„A szellős térben és a szűk időben”

Konferencia Térey János műveiről

Időpont
-

 

A jelenkori magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja, Térey János (1970–2019) művei mindig komoly visszhangot váltottak ki, és fontos kezdeményező, ízlésformáló szereppel bírtak. Térey nyilatkozatai a kulturális élet, a társadalom és a politika kérdéseiben is meghatározók, gyakran vitára indítók voltak.

Az interdiszciplináris konferencián irodalomtörténészek, filológusok, színháztudósok, muzeológusok és a Térey-olvasók szélesebb közössége  megvitathatja, melyek azok a nézőpontok, ahonnan ez a jelentős életmű megnyitható újabb, problémaérzékeny értelmezések számára.

 

2022. október 27. (csütörtök)

 

9:30–9:45

Regisztráció9:45–10:00

MegnyitóRadics Péter (a Digitális Irodalmi Akadémia vezetője)10:00–11:50

Politika és etika – *Társadalom*

szekcióelnök: Margócsy István

10:00–10:20

Nemes Z. Márió (ELTE BTK): Winter Blue 

10:20–10:40

Káli Anita (BTK ITI): „Frappáns nyomorpornót forgassanak”: Irónia és társadalomkritika Térey János műveiben 

10:40–11:00

Z. Kovács Zoltán (SZIE PK, Kaposvár): A verses regény és Térey János „verses etikája” 

11:00–11:20

Szirák Péter (DE BTK): „A Sztálingrád-hasonlat”. Térey János műveinek emlékezet-politikájáról/poétikájáról

11:20–11:50

Kérdések, vita 11:50–12:00

Kávészünet 12:00–13:30

„Valóság” és „fikció” – *Referencialitás*

szekcióelnök: Szirák Péter

12:00–12:20

Sebestyén Attila (DE BTK): Hol présel, hol vonalszerűen építkezik: Előtanulmány Térey nonfiction cikkeihez

12:20–12:40

Bárány Tibor (BME GTK): Személyragok és idézőjelek. Ironikus narráció és az önaffirmáció alakváltozatai Térey János epikájában

12:40–13:00

Tóth Szabina (PIM): Térey Jánossal készült felvételek (interjúk, felolvasások, szereplések) a PIM Médiatár gyűjteményében

13:00–13:30

Kérdések, vita13:30–14:30

Ebéd14:30–16:30

Ember a térben – *Topográfia*

szekcióelnök: Széchenyi Ágnes

14:30–14:50

Bednanics Gábor (EKE BMK): Túlutazni önmagunkat. Én- és térformációk kölcsönviszonya Téreynél

14:50–15:10

Bengi László (ELTE BTK): Varsótól Kalinyingrádig: feszültséggel teli térképzés Térey János ezredfordulós költészetében

15:10–15:30

Bodroghi Csilla (PPKE IDI): Hegyek és katlanok: A térvesztés és térnyerés topográfiája Térey János Protokolljában

15:30–15:50

Losoncz-Kelemen Emese (DE IKDI): Egymásba íródó terek. A Termann hagyatéka és a Boldogh-ház, Kétmalom utca viszonyai

15:50–16:30

Kérdések, vita 16:30–17:00

Kávészünet 17:00–18:30

Kerekasztal-beszélgetés: Térey a színházban

Résztvevők: Kovács Krisztina, Papp András, Tasnádi Bence, Tompa Andrea

A beszélgetést vezeti: Hegyi Dániel

 

2022. október 28. (péntek)

 

10:00–11:50

Térey nyelvei – *Interpretációk*

szekcióelnök: Bednanics Gábor

10:00–10:20

Bazsányi Sándor (PPKE BTK): Önkép és szerepfelfogás Térey János költészetében

10:20–10:40

Smid Róbert (ELTE BTK):  Számadás, elszámolás, elsajátítás. Térey versbeszédének egy meghatározó móduszáról

10:40–11:00

Bödecs László (PPKE IDI): Költészeti működésmódok Térey János A Legkisebb Jégkorszak című verses regényében 

11:00–11:20

Oláh Szabolcs (DE BTK): „Tudásom halálos tudás”: A határ érzékeltetése jelzi a túllépést is (Térey János: Hadrianus Redivivus)

11:20–11:50

Kérdések, vita 11:50–12:00

Kávészünet12:00–13:30

Drámák papíron és színpadon – *Színház*

szekcióelnök: Kiss Gabriella

12:00–12:20

Hegyi Dániel: Térey drámáinak és Mundruczó Kornél Hagen-rendezésének színházi kontextusai

12:20–12:40

Maczák Ibolya (PPKE BTK): „Ki tért meg és hová?” Intertextuális és dramaturgiai kérdések Térey János Jeremiás avagy Isten hidege című drámájában

12:40–13:00

Osztroluczky Sarolta (PPKE BTK): „…mint egy ítéletnapi műtő”: Térey János: Lót – Szodomában kövérebb a fű (thriller) 

13:00–13:30

Kérdések, vita13:30–15:00

Ebéd15:00–17:00

Térey az irodalomtörténetben – *Hagyomány* 

szekcióelnök: Bengi László

15:00–15:20

Horváth Zsuzsa (PPKE BTK): Térey – Márai: Egy cívis / polgár vallomásai a műfajok és textusok tükrében

15:20–15:40

János Emília (PPKE IDI): Posztmodern páli példázatok – Térey János Paulusai

15:40–16:00

Sedianszky Nóra (PTE IKDI): Mítoszteremtés, mítoszrombolás:  Nibelung-mítosz és Wagner tetralógiájának újragondolása Térey A Nibelung-lakópark című művében 

16:00–16:20

Valastyán Tamás (DE BTK): A tranzitív olvasás alakzatai: Ahogyan Borbély Szilárd és Térey János egymást olvassa

16:20–17:00

Kérdések, vita17:00–17:30

Kávészünet17:30–19:00

Könyvbemutató: Szükséges fölösleg

Résztvevők: Darvasi Ferenc, Kormos Lili, Nagygéci Kovács József

A beszélgetést vezeti: Balajthy Ágnes

A Jelenkor Kiadóval közös program

 

 

Az előadások összefoglalói ide kattintva olvashatók.

 

Szervezők:

Balajthy Ágnes (DE BTK) abigel0925@gmail.com

Melhardt Gergő (PIM, PTE IKDI) melhardt.gergo@pim.hu

Radnai Dániel Szabolcs (PTE IKDI) spacerock62@gmail.com

 

 

Helyszín

PIM Szomszéd (1053 Budapest, Ferenczy István utca 26.)