Konferencia

Az erdélyi magyar szellemi élet a 21. században

Időpont

Konferencia a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete és a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében

A képzőművészet, történettudomány, filozófia, politológia és az irodalmi élet neves erdélyi képviselői/szakértői előadásaikban betekintést nyújtanak azokba a kulturális trendekbe és mentalitás-meghatározókba, melyek az erdélyi szellemi életet alakítják. Az előadások képet adnak a régió intézményi, üzleti, politikai kultúrájának állapotáról és az újabb évezredben érzékelhető tájékozódási irányokról. Végső soron arról vallanak: hogyan látják az erdélyi magyar kultúra jövőjét.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

9.30

Prőhle Gergely és Csapody Miklós megnyitója

 

 

1. blokk

Levezető elnök:

Molnár Attila Károly

 

10.00-10. 20

Láng Gusztáv irodalomtörténész, ny. egyetemi tanár (Táplánszentkereszt):

Makkai Sándor, avagy az erdélyiség-eszme erkölcstana

 

10.20-10.40

Molnár Gusztáv filozófus, ny. docens, Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad):

Mi volt az erdélyi alternatíva?

 

10.40-11.00

Csorba László történész, egyetemi tanár (ELTE BTK):

Új jövő új múltat keres – század eleji töprengések a Királyhágón

 

Hozzászólások, vita

11.05 –11.20

 

11.20-11.30

Kávészünet

 

 

2. blokk

Levezető elnök:

Prőhle Gergely

 

11.30–11.50

Bodó Barna politológus, egyetemi tanár (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Kolozsvár):

Erdélyi magyar civil tudomány

 

11.50-12.10

Ujváry Gábor történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, intézetvezető (Budapest):

A történettudomány szerepe az erdélyi magyarság identitásában

 

 

 

12.10-12.30

Bárdi Nándor történész, tudományos főmunkatárs, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének osztályvezetője):

Az „erdélyi magyar társadalom” értelmezésének alakulása a társadalomtudományi kutatásokban

 

Hozzászólások, vita

12.35-12.50

 

12.50-14.00

Ebédszünet

 

 

3. blokk

Levezető elnök:

Csapody Miklós

 

14.00-14.20

Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója (Sepsiszentgyörgy): Realitások és álmok – Erdély képzőművészeti élete a rendszerváltozás után

 

14.20-14.40

Árkossy István festőművész, grafikus, a Magyar Művészeti Akadémia tagja (Budapest):

Látható és láthatatlan képek a mai erdélyi magyar művészetben

 

14.40-15.00

Nagy Péter könyvkiadó, a kolozsvári IDEA cégcsoport ügyvezetője:

Erdélyi magyar könyvek egy térben: az IDEA Könyvtér

 

Hozzászólások, vita

15.00-15.15

 

15.15-15.25

Kávészünet

 

4. blokk

Levezető elnök:

Novák Attila

 

15.25-15.45

Demény Péter költő, szerkesztő (Kolozsvár):

Önveszélyes monológok. Az erdélyi szellemi állapotok

 

15.45-16.05

Markó Béla költő (Marosvásárhely):

Tradíció vagy modernizáció? Kulturális dilemmák a mai Erdélyben

 

16.05-16.25

Egyed Péter költő, filozófus, egyetemi tanár (Babeş–Bolyai Egyetem, Kolozsvár):

Töredékes szellem?

 

16.25-16.45

Kőrössi P. József író, költő, könyvkiadó (Budapest):

Anyaország miért aláz? Beszélgessünk róla.

 

16.45

Szőcs Géza költő, a Magyar Pen Club elnöke, miniszterelnöki főtanácsadó (Budapest) konferenciazáró beszéde