Konferencia Babits Mihály lírai életművéről

2016. november 24-25. 9:30 óra

Időpont
-

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kétnapos, tudományos konferenciája Babits Mihály költészetének értelmezési lehetőségeiről.

Babits Mihály lírai életműve

 

Program

 

November 24. (csütörtök)

 

 9.30 Megnyitó

 9.40 A Toldy-díj kutatói kategóriájának ünnepélyes átadása

 9.50 A Toldy-díj közművelődési kategóriájának ünnepélyes átadása

10.00 A Mikszáth-konferenciakötet bemutatója

 

10.15 Kávészünet

 

Elnök: Kelevéz Ágnes

10.30 Tverdota György: A hagyományőrző modernség felé

10.55 Lengyel Imre Zsolt: A Levelek Iris koszorújából egy kontextusáról: a Nyugat Kiadó

            első könyveinek fogadtatása

11.20 Bartal Mária: Szélsőséges testtapasztalatok Babits Mihály korai költészetében

(Vakok a hídon)

 

11.45 Hozzászólások

 

12.00 — 13.00 Ebédszünet

 

Elnök: Dávidházi Péter

13.00 Déri Balázs: „Klasszikus álmok”. Babits és az időmértékes vers

13.25 Gintli Tibor: Alámerülő klasszikus álmok (Atlantisz)

13.50 Fráter Zoltán: A „háborús versek” szcenikája

14.15 Visy Beatrix: „Szálljatok szét, gyötrő szavak!” – a kimondás és a hallgatás képzetei

 Babits Mihály költészetében

 

14.40 Hozzászólások

 

14.55 Kávészünet

 

Elnök: Tverdota György

15.10 Dobos István:  Babits és Kosztolányi avantgárd-értelmezése

15.35 Szénási Zoltán: „Újíts: de ne rombolj!” Megjegyzések Babits és az irodalmi konzervativizmus kérdéséhez

15.50 Angyalosi Gergely: Babits, Freud és a „keresztény lélekelemzés”

16.15 Buda Attila: „Ne kérdezd, barátném!” Berzsenyi Dániel, Babits Mihály és Rónay György költői levele

 

16.40 Hozzászólások

 

 

 

 

November 25. (péntek)

 

Elnök: Dobos István

09.00 Boka László: Fekete madarak. A visszahúzódó Babits

09.25 Sipos Lajos: A versbeszéd két modulációja a későmodernitás kezdetén: Ady és Babits

09.50 Sebők Melinda: Világirodalmi hatások a Babits-lírában - György Oszkár ismeretlen

 tanulmánya tükrében

 

10.15 Hozzászólások

 

10.30 Kávészünet

 

Elnök: Sipos Lajos

10.45 Kelevéz Ágnes: „Más voltál ott is!” Babits visszapillantó önszemléleti versei

11.10 Dávidházi Péter: „És én ne szánjam Ninivét”. Az Úr védőbeszéde Babits Jónás könyvében

11.35 Schein Gábor: A szentírási szöveg újraírhatósága a modernségben. Babits Mihály: Jónás könyve

11.00 Kányádi András: A francia Jónás: a tök ász?

 

12.25 Hozzászólások

 

12.40 Zárszó

 

13.00 Ebéd