Irodalmunk visszahódítása

Időpont
 
Konferencia irodalomértésünk helyzetéről és a nemzeti szempontú irodalomértés esélyeiről
(A Könyves Szövetség programja)
10–13 óra – Megnyitó és előadások
Nyilasy Balázs: A válságkultusz Patyomkin-falvai
Pécsi Györgyi: Búcsú a (nemzeti) irodalomértéstől
Ács Margit: Az író kiűzetése az irodalomból
Márkus Béla: Kiszorítás és/vagy kiszorulás a kánonból
Finta Gábor: Irodalomértésünk hagyományairól és jelenéről
Vita, hozzászólások
 
14–16 óra – Előadások
Nagy Gábor: A társadalomkritika esztétikája Buda Ferenc verseiben
Elek Tibor: Haza és nemzetkép(zet)ek kortárs líránkban
Sturm László: Kommentárok Csoóri Sándor Védőoltás és Kertész Imre Mentés másként című könyvéhez
Szász László: Az irodalmár: tudós vagy értelmiségi?
Vita, hozzászólások
 
16.30–18.30 óra
Jánosi Zoltán: A népi irodalom egyes világirodalmi kapcsolódási pontjai
Papp Endre: A nemzeti irodalomszemlélet esztétikája
Bertha Zoltán: Szempontok a magyar nemzeti irodalmi paradigmához
Imre László: Az irodalomtudomány nemzeti jellegéről és feladatairól
Vita, hozzászólások
Zárszót mond: Kenyeres Zoltán irodalomtörténész