Konferencia

Irodalom, színház, ellenzékiség: Gyűjtés és archiválás a Kádár-korszakban és a rendszerváltozás után

Időpont
-

Mit jelentett és jelent a művészeti gyűjtemény kontextusában a kulturális ellenállás, az alternatív művészet vagy az ellenkultúra fogalma? Hogyan reflektáltak a gyűjtemény létrehozói és kezelői -- esetenként maga a szerző -- az ellenzékiség mibenlétére? Miként vált az adott magángyűjtemény vagy hagyaték közgyűjtemény részévé? Összességében a konferencia előadói arra keresik a választ, hogy miként árnyalható a /hivatalos vs. nem-hivatalos /művészet dichotómiája az irodalmi és színházi gyűjtemények esetében, illetve feltétlenül szükséges-e az irodalom és előadóművészetek történetéről az Aczél György-féle tűrt/tiltott/támogatott hármas rendszerben beszélnünk?

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum és az MTA BTK Történettudományi Intézete társrendezésében a COURAGE “Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries” nemzetközi projekt keretében

 

Szervezők: Petőfi Irodalmi Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont COURAGE kutatóprogram, ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ, ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet. Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Program

 

9:00       Köszöntő: Prőhle Gergely (PIM), Bánki Zsolt (PIM) & Horváth Sándor (MTA BTK COURAGE)

 

9:20       BEVEZETŐ ELŐADÁS

Scheibner Tamás (MTA BTK COURAGE): Ellenzéki kultúra, irodalmi gyűjtemények és a COURAGE kutatóprogram (25p)

 

9:45       (1) HATÁRHELYZETEK (Levezető elnök: Apor Péter)

Sasvári Edit: "Nem értjük, nem szeretjük". A Kassák-hagyaték muzealizálásának rövid története

Kelevéz Ágnes: Hangfelvételek a tiltás és a tűrés határmezsgyéjén születő irodalomról. Dokumentumok és visszaemlékezések a Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatárának gyűjteményében

Vita

 

10:30     Kávészünet

 

10:45     (2) PERIFÉRIÁK (Levezető elnök: Bánki Zsolt)

Péterfy Sarolt: “Álmaimat olykor-olykor feljegyeztem.” Jékely Zoltán hagyatékáról

Hoványi Márton: A kéz kezet mos. Hajnóczy Péter hagyatéka és az ellenzéki irodalom kérdése

Szirmai Anna: Az Artpool Művészetkutató Központ kísérleti költészeti gyűjteménye

Vita

 

12:00     Ebédszünet

 

13:00     (3) EMIGRÁCIÓ (Levezető elnök: Horváth Sándor)

Tokaji Nagy Erzsébet: Totális biztonságban? Szabó Zoltán hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban

Mészáros Tibor: Béke (?) Ithakában. Befogadás- és hazatérés-történet: a Márai-hagyaték

Sulyok Bernadett: A párizsi Magyar Műhely mint a Kádár-kori Magyarországon tűrt/tiltott alkotók megnyilatkozási terepe

Vita

 

14:30     Kávészünet

 

14:45     (4) SZÍNHÁZ - PERFORMANSZ (Levezető elnök: Scheibner Tamás)

Schuller Gabriella: A magyarországi performanszok dokumentumai és kutathatósága az Artpool Művészetkutató Központban

Szabó Attila: Az ellenállás színháza: hogyan dokumentáltuk azt, ami meg sem születhetne? Az alternatív színház nyomai az OSZMI gyűjteményeiben

Sirató Ildikó: Színháztörténeti dokumentumok a félmúltból. A közgyűjteményi gyarapítás és kutatás módjai, céljai és eredményei

Vita

 

16:00     Kávészünet

 

16:30     (5) NŐK ÉS SZAMIZDAT (Moderátor: Mátay Mónika)

                A beszélgetés résztvevői:

Deáky Zita, Kapitány Éva, Ladik Katalin és Papp Éva

 

17:45     Zárszó