*Csáth Géza életrajza

 

1887. február 13. Szabadkán született, apja Brenner József ügyvéd, anyja Decsy Etelka tanítónő.

1895. Édesanyja meghal szívbetegségben.

1897. Édesapja újranősül.

1903. Kis Ilonka, Csáth 5 éves kishúga agyhártyagyulladásban meghal.

1903. Megjelenik első írása a Bácskai Hírlapban.

1904. A kályha című elbeszélést elküldi Bródy Sándornak, akitől biztató választ kap.

1904. Sikertelen zeneakadémiai felvételijét követően beiratkozik a budapesti orvosi egyetemre.

1908. Megjelenik első novelláskötete A varázsló kertje címmel.

1908. Elolvassa Freud Álomfejtés című könyvét.

1909. Iglófüreden fürdőorvos.

1909. október 30-én befejezi orvosi tanulmányait, orvosi diplomát szerez. 

1909. november 1-én a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem Elme-  és Idegkórtani Klinika gyakornoka lesz és itt kezdi meg kötelező  kórházi gyakorlatait, melyet (elmeklinikai gyakornoki állásának  megtartása mellett) négy hónappal később a székesfőváros dunabalparti  közkórházaiban folytat a sebészeti, majd a szülészeti osztályon.

1909. Megjelenik Az albíróék és egyéb elbeszélések című kötete.

1910. április 17. Tévesen tbc-vel diagnosztizálják, ezen a napon használ először morfiumot.

1910. Fürdőorvosi állást vállal az ótátrafüredi szanatóriumban,  tevékenysége egyben kötelező kórházi gyakorlatnak is minősül. Itt  ismerkedik meg későbbi feleségével, Jónás Olgával.

1910. május 3-án, a kötelező kórházi gyakorlatok teljesítése után  megkapta orvosdoktori diplomáját. 

1911. május 24. A pesti Magyar Színházban bemutatják két darabját, A Janikát és a Hamvazószerdát.

1911. június. Stószon fürdőorvos, itt írja Az elmebetegségek psychikus mechanismusa című elmeorvosi szakkönyvét.

1911. Megjelenik Délutáni álom című novelláskötete és a zenei írásaiból válogató Zeneszerzőportrék.

1912. Stubnyán fürdőorvos.

1912. Megjelenik Schmidt mézeskalácsos című novelláskötete.

1913. Elvonókúrát kísérel meg.

1913. Palics fürdőorvosa lesz.

1913. június 19. Feleségül veszi Jónás Olgát.

1913. október. Elvonókúrába kezd a Liget szanatóriumban.

1914. június. Előpatak fürdőorvosa lesz.

1914. augusztus. A háború kitörésekor a IV. hadtest 3. sz. mozgó tartalékkórházának segédorvosaként a déli frontra kerül.

1914. szeptember. Átirányítják Galíciába.

1914. október. A trencséni hadkiegészítő parancsnokságon hátországi segédszolgálatot teljesít. Kitudódik morfinizmusa, felülvizsgálatra küldik.

1915. április. Budapestre kerül az első honvéd gyalogezredhez.

1915. Morfinizmusa miatt szabadságolják, Földesen vállal orvosi állást.

1917. Végleg fölmentik a katonai szolgálat alól.

1917. Regőce községi orvosa lesz.

1918. október 6. Megszületik kislánya, Brenner Olga.

1919. április–május. Apja gondnoksága alá helyezi magát, aki elvonókúrára a bajai kórház elmeosztályára viszi, ahol többször öngyilkosságot kísérel meg.

1919. június 2. A kórházból megszökve hazagyalogol Regőcére.

1919. július 22. Három revolverlövéssel megöli feleségét, majd sikertelen öngyilkosságot kísérel meg, visszaszállítják a bajai kórházba.

1919. szeptember. Családja kérésére a szabadkai kórház elmeosztályára szállítják át.

1919. szeptember 11. A kórházból megszökve Budapestre akar menni, de a szerb határőrök feltartóztatják. Ekkor a nála lévő Pantoponból nagy mennyiséget vesz be és meghal.

Az életrajzot összeállította Szajbély Mihály.