ÖT SEB

Zenés irodalmi húsvét-várás

Időpont

Az előadásra minden jegy elfogyott, de online is közvetíteni fogjuk a pim youtube csatornáján és a Facebookon is!

 

Maga és mások szövegeiből felolvas, idegenvezet: Lackfi János költő

Zenél: Szirtes Edina Mókus

 

Ács József, Acsai Roland, Győrffy Ákos, Ijjas Tamás, Izsó Zita, Horváth László Imre, Markó Béla, Molnár Krisztina Rita, Regős Mátyás, Szabó T. Anna, Vasadi Péter, Véssey Miklós, Zsille Gábor és saját verseiből az estet szerkesztette Lackfi János
 
Az elhangzó szabadversek, zsoltárparafrázisok, klasszikus formájú szövegek, prózaköltemények mind az emberi szenvedés, a betegség, a halál, a test romlása, a lelki és fizikai sebzettségek témakörét boncolgatják.
Hiszen mennyi kínnal jár születni, növekedni, elvegyülni és kiválni, majd megint visszamerülni a végső fájdalom magányába...
Kimeríthetetlen téma, mennyi sajgás születik emberi viszonyainkból, hányféle módon, miféle éles szavakkal és tettekkel bántalmazza gyermek a szülőt, szülő a gyereket, testvér a testvért, szerelmes a szerelmesét!
Mennyi konfliktussal jár akárcsak kilépni az utcára, hány hegyes nyilat szedünk össze a mások tekintete, rosszallása, el nem fogadása, támadása, védekezése nyomán!
Hányfajta sebzettség van, amely tulajdonításból született, abból, ahogy elképzeltük, mások miket gondolnak valójában rólunk! Ezen az sem segít, ha utólag kiderül, mindez csak bennünk létezett.
Hány radikálisan másféle érzéssel kapcsolódnak össze fájdalmaink, mennyi vágy, harag, undor, félelem, gyönyörűség kíséri a romlás kétségbevonhatatlan tüneteit paradox, már-már illetlen módon.
Jézus rettenetes kínhalála, az igaztalanul elítéltek szenvedése a jóról és rosszról alkotott emberi elképzeléseink és az isteni útmutatások erőterében is elhelyezi a pusztán testi tüneteket. A jó és a rossz absztrakciója rögtön sokkal élesebbé, szúró-vágó eszközzé válik, amint közös erővel egyéni vagy társadalmi ítéletté változtatjuk át.
Nagyhét végén pedig ott világít a végső kérdés: miféle természetfeletti válasz és ellencsapás létezik a test gyötretésére, miféle új létminőség születhet meg abból. Emberésszel sejtések fogalmazhatók meg, találgatni tudunk csak a Színeváltozás hegyének Jézusa és a Tamásnak oldalsebét mutató feltámadt Megváltó testi minőségével kapcsolatban. Ez a fajta rákérdezés elképesztően fontos.