100 éve született Dsida Jenő

Időpont
Előadások és kiállításmegnyitó
A költő születésének századik évfordulóján abban a reményben idézzük emlékét, hogy ezáltal újabb híveket szerezhetünk költészete számára.
16 óra
Vers és lélek
Mózes Huba
irodalomtörténész: A költő életútja
Kabán Annamária irodalomtörténész: Dsida Jenő költészete három kötet kompozíciója alapján
 
17 óra
Kiállításmegnyitó
Icarus sorsát vállalom – Kamarakiállítás Dsida Jenő születésének századik évfordulójára
A kiállítást megnyitja: Láng Gusztáv irodalomtörténész
Közreműködik: Fekete Ernő színművész és Becze Gábor zenész
 
Az erdélyi alkotó életművét sommásan a vallásos költészet kategóriájába sorolják. Kiállításunk révén szeretnénk hozzájárulni ennek a megközelítésnek a finomodásához. Hangsúlyossá szerettük volna tenni, hogy Dsida Jenő olyan lírai világot teremtett, amelyet egyszerre határoz meg a földi dolgok szépségére és sokféleségére nyitott szemlélet, a rácsodálkozás képessége, másfelől pedig a transzcendencia felé való emelkedés kiolthatatlan igénye.
A rendelkezésre álló anyag segítségével igyekszünk rávilágítani, milyen életrajzi vonatkozások erősíthették fel a magány, az elmúlás kérdésével való folyamatos szembesülés igényét. Dsida számára az ember mivoltunkkal együtt járó esendőség napi tapasztalat, s ezt költői érzékenysége révén verseiben a megélt hit személyességébe fordítja át. E poeta angelicus szavai (míves, játékosságtól uralt szövegek) közvetítőként, hídként feszülnek a földi és az égi szférája között, melyek találkozása csak kegyelmi pillanatokban lehetséges. Ennek megélését kínálja Dsida Jenő költészete. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása a költő emléke előtt tiszteleg.