Gyermekkor, iskolák, 1900-1919

1900. április 11-én született Kassán Grosschmid Géza ügyvéd, (1923-tól szenátor a prágai parlamentben) és Ratkovszky Margit elsőszülött gyermekeként. Családi neve eredetileg Grosschmid. Ősei a korábbi évszázadokban a polgári műveltség és értékrend őrzői, kibontakoztatói. (Ugyanakkor ennek erős ellenpontozását adja az Egy polgár vallomásaiban, ahol "nem polgár" hentes, zenész portréját is feleleveníti.) A Grosschmid házaspárnak (közvetlenül Sándor után) született egy leánygyermeke, de Mencike hamar meghalt, dajkája leejtette. Két fiú és egy lánygyermekük születik még: Gábor, aki az apát követve az ügyvédi pályát választja, Géza, aki Radványi Géza néven válik világhírű rendezővé (Valahol Európában) és Kató. A legidősebb gyermek, Sándor, 1918-ig használja a Grosschmid nevet.
Hattól tíz éves koráig házitanítóhoz jár, betűvetést, a számtan alapelemeit és hazánk földrajzát tanulom tőle. Iskoláit több helyen végzi: 1909-ben a Jászóvári Premontrei Kanonokok Kassai Főgimnáziumába íratják be. Az 1913–14-es tanévben iskolát vált (A családi tanács elhatározta internálásomat; intézetbe adtak Pestre), Budapestre kerül, egy szigorú fegyelméről ismert középiskolába, a Rákócziánumba. Egy évvel később ismét Kassán a premontreieknél tanul, de érettségi bizonyítványt az Eperjesi Királyi Katolikus Főgimnáziumban kap. Ennek az iskolaváltásának az oka sem tudható bizonyosan, valószínűleg a Pesti Hírlap pályázatára Salamon Ákos álnéven beküldött díjnyertes novella (Lucrétia fia) miatt kellett elhagynia az intézményt. A családi legendárium szerint, amikor Márai és testvére, Radványi Géza is a művészi pályát készül választani, apjuk ezt mondta: „Én nem bánom, ha pojácát csináltok magatokból, csak ne az én nevem alatt.” Lehet, hogy ezért is változtatták meg eredeti nevüket a család egy-egy oldalágának nevére?
1918. január 11-én sorozáson vesz részt, ahol alkalmatlan minősítést kap, még az ősz folyamán Budapestre költözik. Az egyetem jogi karának végzése mellett a Magyarország című napilap munkatársa lesz, ahol, ha távolról is, de kapcsolatba kerül több neves íróval, többek között Krúdy Gyulával. Ebben az évben jelenik meg első kötete, az Emlékkönyv, mely tizenhét verset tartalmaz: mindössze száz példányban adták ki Kassán.