Tandori-konferencia

Az Irodalmi Magazin eseménye

Időpont
Helyszín
Esemény sorozat
Az első posztumusz Tandori-konferencia új szempontok szerint, egyszerre elemzően és rendszerezően, összegző igénnyel közelít a szerző sokrétű, nagyobb figyelemre érdemes életművéhez. Az Irodalmi Magazin vállalása: körvonalazni Tandori Dezső helyét a magyar irodalom egészében, s felkelteni az olvasóközönség figyelmét az életmű iránt, inspirációt nyújtva a kortárs irodalom tanításához mind a köz-, mind a felsőoktatásban dolgozó tanárok számára. Ezért tartjuk szem előtt azt is, hogy az elemzett művek és jelenségek az életmű és a korszak egészének összefüggésében is értelmet nyerjenek. A konferencia négy fő témáját (költészet, prózai műfajok, intermedialitás és hagyaték) négy szekció tizenhat előadója közvetíti majd, s ezeket kerekasztal-beszélgetés vezeti fel az életmű kutatóival, rámutatva az oeuvre összetettségére, viszonyrendszereire is.

A konferencia programja:

10:0011:25 Kerekasztal-beszélgetés: Tandori pályájáról, hagyatékáról és recepciójáról
Vendégek: Bedecs László, Doboss Gyula, Kokas Nikolett, Tóth Ákos 
Moderátor: Pataky Adrienn 

11:25−11:40 Kávészünet 

11:4013:00 Tandori lírájának innovatív kétarcúsága
Szekcióelnök: Molnár Krisztina
11:40−11:55 Füzi Péter: A hagyomány felfüggesztése és folytatása Tandori Dezső első két kötetében
11:55−12:10 Osztroluczky Sarolta: „Amit majd nekem kell kitöltenem”. Tandori Dezső képleíró verseihez
12:10−12:25 Jánosa Eszter: „Nincs-mi-közt-mi”. Szubjektivitás és térbeliség A feltételes megálló és A Legjobb Nap lírájában
12:25−12:40 Zámbó Bianka: Rajzok és/vagy versek Tandori rosttollából

12:40−13:00 Vita 

13:00−14:00 Ebédszünet 

14:0015:20 Tandori prózai műfajaiból
Szekcióelnök: Kondor Péter János
14:00−14:15 Melhardt Gergő: Auto/meta. Tandori Dezső: Miért élnél örökké?
14:15−14:30 Győri Orsolya: Nyelvelmélet és (ön)idézet Tandori esszéregényeiben
14:30−14:45 Thimár Attila: Mi az, hogy gombfoci?
14:45−15:00 Bánki Éva: Madárnak születni kell

15:00−15:20 Vita

15:20−15:40 Kávészünet 

15:4017:00 Intermedialtás: diszciplínák, nyelvek, képek és hangok között
Szekcióelnök: Maczák Ibolya 
15:40−15:55 Harmath Artemisz: Ars- és biopoétika medvékkel. Tandori gyerekkönyveinek retorikai kettős játékai 
15:55−16:10 László Laura: Játék – határok nélkül? Tandori sakktrilógiájáról
16:10−16:25 Nagy Dániel: Önreflexivitás és önirónia Tandori Dezső költészetében és annak megzenésítéseiben
16:25−16:40 Mudriczki Judit: Madárdalok idegen szólamban. Tandori Dezső költészete angol fordításban 

16:40−17:00 Vita

17:00−17:20 Kávészünet 

17:2018:20 Az egyik legnagyobb hagyaték kihívásairól
Szekcióelnök: László Laura
17:20−17:40 Borbás Andrea – Zeke Zsuzsanna: Talált tárgy. Tandori Dezső szövegei és tárgyai 
17:40−18:00 Mészáros Zsolt – Kemény Aranka: A képalkotás mintázata. Fotók és rajzok a Tandori-házaspár hagyatékában

18:00−18:20 Vita

Absztraktfüzet
Facebook
Online