Konferenciaprogram

A varázsló kertje

Csáth Géza életművéhez kapcsolódó interdiszciplináris tanácskozás

 

Petőfi Irodalmi Múzeum, 2020. október 29–30.

 

Az író

 

Baráth Tibor (PPKE-BTK MA hallgató)

"Ebben nincs is semmi csodálatos" – A mese morfológiája Csáth Géza életművében

 

Hoványi Márton (ELTE TÓK)

Komparatív műveletek a varázslók kertjeiben

 

Nagy Hilda (ELTE BTK ITDI)

A szövegvariánsok interpretációs lehetőségei – medikalizált nézőpont Csáth novelláiban

 

Sipos Dániel

Az írás aktusa mint az öngyógyítás módszere Csáth Géza novelláiban

 

Vastag Gazsó Hargita (Topolya Község Múzeuma – Újvidéki Egyetem BTK ITD)

Szöveggenézis és kulturális kódok – Csáth Géza – Munk Artúr – Havas Emil: A repülő Vucsidol

 

Varga Réka (SZTE BTK)

Egy testvérgyilkosság nyomai Csáth életművében

 

A hármas művész

 

Ninkov K. Olga (Szabadkai Városi Múzeum)

Nő a század eleji művészetben és Csáth

 

Kis Petronella (PPKE ITDI)

A megtisztulás aktusa a vízben, a hóban, a sárban – egy narratíva kompozíciós lehetőségei: Tavaszi ouverture

 

Az orvos

 

Dibusz Dominik – Tényi Tamás (PTE, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

1911, Moravcsik Klinika – Csáth Géza és Reuter Camillo paranoia-publikációinak összehasonlító elemzése

 

Varga Rita (DE Humán Tudományok Doktori Iskola – Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztálya)

Brenner József boszorkánykonyhája, avagy amikor az esztétika és a pszichiátria van

terítéken

 

Kultusz

 

Hicsik Dóra (Szabadkai Városi Múzeum)

Barátom, Jóska – Csáth Géza kultusza a szülővárosban

 

Medialitás

 

Csányi Erzsébet (Újvidéki Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék)

Film-magok, projekciók, nézői státuszok, újrajátszások – Narratív vetítés a Csáth-novellákban

 

Major Ágnes (BTK ITI)

(Re)konstruált Csáth-alakmások

 

Sidó Anna (PIM)

Kattintás a naplóban – A fotográfia Csáth Géza gyerekkori naplóiban

 

Sóki Dia (PIM)

„… foglalják le az összes érzékeimet…” – Egy kiállítás értelmezési lehetőségeiről