„tánc volnék, mely önmagát lejti”

Időpont
Szeptember 17–18. kedd–szerda
Konferencia Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából
A Petőfi Irodalmi Múzeum, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szervezésében.
 
Program
2013. szeptember 17., kedd
 
9.00 – A konferencia köszöntése E. Csorba Csilla főigazgató (PIM)
Dr. Sepsi Enikő dékán (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar)
Dr. Schein Gábor egyetemi docens (ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
 
elnök: Schein Gábor
 
9.30
Kabdebó Loránt – Kozmikus bukolika
 
Kulcsár-Szabó Zoltán – Érthető morgás.  A személytelenség kérdéséhez Weöresnél
 
Lapis József – Szubjektumkonstrukciók Weöres Sándor korai költészetében
 
Horváth Csaba – A pre- poszt-modern költő. Poétika és személyiségkép Weöres költői tükrében.
 
vita
kávészünet
 
11.20
Elnök: Papp Ágnes Klára
 
Bednanics Gábor – Tér és kép a Weöres-lírában
 
Bartal Mária – Térkonstrukciók poétikai vonatkozásai Weöres Sándor költészetében
 
Pataky Adrienn – Térbeliség és temporalitás Weöres Sándor szonettjeiben
 
Harmath Artemisz – Mediális mozgások az ötvenes évek Weöres-verseiben
 
vita
 
13.00 – ebédszünet
 
14.00
elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán
 
Nagy L. János – Regionalitás és vernakularitás egy szövegtípusban. Valse triste.
 
Papp Ágnes Klára – Karneváli nyelv- és szubjektumfelfogás Weöres Sándor költészetében
 
Dobos Marianne – Weöres és a Szent István album
 
Acél Zsolt – „Valami mássá válva” – Weöres Sándor költészete és a görög-római irodalom Próteusz-képe
 
vita
 
17.00 – A TEREMTÉS DICSÉRETEWEÖRES SÁNDOR ÉS ILLÉS ÁRPÁD
Kiállításmegnyitó az Országos Széchényi Könyvtárban