Periodikagyűjtemény

A periodikagyűjtemény története, gyarapodása szoros hasonlóságot mutat a könyvgyűjteménnyel. A könyvtár teljességre törekvően gyűjti a hazai és határon túli magyar nyelvű szépirodalmi, művészeti, kritikai, illetve nyelvészeti folyóiratokat, irodalomtörténeti és elméleti szaklapokat, a határterületek, művészeti ágak anyagát, a múlt századokból politikai, társadalomtörténeti lapokat. Az állomány jelenleg megközelítőleg 2200 periodikacímet tartalmaz.

Ebből a kurrens, kortárs szépirodalmi folyóiratok száma mindössze 100 körüli, a gyűjtemény jelentősebb részét azonban a már nem élő, zömmel kutatási és kiállítási anyagként szolgáló orgánumok jelentik, amelyek túlnyomórészt hagyaték, és ajándékozás útján kerültek az állományba. 

A legrégebbi datálású folyóirataink a 18. századból valók. Állományunkban eredetiben megtalálható Kazinczy Orpheusa, a pozsonyi Magyar Hírmondó, Pétzeli József Mindenes Gyűjteménye vagy a szintén 18. századi bécsi Magyar Kurir. 

19. századi folyóirat-állományunk alapját a Petőfi Társaság munkássága nyomán összegyűjtött periodikumok jelentik. Az Athenaeum, Divatcsarnok, a Délibáb kötetei, a Honderű, Pesti Divatlap vagy a Regélő gyakran használt forrásai a tudományos feldolgozásnak. 

Gyűjteményünk egyes darabjai nem feltétlenül régiségük miatt érdekesek: birtokunkban vannak például olyan egyetlen vagy kevés számot megélt folyóiratok szórványai, mint például Rejtő Jenő Nagykörút című lapja, vagy a müncheni emigrációban 1976-1977 fordulóján megjelent Kritika című lap. 

A gyűjtemény más könyvtárakhoz képest jelentős mennyiségben őriz szórványanyagot, illetve a gyűjtőkörtől távolabb eső időszaki kiadványokat is. A nem szokványos gyarapítási folyamat mögött sajátos kiállítási szempontok állnak. Az időszaki kiadványok aktualitásukkal egy-egy korszak vagy jelentős esemény bemutatását szolgálhatják kordokumentumként. A gyűjtemény kezelésében a hagyatékok reprezentálása elsődleges cél. Az írói hagyatékok feldolgozása során nemcsak könyvekkel gyarapszik az állomány, de sok esetben dedikált folyóiratokkal is. A dedikált példányok árulkodnak a dedikáló és címzett közötti kapcsolatról, nemegyszer politikai, felekezeti vagy akár egy irodalmi csoporthoz való hovatartozásáról, érdeklődési köréről, számos esetben az aktuális napi eseményekről, éppen ezért értékes kortörténeti dokumentumok.

Kiemelkedő gyűjteményrész az emigrációs hírlap- és folyóirat-gyűjtemény. Ennek része a teljes hagyatékként beérkezett mintegy 23.000 kötetes sajtóanyag a Müncheni Magyar Intézetből, mely több, mint 900 féle újságot, folyóiratot jelent. A gyűjtemény a világ minden tájáról gyűjtött emigráns magyar sajtódokumentumot foglalja magába, számos példány ezek közül az ország közgyűjteményeiből egyedül itt hozzáférhető.

 

Kapcsolat: E-mail: kutatoszolgalat@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 217

Online katalógus