Vidékiség provincializmus nélkül // Takáts Gyula és Tüskés Tibor levelezése (1959–2008)

Könyvbemutató

Időpont

A kortárs irodalmi levelek szemünk láttára enyésznek el. A telefon, az internet egyre ritkábbá teszi az autográf kapcsolattartást. Új kötetében Fehér Zoltán József még hagyományosan továbbított üzeneteket rendezett sajtó alá. Gondosan összeállított munkája fél évszázad dokumentumait tartalmazza. Hű látlelet ez a kádári konszolidációról, az induló Jelenkorról, Takáts Gyula és Tüskés Tibor köteteiről, burjánzó terveiről.

A könyv a Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában jelent meg 2021-ben.