Békássy Ferenc szerelmes levelei

Időpont
Könyvbemutató
Békássy Ferenc szerelmes levelei
A könyvről és Békássy Ferencről beszélget Szörényi László irodalomtörténész, Gömöri György és Weiner Sennyey Tibor, a kötet szerkesztői
A levelekből részleteket olvasnak fel a Radikális Szabadidő Színház színészei.
 
E levelek szerzője Békássy Ferenc (Zsennye, 1893. április 7. – Dobronuc, 1915. június 25.) angol-magyar költő, író, esszéista, és magyar huszár volt. Írt és publikált angolul is. Középiskolába a Badeles-be járt, majd az egyetemet Cambridge-ben folytatta. Tagja volt az Apostolok Társaságának, mely körbe eljárt – mások mellett – John Maynard Keynes, Virginia Woolf és Ludwig Wittgenstein is. A háború kitörésének hírére hazatért, huszár lett, és első körben esett el a keleti fronton. Nem csak világpolgár patrióta volt, nem csak költő, hanem híd és kapocs is a magyar és az angol szellem között.

Még középiskolai éveiben ismerkedett meg Noel Olivierrel, akihez egészen haláláig írt leveleket. Noel válaszai Magyarország XX. századi hányatatott történelme során elvesztek, vagy legalábbis lappanganak, de Békássy Ferenc szerelmes levelei a csodával határos módon mégis előkerültek. Ezek a gyönyörű, választékos nyelven, kifinomult műveltséggel írott levelek, nem csupán egy fiatal fiú szerelmes vonzódásának tobzódásai a számára elérhetetlennek tűnő lány után, hanem hihetetlenül pontos korrajzok. Megmutatják belülről, hogy a „boldog békeidőből”, „nemességből” és „gazdagsából”, hogyan sodródik bele az első világháború őrületébe a világ, Anglia és hazánk. Megérthetjük belőle, hogy milyen volt benne lenni, érintve lenni, s mennyire nehéz volt akkor is: az őrületből kimaradni. Végül, pedig olyan közel hozzák ezek a levelek az angol és a magyar műveltséget és kultúrát, hogy az embernek kedve lesz újraolvasni a századelő nagy zsenijeit, bárhol is éltek azok: Londonban vagy Budapesten. Ahogy Petőfi és Keats rövid életük alatt, mit a sors kimért rájuk nagy költővé értek, úgy Békássy Ferenc is. Néha csapjuk fel e könyv olvasása közben Békássy Ferenc egybegyűjtött írásait (2010), és értsük meg, hogy ez a fiatal költő nem csak értünk halt meg, hanem nekünk is írt. Száz évvel ezelőttről küldi leveleit, s a mi válaszunk már csak annyi lehet, hogy nem felejtjük el sem őt, sem korának tanúlságait. Elolvassuk most mit írt nekünk, címzettjei – korokon átívelve – mi lettünk.

Békássy Ferenc szerelmes levelei
Fordította Balogi Virág
Szerkesztette Gömöri György és Weiner Sennyey Tibor
Tördelő és segédszerkesztő Lőrincz Gergely
Olvasószerkesztő Stenszky Cecília
Kiadja az Aranymadár Alapítvány
Budapest
2013.
168 oldal