Képzőművészeti gyűjtemény

Festészeti gyűjtemény

A mintegy 650 képből álló gyűjtemény kétharmadát írók, költők portréi teszik ki, de előfordulnak olyan művek is, melyek látszólag nem kötődnek az irodalomhoz (tájképek, enteriőrök, történelmi témájú művek stb.), ezek többnyire írók tulajdonából kerültek hozzánk. A legrégebbi, Kazinczy felmenőit ábrázoló képek a 18. századból származnak, azonban a tár festményeinek túlnyomó többsége 20. századi mester alkotása.

Az állomány az egykori Petőfi Ház örökségére épül, s ennek megfelelően számos Petőfi-ábrázolást tartalmaz, többek között Orlai Petrich Soma,  Benczúr Gyula és Madarász Viktor műveit. A költő alakja ugyanakkor több 20. századi illetve kortárs alkotót (Berki Viola, Csernus Tibor, Kondor Béla, efZámbó István stb.) is megihletett.

Jókai Mór monumentális hagyatékából olyan kitűnő darabok származnak, mint az orosz Verescsagin az írónak dedikált műve, vagy Telepy Károly tájképe, illetve Ferraris Artúr Történelmi tarokkpartija.

A gyűjtemény több közismert, nagy értékű alkotása egykor Ady Endre tulajdonában volt, itt különösen a Nyolcak tagjaihoz (Tihanyi Lajos, Czigány Dezső) kötődő festmények kiemelkedőek. A múzeum egyik legértékesebb festménye Gulácsy Lajos remekműve, A Spiritualista, amely Székely Aladár fotográfus hagyatékából került az intézménybe. A tár különlegességei közé tartoznak olyan nagy íróink festményei, mint Madách Imre, illetve Jókai Mór. 

A festménygyűjtemény gyarapodásának folytonosságát a kortárs képzőművészek írókról készített portréi és irodalmi ihletésű alkotásai jelentik.

 

Grafikai gyűjtemény

A grafikai gyűjteményben mintegy 10.000 mű található. A részben 19. századi, zömmel 20. századi és kortárs grafikák két fő csoportja az írókat, költőket ábrázoló portré valamint az irodalmi illusztráció. Az arcképek nagy része 19. századi litográfia vagy metszet, az illusztrációk pedig leginkább magyar, ritkábban külföldi szerző kötetéhez készült grafikák, illetve címlaptervek (pl. Kass János, Reich Károly, Würtz Ádám munkái).  Irodalmi témájú alkotások azok az egyedi grafikai lapok, hommage-ok is, melyeket konkrét szépirodalmi művek ihlettek vagy egy írói életmű hatására születtek (pl. Csernus Tibor, Kondor Béla, Szalay Lajos grafikái). Az illusztrációkon és portrékon kívül különleges az a gyűjteményi egység, amelyben az írás mellett képzőművészeti tevékenységet is végző vagy csak alkalomszerűen rajzoló íróink, költőink  (pl. Csáth Géza, Jókai Mór, Weöres Sándor) rajzai találhatóak. A tárunkban fellelhetőek továbbá  irodalmi emlékhelyeket megörökítő egyedi és sokszorosított grafikák, város- és divatképek, ex librisek, írói karikatúrák, valamint vizuális költészeti alkotások, képversek. Végül a gyűjtemény részét képezik egykor írók tulajdonában volt, általuk vásárolt vagy nekik ajándékozott képzőművészeti alkotások, amelyek otthonuk falát díszítették. Ezek irodalmi vonatkozása nem témájukban, hanem inkább származásukban, relikvia-jellegükben rejlik, ám adott esetben kvalitásuk meghaladja a szoros értelemben vett irodalmi illusztrációkét (pl. Czigány Dezső, Nemes Lampérth József, Sassy Attila grafikái).

 

Szoborgyűjtemény

A szoborgyűjteményben több mint hatszáz, főleg 20. századi szobor, illetve kisplasztika található. A technikájában, stílusában és műfajában sokszínű gyűjtemény nagyobb részét magyar írók portrészobrai teszik ki, melyek a magyar 19. és 20. századi szobrászat legkiválóbb alkotóinak munkái. Kisebb részét képezik az irodalmi ihletésű művek, hommage-ok, mint például  Fekete Tamás Tóth Árpád emlékére készült Körúti fa című alkotása vagy Schéner Mihály Dorottyáék bálba mennek című kisplasztikája. A szobortárat számos síremlék és emlékműterv is gazdagítja, így többek között megtalálható Ferenczy Béni Babits-, Csorba Géza Ady-, Beck Ö Fülöp Madách-síremlékterve valamint Marton László ikonikus Duna-parti József Attila-emlékművének mása. A gyűjtemény önálló részét képezi a mintegy harminc élő- illetve halotti maszk öntvény, melyek neves írók arcvonásait örökítették meg. Itt található a gyűjtemény egyik legrégebbi darabja, Kazinczy Ferenc élőmaszkja, amelyet 1816. augusztus 16-án készített Schmelzer József szobrász Kolozsváron.

 

Éremtár

A Petőfi Irodalmi Múzeum mintegy háromezer darabos gyűjteményi egységében irodalmi tematikájú, de stílusában, technikájában és anyagában is igen eltérő érmek illetve plakettek találhatók. A legkorábbi darabok az ókori, kör alakú forgalmi pénzek töredékei Ottlik Géza hagyatékából, ám az anyag túlnyomó része 19–21. századi művészek munkája, s jelentős részben íróportrékat ábrázol.

 A törzsanyagból érdemes kiemelni Gerl Károly munkáját, amelyet 1893-ban Jókai Mór 50 éves írói jubileumának ünnepére rendeltek meg tőle Bécsben. Itthon elsőként modern művészi érmeket Beck Ö. Fülöp szobrász készített, aki baráti kapcsolatban állt a Nyugat folyóirat írókörével, s éremportrét mintázott többek között Adyról, Babitsról, Osvátról, de ugyanígy megtalálható az éremgyűjteményben Petőfiről, Aranyról, Kazinczyról vagy Vörösmartyról készített munkája is. Ferenczy Bénitől a múzeum Kölcsey, Móricz, Petőfi és Ady-érmet őriz, Pátzay Páltól több Ady- és Petőfi-plakettet, Madarassy Waltertől pedig közel harminc irodalmi tárgyú művet, például Balassiról, Csokonairól, Adyról, Aranyról.  Az érmeken a 20. század második felétől irodalmi illusztrációk is megjelennek, erre jó példa Madarassy Walter ironikus felfogású, ezüst Ady illusztrációs érme is. A kisplasztika és érem közti határ mára elmosódni látszik, ez figyelhető meg Czinder Antal Krúdy-ihletésű művén vagy Lugossy Mária Hommage à Dante című, üvegből és bronzból készített alkotásán is. A formákkal való kísérletezés szép példája a szögletes formákat áttörő, Bereményi Gézáról 2001-ben született plakett, amely Balás Eszter munkája. Gyűjteményünkben található Herczeg Klára mitológiai és bibliai tárgyú kisplasztikáinak és érmeinek egy nagy egysége, amely a művész ajándékaként került a múzeumba. 

 

Kapcsolat: E-mail: muvtarikutato@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 231

Online katalógus