Légyott

Időpont
Légyott… az irodalomban!… havonta egyszer… a PIM-ben
Áprilisban vendégeink Tolnai Ottó, Esterházy Péter, Parti Nagy Lajos író, valamint a Lettre tavaszi számának alkotói. A Petőfi Irodalmi Múzeum első irodalmi árverése a „Közösen írjuk” – Álnév és szerep az irodalomban Szindbádtól Jolánig című kiállítás „relikviáiból”!
Klasszikus és kortárs irodalom, könnyed kávéházi hangulatban. A múzeum havonta egyszer jelentkező irodalmi sorozata.
 
17 óra
Palicsi üzenet 
Tolnai Ottó beszél a Vajdaság klasszikusairól a PIM Halkan szitál a tört fény – Kosztolányi Dezső összes fényképe című kiállítása kapcsán
 
18 óra
Írók és fényképek
Felolvasás és beszélgetés a Lettre tavaszi számáról
Bán Zsófia, Forgách András, Kornis Mihály és a szerkesztő, Karádi Éva közreműködésével
 
19 óra
A „Közösen írjuk” – Álnév és szerep az irodalomban Szindbádtól Jolánig című kiállítás kapcsán számos olyan tárgy keletkezett, melyek az álnéven publikáló írók fiktív személyéhez kötődnek, valóságosan nem léteztek, de a kiállítás életre keltette őket. Ezen „relikviák” között lehet az árverés során válogatni.
Felolvasnak: Esterházy Péter és Parti Nagy Lajos
Az árverést vezeti: Szörényi László irodalomtörténész
Az árverésen befolyt összeget a Múzeum Berzsenyi Dániel A Poesis hajdan és most című kézirattöredékének megvásárlására fordítja.