Szeredi Merse Pál

muzeológus, főosztályvezető / Kassák Múzeum

Phone number
368-70-21
Specialization
művészettörténész, kurátor
A „Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928)” (NKFI-K 120779) című kutatási projekt munkatársa
Education
Művészettörténész (MA, ELTE BTK, 2013)
Művészettörténész doktorjelölt (ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Művészettörténet-tudomány doktori program)
Publications

Szeredi Merse Pál: „'Ausztria lényege nem a centrum, hanem a periféria.' Az avantgárd lapok hálózata az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaiban 1920 és 1926 között" Jelenkor 2018/5. 560–566 (Dobó Gáborral); angolul: „'The Heart of Austria is not the Center, but the Periphery' – Avant-Garde Journals in East-Central Europe" in Stella Rollig – Alexander Klee (szerk.): Beyond Klimt: New Horizons in Central Europe (Wien: Hirmer – Belvedere – Bozar 2018) 142–149 (Dobó Gáborral); németül: „'Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie.' Avantgardezeitschriften im östlichen Mitteleuropa" in Stella Rollig – Alexander Klee (szerk.): Klimt ist nicht das Ende: Aufbruch in Mitteleuropa (Wien: Hirmer – Belvedere – Bozar 2018) 142–149 (Dobó Gáborral).

Szeredi Merse Pál: „Kassákizmus – a MA Bécsben (1920–1925)" in Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.): Művészet akcióban. Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927) (Budapest: PIM – Kassák Múzeum – Kassák Alapítvány 2017) 105–141; angolul: „Kassákism – MA in Vienna (1920–1925)" in Eszter Balázs – Edit Sasvári – Merse Pál Szeredi (szerk.): Art in Action. Lajos Kassák’s Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927) (Budapest: PIM – Kassák Museum – Kassák Foundation 2017) 107–142.

„Kassák Lajos első kiállítása (1924)" Ars Hungarica 2017/2. 189–214.

„MA/De Stijl. Theo van Doesburg esete a magyar avantgárddal" Enigma 2017/90. 74–90.

„A Tett nemzetközi horizontja" in Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál (szerk.): Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák (Budapest: Kassák Alapítvány 2016) 69–77; angolul: „A Tett’s International Horizon" in Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi (szerk.): Signal to the World – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák (Budapest: Kassák Foundation 2016) 69–77.

szerkesztés/szöveggondozás/fordítás/kritika/recenzió/képszerkesztés, válogatás/grafikai tervezés/műszaki szerkesztés/fotó

Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi (szerk.): „Local Contexts / International Networks: Avant-Garde Journals in East-Central Europe" (proceedings of the International Conference heldin the Kassák Museum, 17–19 September 2015) in The Avant-Garde and Its Journals 2. (Budapest: Kassák Foundation 2018).

Balázs Eszter – Sasvári Edit – Szeredi Merse Pál (szerk.): Művészet akcióban. Kassák Lajos avantgárd folyóiratai A Tett-től a Dokumentumig (1915–1927) (Budapest: PIM – Kassák Múzeum – Kassák Alapítvány 2017); angolul: Eszter Balázs – Edit Sasvári – Merse Pál Szeredi (szerk.): Art in Action. Lajos Kassák’s Avant-Garde Journals from A Tett to Dokumentum (1915–1927) (Budapest: PIM – Kassák Museum – Kassák Foundation Budapest) 2017.

Kaszás Gábor – Kelen Anna – Szeredi Merse Pál – Virág Judit (szerk.): Párizs–Budapest 1890–1960. Képzőművészeti kapcsolatok Párizs és Budapest között (Budapest: Virág Judit Galéria 2017).

Kaszás Gábor – Kelen Anna – Szeredi Merse Pál – Virág Judit (szerk.): Berlin–Budapest 1919–1933. Képzőművészeti kapcsolatok Berlin és Budapest között (Budapest: Virág Judit Galéria 2016).

Dobó Gábor – Szeredi Merse Pál (szerk.): Jelzés a világba – Háború ∩ avantgárd ∩ Kassák (Budapest: Kassák Alapítvány 2016); angolul: Gábor Dobó – Merse Pál Szeredi (szerk.): Signal to the World – War ∩ Avant-Garde ∩ Kassák (Budapest: Kassák Foundation 2016).