Kaffka 100

Konferencia Kaffka Margit emlékére

Időpont
-

2018-ban volt Kaffka Margit halálának 100. évfordulója. A Nyugat alapító szerkesztőbizottságának tagjaként és a magyar irodalmi modernizálódás egyik legjelentősebb alakjaként Kaffka életműve mintha kevésbé szerves módon lenne jelen az irodalomtörténetben, mint amit prózai, lírai és publicisztikai munkásságának újító jellege indokolna.

A konferencia célja részben filológiai, részben kritikatörténeti jellegű: egy lehetséges Kaffka-kritikai kiadás előkészítése mellett olyan általánosabb próza- és líratörténeti illetve elméleti kutatásokat szolgál, amelyek Kaffka Margit életművét a magyar- és világirodalom történetének minél tágabb kontextusában vizsgálják.

 

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös terem

Időpont: 2019. március 28., 9.30–18.00

 

Belépés az irodalomba: kulcsok, párhuzamok, problémák

9:30–9:50 Gintli Tibor (ELTE BTK): Mária évei mint Flaubert-parafrázis

10:00–10:20 Rákai Orsolya (MTA BTK ITI): A szem és a modernség: fokalizáció és megfigyelés Kaffka Margit és Virginia Woolf művészetében

10:30–10:50 Benedek Anna (PIM): Indiszkréció az irodalomban? Kaffka Margit és kulcsregényei, a Színek és évektől az Állomásokig

11:00–11:20 Zsadányi Edit (ELTE BTK): Néhány gondolat Kaffka Margit Hangyaboly című regényéről a társadalmi nemekről szóló újabb viták összefüggésében

Kávészünet

Műfaji átmenetek: elbeszélés, kritika, napló

11:30–11:50 Mészáros Zsolt (PIM): A gondolkodók és egyéb elbeszélések (1906)

12:00–12:20 Mercs István (Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Nyíregyháza): Kaffka Margit kritikái

12:30–12:50 Kapus Erika (MTA KIK): Kaffka feljegyzései és naplójegyzetei

Ebédszünet

Kapcsolatrendszerek

14:30–14:50 Török Petra (PIM): „élményeink annyira közösek”: Lesznai Anna és Kaffka Margit barátsága

15:00–15:20 Szilágyi Judit (PIM): A Kaffka Margit Társaság

15:30–15:50 Zeke Zsuzsanna (PIM): Boncza Berta alkotói önkeresései: Kaffka Margit, Bashkirtseff Mária, Szendrey Júlia

Kávészünet

Írás, kézirat, feljegyzés

16:00–16:20 Borgos Anna (MTA TTK KPI): Kaffka Margit irodalmi és személyes kötődései

16:30–16:50 Rózsafalvi Zsuzsanna (OSZK): Kaffka-kéziratok az Országos Széchényi Könyvtárban

17:00–17:20 Borbás Andrea (PIM): „[…] az én agyonfáradt, neuralgiás írás-iszonyommal […]”

 

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös rendezvénye