Akkreditált képzések

Digitalizálás a múzeumokban

Múzeuminformatikai tanfolyam

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum 2015-ben is elindítja akkreditált múzeum informatikai tanfolyamát muzeológusok és múzeumi informatikusok számára.Nyilvántartási szám: 01170-2010

Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2501

MASZ Programakkreditációs lajstromszám: 18321-3/2012

 

Tematika:

 

1. nap 

Bemutatkozás, ismerkedés.

Tanfolyamnyitás. Múzeumi informatika fogalma, helye.

Informatika a hazai múzeumokban. Jelen és jövőkép, célkitűzés.

Az informatika és a múzeumi szakmai tevékenység kapcsolata.

A múzeumi informatika a hazai közgyűjteményi környezetben.

Az elektronikus publikálás a könyvtárakban, levéltárakban és a múzeumokban: hasonlóságok, különbségek.

Informatikai, múzeuminformatikai alapfogalmak.

Könyvtári és múzeumi adatmodell-konstrukciók összehasonlítása.

Az informatikai rendszer oszlopai: szabványos integrált múzeumi rendszer alkalmazása, digitalizáció, webes kommunikáció és a kutatók korszerű kiszolgálása, kiállítások informatikai támogatása.

Szabványos integrált múzeumi rendszer.

 

2. nap 

A digitális adatképzés. 

Könyvtári, múzeumi szabványok, szabályzatok (vonatkozó MSZ-ISO (KSZ) szabályzatok, illetve 20/2002. NKÖM rendelet). 

Adatcsere-formátumok. 

Nemzetközi szabványok a digitális nyilvántartásokban. Leíró jellegű szabványok.

Szemantikus web. Linked Open Data.

Névterek, ontológiák, tezauruszok.

 

3. nap 

Integrált múzeumi rendszer bevezetésének lépései, az auditálható rendszer követelményei, felépítése (20/2002. NKÖM rendelet, auditációs folyamat).

Műtárgyleírás, leltározás, leírókarton alapdokumentumok (gyarapodási napló, szakleltárkönyvek, mozgatási napló) fogalma és megvalósítása integrált múzeumi rendszer keretei között. Kiállítások, kutatómunka, kurátori tevékenység támogatása.

A digitális tartalmak összekapcsolása. Nyomtatott output-ok, digitális nyilvántartások. 

OPAC (Online Public Access Catalog), gyűjteményenkénti keresés lehetősége, gyűjteményenkénti felhasználói jogok kezelése.

Integrált múzeumi rendszerek.

4. nap 

A digitalizáció céljai. Archiválás, állományvédelem, megőrzés. Közzététel, tartalom-, szolgáltatásfejlesztés.

Aktuális digitalizálási folyamatok a muzeológia területén. Nemzetközi helyzet – folyamatok, irányok. A magyar helyzet – a jelen nehézségei, problémái.

Aggregáció, publikáció, EU-s projektek. Európai együttműködés, digitális tartalomszolgáltatás – az Europeana. 

Hazai projektek. Múzeumi aggregáció. Aggregáció fogalma, célja, tartalomszolgáltatási projektek. A múzeumi aggregáció tervezete.

5. nap 

A digitális tartalmak külső és belső használata. A digitalizálás jogi háttere. Szerzői jog.

Digitális objektumok, anyagok kezelése központi szerveren, digitális objektumokhoz jogosultsági szintek beállítása. Digitális objektumok vizuális megjelenítése a kliens felületen és az OPAC-ban (Online Public Access Catalog). Teljes integráció: nyilvántartás, publikáció, digitalizálás, kiállítások.

A digitális tartalmak mentése, hosszú távú mentés, archiválás. 

Digitális állományok gyűjtése, gyűjtés digitálisan – kép alapú digitalizáció, műtárgyfotó. 

Digitalizálás és állományvédelem – kép alapú digitalizáció, kéziratok. 

 

6. nap 

Digitalizálás és állományvédelem – 3D digitalizáció.

Digitalizálás és állományvédelem – audiovizuális anyagok digitalizációja.

Digitalizálás és állományvédelem – kép alapú digitalizáció, oklevelek, térképek. 

Digitalizálás és állományvédelem – szöveg alapú digitalizáció.

 

7. nap 

A digitalizálás mint projekt.

Digitális oktatási (ismeretátadási) feladatok múzeumokban. 

 

8. nap 

Digitális publikáció: folyóirat, e-book.

Digitális publikáció: teljes szövegű archívumok, repositoryk, tudományos források.

A Digitális Irodalmi Akadémia. 

Az OSZK speciális gyűjteményeinek digitalizálása.

A Magyar Elektronikus Könyvtár.

 

9. nap  

Múzeumok a weben – intézményi portálszolgáltatás.

A hálózati kultúra sajátosságai.

A múzeum hagyományos (ön)képe, egységes szolgáltatási környezetet megvalósító intézményi rendszer kialakítása. Elvárások a múzeumi portálokkal szemben. CMS (content management system). A múzeumi portál tartalma és szolgáltatásai. Megjelenés az interneten, intézményi intranet. Adminisztrációs felület és menedzselés.

Közönségkapcsolatok és marketing webes megoldásai. Web2 kommunikáció és múzeumi alkalmazása.

Múzeumi portálok bemutatása.

 

10. nap 

A kiállítás mint térre és vizuális nyelvre fordított állítás.

A kiállítások informatikai támogatása – a múzeumi kommunikáció sajátos területe. 

Záródolgozat. Értékelés, tanfolyamzárás.

 

A képzésről:

Képzésünkön a közgyűjteményi digitalizálási gyakorlatban jártas szakemberek tartják az órákat.

Időtartam:  64 óra