Életrajz

1885. jan. 3-án születik Budapesten, Moscovitz Amáliaként anyakönyvezik. Igazi otthonának a felvidéki Körtvélyest tekinti, ahol családja egy barokk kúria és a hozzá tartozó uradalom birtokosa. Kislányként rendszeresen itt tölti a tavaszi és nyári hónapokat, s a falu élményvilága életére és alkotói érdeklődésére egyaránt meghatározó hatással van. Művésznevét is egy Körtvélyeshez közel eső falu után veszi fel, ám barátai mindvégig Málinak szólítják. Hímezni a falusi asszonyoktól tanul, és már gyermekként verselget.
 
1904-1907 - Bihari Sándornál és a Mintarajziskolában művészeti órákat vesz. Pesten Ferenczy Károlytól és Hollósy Simontól tanul festeni, Párizsban Lucien Simon iskolájába iratkozik be.
 
1908 - Versekkel mutatkozik be a Nyugatban. Kezdetét veszi mély, több évtizedes barátsága Balázs Bélával.
 
1912 - Budapesten, Miskolcon, Aradon, Bécsben csoportos kiállításokon szerepel iparművészeti terveivel és lakásművészeti munkáival. Berlinben önálló kiállítással lép a közönség elé, és tanulmányokat folytat a Kunstgewerbeschulén.
 
1913 – Fiatalkori, rövid ideig tartó házassága után másodszor is férjhez megy. Férje Jászi Oszkár, a Huszadik Század körének vezetője. Két fiuk születik: György (1915) és András (1917).
 
1915 - Miután Lukács György hazatér Heidelbergből, rendszeressé válnak a tágabb baráti társaság, az ún. Vasárnapi Kör filozófiai-etikai vitadélutánjai.
 
1919 - A Tanácsköztársaság idején a Közoktatásügyi Népbiztosságon dolgozik, az alap- és középfokú iskolák művészeti-nevelési tanmenetét készíti el. Az összeomlást követően házkutatásokkal zaklatják. Az országból való menekülése embercsempész bevonásával, kalandosan folyik le. 1919. november 20-án érkezik Bécsbe Gergely Tibor grafikussal, akivel – házassága megromlását követően – hosszabb ideje együtt él.
 
1920-ban hivatalosan is elválik Jászitól, ám kapcsolatuk annak haláláig bensőségesen baráti marad. Nem sokkal emigrációja kezdetét követően házat vásárol a Bécs környéki Mauerben. Bár a nyarakat továbbra is Körtvélyesen tölti, 1931-ig az év nagy részében ez az otthona.
 
1922 - Bécsben megjelenik Eltévedt litániák című verseskötete Gergely Tibor borítójával. Élénk társasági életet él, az „emigráns” Vasárnapi Kör is újraszerveződik. Igen sok időt tölt körtvélyesi birtokán, ahol vendégül látja a kor vezető művészeit, gondolkodóit.
 
1925-30 – Részt vesz a Neue Galerie, a Heller, a Bukun és az Österreichisches Museum szervezésében létrejött csoportos kiállításokon és tagja lesz a Hagenbundnak.
 
1931 - Hazatér Budapestre. Orbán Dezső Atelier nevű alkalmazott művészeti iskolájában vállal tanítást.
 
1939 – A nácizmus európai térnyerését érzékelve Gergely Tiborral együtt az Egyesült Államokba emigrál, ahol (a bostoni Wellesly College, a Newark-i Tanítók College-a, a New York-i Laurence Street School meghívásának eleget téve) folytatja művészetpedagógusi tevékenységét.
 
1946 - New Yorkbanelindítja saját festőiskoláját, közben dolgozik nagy ívű családregényén, és kialakítja újfajta hímzésstílusát.
 
1965 - A Magyarok Világszövetsége meghívására első alkalommal látogat haza.
 
1966 - Második magyarországi látogatásakor megjelenik a Kezdetben volt a kertcímű regénye.
 
1966. október 2. - New Yorkban éri a halál. Hamvait végakaratának megfelelően bátyja sírjában, a Kerepesi temetőben helyezik el. Irodalmi hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumba, képző- és iparművészeti munkái a hatvani Hatvany Lajos Múzeumba, illetve a Magyar Nemzeti Galériába kerültek.
 
(Összeállította: Szilágyi Judit, Török Petra)