Keller Péter: Az élő Gárdonyi-arc

Könyvbemutató

Időpont

Köszöntőt mond E. Csorba Csilla, a PIM főigazgatója és Gintli Tibor, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke.

A könyvet bemutatja: Keller Péter és Cs. Varga István, irodalomtörténész.

 

Jókai Anna, Kossuth-nagydíjas író az előszóban ezekkel a szavakkal ajánlja a könyvet az Olvasók figyelmébe:

„Fontos és bátor vállalkozás értékválságban tévelygő korunkban íróink Isten-képét, a műveikben megnyilvánuló spirituális ihletettséget értő és érző elemzéssel kimutatni. Keller Péter  (…) meggyőző erővel erre vállalkozik, Cs. Varga István, az irodalomtudós utószavával a témát szélesebb összefüggésbe emeli.”