II. Czuczor–Fogarasi-konferencia

Időpont
„Ha szabad a magyart a magyarból magyarázni”
Téma: „ismeretlen eredetű” szavak és jelenségek a magyar nyelvben és kultúrában a Czuczor–Fogarasi-szótárhoz viszonyítva
Fővédnök: Schmitt Pál köztársasági elnök
Program:
 
Levezető elnök: Balázs Géza
 
9.00 – Megnyitó
E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és Fekete György belsőépítész, az MMA elnöke
 
9.15 – Etimológiánk és a Nagyszótár szófejtő gyakorlata
Horváth Katalin nyelvész, ny. egyetemi docens (ELTE, Miskolci Egyetem)
 
9.30 – Az elsüllyesztett eredeti magyar nyelvtan főbb vonásairól
Czakó Gábor író
 
9.45 – Kognitív nyelvészet és a Czuczor–Fogarasi-szótár
Kövecses Zoltán egyetemi tanár (ELTE, Amerikanisztika Tanszék) és Szabó Réka doktorandusz (PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 
10.00 – „Omnes leones leonizare” (Nicolaus Cusanus:Dialogus de genesi). A magyar nyelv ikonicitása a Czuczor–Fogarasi-szótárban
Bencze Lóránt egyetemi tanár (ZSKF)
 
10.15 – Vita
 
10.30 – Szünet
 
Levezető elnök: Czakó Gábor
 
10.45 – Az etimológia helye és szerepe a XIX. századi nyelvbölcseletben
Németh Renáta nyelvész, egyetemi adjunktus (PPKE)
 
11.00 – Nyitott kérdések a magyar szókincs ismeretlen vagy bizonytalan eredetű elemeinek történeti vizsgálatában
Pomozi Péter nyelvész, egyetemi docens (ELTE)
 
11.15 – A gyök fogalma az európai nyelvészetben és a Nagyszótárban
C. Vladár Zsuzsa nyelvész, egyetemi adjunktus (ELTE)
 
11.30 – A nyelvtörténet kiterjesztése. Elméleti és módszertani következtetések a CzF nyomán
Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék)
 
11.45 Vita
 
12.30–13.30 Ebédszünet
 
Levezető elnök: Horváth Katalin
 
13.30 – Gróf Teleki József elvei, a Magyar Tudós Társaság gyakorlata és a Nagyszótár
Békés Vera tudományos főmunkatárs, egyetemi docens
 
13.45 – A magyar hitvilág szavai a Czuczor–Fogarasiban
Hoppál Mihály néprajzkutató
 
14.00 – A gyökrendszer számítógépes vizsgálata
Juhász Zoltán kutatómérnök, népzenész
 
14.15 – Fogalomfejlődési irányok és rétegtani modell a CzF gyökrendszer alapján. Néhány jelentős CzF szóbokor nyomozása az orosz nyelvben Bérczi Szaniszló csillagász, egyetemi docens (ELTE TTK)
 
14.30 – Vita
 
14.45 – Szünet
 
Levezető elnök: Bencze Lóránt
 
15.00 – Magyar szótár – magyar regény
Alexa Károly irodalomtörténész, főszerkesztő
 
15.15 – Ismeretlen eredetű állat- és növényneveink életföldrajzi vonatkozásai
Hanga Zoltán zoológus, a Budapesti Állat- és Növénykert szóvivője
 
15.30 – Észak és dél a finnugor népek apai vonalú genetikai kapcsolatrendszerében
Németh Endre matematikus
 
15.45 – A Czuczor–Fogarasi értéke
Nyiri Péter irodalomtörténész, igazgatóhelyettes (Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom)
 
16.00 – Vita
 
16.15 – Szünet
 
Levezető elnök: Pomozi Péter
 
16.30 – A pil ~ vil gyökből keletkező szócsaládok etimológiai vizsgálata
Varga Éva Katalin nyelvtanár, doktorandusz (SOTE Nyelvi Kommunikációs Központ)
 
16.45 – Az „uráli” minősítés a CzF tükrében
Buvári Márta nyelvész
 
17.00 – Kresznerics Ferenc szótárának jelentősége
Lőcsei (Tóth) Péter irodalomtörténész, tanár (Szombathely)
 
A Magyar Művészeti Akadémia, a Diófa Kör és a PIM közös programja