A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Mándy-konferenciája

Időpont

Mándy Iván az Újhold köré szerveződött irodalmi csoportosulás egyik legjelentősebb alakja volt. Írói teljesítményét ugyan az irodalomtörténet-írás mindig is elismerte, ugyanakkor kanonikus pozíciójára rendkívül negatívan hatott, hogy helyét gyakran az úgynevezett kismesterek között jelölte ki a recepció. Az e szófordulat mögött meghúzódó leértékelő szemléletmód némiképp a második vonalban jelölte ki Mándy irodalomtörténeti helyét. A konferencia célja meggyőző érvekkel támasztani alá azt a meggyőződést, mely szerint Mándy életműve a magyar irodalom legjelentősebb 20. századi teljesítményei közül való.

Elnök: Vörös István

10.00 Kabdebó Lóránt: Látványok, adatok összevarázsolása szöveggé

10.25 Szávai Dorottya: A leírás Mándynál

10.50 Kányádi András: Robin Hood egyszerű története. A Mándy változat

 

11.15 Vita

11.35 Kávészünet

 

Elnök: Kabdebó Lóránt

11.55 Rónay László: Mándy Ivánt keressük

12.20 Dobos Marianne: Csutak és a szürke ló - egy interjú tükrében

12.45 Gintli Tibor: Elhallgatás és poétikai önreflexió a Fabulya feleségei szövegében

 

13.10 Vita

13.30 Zárszó