1930–1936

1930 Dormándi Lászlóval közösen szerkesztik az 1914–1930 című képeskönyvet, mely több országban megjelent és osztatlan sikert aratott. Megjelenik A zendülők, a Garren-család történetének első kötete
 
 
1931 Megjelenik (németországi és) franciaországi élményeit feldolgozó regénye, az Idegen emberek
 
 
1932 A közélet hírei között egyre gyakrabban találkozunk az író nevével: aláírja a genfi Világbéke Kongresszusra szánt levelet, harmincnyolc más íróval együtt lemond a Magyar PEN Klub-beli tagságáról
 
 
1934 a Könyvnapra megjelenik önéletrajzi ihletésű regénye az, Egy polgár vallomásai első kötete. Október 12-én Miskolcon meghal édesapja
 
 
1935 januárjában Thomas Mann budapesti látogatásakor ő az egyik, aki kíséri a német írót a budai Várban. Megjelenik az Egy polgár vallomásai második kötete, de júniusban elkobozzák a regényt, mivel az első kiadásban eredeti nevén szerepelteti egykori instruktorát. Augusztusban Lolával Londonba utaznak
 
 
1936 március 9-én megtartja első előadását tart a Cobden Szövetségben „A féltékenyek” címmel. Októberben a La Fontaine Társaság tagja lesz. November 24-én egyházi házasságot köt Lolával a felsősegesdi plébánián. November végén jelenik meg utolsó cikke az Ujság-nál. December 6-án jelenik meg első cikke új napilapjánál, a Pesti Hírlapnál, ahová egészen 1944-ig írja Vasárnapi Krónikáit és a Tegnap és Ma rovatot