsi Collegium Hungaricum, majd az Institut für die Wissenschaft vom Menschen (IWM, Bécs), 2000-ben a Künstlerhaus Wiepersdorf ösztöndíjasa
2005 Zugban (Svájc) a Landes & Gyr ösztöndíjasa
2012 Lenzburgban (Svájc) az Aargauer Literaturhaus ösztöndíjasa
2013, 2015 A Looreni Fordítóház (Svájc) ösztöndíjasa
2014 Megjelenik Rainer Maria Rilke Levelek 1894−1926 című, a költő válogatott levelezését tartalmazó monumentális kiadványa négy vaskos kötetben

Díjai

1995 Tekintet-díj
1996 Osztrák műfordítói díj
1998 Soros-ösztöndíj és az Osztrák Kancellári Hivatal kitüntetése
1999 Szobotka Tibor-díj
2000 Füst Milán-díj
2001 Füst Milán-ösztöndíj
2005 Déry Tibor-díj
2007 József Attila-díj
2011 Hetedhét-díj
2012 A Szépírók Társaságának díja
2014 Az Osztrák Kancellária Műfordítói Díja

Az elmúlt negyven esztendőben számtalan verse, esszéje, tárcája, kritikája és fordítása jelent meg a legjobb magyar folyóiratokban (Magyar Narancs, Mozgó Világ, Holmi, Élet és Irodalom, Liget, Jelenkor, Vigilia, Műhely, 2000, Alibi, Alföld, Eső, Tekintet, Árgus stb.)

Bibliográfia

HOLTVERSENY (Versek, Sodalitas, Bécs, 1992)
VILÁGNAK VILÁGA (Válogatott versfordítások, Sodalitas, Bécs, 1992)
RAINER MARIA RILKE: LEVELEK, I-V. (Műfordítás, a hatodik kötet elõkészületben, Új Mandátum, Bp., 1994-1998)
HÖLDERLIN A TORONYBAN (Műfordítás és esszé,Új Mandátum,  Bp., 1995)
SAMUEL BECKETT: VERSEK (Műfordítás, Új Mandátum, Bp., 1996)
ERNST HERBECK: LENNI MERT NEM LENNI (versford.,Új Mandátum, Bp., 1996)
EGYMÁSODPERCESEK (Kispróza, Új Mandátum, Bp., 1995)
SAMUEL BECKETT: ELEUTHERIA (Drámafordítás, Új Mandátum, Bp., 1997)
TED HUGHES: VARJÚ (Versfordítás, Orpheusz, Bp., 1998)
GOETHE: FAUST I. (Műfordítás, Új Mandátum, Bp., 1998)
JAKOB BURCKHARDT: VILÁGTÖRTÉNELMI  ELMÉLKEDÉSEK (műford., Atlantisz, Bp., 2001)
SCHWERKRAFT UND MITTE (Balla Zsófia válogatott versei, fordítás németre, Daniel Muth fordítói néven, Berlin, DAAD 2001)
ÜVEGFILM (Versek, Kalligram, Pozsony-Budapest, 2003)
ATTILA JÓZSEF: SÄMTLICHE GEDICHTE (kb. 500 oldal, J. A. versei és verstöredékei németül,  Ammann, Zürich, 2005)
A NYÍL ÉS A HÚR ( Esszék, Kalligram Pozsony-Bp., 2005)
BOLDOG ÓLOM (Versek, Kalligram, Pozsony-Bp., 2006)
A LÍRIKUS 123 EPILÓGJA (Babits-variációk, versek, Napkút, Bp., 2006)
CSENDÉLET KAKASSAL (A non-sensetől a sense-ig,Versek, Napkút, Bp.,2007)     
BESTIARIUM LITERARICUM (Stílusgyakorlatok, Scolar, Bp., 2007)
JÁTÉK SÖTÉTTEL I-II. (Esszék, Napkút, Bp., 2007)
HALUC ÁRON DOLGOZATAI  (Regény, Új Mandátum, Bp., 2007)
CSAPÁSOK ÉS CSODÁK - JACQUES RECEVEUR-ral közösen (Versek, Napkút, Bp.,2008)
RÓMAI SUTTOGÁS (Tárcanovellák, Napkút, Bp., 2008)
EGY KUTYA NAPLÓJA (Két kisregény, Napkút, Bp., 2009)
JEL A SEMMIRŐL (Versek, Napkút, Bp., 2009).
SÉTAGYAKORLATOK (Próza, Napkút, Bp., 2010)
A HANGSÚLY KERESÉSE (Esszék, Napkút, Bp., 2010.)
W. SHAKESPEARE: SZEGET SZEGGEL és SZENTIVÁNÉJI ÁLOM (Drámafordítások, Napkút, Bp., 2011)
F. HÖLDERLIN: EMPEDOKLÉSZ HALÁLA (Versfordítás, Napkút, Bp., 2011)
HÓDOLAT ÉS HÓDÍTÁS A trubadúrköltészet remekei (Versfordítások, Napkút, Bp., 2011)
KÉTSZÁZ NYERS VERS (Műford., Bp., 2012)
ELEMI SZONETTEK (Versek, Napkút, Bp., 2013)
RILKE: Levelek I-IV (2600 oldal, Napkút, Bp., 2014)
EGYSZER A FÖLDÖN (Esszék, Napkút, Bp., 2015)                    
MINDEN REPÜL (Válogatott és új versek 1986-2016, Scolar, Bp., 2016)