Akkreditált képzések

Digitalizálás a múzeumokban

Múzeuminformatikai tanfolyam

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2015-ben is elindítja akkreditált múzeum informatikai tanfolyamát muzeológusok és múzeumi informatikusok számára.

Nyilvántartási szám: 01170-2010
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2501
MASZ Programakkreditációs lajstromszám: 18321-3/2012

 

Tematika:
 
1. nap 
Bemutatkozás, ismerkedés.
Tanfolyamnyitás. Múzeumi informatika fogalma, helye.
Informatika a hazai múzeumokban. Jelen és jövőkép, célkitűzés.
Az informatika és a múzeumi szakmai tevékenység kapcsolata.
A múzeumi informatika a hazai közgyűjteményi környezetben.
Az elektronikus publikálás a könyvtárakban, levéltárakban és a múzeumokban: hasonlóságok, különbségek.
Informatikai, múzeuminformatikai alapfogalmak.
Könyvtári és múzeumi adatmodell-konstrukciók összehasonlítása.
Az informatikai rendszer oszlopai: szabványos integrált múzeumi rendszer alkalmazása, digitalizáció, webes kommunikáció és a kutatók korszerű kiszolgálása, kiállítások informatikai támogatása.
Szabványos integrált múzeumi rendszer.
 
2. nap 
A digitális adatképzés. 
Könyvtári, múzeumi szabványok, szabályzatok (vonatkozó MSZ-ISO (KSZ) szabályzatok, illetve 20/2002. NKÖM rendelet). 
Adatcsere-formátumok. 
Nemzetközi szabványok a digitális nyilvántartásokban. Leíró jellegű szabványok.
Szemantikus web. Linked Open Data.
Névterek, ontológiák, tezauruszok.
 
3. nap 
Integrált múzeumi rendszer bevezetésének lépései, az auditálható rendszer követelményei, felépítése (20/2002. NKÖM rendelet, auditációs folyamat).
Műtárgyleírás, leltározás, leírókarton alapdokumentumok (gyarapodási napló, szakleltárkönyvek, mozgatási napló) fogalma és megvalósítása integrált múzeumi rendszer keretei között. Kiállítások, kutatómunka, kurátori tevékenység támogatása.
A digitális tartalmak összekapcsolása. Nyomtatott output-ok, digitális nyilvántartások. 
OPAC (Online Public Access Catalog), gyűjteményenkénti keresés lehetősége, gyűjteményenkénti felhasználói jogok kezelése.
Integrált múzeumi rendszerek.

4. nap 
A digitalizáció céljai. Archiválás, állományvédelem, megőrzés. Közzététel, tartalom-, szolgáltatásfejlesztés.
Aktuális digitalizálási folyamatok a muzeológia területén. Nemzetközi helyzet – folyamatok, irányok. A magyar helyzet – a jelen nehézségei, problémái.
Aggregáció, publikáció, EU-s projektek. Európai együttműködés, digitális tartalomszolgáltatás – az Europeana. 
Hazai projektek. Múzeumi aggregáció. Aggregáció fogalma, célja, tartalomszolgáltatási projektek. A múzeumi aggregáció tervezete.

5. nap 
A digitális tartalmak külső és belső használata. A digitalizálás jogi háttere. Szerzői jog.
Digitális objektumok, anyagok kezelése központi szerveren, digitális objektumokhoz jogosultsági szintek beállítása. Digitális objektumok vizuális megjelenítése a kliens felületen és az OPAC-ban (Online Public Access Catalog). Teljes integráció: nyilvántartás, publikáció, digitalizálás, kiállítások.
A digitális tartalmak mentése, hosszú távú mentés, archiválás. 
Digitális állományok gyűjtése, gyűjtés digitálisan – kép alapú digitalizáció, műtárgyfotó. 
Digitalizálás és állományvédelem – kép alapú digitalizáció, kéziratok. 
 
6. nap 
Digitalizálás és állományvédelem – 3D digitalizáció.
Digitalizálás és állományvédelem – audiovizuális anyagok digitalizációja.
Digitalizálás és állományvédelem – kép alapú digitalizáció, oklevelek, térképek. 
Digitalizálás és állományvédelem – szöveg alapú digitalizáció.
 
7. nap 
A digitalizálás mint projekt.
Digitális oktatási (ismeretátadási) feladatok múzeumokban. 
 
8. nap 
Digitális publikáció: folyóirat, e-book.
Digitális publikáció: teljes szövegű archívumok, repositoryk, tudományos források.
A Digitális Irodalmi Akadémia. 
Az OSZK speciális gyűjteményeinek digitalizálása.
A Magyar Elektronikus Könyvtár.
 
9. nap  
Múzeumok a weben – intézményi portálszolgáltatás.
A hálózati kultúra sajátosságai.
A múzeum hagyományos (ön)képe, egységes szolgáltatási környezetet megvalósító intézményi rendszer kialakítása. Elvárások a múzeumi portálokkal szemben. CMS (content management system). A múzeumi portál tartalma és szolgáltatásai. Megjelenés az interneten, intézményi intranet. Adminisztrációs felület és menedzselés.
Közönségkapcsolatok és marketing webes megoldásai. Web2 kommunikáció és múzeumi alkalmazása.
Múzeumi portálok bemutatása.
 
10. nap 
A kiállítás mint térre és vizuális nyelvre fordított állítás.
A kiállítások informatikai támogatása – a múzeumi kommunikáció sajátos területe. 
Záródolgozat. Értékelés, tanfolyamzárás.

 

A képzésről:
Képzésünkön a közgyűjteményi digitalizálási gyakorlatban jártas szakemberek tartják az órákat.
Időtartam:  64 óra