A halhatatlan huszár - 100 éve halt meg Békássy Ferenc

Időpont
Művészbarátságok
Összeállítás Békássy Ferenc hősi halált halt költőre való emlékezésekből, verseiből, szerelmes leveleiből és beszélgetés a költő életművéről, sorsáról
Békássy Ferenc 1915-ben esett el a keleti fronton. Zsennye szülötte költő, író volt, aki a Cambridge-i egyetemet hátrahagyva hazatért Magyarországra és önkéntesen bevonult huszárnak, majd az első ütközetben elesett. 22 éves volt. Verseit Angliában Virginia Woolf adta ki, az angolul és magyarul egyaránt verselő, műfordítóként és tanulmányíróként is jeleskedő fiatalember, olyan szellemi nagyságok között mozgott, mint Russel, Wittgenstein vagy akár Keynes. Egybegyűjtött írásai és levelei Magyarországon csak az utóbbi években jelentek meg. Különleges-misztikus világának, költészetének újrafelfedezése és reneszánsza ennek nyomán bontakozott ki. 
 
Ki volt Békássy? Mit tudunk meg a századelő magyar és angol irodalmáról, ha életét követjük? Miért vonult be? Miért kellett meghalnia? Lehet-e valaki angol és magyar költő is? Lehet-e valaki egyszerre patrióta és világpolgár? 
Ezekre a kérdésekre keresik a válaszokat egy kerekasztal beszélgetésen Gömöri György - költő, író, irodalomtörténész, a cambridge-i egyetem volt professzora -, Szörényi László - professzor, író, filológus - és Weiner Sennyey Tibor - költő, író, a DRÓT főszerkesztője, Békássy Ferenc írásainak egybegyűjtője, kiadója és újra-felfedezője.
 
Az esten Békássy Ferenc írásaiból részleteket ad elő Formanek Csaba, Pánczél Klaudia és Szekeres Máté