Kísértetek

Contributors

Megszólaló

Nincs múlt idő. A múlt nem múlik el.

Megőrizzük, ahogy a rég leégett

erdők virágporát a tómeder

iszapja. Ami volt, nem ér sohase véget:

megszűnik és nem tud megszűnni mégse.

Mint a málnadzsemben rekedt darázs

nem tudni, honnét hangzó zümmögése,

mint mikor távoli rádióállomás

sercegése szüremlik a két szó közti résbe,

míg végül átszakad valami gát,

egy ponton a jelen szövete enged.

Mondjuk, hiperérzékeny kamerád

a néptelen utat, a hófoltos búzaföldet

filmezi napokig, pár szélfútta pocsolyát,

aztán mikor előhívod a filmet,

döbbenten látod: a földeken át

furcsa egyenruhában katonák menetelnek…

Menekülők: teherkocsin, gyalog,

bőröndöt hurcolnak, vagy megrakott

gyerekkocsit tolnak, vagy épp egy szál ruhában

áradnak végtelen sorban – nem hagy nyomot

lábuk az út porában, a szőlődomb sarában…

Vagy amikor hazafelé menet

a sáros földúton kikászálódsz lerobbant

autód alól, és látod, hogy rádsötétedett:

sötét eget tükröz a recés keréknyomokban

csillámló víz, már csak alig dereng

az ócska fürdőkád, a szétesett

gyerekkocsi odébb, a szélső fák tövében,

egyszerre a kopasz gallyak fölé lebeg

a hold gázzal töltött léggömbje, és a fényben

a domb mögül tankok kanyarodnak elő,

a holdfényben tisztán kivehető

a kormánynál az arc is, feléd közeledőben,

mikor épp úgy döntesz, filmforgatás,

és közelebb merészkednél: a robbanás,

a láng, a robbanás, az elszenesedő

test, mintha ami történt, nem bírna az időben

odébbforogni, és csak ismételné magát,

mint elakadt lemez, a fölsértett levegőben…

Vagy biztonsági őr vagy, s éjfélkor körbejársz,

zseblámpád fénye az üres telek

gyomos földjén motoz, ahol a régi ház

hűlt helyén parkoló vagy irodaépület

kel ki, a fénynyaláb lapátnyelet,

tócsát, téglarakást forgat elő

az éjszaka talajából, meszes füvet,

s egyszer csak helyhez szögezi a rémület:

látni nem látni mást, csak a betonkeverő

kövér körvonalát, de mintha emberek

tolonganának ott, egész harsány tömeg,

lábdobogás, harangszó, sülő hús sercegése,

vontatott templomi ének, éles gyerek-

hangon mondóka szálldos a puszta föld felett,

visongó nevetés csap részeg hetvenkedésre:

mint éjszaka falakból a meleg,

úgy párolog a földből elsüllyedt életek

beléivódott öröme és szenvedése…

Vagy este kiszaladsz a kinnfeledt

mosott ruháért, és látod a gyönge szélben

fej nélkül ágáló kísértetek

sorát röpülni helyben, a szárítókötélen,

a kertfal és a pincelejárat közti térben,

mikor kigyúl egy ablak, és óriási, sárga 

fény-négyszöget terít az udvar sötét füvére,

melyet négy részre szabdal a keresztlécek árnya – 

ugyanaz az udvar tíz éve, negyven éve,

s hirtelen úgy érzed: ha visszamégy

az elhagyott, üres szobába, lárma,

nevetgélés fogad, az összes villany ég,

vörösbort töltenek rég összetört pohárba,

vagy csak egyvalaki: szokott helyén, a széken,

a lámpa fénykörén túl, s azt mondja: „Visszatértem,

a telihold talán, vagy fájdalmad mágnese

testté rántotta össze ittlétemnek a térben

kóválygó lenyomatait, hogy én, aki

csak csöpögő csapokról, gázszámláról beszéltem

valaha, elmondjam, amit sose,

s te is elmondd, amit nem mondtál el, míg éltem.”

 

Műfaj:  vers