A Vándor - líra

Páskándi Géza könyvbemutató

Időpont
Helyszín
A Polis Kiadó és a PIM gondozásában megjelent A VÁNDOR - LÍRA című kötet bemutatója.
 
A könyvbemutatón Cseke Péter irodalomtörténész, a kötet szerkesztője és Temesi Ferenc író vesz részt, a beszélgetést Mirtse Zsuzsa a PIM Digitális Irodalmi Akadémia munkatársa vezeti. A bemutatón felolvas Fehérvári Zoltán színész.
 
A beszélgetés előtt mindenkit szeretettel várunk a 15:30 kor tartandó megemlékezésen, aminek helyszíne a Budapesti Unitárius Templom.
 
"Páskándi Géza 1963 és 1973 közötti évtizedét átvilágító kötetében (Beckett Erdélybe jön) Cseke Péter in statu nascendi mutatja be – a korabeli létviszonyokba és eszmetörténeti összefüggéseikbe ágyazottan – a börtön után önmagára találó író műfajspektrumát, nyomon követve azt a folyamatot, amelyben a költői eszköztár, a prózanyelv, a drámaszerkezet és az esszé befogadó tere alkalmassá vált írói szabadságharcának közvetítésére. A búvárkodások nyomán felszínre került ugyanakkor egy fél évszázada tetszhalott állapotban leledző esszéfolyam is, A vándor-líra, melyet a maga korában (1971–1973) nagy érdeklődéssel fogadott a lírai eszközök összehasonlító vizsgálatára, az „oknyomozó verselemzésekre” fogékony diákifjúság.”