Könyvbemutató

Időpont
Az MTA-ELTE Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Ráció Kiadó  könyvbemutatója
Bónus Tibor - Lőrincz Csongor - Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? (Ráció); Kulcsár-Szabó Zoltán: A gondolkodás háborúi (Ráció), Kulcsár-Szabó Zoltán - Lőrincz Csongor (szerk.): Signaturen des Geschehens (Transcript) című köteteket bemutatja: Fogarasi György tanszékvezető egyetemi docens (SzTE)
 
Hansági Ágnes: Tárca - regény - nyilvánosság (Ráció) és Lőrincz Csongor: Költői képek testamentumai (Ráció) című köteteit bemutatja: Dobos István egyetemi tanár (DE)