A Költészet Napja - Juhász Ferencre emlékezünk

Időpont

14:00

Délután "Játszótárs-keresés" címmel - a PIM a "Művészbarátságok" sorozatába bekapcsolódva - a költői életmű és a képzőművészet egymásra hatása, vizualitás és verbalitás összefüggései kerülnek előtérbe. Konok Tamás festőművész emlékezik a költő-barátra, az általa készített Juhász Ferenc-portré keletkezéstörténetére. A programon egy igazi szenzáció is várható: a kortárs magyar festészet jelese, Fehér László Juhász Ferenc portréját mutatja be és emlékezik a tisztelt költőre. A beszélgetést Jovián György festőművész vezeti.