A honlapról

A Petőfi Irodalmi Múzeum figyelemreméltó anyagot mondhat magáénak a magyar emigrációs irodalom tárgykörében, s meggyőződésünk, hogy ennek rendszerezett, a feldolgozás eredményeit naprakészen közvetítő bemutatása hathatósan szolgálná az emigrációs irodalomnak a magyar irodalom történetébe való integrálását, mely téren – mérvadó irodalomtudósaink álláspontja szerint – bőven vannak még teendőink. Intézményünk e belátás szellemében emigrációs kutatóhely kiépítését tervezi, első lépésként – önálló internetes portál formájában – olyan szolgáltatást indítván útjára, melynek révén betekintést nyújthat az eddig összegyűlt anyag sokféleségébe.

A jelenlegi kezdeményezés nem előzmények nélküli az intézmény történetében. Az emigráció irodalmával kapcsolatos anyag régóta gyűjtemény-gyarapítási szempont, ezért kerülhetett intézményünkbe a Cs. Szabó László-hagyaték vagy a dél-amerikai magyar sajtót reprezentáló gyűjtemény, később az egyedülállónak számító, mintegy 20.000 számot kitevő napilap- és folyóirat-gyűjtemény Münchenből. 1993-ban már felmerült a Magyar Emigráns Irodalom Különgyűjteménye felállításának gondolata. A PIM által rendezett kiállítások (pl. Új Látóhatár, Occidental Press, szamizdat kiállítás) és megjelentetett kézikönyveink (Nagy Csaba: A magyar emigráns irodalom lexikona) tanúsíthatják, hogy az alapkutatás és a nagyközönség fele történő népszerűsítés terén egyaránt vannak eredményeink. A rendelkezésünkre álló dokumentumok legkutatottabb és legnépszerűbb szelete jelenleg a Márai-hagyaték.

Elsődleges célunk tehát, hogy az intézményen belül folyó emigrációs tematikájú feldolgozómunka eredményeiről tudósítva segítsük az érdeklődők tájékozódását, valamint a kutatók munkáját. Miközben ennek a vállalásának eleget tesz, a honlap tükrözi – ennél fogva tudatosíthatja, korrigálhatja, bővítheti – azokat a szempontokat, amelyek mentén a múzeumi emigrációs anyag rendszerezhetőnek látszik, s amelyek ebben a nem normatív felfogásban reményeink szerint általánosabb érvényre is számot tarthatnak. A kínált tájékozódási módokat az adatbázisaink (az emigráns irodalmi lexikon, illetve az egyes gyűjteményi katalógusaink) közötti – emigrációs szempontú – egységes keresés létrehozásával szeretnénk bővíteni, s emellett szándékunkban áll teret adni mind szövegek közlése, mind pedig szakmai tanácskozások szervezése formájában az emigrációkutatás újabb fejleményeinek, a tudományköziség termékenyítő hatásának figyelembe vételével.

A honlap készítői:
Felelős szerkesztő: Török Dalma