Az Osvát-hagyaték rejtélye

Lappangó irodalmi kincsek kerültek a PIM-be

Időpont

2018 decemberében egy, a Nyugat folyóirat szerkesztőségéhez és szerkesztőihez kapcsolódó kézirategyüttes bukkant fel. A hosszú ideje lappangó, kiemelten jelentős irodalomtörténeti értékkel bíró anyag mostantól a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárát gazdagítja.

A kéziratokat neves irodalomtörténészek, múzeumi szakemberek mutatják be a sajtó jelenlétében.