Szakrális Művészetek hete a PIM-ben

Date
A múzeum saját gyűjteményéből összeállított szakrális témájú időszaki kiállítás szeptember 15-24-ig látogatható.
A Városmisszió hetében kerül megrendezésre a Szakrális Művészetek Hete programsorozat, amelyben Budapest 15 legnagyobb múzeuma vesz részt, köztük a Petőfi Irodalmi Múzeum is. A hét folyamán a múzeum saját gyűjteményéből összeállított szakrális témájú időszaki kiállítás látogatható szeptember 15-24-ig. A tárlat megtekintése ingyenes.
A Petőfi Irodalmi Múzeum írói hagyaték-együtteseinek ritkán kiállított tárgyai a szakrális jellegű illetve a szerző vallásos érzületét tükröző emlékek. Jelen válogatásunkban csupán jelezni kívántuk milyen sokféle, meghökkentő változatosságban van jelen a szakralitás gyűjteményeinkben. Látható például Thurzó Gábornak, az Élet és a Vigília munkatársának a feszülete, mely Szent Ferenc Assisiben látható feszülete alapján készült, vagy – még Rutterschmied Jenő néven kapott – elsőáldozási emléke. Olvasható Móricz Zsigmond széljegyzete a „bűn” fogalmához az általa használt Újszövetségben., József Attila Isten című kéziratának egyik változata, Sík Sándor dedikálta verseskötet Rónay Györgynek., Jókai Mórnak, Szerb Antalnak, Thurzó Gábornak ajánlott művek az írói könyvtárakból. Néhány, az ihlet, az élmény pillanatát idéző tárgyat is kiállítunk: így például Jékely Zoltán ereklyeként hazahozott útiemlékét a milánói Santa Maria della Grazia templomból.
 
 
A kiállított tárgyak
  
TÁRGYAK
 
Thurzó Gábor feszülete és nyakban hordott szentképe, 1925.
 
Stóla Füst Milán hagyatékából
 
Hímzett falikép Pigler Andor hagyatékából
 
Biblia, Ottlik Géza konfirmációs emléke, 1926.
 
Jékely Zoltán gyűjtötte ereklye milánói Santa Maria della Grazia templomból, 1969.
   
* * *
 
KÖNYVEK
József Attila: Isten (Mikor a villamos csilingel…)1925.
Kéziratmásolat József Attila hagyatékából
 
Somogyi Antal: Vallás és modern művészet. Bp., Szent István-Társulat, 1927.
Szerb Antal könyvtárából
  
Váth János: Magyar katolikus szépirodalom. Kalocsa, Árpád, 1933.
Szerb Antalnak szóló ajánlással, az író könyvtárából
 
Sík Sándor: Tizenkét csillagú korona. Versek a Boldogságos Szűz Máriáról.
Bp., Szent István Társulat, 1947.
Rónay György könyvtárából
 
Zsoltárok könyve. Bp., Szent István Társulat, 1955.
Rónay Györgynek dedikálta Sík Sándor
az író könyvtárából
 
Liguori, A. M. di: Das Gebet das grosse Mittel des Heiles. Münster, Aschendorff, 1892.
bőr átkötésben, a fedéldísz keresztábrázolása ötvösmunka,
Thurzó Gábor könyvtárából
 
Énekes-könyv. Bp., Hornyánszky, 1891.
dombornyomásos, keretezett fekete bőrkötés, a fedél közepén kehely-ábrázolással
Jókai Mór könyvtárából
 
Hock János: Vigasztalások könyve. Bp., Athenaeum, 1896.
Jókai Mórnak dedikálta a szerző
az író könyvtárából
 
Új Testamentom. Bp., Masznyik Endre, 1925.
Móricz Zsigmond ceruzaírásos bejegyzésével
az író könyvtárából
 
Officium Divinum. Bp., Szent-István Társulat, 1920.
menyasszonyának,  Farkas Rozáliának dedikálta Gulyás Pál
 
Biblia Sacra. Velence, Pezzana, 1714.
Espersit János könyvtárából
 
* * *
 
KÉPZŐMŰVÉSZET
 
Hager Rita: Remény
gobelin