Minden-Titkok Adyról 3.

Ady Endre és a fényképezés

Időpont

„Egy fényképen láttam meg az arcát, és megszerettem” (Csinszka)

 

Kevés költő van, akiről annyit beszéltek, írtak, mint Adyról, már életében is, s különösen halála után. Alig akadt olyan családtagja, ismerőse, aki nem akarta volna megosztani a vele való találkozás élményét. Mai mértékkel nézve igazi sztár volt, sztár allűrökkel. „Hány arca volt? Sok, mindig más!”- írják róla az életútját, személyiségét rekonstruálók. Ellentmondásokkal teli, különös, varázsos alkatának kisugárzását az arca, a tekintete adta. A „sokat mondó szemek” üzenetét elsősorban a Székely Aladár műtermében készült művészi színvonalú fényképek közvetítették a rajongók felé. Hány portré készült e nevezetes műteremben? Hogy teremtette meg Ady és (és Székely) a költő imázsát? Hogy lepte meg, bűvölte el megjelenésével, fejedelmi gesztusaival, pici és nagyobb dedikált képeivel az őt tisztelő férfiakat és az érte epekedő nőket? Ady életében mennyire terjedt el a fényképezés az amatőrök körében, hagyta-e magát általuk levétetni? A téma adta sok felmerülő kérdésre elsősorban a Petőfi Irodalmi Múzeum Ady Endrét ábrázoló fényképgyűjteménye segítségével válaszolunk.

E. Csorba Csilla, az Ady - A portrévá lett arc című kötet szerzőjének előadása