Nemes Nagy Ágnes- és Újhold-konferencia

2016. szeptember 29-30., csütörtök-péntek

Date
-

Nemes Nagy Ágnes- és Újhold−konferencia

Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum Nemes Nagy Ágnes halálának 25., az Újhold megjelenésének 70. és az Újhold-évkönyvek megjelenésének 30. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervez. A konferenciát és az abból készülő kötetet a Magyar Művészeti akadémia támogatja.

Időpont: 2016. szeptember 29−30.

Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (Budapest 1053, Károlyi u. 16.)

Program

 

2016. szeptember 29.

 

9:00-9:20 Megnyitó

E. Csorba Csilla, Buda Attila

 

9:20-10:00 Nyitóelőadás

Kulcsár Szabó Ernő: Szótest − látvány – hangzás. A hangolt materialitás Kosztolányi, Benn és Nemes Nagy között

 

10:00-11:30 I. szekció

Elnök: Buda Attila

10:00-10:20 Ferencz Győző: Nemes Nagy Ágnes kéziratos hagyatékáról

10:20-10:40 Kelevéz Ágnes: Nemes Nagy Ágnes publikálatlan színdarabja Babitsról - Egy értelmezési kísérlet jelentősége

10:40-11:00 Buda Attila: „viszlek tovább, vérem zuhatagában” – Nemes Nagy Ágnes Rilke-fordításai

11:00-11:30 Vita

 

11:30-13:00 Ebédszünet

 

13:00-14:50 II. szekció

Elnök: Palkó Gábor

13:00-13:20 Mártonffy Marcell: A tiltott és a mértéktelen

13:20-13:40 Hernádi Mária: A dramatikus verskompozíció Nemes Nagy Ágnes költészetében

13:40-14:00 Bartal Mária: A mozdulat poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetében

14:00-14:20 Kulcsár-Szabó Zoltán: Nemes Nagy Ágnes és Oravecz Imre prózaversei

14:20-14:50 Vita

 

14:50-15:00 Kávészünet

 

15:00-16:50 III. szekció

Elnök: Bartal Mária

15:00-15:20 Dánél Mónika: Újholdas hagyomány és neoavantgárd poétika

15:20-15:40 Vincze Ferenc: Angyalok Dsidánál és Nemes Nagynál

15:40-16:00 Kiss Georgina: Az újholdasok tárgyiassága és hatása a kortárs lírára

16:00-16:20 Könyü Árpád: Film és irodalom határmezsgyéin

16:20-16:50 Vita

 

16:50-17:15 Kávészünet

 

17:15-18:30 Könyvbemutató

Az elmúlt három évben a Ráció kiadónál megjelent, az Újhold folyóirat szerzőinek műveit, hagyatékát feldolgozó kötetek – 1. Táguló körök, 2. „…mi szépség volt s csoda”, 3. Leírás és értelmezés – bemutatója zárja a napot. A beszélgetés résztvevői: Nemeskéri Luca, Pataky Adrienn, Buda Attila, Lajtai László, Hernádi Mária. A beszélgetés vezetője: Kelevéz Ágnes

 

 

 

 

2016. szeptember 30.

 

10:00-11:30 IV. szekció

Elnök: Kulcsár-Szabó Zoltán

10:00-10:20 Lőrincz Csongor: Irodalomfogalom és poetológia összefüggései Nemes Nagy Ágnes esszéiben

10:20-10:40 Palkó Gábor: „Vom schweigenden Ausflug ins Abstrakte”. A modern líra 'kikülönüléséről

10:40-11:00 Lengyel Valéria: A Nemes Nagy-esszék nyelvelméleti fejtegetései

11:00-11:30 Vita

 

11:30-13:00 Ebédszünet

 

13:00-14:30 V. szekció

Elnök: Lőrincz Csongor

13:00-13:20 Lénárt Tamás: Pilinszky Ravensbrücki passiója és a kimerevített kép

13:20--13:40 Varró Annamária: A hermetikus tárgyiasságtól a testreprezentációig: a Pilinszky-recepció áttekintése

13:40-14:00 Bányai Tibor Márk: Apokrif Tüzek: Pilinszky János és Kiss József

14:00-14:30: Vita

 

14:30-14:40 Kávészünet

 

14:40:-16:30 VI. szekció

Elnök: Lénárt Tamás

14:40-15:00 Kelemen Emese: Nemes Nagy Ágnes hatása kora prózaíróira

15:00-15:20 Vásári Melinda: Atmoszféra, avagy a „bizonytalansági együttható”. Mészöly Miklós és Ottlik Géza ars poeticája

15:20-15:40 Dobás Kata: Tér és emlékezet Mándy Iván korai kisprózáiban

15:40-16:00 Tamás Péter: A megelevenített tárgyak prózapoétikája Mándy Iván és Vladimir Nabokov műveiben

16:00-16:30 Vita

 

16:30-17:00 Kávészünet

 

17:00-18:30 Beszélgetés az újholdasokról

A beszélgetés résztvevői: Kukorelly Endre, Darvasi Ferenc, Mesterházi Mónika. A beszélgetés vezetője: Ferencz Győző