Közkincs nyilatkozat

A Petőfi Irodalmi Múzeum névtere

A Petőfi Irodalmi Múzeum névterének építése az 1980-as években kezdődött. A névtér kiemelkedő eleme a személynevek besorolási állománya, amely közel 580.000 besorolási rekordot tartalmaz, és mint ilyen a legnagyobb magyar közgyűjteményi személynévtér. Az állomány döntő többsége hitelesített, kontrolált, döntően nyomtatott forrásból származó megbízható adatokon alapul, és publikálva van a Múzeum online katalógusában, elérhető Z39.50 protokollon, és publikus OAI csatornán keresztül is. A személynévtér a magyar könyvtári és múzeumi rendszer elsődleges névazonosításra szolgáló forrása.

Az névterünkre elsősorban műfaji gazdagság a jellemző: életrajz, adattár, genealógia egyaránt képviselve van. Több olyan, kutatás eredményeképpen létrejött szakértői rendszert építünk, amely tematikáját tekintve egyedülállónak számít Magyarországon. A munkatársakat mindvégig az a cél vezette, hogy az adatokat hiteles forrásokból szolgáltassák, és minden lényeges eltérést, különbséget jelezzenek, valamint, hogy az adattartalmak alkalmasak legyenek tudományos igényű hivatkozásokra.

A lexikográfiai alapú besorolási adatokból álló adatbázisok nagy része életrajzi típusú adatbázis, melyekben a vizsgált személyhez az életére, munkásságára vonatkozó adattartalmak jelennek meg.

A közzététel szándéka

A PIM Névtér építői látják azt a közgyűjteményi szakmai változást, amely révén az elszigetelten épülő intézményi névterek korszakát a kollaborációs alapon épített, a szakmai közösségek számára szabadon felhasználó adattartalmak váltják fel. A IT és a szemantikus webszolgáltatások fejlődése megteremtették a lehetőségét, hogy Magyarországon elsőként a Petőfi Irodalmi Múzeum elérhetővé és az alább ismertetett módon felhasználhatóvá tegye személynévterét.

Az adatfelhasználás szabályai

A Petőfi Irodalmi Múzeum az online katalógus névterének rekordjait a "CC0 1.0 Univerzális (CC0 1.0) Közkincs nyilatkozat" licenc alapján teszi elérhetővé.

A Petőfi Irodalmi Múzeum nem tart igényt a szerzői jogra a metaadatokat illetően, illetve lemond a metaadatokkal kapcsolatos vagy azt érintő jogigényekről, valamint nem alkalmaz semmilyen retorziót az adatok utólagos felhasználóival vagy újrahasznosítóival szemben. A Petőfi Irodalmi Múzeum semmilyen felelősséget nem vállal az adatok bármilyen használatából adódó esetleges károkért. További részletekért kérjük, olvassa el a licenc feltételeit.

         

     

 

Minőségi támogatás
A Petőfi Irodalmi Múzeum elkötelezett a minőségi szolgáltatások és pontos adatok biztosítása mellett. Szolgáltatásunkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseivel kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a kutatoszolgalat@pim.hu címen.

Hivatkozás

Kérjük, hogy a névtér rekordjainak felhasználásánál hivatkozzanak a Petőfi Irodalmi Múzeumra (PIM Névtér), illetve nyilvános online felületen helyezzenek el a következő címre mutató hivatkozást: https://pim.hu/hu/kozkincs-nyilatkozat

 

Az adatok elérhetősége

Online katalógus
Az online katalógusban a találati halmazba tartozó névtér rekordok többféle formátumban is letölthetőek, illetve exportálhatóak.

Z39.50 szerver
Az Petőfi Irodalmi Múzeum Z39.50 szerverének főbb adatai:

Hostname: opac.pim.hu
Port: 2102
Database: names
Syntax: HUNMARC
Encoding: utf8

 

OAI_PMH  URL-je:

http://hunteka2.pim.hu/hunteka2/hunteka/repositories/pim-nyilvanos

Összes rekord lekérdezése:

http://hunteka2.pim.hu/hunteka2/hunteka/repositories/pim-nyilvanos?verb=ListRecords&metadataPrefix=marc_auth_pub