Kertész Imre: Bibliográfia

Bibliográfia

Önálló kötetek

Sorstalanság. Regény. Bp. 1975. Szépirodalmi, 291 p. = 2. kiad.: uo. 1985. (Zsebkönyvtár.) = 3. kiad.: Bp. 1993. Századvég, 210 p. (Kertész Imre összegyűjtött művei.) = 4. kiad.: Bp. 1999. Magvető. = 5. kiad.: Bp. 2000. Magvető. = 6–23. kiad.: Bp. 2002–2005. Magvető. (A 12. kiadás papírkötésben.)

A nyomkereső. Két kisregény. (A nyomkereső. – Detektívtörténet.) Bp. 1977. Szépirodalmi, 218 p.

A kudarc. Regény. Bp. 1988. Szépirodalmi, 390 p. = 2. kiad.: Bp. 1994. Századvég, 357 p. (Kertész Imre összegyűjtött művei.) = 3. kiad.: Bp. 2000. Magvető. = 4–6. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető.

Kaddis a meg nem született gyermekért. Regény. Bp. 1990. Magvető, 195 p. = 2. kiad.: Bp. 1995. Magvető, 186 p. = 3–6. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 167 p.

Az angol lobogó. Bp. 1991. Holnap, 152 p.
[Az angol lobogó. 9–62.; Budapest, Bécs, Budapest. 65–92.; Világpolgár és zarándok. 93–103.; A pad. 104–115.; 1984-em. Gályanapló-részlet. 116–140.; Táborok maradandósága. 141–153.]
= 2., átdolg. kiad.: Bp. 2001. Magvető, 308 p.
[Az angol lobogó. 5–63.; Detektívtörténet. 65–168.; A nyomkereső. 169–373.; Jegyzőkönyv. 277–308.]
= 3–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 308 p.

Gályanapló. Bp. 1992. Holnap, 239 p. = 2. kiad.: Bp. [1999.] Magvető, 359 p. = 3–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 359 p.

A holocaust mint kultúra. Három előadás. Bp. 1993. Századvég, 46 p.
[Táborok maradandósága. 7–19.; Hosszú, sötét árnyék. 21–30.; A holocaust mint kultúra. 31–47.]

Jegyzőkönyv. [Esterházy Péter Élet és irodalom c. írásával közös kötetben.] Bp. 1993. Magvető–Századvég, 71 p. = 2. kiad. [Egy történet közös címmel.] Bp. 2002. Magvető.

Valaki más. A változás krónikája. Bp. 1997. Magvető, 167 p. = 2–5. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető.

A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. Monológok és dialógok. Bp. 1998. Magvető, 217 p.
[Haza, otthon, ország. 9–29.; Hamburgi esszé. 30–59.; Táborok maradandósága. 60–73.; Hosszú, sötét árnyék. 74–84.; A holocaust, mint kultúra. 85–102.; „Hazai levelek”. 103–121.; A fölösleges értelmiségi. 122–137.; A látható és láthatatlan Weimar. 138–143.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 144–154.; Az eltökélt pesszimizmus. 157–164.; Az Auschwitzban rejlő kegyelem. 165–180.; A haláltudat mint virtuális erő. 181–205.; Köszönet egy díjért. 207–214. Jegyzetek: 215–217.]

Sorstalanság. Filmforgatókönyv. Bp. 2001. Magvető, 201 p. = 2. kiad.: Bp. 2003. Magvető, 201 p.

A száműzött nyelv. Esszék. Bp. 2001. Magvető, 296 p.
[Előszó. 5–10.; A boldogtalan 20. század. 11–44.; Táborok maradandósága. 45–59.; Hosszú, sötét árnyék. 60–71.; A Holocaust mint kultúra. 72–91.; Haza, otthon, ország. 92–111.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 112–124.; A látható és láthatatlan Weimar. 125–131.; „Hazai levelek”. 132–152.; Budapest, Bécs, Budapest. 153–185.; A fölösleges értelmiségi. 186–202.; Hommage à Fejtő. 203–216.; Salzburgi Ünnepi Játékok. 217–222.; Vallomás egy polgárról. 223–239.; Kié Auschwitz? 240–251.; Feltámad-e?!… 252–273.; A száműzött nyelv. 274–297.]
= 2–4. kiad.: Bp. 2002–2003. Magvető, 296 p.

Sorstalanság. – A kudarc. – Kaddis a meg nem született gyermekért. Bp. 2003. Magvető, 713 p. (Bőrkötésben, 500 példány számozva.)

A stockholmi beszéd. Bp. 2003. Magvető, 24 p. (Vászon- és papírkötésben is.)

Felszámolás. Regény. Bp. 2003. Magvető, 159 p.

K. dosszié. Bp. 2006. Magvető, 261 p.

Világpolgár és zarándok. (Káin és Ábel.) (1967.) Novella. Bp. 2007. Magvető, 16 p.

Európa nyomasztó öröksége. Esszék. Szerkesztette, a jegyzeteket és a mutatókat készítette: Hafner Zoltán. Bp. 2008. Magvető, 459 p.
[Budapest, Bécs, Budapest. 7–38.; Táborok maradandósága. 39–53.; Hosszú, sötét árnyék. 54–65.; A Holocaust mint kultúra. 66–84.; „Hazai levelek”. 85–104.; A látható és láthatatlan Weimar. 105–111.; A fölösleges értelmiségi. 112–128.; A boldogtalan 20. század. 131–163.; Haza, otthon, ország. 164–183.; Budapest – egy fölösleges vallomás. 184–195.; A tolerancia díja. 196–202.; Hommage à Fejtő. 203–216.; Feltámad-e?!… 217–237.; Kié Auschwitz? 238–249.; Canettit fordítani. 253–259.; A nevelő. 260–261.; Engel Tevan István képei elé. 262–263.; Itt állunk, nézegetjük egymást 264–267.; Egy fényképhez. 268–269.; Gábor Áron kiállításához. 270–271.; Nyílt levél Schiff Andrásnak. 272–275.; Salzburgi Ünnepi Játékok. 276–281.; Köszöntő Spirónak. 282–285.; Farkas-villa. 286–288.; Ligeti-töredékek. 289–291.; Darvas Ivánra emlékezve. 292–294.; Örkény, és a túlélés kínos problémája. 295–300.; Vallomás egy polgárról. 301–317.; A száműzött nyelv. 318–340.; Az önmeghatározás szabadsága. 341–357.; Jeruzsálem, Jeruzsálem… 358–371.; Heuréka! 372–389.; Öröm és szorongás. 390–398.; Egy kiállítás képei. 399–409.; Európa nyomasztó öröksége. 410–423.; Miért Berlin? 424–432.; Jegyzetek. 435–443.; Kulcsszavak, témák mutatója. 444–450.; Névmutató. 451–459. (460.)]

A megfogalmazás kalandja. Bp. 2009. Vigilia, 144 p.

Haldimann-levelek. Bp. 2010. Magvető, 232 p.

Mentés másként. Feljegyzések 20012003. Bp. 2011. Magvető, 240 p.

A végső kocsma. Bp. 2014. Magvető, 404 p.

A néző. Feljegyzések 1991–2001. Bp. 2016. Magvető, 310 p.

Periodikumokban, antológiákban megjelent írások

Világpolgár és zarándok. Élet és Irodalom, 1976/38. (szept. 18.) 14. p. = Budapesti aggada. Bp. 1999. Múlt és Jövő.

A pad. Élet és Irodalom, 1978/11. (márc. 18.) 14–15. p.

A kudarc. (A regény első része.) Kortárs, 1983/2. 210–268. p.

Gályanapló. Múlt és Jövő, 1989/1. [Tavasz.] 35–41. p. = Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Bp. 2003. 9–10. p.

Kaddis a meg nem született gyermekért. I. rész. Kortárs, 1989/11. 9–46. p.

Kaddis a meg nem született gyermekért. II. rész. Kortárs, 1989/12. 46–75. p.

1984-em. (Részlet a Gályanaplóból.) Holmi, 1989/11. 176–186. p.

Budapest, Bécs, Budapest. Tizenöt bagatell. Holmi, 1990/3. 312–322. p.

Táborok maradandósága. Holmi, 1990/5. 471–475. p.

Canettit fordítani. Múlt és Jövő, 1990/2. [Nyár.] 19–20. p. = Az ember mélye. Írások Kertész Imréről a Múlt és Jövőben. Bp. 2003. 11–15. p.

Gályanapló. (Lapok egy író jegyzetfüzetéből [1963–1983].) Újhold-Évkönyv 1990/I. Bp. 1990. Magvető, 91–109. p.

Nem tűröm, hogy kirekesszenek. Magyar Hírlap, 1990. szept. 25. 4. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 66–70. p.

A nevelő. (Ottlik Géza halálára.) Magyar Napló, 1990/44. (nov. 1.) 5. p. = Ottlik. Emlékkönyv. Bp. 1996. Pesti Szalon, 305–306. p.

Gályanapló. (Lapok egy író jegyzetfüzetéből [1987–1989].) Jelenkor, 1990/11. 865–877. p.

Az eszmélet szintjei. Gályanapló 1990. (Részletek.) 2000, 1990/11. 35–43. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 54–60. p.

Az angol lobogó. Holmi, 1991/3. 251–270. p. = 1956. Bp. 2006. 63–115. p.

Ez a szakadatlanul szolgálatot teljesítő kivégzőosztag… Válasz a folyóirat körkérdésére. Korunk, 1991/4. 431–432. p.

Jegyzőkönyv. 2000, 1991/6. 25–32. p.

Hazai levelek. Jelenkor, 1991/6. 491–497. p.

Gályanapló-lapok (1985–86). Orpheus, 1991/4. [Tél.] 22–38. p.

Hosszú, sötét árnyék. 2000, 1991/12. 13–15. p.

Gályanapló 1990–1991. Holmi, 1992/2. 161–172. p.

Gályanapló. Lapok egy író jegyzetfüzetéből. Magyar Lettre International, 1992/4. [Tél.] 61–69. p.

Wittgenstein-gyakorlatok. 2000, 1992/6. 57–61. p.

A nyomkereső. (Javított változat.) 2000, 1993/7–8. (júl–aug.) 40–65. p.

A baleset. A holocaust mint kultúra. 2000, 1993/1. 43–46. p.

Krúdy Gyula. Európai Utas, 1994/1. [Tavasz.] 24–25. p. = (Újraközlése:) uo. 2002/4. 3. p.

A fölösleges értelmiségi. Magyar Lettre International, 1994/13. [Nyár.] 39–41. p.

A látható és láthatatlan Weimar. Magyar Lettre International, 1994/14. [Ősz.] 6. p.

Wittgenstein-gyakorlatok, II. Kritika, 1994/9. 41–43. p.

Az életben maradás esélye. (Részlet a Kaddisból.) = Szarajevó. Egy antológia. Bp. 1994. Kozmopolisz Rt., 227–237. p. (Narancs Könyvek.)

Hamburgi beszéd az évszázadról. Magyar Lettre International, 1995/17. [Nyár.] 7–12. p.

Haza, otthon, ország. Beszélő, 1996/12. 102–107. p.

Valaki más. (Részlet.) 2000, 1997/6. 29–32. p.

Köszönet egy díjért. Magyar Lettre International, 1997/25. [Nyár.] 1. p.

Budapest – egy fölösleges vallomás. Élet és Irodalom, 1997. dec. 19. 25. p.

Kié Auschwitz? Népszabadság, 1998/279. (nov. 28.) 28. p.

Engel Tevan István képei elé. Kiállítás-megnyitó. Élet és Irodalom, 1999/28. (júl. 16.) 18. p.

Megdöbbenés, csupa megdöbbenés. Élet és Irodalom, 1999/40. (okt. 8.) 8. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 95–97. p.

A tolerancia díja. Élet és Irodalom, 1999/51–52. (dec. 22.) 2. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 98–102. p.

Hommage à Fejtő. = Hommage à Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal. Bp. 1999. Világosság, 53–57. p.

Itt állunk, nézegetjük egymást… (Az ötven éves Esterházy Péter köszöntése.) 168 óra, 2000/15. (ápr. 13.) 26. p.

A hivatás. (Az Éltem egyszer én, Márai Sándor c. kötetről.) Élet és Irodalom, 2000/15. (ápr. 14.) 7. p.

Vallomás egy polgárról. (Jegyzetek Márai Sándorról.) Élet és Irodalom, 2000/30. (júl. 28.) 3–4. p.

A száműzött nyelv. Élet és Irodalom, 2000/47. (nov. 24.) 3–4. p. = Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Bp. 2001. Hannah Arendt Egyesület, 9–18. p.

Egy fényképhez. Kádár[!] Kata: „Kéregető gyerek”/1936. (A fényképész neve helyesen: Kálmán Kata.) Magyar Hírlap, 2000/300. (dec. 23.) 19. p.

Gábor Áron kiállításához. = Gábor Áron. Bp. 2000. Art Craft Studio, 5. p.

Feltámad-e? Élet és Irodalom, 2001/7. (febr. 16.) 15–16. p.

Az önmeghatározás szabadsága. Élet és Irodalom, 2001/48. (nov. 30.) 15–16. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 109–121. p.

A végső kocsma. Feljegyzések. Élet és Irodalom, 2001/51–52. (dec. 21.) 3–4. p. = (Részletek.) Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 122–129.

Nyílt levél Schiff Andrásnak. Magyar Hírlap, 2001/299. (dec. 24.) 18. p. = Muzsika, 2003/1. (jan.) 3. p. = Schiff András a zenéről, zeneszerzőkről, önmagáról. Bp. 2003. Vince, 6–7. p.

Jeruzsálem, Jeruzsálem… Élet és Irodalom, 2002/18. (máj. 3.) 15. p. = Bojtár Endre (szerk.): Kalauz. Bp. 2003. Magvető, 130–140. p.

Köszöntő Spirónak. Élet és Irodalom, 2002/39. (szept. 27.) 4. p.

Heuréka! A stockholmi beszéd. Élet és Irodalom, 2002/49. (dec. 8.) 1–3. p. = (Részletek.) Népszabadság, 2002/286. (dec. 9.) 9. p.

Felszámolás. Részlet a készülő regényből. Élet és Irodalom, 2002/51–52. (dec. 20.) 4–5. p. = Körkép 2003. Bp. 2003. Magvető, 62–75. p.

Öröm és szorongás. Élet és Irodalom, 2003/41. (okt. 10.) 3. p.

Jelentés a költészet birodalmából. Egy mítosz vége. Élet és Irodalom, 2004/14. (ápr. 2.) 3. p.

Bőröndömet bezárom. Glossza. Élet és Irodalom, 2004/16. (ápr. 16.) 3. p.

Farkas Villa. = Farkas István festőművész gyűjteményes kiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk. S. Nagy Katalin és Mattyasovszky Zs. Péter. Bp. 2005. Budapesti Történeti Múzeum, 5. p.

Ligeti-töredékek. Élet és Irodalom, 2006/21. (máj. 26.) 3. p.

Bokor. Előszó. = Stephen Barlay: Menekülés és megérkezés. Bp. 2006. K. u. K., 5–6. p.

Miért Berlin? Múlt és Jövő, 2006/4. [Tél.] 3–5. p. = (Javított változat.) „Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.” Magyar írók Berlinről. Bp. 2007. Magvető, 5–12. p.

A mi dolgunk itt nem a belátás. Népszabadság, 2007/76. (márc. 31.) Hétvége mell. 2. p.

Darvas Ivánra emlékezve. = Darvas Iván. Emlékkönyv. Bp. 2007. MTI, 8–9. p. (Film, Színház, Muzsika 1.)

Európa nyomasztó öröksége. Vigilia, 2008/2. 142–147. p.

Egy kiállítás képei. Vigilia, 2008/9. 671–675. p.

Haldimann-levelek. Első rész. 2000, 2009/5–6. (máj–jún.) 111–124. p.

Műfordítások

Tankred Dorst: Dorothea Merz. Regény. Az utószót írta: Vályi-Nagy Ágnes. Bp. 1980. Európa, 263 p.

W. E. Richartz: Irodaregény. Bp. 1981. Európa, 267 p.

Tankred Dorst: Klara anyja. = Ki volt Edgar Allan? Hét új kisregény Ausztriából és az NSZK-ból. Vál. és az utószót írta: Györffy Miklós. Bp. 1982. Európa, 507–587. p.

Volker W. Degener: Ördögök hangszalagon. Regény. Bp. 1982. Európa, 215 p. (Modern Könyvtár 453.)

Tankred Dorst: Merlin avagy A puszta ország. Dráma. Bp. 1983. Európa, 295 p. (Modern Könyvtár 465.) = [Bemutatók: Vígszínház, Bp. 1984. dec. 6.; Új Színház, Bp. 1995. dec. 16.]

Per Christian Jersild: A Gyermekek Szigete. Regény. Bp. 1983. Európa, 331 p. = 2. kiad.: Bp. 1986. Árkádia, 331 p.

Peter Härtling: Visszatérés Casablancába. Regény. Bp. 1985. Európa, 332 p.

Helmut Rathert: Nagypapa repül. Kézikönyv örökifjú öregfiúknak. Ill.: Sajdik Ferenc. Bp. 1985. Európa, 187. p. (Vidám Könyvek.)

Tankred Dorst: A stettini utazás. Regény. Bp. 1986. Európa, 93 p. (Modern Könyvtár 544.)

Friedrich Nietzsche: A tragédia születése, avagy Görögség és pesszimizmus. Bp. 1986. Európa, 225 p. = 2. kiad.: Vál., a bevezetőt írta és a jegyzeteket összeáll.: Szegő Katalin. Bukarest–Kolozsvár. 1994. Kriterion–Polis, 228 p. (Téka.) = 3. kiad.: Bp. 2003. Magvető, 253 p.

Sigmund Freud: Mózes. – Michelangelo Mózese. Két tanulmány. Ford.: F. Ozorai Gizella és Kertész Imre. A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Ara-Kovács Attila. Bp. 1987. Európa, 266 p. (Mérleg.)

Wolfdietrich Schnurre: Négyszer születtem. A szerző illusztrációival. Vál.: Borbás Mária. Bp. 1987. Európa, 250 p. (Vidám Könyvek.)

Hugo von Hoffmansthal: Az árnyék nélküli asszony. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 15–103 p.

Fritz Hermanovsky-Orlando: A családi kép. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 483–489 p.

Heimito von Doderer: Két hazugság vagy Antik tragédia falun. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 525–536 p.

Heimito von Doderer: A meggyötört pénzeszacskók. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 510–524 p.

Arthur Schnitzler: Menekülés a homályba. = Menekülés a homályba. Osztrák elbeszélők a XX. század első felében. Vál. és az életrajzi jegyzeteket írta: Kajtár Mária. Bp. 1988. Európa, 208–295 p.

Friedrich Dürrenmatt: A csendestárs. Nagyvilág, 1989/3. 376–417. p.

Joseph Roth: Jób. Egy egyszerű ember regénye. Bp. 1989. Európa, 219 p. = (Részlet.) Múlt és Jövő, 1988. 167–172. p.

Barbara Frischmuth: Kapcsolatok. – Családi nyaralás. Bp. 1990. Európa, 202 p. (Modern könyvtár 605.)

Elias Canetti: A szemjáték. (K. I. a kötet 9–169. oldalát fordította, a további részeket Halasi Zoltán.) Bp. 1993. Európa, 404 [4] p. (Emlékezések.)

Ludwig Wittgenstein: Észrevételek. Bp. 1995. Atlantisz, 126 p. (Kísértések.) = (Részletek.) 2000, 1992/6. 52–56. p.

*

Elias Canetti: Esküvő. Bemutató: Katona József Színház, Bp. 1988. febr. 19. Rendező: Vladimir Strnisko. – A fordítás nyomtatásban nem jelent meg.

Interjúk, nyilatkozatok

Nádor Tamás: Tiszteletpéldány az olvasónak. Kertész Imre: A kudarc. Könyvvilág, 1988/8. (aug.) 5. p.

Lukácsy András: Fel kellene szabadulni. Magyar Hírlap, 1991/246. (okt. 19.) Ahogy tetszik mell. I. p.

Vig Monika: Az eltökélt pesszimizmus. Magyar Narancs, 1991/22. (okt. 23.) 10. p. = A gondolatnyi csend… 157–164. p.

Kornis Mihály: Miért van ott, ahol van? Beszélő, 1991/43. (okt. 26.) 39–42. p. = Elhangzott a Magyar Rádióban 1991. febr. 22-én.

Budai Katalin: „A művészethez elég az igazság”. Magyar Napló, 1991/14. (nov. 1.) 14–17. p.

Csáki Judit: Sors és sorstalanság. Kritika, 1992/3. 24–26. p. = Elhangzott a Magyar Rádióban 1991. dec. 11-én.

Bán Zoltán András: Egy eléggé szűk ketrecbe zárt író. Beszélő, 1992/41. (okt. 10.) 38–41. p.

Láng Zsuzsa: „Én kétféle diktatúrát is átéltem.” Népszabadság, 1993/34. (febr. 10.) 17. p.

Wilheim András: „…magamban szakadatlanul glosszákat írok”. Orpheus, 1993/2–3. [Nyár–ősz.] 149–161. p.

Schauschitz Attila: „Auschwitz ideális kiindulópont”. Magyar Narancs, 1993/44. (nov. 4.) 36–37. p.

Szebényi Cecília: Át nem lépve a szabadság kapujának a küszöbét. Beszélő, 1994/9. (márc. 3.) 32–34. p.

Mihancsik Zsófia: Spielberg bárkája. (Kerekasztal-beszélgetés Steven Spielberg Schindler listája c. filmjéről Balassa Péterrel, Kertész Imrével, Kovács András Bálinttal és Szilágyi Ákossal. – A Vox libris c. hangkazetta-sorozatról.) Filmvilág, 1994/4. (ápr.) 24–30. p.

Szántó T. Gábor: „Auschwitz szól belőlem”. Szombat, 1994/4. (ápr.) 35–41. p. = (A haláltudat mint vitális erő címmel.) A gondolatnyi csend… 181–205. p.

„Ha igaz a szöveg, igaz lesz a mondása is”. Kertész Imrével, Esterházy Péterrel, Parti Nagy Lajossal, Kornis Mihállyal, Szilágyi Ákossal és Mészöly Miklóssal Mihancsik Zsófia beszélget. Beszélő, 1994/21. (máj. 26.) 32–37. p.

–: Mit ír? (Nyilatkozat a Felszámolás c. színdarabról.) Népszabadság, 1994/129. (jún. 4.) Könyvszemle mell. 4. p.

Murányi Gábor: Hangírók. (A Jegyzőkönyv hangfelvételéről.) HVG, 1994/26. (júl. 2.) 75–76. p.

Mihancsik Zsófia: A szellemi élet az ellentétekből él. Népszabadság, 1994/183. (aug. 6.) Könyvszemle mell. 1. p.

Varga Lajos Márton: Egy városnak életfeladat kell. Népszabadság, 1994.

Bán Zoltán András: „…az embernek még otthon is gázálarccal kellett lélegeznie”. Élet és Irodalom, 1995/39. (szept. 29.) 3. p.

Barabás Tamás: Német irodalmi díj Kertész Imrének. Pesti Riport, 1995/248. (dec. 20.) 3. p.

Ferch Magda: A megfogalmazás kalandja. Magyar Nemzet, 1996/29. (febr. 3.) 18. p.

Volker Hage – Martin Doerry: „Bántani akarom az olvasóimat”. Ford.: Tarnói Judit. Élet és Irodalom, 1996/21. (máj. 5.) 5. p. = Der Spiegel, 1996/18. (ápr. 29.) 225–226. p., 228–229. p.

Szőnyei Tamás: „Nem érzem magam téves helyen…” Magyar Narancs, 1996/51–52. (dec. 19.) 8–9. p., 32. p.

Lukácsy András: Megérteni a századot. Magyar Hírlap, 1997/173. (júl. 26.) 11. p.

V. Bálint Éva: Értékek háborúja. Magyar Hírlap, 1999/118. (máj. 22.) 12. p. = V. B. É.: Kövek és kavicsok. Bp. 2000. Filum, 134–136. p.

Vörös István: A vizsgálódó mondat. Élet és Irodalom, 1999/45. (nov. 12.) 3–4. p.

V. Bálint Éva: Borzalmas volt és szép. Magyar Hírlap, 1999/305. (dec. 31.) 8. p. = V. B. É.: Kövek és kavicsok. Bp. 2000. Filum, 46–50. p.

Valachi Anna: Harc és menedék az írói gályapadon. Népszava, 2000/102. (máj. 3.) 12. p.

Somi Éva: „Nevelődési regény.” Köznevelés, 2000/34. (nov. 3.) 15. p.

Ferch Magda: Megbékélésre kellene törekedni. Magyar Nemzet, 2000/272. (nov. 21.) 14. p.

Pál Melinda: „Nem érdekel az írástudó felelőssége”. Népszava, 2000/276. (nov. 25.) Szép Szó c. melléklet 4. p.

Scipiades Erzsébet: Krumplitalálkozás. Magyar Hírlap, 2001/59. (márc. 10.) 16. p.

V. Bálint Éva: Megoldást a terror sohasem hozhat. Magyar Hírlap, 2001/222. (szept. 22.) 14. p.

Várkonyi Benedek: A naplóírók történelme. Beszélgetés Kertész Imre íróval és Gyáni Gábor és Kövér György történésszel. Café Bábel, 2001/3. [Ösz.] 29–34. p.

Kolon István [Szálinger Balázs]: A szabadság aktusa. A Dunánál, 2001. Próbaszám.

Kovács Mónika: Holokauszt Emléknap Magyarországon. Történelem – emlékezet – demokrácia. Kerekasztal-beszélgetés Kende Péterrel, Kertész Imrével, Kovács Andrással és Szántó T. Gáborral. Szombat, 2002/1. (febr.) 25–28. p. = Holokausztoktatás és autonómiára nevelés. Szerk.: Kovács Mónika. Bp. 2001. Hannah Arendt Egyesület, 19–27. p.

Vickó Árpád: „A demokrácia kultúra”. (1993. júl. 25.) Hungarológiai Közlemények, 2002/2. [Nyár.] 131–146. p.

–: „Talán minden magyar írónak biztatást jelent”. Magyar Hírlap, 2002/238. (okt. 11.) 2. p.

Dunai Péter: Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. Népszabadság, 2002/238. (okt. 11.) 9. p.

–: „Ma este pezsgőzünk a barátaimmal”. Blikk, 2002/276. (okt. 11.) 2. p.

Gerhardt Máté: „Sohasem gondoltam a pénzre”. Blikk, 2002/277. (okt. 12.) 3. p.

Szép Zoltán János: „a Nobel-díj adómentes”. Blikk, 2002/278. (okt. 13.) 10–11. p.

Petri Lukács Ádám: Ott hatok, ahol a holokausztot emberi tragédiának tekintik. Népszava, 2002/239. (okt. 12.) 12. p.

Sándor Zsuzsa: Nobel-díjas magyar. 168 óra, 2002/42. (okt. 17.) 24–25. p.

Sz[őnyei] T[amás]: „Tea gőzéből a múlt”. Magyar Narancs, 2002/42. (okt. 17.) 29. p.

Bársony Éva: Sorstalanság-film: készenlét a rosszra. Hihetetlen erőt és energiát adhat a holokauszttal való szembenézés. Népszava, 2002/245. (okt. 19.) 11. p.

Király Levente: A Nobel-díjat mindig valaki más kapja. Népszabadság, 2002/247. (okt. 22.) 12. p.

Pelle János: A Nobel-díj üzenete. Heti Válasz, 2002/43. (okt. 25.) 52–53. p.

Szilágyi Ákos: 2000-beszélgetés Kertész Imrével. (1995. dec. 21.) 2000, 2002/11. 5–11. p.

Kolon István [Szálinger Balázs]: A szabadság aktusa. (Készült 2001 nyarán.) A Dunánál, 2002. nov. 33–35. p.

Csáky Zoltán: Interjú Kertész Imrével. A Dunánál, 2002. nov. 37–38. p. = Elhangzott a Duna Televízióban, 2002. okt. 13-án.

Váradi Júlia: Bizarr kiváltság. Új Könyvpiac, 2002/9. (dec.) 6–7. p. = V. J.: A szabadság foka. 50 beszélgetés. Bp. 2005. Noran, 145–151. p.

Bőhm Ágnes: „Én Auschwitz-ot igazán a magyar kommunista diktatúrában értettem meg”. Szombat, 2002. dec. 5–7. p. = Jediot Ahronot, 2002. okt. 13.

Nagy Emőke: A sorstalan ember sorsa. Beszélgetés a Nobel-díjas Kertész Imrével. Nők Lapja, 2002/45. (nov. 6.) 22–23. p.

Szőnyei Tamás: „Magyarországot mindenütt szeretik”. Magyar Narancs, 2002/50. (dec. 12.) 6–7. p., 35. p.

Köszönöm. (Rögtönzött beszéd Az év embere díj átadásakor.) Magyar Hírlap, 2002/299. (dec. 24.) 26. p.

Dunai Péter: Ki vett jegyet a jeruzsálemi buszra? Népszabadság, 2003/62. (márc. 14.) 11. p.

Murányi Gábor: „Egyelőre még tanulóvezető vagyok”. Kritika, 2003/3. (márc.) 14–16. p.

Rádai Eszter: „A Sorstalanságot a Kádár-rendszerről írtam”. Élet és Irodalom, 2003/22. (máj. 30.) 3. p., 8. p.

Muhi Klára: A forgatókönyv biankó csekk. (A Sorstalanság megfilmesítéséről.) Filmvilág, 2003/6. (jún.) 4–6. p.

Murányi Gábor: „A Nobel-díjat zavaró repülésnek éreztem”. HVG, 2003/36. (szept. 6.) 47–48. p.

Inotai Edit: Nem értem, miért tilos a bírálat. Népszabadság, 2003/208. (szept. 6.) Hétvége c. mell. 1. p.

Gréczy Zsolt – Szále László: A túlélés koreográfiái. Magyar Hírlap, 2003/214. (szept. 13–14.) 8. p.

Mátraházi Zsuzsa: A Felszámolás zaklatott, mint az élet. Könyvhét, 2003/19. (okt. 2.) 4–5. p.

Varsányi Gyula: Szoknunk kell Európában élni. Népszabadság, 2004/96. (ápr. 24.) 12. p.

Selyem Zsuzsa: Az idegen megszólalásai. (Berlin, 2003. márc. 14.) Jelenkor, 2004/5. (máj.) 531–536. p.

Dalos György: Berlin, Budapest – ketten ugyanarról. Beszélgetés Günter Grass-szal és Kertész Imrével. Élet és Irodalom, 2004/20. (máj. 14.) mell. I–III. p.

Marx József: A Sorstalanság sorsa XIII. Berlini beszélgetés Kertész Imrével. Premier, 2004/7. (okt.) 10–12. p.

–: „A Magyar Hírlap pótolhatatlan”. Nyilatkozat. Magyar Hírlap, 2004/256. (nov. 3.) 4. p.

Marx József: Az elszemélytelenedés története. Beszélgetés Kertész Imrével a Sorstalanság filmváltozatáról. Népszabadság, 2004/259. (nov. 6.) Hétvége c. mell. 6–7. p.

Inotai Edit: Könyveimben a vesztesek oldalán maradok. Népszabadság, 2004/268. (nov. 17.) 12. p.

[Hafner Zoltán:] „…hogy végre elfogadjuk, szabadok vagyunk”. Nyilatkozat a folyóirat körkérdésére. Vigilia, 2005/2. (febr.) 147–148. p.

–: [A Sorstalanság filmbemutatójáról.] Népszava, 2005/36. (febr. 12–13.) Szép Szó c. mell. 2. p.

Az a dolgom, hogy beszéljek, hogy írjak. Kertész Imrével az „Olvasó” beszélgetett. Közreadja: Simon Izabella. Mix Magazin, 2005. máj. 30–33. p.

Werner Krisztina: Az Istenhez vezető út egy metafora. Kertész Imre Pannonhalma vendége volt. Kisalföld, 2005/224. (szept. 24.) 11. p.

Váradi Júlia: A múlttal szembe kell nézni. Beszélgetés Kertész Imre Nobel-díjas íróval a 2004. áprilisi könyvfesztiválon. = V. J.: A szabadság foka. 50 beszélgetés. Bp. 2005. Noran, 331–336. = Elhangzott a Gondolat-jel c. rádióműsor 2004. május 9-ei adásában.

Mézes Gergely: „Azért vállalom a felelősséget, ami a könyveimben van”. Magyar Hírlap, 2006/74. (márc. 29.) 14–15. p.

Szigeti Hajni: Ami a K. dossziéból kimaradt. Nők Lapja, 2006. ápr. 12.

Mátraházi Zsuzsa: Beszélgetőkönyv. Kertész Imre élete két hangra. Könyvhét, 2006/9–10. (máj.) 188–189. p.

Király Levente: A Nobel-díjas egy napja. Playboy, 2006/6. (jún.) = Playboy nagyinterjúk. Bp. 2006. Playboy.

Ráday[!] Eszter: „»Önéletrajzi regénynek« álcázott tiszta fikciók”. Élet és Irodalom, 2006/30. (júl. 28.) 7. p.

Hollósi Zsolt: Az írás sorskérdés. Délmagyarország, 2007. ápr. 7. 8. p.

Hamvay Péter: Nincsenek szavaink a sorsfordulóinkra. Népszava, 2007. máj. 7. 10. p.

Krug Emília: Közös nyelvünk, a kultúra. 168 óra, 2007. máj. 10. 38–39. p.

Papp Sándor Zsigmond: Addig él egy könyv, amíg titka van. Népszabadság, 2007/286. (dec. 8.) Hétvége c. mell. 11. p.

Hangkazetta, CD, CD-rom

Jegyzőkönyv. [Esterházy Péter Élet és irodalom c. írásával közösen.] Hangkazetta, a szerzők előadásában. Rendező: Magos György. Bp. 1994. Magos és Tsa Bt. (Vox Libris 2.)

Kertész Imre összes műve. Bp. 2002. Neumann János Digitális Könyvtár.
[Életrajz – Művek – Bibliográfia – Szakirodalom.
Művek (digitalizált kötetkiadások): A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt. – A holocaust mint kultúra. – A kudarc. – A nyomkereső. – A száműzött nyelv. – Az angol lobogó. – Gályanapló. – Jegyzőkönyv. – Kaddis a meg nem született gyermekért. – Sorstalanság (regény). – Sorstalanság (filmforgatókönyv). – Valaki más.
Az életrajzot írta és a szöveget gondozta Balogh Endre. A bibliográfiát és a szakirodalmat összeállította Székely András.]

Hangoskönyv. Részletek Kertész Imre műveiből, a szerző előadásában. A felvételek a Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtárában készültek 2004. június 22-én. Szerk.: Kelevéz Ágnes és Hafner Zoltán. Teljes idő: 103 perc. Bp. 2005. Magvető–Petőfi Irodalmi Múzeum.
[CD I. – 1. Sorstalanság. Részlet a IV. fejezetből. 2. Naplójegyzet 1960-ból. 3. Heuréka! Részlet A stockholmi beszédből.
CD II. – 1. Esszémozaik. Részletek a Táborok maradandósága, a Hosszú, sötét árnyék, A Holocaust mint kultúra, A boldogtalan 20. század, A fölösleges értelmiségi, a Haza, otthon, ország és Aszáműzött nyelv c. esszékből. Összeállította: Hafner Zoltán. 2. Jegyzetek. Válogatás a Gályanapló és a Valaki más c. kötetekből. Összeállította: Hafner Zoltán. 3. [Önarckép helyett.] Részlet a Gályanaplóból.]

Sorstalanság. Hangoskönyv. Fölolvassa: Mészáros Máté. Rendező: Magos György. Teljes idő: 500 perc. Bp. 2007. Magvető.

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Albán

Romani i një të pafati. [Sorstalanság.] (Ford.: Arlinda Dudaj.) Tirana. 2004. Dudaj, 276 p.

Angol

Fateless. [Sorstalanság.] (Ford.: Christopher C. Wilson, Katharina M. Wilson.) Evanston (Illinois, USA). 1992. Northwestern University Press, 191 p. = London. 2006. Vintage, 262 p.

Fatelessness. [Sorstalanság.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Vintage International, 262 p. = 2005. London. Harvill, 256 p.

Kaddish for a Child Not Born. (Ford.: Christopher C. Wilson, Katharina M. Wilson.) Evanston (Illinois, USA). 1997. Hydra Books, 95 p.

Kaddish for an Unborn Child. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Vintage International, 120 p. = London. 2010. Vintage, 120 p.

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Tim Wilkinson.) New York. 2004. Knopf, 129 p. = London. 2006 . Harvill Secker, 96 p. = London. 2006. Vintage, 129 p.

Detective Story. [Detektívtörténet.] (Ford.: Tim Wilkinson.) London. 2008. Harvill Secker, 112 p. = New York. 2008. Knopf, 112 p. = London. 2009. Vintage, 112 p.

The Pathseeker. [A nyomkereső.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2008. Melville House Publishing, 125 p.

The Union Jack. [Az angol lobogó.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2009, Melville House Publishing, 80 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2011. Melville House Publishing, 361 p.

The Holocaust as Culture. [A holocaust mint kultúra.] London; New York. 2011. Seagull Books, 78 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Tim Wilkinson.) Brooklyn, New York. 2013. Melville House Publishing, 224 p.

Arab

Al-Rayn al-ingliziyya. Al-mahdar. [Az angol lobogó, Jegyzőkönyv.] (Ford.: Saleh Thaier.) Damaszkusz. 2005. Al-Mada, 79 p.

Lā masňīr. [Sorstalanság.] (Ford.: Saleh Thaier.) Damaszkusz. 2005. Al-Mada, 247 p.

Baszk

Zoririk ez. [Sorstalanság.] (Ford.: Morvay Károly.) Donostia (Spanyolország). 2003. Elkarlanean, 264 p.

Bengáli

Kaddish… [Kaddish a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Hassan Monirul.) Daka. 2005. Sandesh, ? p.

Bolgár

Безсъдбовност. [Sorstalanság] (Ford.: Kjoszeva Szvetla.) Plovdiv. 2003. Janet-45, 288 p.

Кадиш за нероденото дете. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Kjoszeva Szvetla.) Szófia. 2004. Stigmati, 148 p.

Досието К.. [K. dosszié.] (Ford.: Hrusanova Stefka.) Szófia. 2008. Riva, 216 p.

Cseh

Kadiš za nenarozené dítě. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (ford.: Dana Gálová.) Prága. 1998. Hynek, 122 p. = Prága. 2003. Academia, 209 p.

Člověk bez osudu. [Sorstalanság.] (ford.: Kateřina Pošová.) Prága. 2003. Academia, 209 p. = Prága. 2009. Academia, 209 p.

Fiasko. [A kudarc.] (ford.: Kateřina Pošová.) Prága. 2005. Academia, 348 p.

Likvidace. [Felszámolás.] (ford.: Dana Gálová.) Prága. 2006. Academia, 125 p.

Kertész, Imre; Esterházy Péter: Příběh. [Történet.] (Kertész, Imre: Protokol; Esterházy Péter: Život a literatura.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Dana Gálová) Prága. 2006. Academia, 125 p.

Někdo jiný. Kronika proměny. [Valaki más. A változás krónikája.] (ford.: Adéla Gálová.) Zlín. 2013. Kniha Zlín, 99 p.

Dán

De skæbneløse. [Sorstalanság.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Koppenhága. 1996. Forum, 194 p. = Roskilde. 2002. Batzer & Co., 211 p. = Koppenhága. 2003. Gyldendals Bogklubber, 210 p. = Roskilde. 2009. Batzer & Co., 210 p.

Kaddish for et ufødt barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2002. Batzer & Co., 154 p. = Koppenhága. 2003. Gyldendals Bogklubber, 154 p.

Jeg – en anden. [Valaki más] (Ford.: Peter Eszterhás.) Roskilde. 2003. Batzer&Co. 123 p. = Koppenhága. 2004. Gyldendals Bogklubber, 123 p.

Likvidation. (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2004. Batzer & Co., 135 p. = Koppenhága. 2005. Gyldendals Bogklubber, 135 p.

Detektivhistorie. [Detektívtörténet.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2005. Batzer & Co., 109 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Eszterhás Péter.) Roskilde. 2007. Batzer & Co., 220 p.

Eszperantó

Sensorteco. [Sorstalanság.] (Ford.: Ertl István.) Budapest. 2003. Aranygolyó, 207 p.

Észt

Saatusetus. [Sorstalanság.] (Ford.: Sander Liivak.) Tallin. 2004. Eesti Raamat, 173 p.

Finn

Kohtalottomuus. [Sorstalanság.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2003. Otava, 239 p.

Kieli maanpaossa. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2003. Otava, 46 p.

Kaddish syntymättömälle lapselle. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2004. Otava, 142 p.

Lopetus. [Felszámolás.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2006. Otava, 128 p. = Helsinki. 2007. Otava, 128 p.

Tappio. [A kudarc.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2006. Otava, 432 p.

Kaleeripäiväkirja. [Gályanapló.] (Ford.: Outi Hassi.) Helsinki. 2008. Otava, 284 p.

Francia

Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1995. Actes Sud, 160 p. = Arles. 2003. Actes Sud, 144 p. (Babel.)

Être sans destin. [Sorstalanság.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1998. Actes Sud, 366 p. = Paris. 2002. le Grand livre du mois, 366 p. = Arles. 2002. Actes Sud H. Nyssen, 366 p. = Paris. 2003. 10-18, 366 p. = Arles. 2009. Actes Sud, 366 p. (Babel.)

Un autre. Chronique d'une métamorphose. [Valaki más: a változás krónikája.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 1999. Actes Sud, 156 p. = Arles. 2008. Actes Sud, 160 p. (Babel.)

Le Refus. [A kudarc.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2001. Actes Sud, 350 p. = Arles. 2002. Actes Sud, 352 p. = Arles. 2006. Actes Sud, 352 p. (Babel.)

Le chercheur de traces. [A nyomkereső.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2003. Actes Sud, 118 p. = Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proces-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2004. Actes Sud, 140 p. = Arles. 2005. Actes Sud, 128 p. (Babel.)

Être sans destin - le livre du film. [Sorstalanság. Filmforgatókönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2005. Actes Sud, 191 p.

Le Drapeau anglais. [Az angol lobogó.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2004. Actes Sud, 224 p. = Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proces-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Roman policier. [Detektívtörténet.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2006. Actes Sud, 118 p. = Arles. 2008. Actes Sud, 118 p. (Babel.)

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2008. Actes Sud, 208 p.

L'Holocauste comme culture. Discours et essais. [A Holocaust mint kultúra.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2009. Actes Sud, 288 p.

Journal de galère. [Gályanapló.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2010. Actes Sud, 288 p.

Le drapeau anglais suivi de Le chercheur de traces et de Proce's-verbal. [Az angol lobogó; A nyomkereső; Jegyzőkönyv.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 318 p. (Babel.)

Sauvegarde. Journal 2001-2003. [Mentés másként.] (Ford.: Charles Zaremba; Natalia Zaremba-Huzsvai.) Arles. 2012. Actes Sud, 224 p.

Görög

Εγώ, ένας άλλος. [Valaki más.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2002. Kastaniotis, 136 p.

Το υθιστόρηα ενό̋ ανθρώπου χωρί̋ πεπρωένο. [Sorstalanság.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2003. Kastaniotis, 243 p.

Καντί̋ για ένα αγέννητο παιδί. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Magi Koen.) Athén. 2003. Kastaniotis, 154 p.

Εκκαθάριση. [Felszámolás.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2004. Kastaniotis, 144 p.Φάκελο Κ. [K. dosszié.] (Ford.: Jóta Lagudaki.) Athén. 2007. Kastaniotis, 231 p.

Αστυνοική ιστορία. [Detektívtörténet.] (Ford.: Katherina Csóka.) Athén. 2007. Kedros, 105 p.

Grúz

[Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: ?) Tbiliszi, 2009. Intelekti. (A Felszámolással közös kiadásban.)

Héber

ללא גורל [Sorstalanság.] (Ford.: Miryam Algazi.) Tel-Aviv. 1994. Am Oved, 195 p. = Tel-Aviv. 2002. Am Oved, 195 p.

קדיש לילד שלא נולד [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Itamar Yaoz-Kest.) Tel-Aviv. 2002. Hocat Hameorer, 105 p.

פיאסקו [A kudarc.] (Ford.: Mordecai Barkai.) Or Yehuda. 2005. Kinneret - Bitan, 268 p.

סיפור בלשי [Detektívtörténet; Nyomkereső.] (Ford.: Mordecai Barkai.) Or Yehuda. 2007. Kinneret- Bitan, 156 p.

Hindi

Niyatiheenta. [Sorstalanság.] (Ford.: Indu Mazaldan.) Delhi. 2006. Vani, 168 p.

Holland

Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1994. Van Gennep, 116 p. = Amszterdam. 2002. Van Gennep, 116 p. = Amszterdam. 2005. Van Gennep, 116 p. = Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Het fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1999. Van Gennep, 381 p.

Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 1995. Van Gennep, 242 p. = Amszterdam. 2003. Van Gennep, 242 p. = Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Ik, de ander. [Valaki más.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2001. Van Gennep, 126 p. = Amszterdam. 2001. Van Gennep, Rainbow Essentials, 140 p.

Dagboek van een galeislaaf. [Gályanapló.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2003. Van Gennep, 275 p.

Sporenzoeker. [A nyomkereső.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p.

De Engelse vlag. (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p.

Het proces-verbaal. [Jegyzőkönyv.] (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2004. Van Gennep, 181 p. = Een Verhaal, Twee Verhalen. (Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.) 2005. Arbeiderspers, 93 p.

De verbannen taal. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 235 p.

Liquidatie. [Felszámolás.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2004. De Bezige Bij, 151 p. = Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 151 p.

De samenzwering. [Detektívtörténet.] (Ford.: Henry Krammer.) Amszterdam. 2005. De Bezige Bij, 122 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Alföldy Mari.) Amszterdam. 2007. De Bezige Bij, 223 p.

Onbepaald door het lot. Drie romans. [Sorstalanság. Három regény.] (Onbepaald door het lot. [Sorstalanság.]; Het fiasco. [A kudarc.]; Kaddisj voor een niet geboren kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.]) (Ford.: Henry Kammer.) Amszterdam. 2009. De Bezige Bij, 645 p.

Horvát

Čovjek bez sudbine. [Sorstalanság.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2003. Fraktura, 268 p.

Péter Esterházy; Imre Kertész: Ista priča. (Kertész Imre: Zapisnik; Esterházy Péter: Život i književnost.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2003. Fraktura, 88 p.

Likvidacija. [Felszámolás.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2004. Fraktura, 127 p.

Kadiš za nerođeno dijete. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2004. Fraktura, 144 p.

Jezik u progonstvu. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zágráb. 2004. Durieux, 302 p.

Fijasko. [A kudarc.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2005. Fraktura, 364 p.

Engleska zastava. [Az angol lobogó.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2006. Fraktura, 168 p.

Dnevnik s galije. [Gályanapló.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2008. Fraktura, 264 p.

Dosje K.. [K. dosszié.] (Ford.: Xenia Detoni.) Zaprešić 2009. Fraktura, 191 p.

Izlandi

Örlögleysi. [Sorstalanság.] (Ford.: Einar Már Hjartarson.) Reykjavík. 2017. Dimma, 70 p.

Indonéz

Fateless. [Sorstalanság.] (Ford.: Utti Setiawati.) Yogyakarta. 2005. Bentang, 423 p.

Japán

Unmei dewa naku. [Sorstalanság.] (Ford.: Iwasaki Etsuko.) Tokió. 2003. Kokusho Kankókai, 293 p.

Katalán

Sense destí. [Sorstalanság.] (Ford.: Eloi Castelló.) 2003. Barcelona. Quaderns Crema, 258 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Adan Kovacsics; Marta Marfany.) 2003. Barcelona. Quaderns Crema, 362 p. (Biblioteca mínima)

Kaddish pel fill no nascut. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2004. Quaderns Crema, 147 p.

Liquidació. [Felszámolás.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2004. Edicions 62, 141 p.

Jo, un altre. [Valaki más.] (Ford.: Eloi Castelló.) Barcelona. 2005. Quaderns Crema, 133 p.

Kínai

Ling yi ge ren. [Valaki más.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2003. Zuo jia chu ban she, 140 p.

Yingguo qi. [Az angol lobogó.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2003. Zuo jia chu ban she, 197 p. (A nyomkereső c. kisregénnyel és a Jegyzőkönyv c. elbeszéléssel egy kötetben.)

Fei guan ming yu. [Sorstalanság.] (Ford.: Zhou Congyu.) Tajpej (Tajvan). 2004. Tian xia yuan jian, 225 p. = Wu ming yun de ren sheng. [Sorstalanság.] (Ford.: Xu Yan Yi.) Nanking. 2010. Yi lin chu ban she, 191 p. = Tajpej (Tajvan). 2011. Tian xia yuan jian, 225 p.

Can bai. [A kudarc.] (Ford.: Zhou Congyu.) Tajpej (Tajvan). 2004. Tian xia yuan jian, 225 p. = (Ford.: Weu Maoping.) Shanghai. 2005. Shanghai Yiwen, 365 p.

[Gályanapló.] (Ford.: Zemin Yu.) Peking. 2004. Zuo jia chu ban she, 324 p.

Mingyun wuchang. [Sorstalanság. Filmforgatókönyv] (Ford.: ?) Peking. 2004. Zuo jia chu ban she, 246 p.

Gei wei chu sheng de hai zi zuo an xi dao gao. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] Sanghaj. 2005. Yi wen, 117 p.

Koreai

T'aeŏnaji anŭn ai rŭl wihan kido. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Chŏng Chin-sŏk.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 227 p.

Ch'ŏngsan. [Felszámolás.] (Ford.: Chŏng Chin-sŏk.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 197 p.

Unmyŏng. [Sorstalanság.] (Ford.: Mo Myŏng-suk, Chong-dae Pak.) Szöul.2003.Tarŭn Uri, 315 p.

Chwajŏl. [A kudarc.] (Ford.: Han Kyŏng-min. Szöul.) Szöul. 2003.Tarŭn Uri, 456 p.

Lengyel

Los utracony. [Sorstalanság.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 2002. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2003. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2003. Sěwiat Książki, 268 p. = Varsó. 2004. W.A.B., 272 p. = Varsó. 2007. TMM Polska; Planeta Marketing, 200 p. = Varsó. 2010. W.A.B., 288 p.

Kadysz za nienarodzone dziecko. (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) [Kaddis a meg nem született gyermekért.] Varsó. 2003. W.A.B., 160 p. = Varsó. 2004. Świat Książki, 112 p.

Likwidacja. [Felszámolás.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2003. W.A.B., 128 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2003. W.A.B., 400 p.

Angielska flaga. [Az angol lobogó.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2004. W.A.B., 280 p.

Język na wygnaniu. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska, Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2004. W.A.B., 224 p.

Ja, inny. Kronika przemiany. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Anna Goěrecka.) Varsó. 2004. W.A.B., 140 p.

Dziennik galernika. [Gályanapló.] (Ford.: Elżbieta Cygielska.) Varsó. 2006. W.A.B., 256 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Elzbieta Sobolewska.) Varsó. 2008. W.A.B., 192 p. = Varsó. 2012. PWN, 168 p.

Lett

Bezliktenis. (Ford.: Elga Sakse.) Riga. 2008. Tapals, 189 p.

Lovári

Bizhelyakipe. [Sorstalanság.] (Ford.: Rostás Farkas György.) Budapest. 2004. Aranygolyó, 202 p.

Macedón

Без судбина. [Sorstalanság.] (Ford.: Paskal Gilevski.) Szkopje. 2003. Slovo, 267 p.

Молитва за нероденото дете. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Paskal Gilevski.) Bitola. 2009. Mikena, 124 p.

Mongol

Хүн заяа ноглоогүй нь. [Sorstalanság.] (Ford.: Daváhügijn Ganbold.) Ulánbátor. 2005. Monsudar, 166 p.

Német

Mensch ohne Schicksal. [Sorstalanság.] (Ford.: Jörg Buschmann.) Berlin. 1990. Rütten und Loening, 226 p.

Roman eines Schicksallosen. [Sorstalanság.] (Ford.: Christina Viragh.) Berlin. 1996. Rowohlt, 286 p. = Frankfurt am Main. 1997. Büchergilde Gutenberg, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 1998. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 2002. Rowohlt, 286 p. = Reinbek bei Hamburg. 2005. Rowohlt, 288 p. = Berlin. 2009. Rowohlt, 288 p. = Reinbek bei Hamburg. 2010. Rowohlt, 288 p. = Berlin. 2011. A. Springer, 235 p.

Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: György Buda; Kristin Schwamm.) Berlin. 1992. Rowohlt, 156 p. = Berlin. 1996. Rowohlt, 160 p. = Berlin. 1999. Rowohlt, 160 p. = München. 2003. Saur, [? p.]

Galeerentagebuch. [Gályanapló.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Berlin. 1993. Rowohlt, 318 p. = Berlin. 1997. Rowohlt, 318 p. = Berlin. 1999. Rowohlt TB rororo, 318 p.

Eine Geschichte. Zwei Geschichten. [Egy történet, két történet.] (Ford.: Kristin Schwamm; Hans Skirecki.) (Kertész Imre: Protokoll; Esterházy Péter: Leben und Literatur.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] Salzburg.1994. Residenz, 78 p. = Berlin. 2002. Berliner Taschenbuchvlg, 78 p.

Kertész Imre, Esterházy Péter, Ingo Schulze: Eine, zwei, noch eine Geschichte/n. [Egy, kettő, még egy történet.] (Kertész Imre: Protokoll; Esterházy Péter: Leben und Literatur; Ingo Schulze: Noch eine Geschichte.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom; Ingo Schulze. még egy történet.] Berlin. 2008. Berlin, 94 p.

Protokoll. [Jegyzőkönyv.] (Ford.: Kristin Schwamm.) (Ill.: Kurt Löb.) Passau. 2004. Reche, 36 p.

Ich – ein anderer. [Valaki más.] (Ford.: Ilma Rakusa.) Berlin. 1998. Rowohlt, 126 p. = Berlin. 1999. Rowohlt, 126 p. = Berlin. 2002. Rowohlt, 126 p.

Die englische Flagge. [Az angol lobogó.] (Ford.: György Buda; Kristin Schwamm.) (A nyomkereső c. kisregénnyel és a Jegyzőkönyv c. elbeszéléssel.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 184 p. = Reinbek bei Hamburg. 2002. Rowohlt, 184 p.

Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. [A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt.] (Ford.: György Buda.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 156 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Buda György; Relle Ágnes.) Reinbek bei Hamburg. 1999. Rowohlt, 442 p. = Reinbek bei Hamburg. 2001. Rowohlt, 448 p.

Der Spurensucher. [A nyomkereső.] (Ford.: György Buda.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 129 p.

„Heureka!“ Rede zum Nobelpreis 2002. [ Heuréka! Nobel-díj átvételén elmondott beszéd.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 30 p.

Heureka! Gespräche und eine Rede. [Heureka! Beszélgetések és egy beszéd.] (ill.: Susanna Theumer.) Neumarkt in der Oberpfalz. 2006. Reche, 77 p.

Schritt für Schritt: Drehbuch zum "Roman eines Schicksallosen" [Lépésről lépésre: A "Sorstalanság" forgatókönyve.] (Ford.: Erich Berger.) Frankfurt a. M. 2002. Suhrkamp, 184 p.

Liquidation. [Felszámolás.] (Ford.: Laszló Kornitzer; Ingrid Krüger.) Frankfurt a. M. 2003. Suhrkamp, 141 p. = Reinbek bei Hamburg. 2005. Rowohlt Taschenbuch rororo, 141 p.

Die exilierte Sprache. Essays und Reden. [A száműzött nyelv] (Ford.: Buda György, Deréky Géza, Kristin Schwamm, Christina Viragh, Christian Polzin, Ilma Rakusa, Kristina Koenen, László Kornitzer, Irene Rübberdt, Ernő Zeltner.) Frankfurt am Main. 2003. Suhrkamp, 258 p. = Frankfurt am Main, 2004. Suhrkamp, 266 p.― Nádas Péter előszavával.

Detektivgeschichte. [Detektívtörténet.] (Ford.: Angelika Máté, Péter Máté.) Reinbek bei Hamburg. 2004. Rowohlt-Taschenbuch rororo, 137 p.

Das Buch zum Film Fateless - Roman eines Schicksallosen. [Sorstalanság - filmkönyv.] (Ford.:Tamás Szántó, Madeleine Merán.) Budapest. 2005. Vince, 239 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Kristin Schwamm.) Reinbek bei Hamburg. 2006. Rowohlt, 238 p. = Reinbek bei Hamburg. 2008. Rowohlt, 238 p.

Opfer und Henker. [Áldozat és hóhér.] (Ford.: Christian Polzin; Ilma Rakusa; Agnes Relle.) (A Világpolgár és zarándok; Én, a hóhér [Részlet A kudarcból]; A pad; Budapest – egy fölösleges vallomás; Miért Berlin? c. írásokkal.) Berlin. 2007. Transit, 86 p.

Briefe an Eva Haldimann. [Levelek Eva Haldimann-nak.] ( Ford.: Kristin Schwamm.) Reinbek bei Hamburg. 2009. Rowolt, 240 p. (Csak németül jelent meg.)

Letzte Einkehr. Tagebücher 2001–2009. Mit einem Prosafragment. [Végső kocsma. Napló 2001–2009.] (Ford.: Kristin Schwamm.) (A kötet fejezetei: Mentés másként, Végső kocsma [Futólag…], Trivialitások kertje.) Reinbek bei Hamburg. 2013. Rowohlt, 432 p.

Norvég

Kaddisj for et ikke født barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ove Lund.) Oslo. 2000. Pax, 116 p. = Oslo. 2002. Pax, 122 p.

Uten skjebne. [Sorstalanság.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2002. Pax, 174 p.

Likvidasjon. [Felszámolás.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2004. Pax, 124 p.

Fiasko. [A kudarc.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2005. Pax, 297 p.

K. Mappe. [K. dosszié.] (Ford.: Kari Kemény.) Oslo. 2008. Pax, 157 p.

Olasz

Essere senza destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Barbara Griffini.) Milánó. 1999. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2002. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2003. Mondolibri, 223 p. = Milánó. 2003. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2004. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2006. Feltrinelli, 223 p. = Milánó. 2007. Feltrinelli, 223 p.

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Antonio Sciacovelli.) Milánó. 2003. Feltrinelli, 283 p. = Milánó. 2011. Feltrinelli, 283 p.

Liquidazione. [Felszámolás.] (Ford.: Antonio Sciacovelli.) Milánó. 2004. Feltrinelli, 115 p.

La bandiera inglese. [Az angol lobogó.] ( Il vessillo britannico. [Az angol lobogó.]; Il cercatore di tracce. [A nyomkereső.]; Verbale. [Jegyzőköny.]) (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2004. Bompiani, 168 p.

Kaddish per un bambino non nato. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Mariarosaria Sciglitano.) Milánó. 2006. Feltrinelli, 107 p.

Il vessillo britannico. [Az angol lobogó.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2004. Bompiani, 168 p.

Il secolo infelice. [A boldogtalan század] (Ford.: Sándor Krisztina.) Milánó. 2007. Bompiani, 262 p. = Milánó. 2012. Bompiani, 234 p.

Esterházy Péter, Kertész Imre: Verbale di polizia. [Rendőrségi jegyzőkönyv.] (Kertész Imre: Verbale di polizia; Esterházy Péter: Vita e letteratura.) [Kertész Imre: Jegyzőkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Bellinzona, 2007. Casagrande, 66 p.

Diario dalla galera. [Gályanapló.](Ford.: Sándor Krisztina.) Milánó. 2009. Bompiani, 295 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Marinella D’Alessandro.) Milánó. 2009. Feltrinelli, 190 p.

Storia poliziesca. [Detektívtörténet.] (Ford.: Mariarosaria Sciglitano.) Milánó. 2007. Feltrinelli, 79 p.

Io, un altro. Cronaca di una metamorfosi. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Giorgio Pressburger.) Milánó. 2012. Bompiani, 133 p.

Orosz

Английский флаг. [Az angol lobogó.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva. 2001. Tekszt, 155 p.

Кадиш по нерождённому ребёнку. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Jurij Gusev.) Moszkva. 2003. Tekszt, 204 p.

Язык в изгнании. [A száműzött nyelv] (Ford.: Jelena Ivanovna Malihina, Sereda Vjatseszlav Tyim.) Moszkva. 2004. Tri Kvadrata, 204 p.

Самоликвидация. [Felszámolás.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva. 2005. Tekszt, 186 p.

Без судьбы. [Sorstalanság.] (Ford.: Jurij Pavlovics Gusev.) Moszkva.2004. Tekszt, 301 p. = Moszkva. 2007. Tekszt, 297 p.

Perzsa

Român-e poliszie. [Detektívtörténet.] (Ford.: Goldberg Berzin.) Teherán, 2007. Sharek Horshid, 103 p.

Portugál

Kadish por uma criança não nescida. (Ford.: Raquel Abi-Sâmara.) Rio de Janeiro. 1995. Imago, 132 p. = Kaddish para una crianca que nao vai nascar. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2004. Presenca, 107 p.

Aniquilação. [Felszámolás.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2003. Ulisseia, 88 p. = Liquidação. [Felszámolás.] (Ford.: Paolo Schiller.) 2005. Companhia das Letras, 112 p.

O Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Sütő Ildikó.) Sao Paolo. 2004. Planeta do Brasil, 364 p.

Sem destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2004. Presença, 192 p.

A língua exilada. [A száműzött nyelv] (Ford.: Paulo Schiller.) Sao Paulo. 2004. Companhia das Letras, 216 p.

A recusa. [A kudarc.] (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2005. Presença, 300 p.

Eu, om outro. [Valaki más.] (Ford.: Nagy Sandra) Sao Paolo. 2007. Planeta do Brasil, 173 p. = Um outro. (Ford.: Ernesto Rodrigues.) Lisszabon. 2009. Presenca, 97 p.

A bandeira inglesa. [Az angol lobogó.] (Ford.: Claudia Abeling.) Sao Paolo. 2008. Planeta do Brasil, 246 p.

Román

În afara destinului. [Sorstalanság.] (Ford.: Georgeta Hajdú.) Bukarest, 2003. Est, 219 p.

Altcineva. Cronica schimbării. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Anamaria Pop.) Bukarest, 2004. Humanitas, 114 p.

Drapelul englez. [Az angol lobogó.] (Ford.: Anamaria Pop.) Bukarest, 2004. Humanitas, 181 p.

Kadis pentru copilul nenăscut. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest. 2005. Est,117 p.

Eseçul. [A kudarc.] (Ford.: Paul Drumaru.) Bukarest, 2007. Est, 425 p.

Spanyol

Sin destino. [Sorstalanság.] (Ford.: Xantus Judit.) Barcelona. 1996. Plaza & Janeěs, 200 p. (Ave Feěnix.) = Barcelona. 1997. Circulo de Lectores; 238 p. = (Ford.: Xantus Judit; Adam Kovacsics.) Barcelona. 2001. Acantilado, 264 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2003. Sol 90, 173 p. (Premios Nobel.) = (Ford.: Xantus Judit; Adam Kovacsics.) Barcelona. 2006. Acantilado, 264 p. (Acantilado bolsillo.)

Un instante de silencio en el paredón. [A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 1999. Herder, 142 p. = Barcelona. 2002. Herder, 142 p.

Kaddish por el hijo no nacido. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2001. Acantilado, 148 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2007. Acantilado, 148 p. (Acantilado bolsillo.)

Yo, otro; Crónica del cambio. [Valaki más: a változás krónikája.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2002. Acantilado, 144 p. = Barcelona. 2010. Acantilado, 144 p. (Acantilado bolsillo.)

Fiasco. [A kudarc.] (Ford.: Adan Kovacsics.) Barcelona. 2003. Acantilado, 372 p. (Narrativa del Acantilado.) = Barcelona. 2009. Acantilado, 372 p. (Acantilado bolsillo.)

Diario de la galera. [Gályanapló.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2004. Acantilado, 277 p.

Liquidación. [Felszámolás.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Madrid. 2004. Alfaguara, 150 p. = Madrid. 2005. Suma de Letras, 164 p. (Punto de lectura.)

Jo, un altre. [Valaki más.] (Ford.: Eloi Castelló. ) Barcelona. 2005.
Quaderns Crema, 133 p. (D'un dia a l'altre.)

Kertész Imre, Esterházy Péter: Una historia: dos relatos. [Egy történet: két történet.] (Kertész Imre: Expediente; Esterházy Péter: Vida y literatura.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2005. Galaxia Gutenberg, 78 p.

La bandera inglesa. [Az angol lobogó.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2005. Acantilado, 172 p. (Narrativa del Acantilado.)

Un relato policíaco. [Detektívtörténet.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2007. Acantilado, 104 p. (Narrativa del Acantilado.)

La lengua exiliada. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Madrid. 2007. Taurus, 160 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2007. Acantilado, 204 p. = Barcelona. 2007. Círculo de Lectores, 214 p.

Cartas a Eva Haldimann. [Haldimann-Levelek.] (Ford.: Adam Kovacsics.) Barcelona. 2012. Acantilado, 154 p.

Svéd

Steg för Steg. [Lépésről lépésre.] [Sorstalanság.] (Ford.: Maria Ortman.) Bromma. 1985. Fripress. 192 p.

Mannen utan öde. [Sorstalanság.] (Ford.: Maria Ortman.) Stockholm. 1998. Norstedts, 206 p. = Stockholm. 2003. Pan, 206 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Kaddish för ett ofött barn. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 1996. Norstedt, 128 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

En annan: krönika över en förvandling. [Valaki más. A változás krónikája.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2003. Norstedt, 114 p.

Protokollen. [Jegyzőkönyv.] (Kertész Imre: Protokollet; Esterházy Péter: Liv och Litteratur.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2002. Norstedt, 60 p.

Galärdagbok. (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2002. Norstedt, 262 p.

Mannen utan öde. [Sorstalanság. – filmforgatókönyv.] (Ford.: Johan Werkmäster.) Stockholm. 2003. LL-förlaget, 121 p.

Fiasko. (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2000. Norstedt, 334 p. = Stockholm. 2003. Norstedt, 334 p. = Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Likvidation. [Felszámolás.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2004. Norstedt, 124 p. Mannen utan öde ; Fiasko ; Kaddish för ett ofött barn. [Sorstalanság; A kudarc; Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Maria Ortman, Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedts, 670 p.

Dossier K.. [K. dosszié.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Weyler, 234 p.

Det landsförvisade språket. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2007. Norstedt, 260 p.

Den engelska flaggan. [Az angol lobogó.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2008. Weyler, 84 p.

Från Budapest till Berlin. [Mentés másként.] (Ford.: Ervin Rosenberg.) Stockholm. 2012. Weyler, 202 p.

Szerb

Besudbinstvo. [Sorstalanság.] (Ford.: Aleksandar Tišma.) Újvidék. 2002. Prometej; Stylos, 252 p.

Kadiš za nerođeno dete. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 2005. Vega Media, 138 p.

Jedan događaj. [Egy történet.] (Kertész Imre: Zapisnik; Esterházy Péter: Život i književnost.) [Kertész Imre: Jegyzõkönyv; Esterházy Péter: Élet és irodalom.] (Ford.: Sava Babić.) Belgrád. 2006. Prosveta, 74 p.

Dosije K.. [K. dosszié.] ( Ford.: Sava Babić.) Belgrád. 2012. Laguna, 194 p.

Szlovák

Bezosudovosť. [Sorstalanság.] (Ford.: Eva Kroupová.) Pozsony. 2000. Slovart, 210 p.

Vyhnaný jazyk. [A száműzött nyelv.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2002. Kalligram, 180 p. = Pozsony. 2003. Kalligram, 180 p.

Kaddiš za nenarodené dieťa. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2003. Kalligram, 136 p.

Likvidácia. [Felszámolás.] (Ford.: Juliana Szolnokiová.) Pozsony. 2005. Kalligram, 131 p.

Szlovén

Brezusodnost. [Sorstalanság.] (Ford.: Jože Hradil.) Ljubjana. 2003. Beletrina, 228 p.

Kadis za nerojenega otroka. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Jože Hradil.) Radovljica. 2003. Didakta, 136 p.

Török

Kadersizlik. [Sorstalanság.] (Ford.: İlknur İgan.) Isztambul. 1999. Can, 224 p. = Isztambul. 2004. Can, 224 p.

Doğmayacak çocuk için dua. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Ayşe Selen.) Isztambul. 2002. Can, 131 p.

Fiyasko. [A kudarc.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2004. Can, 356 p. = Isztambul. 2012. Can, 378 p.

Polisiye bir öykü. [Detektívtörténet.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2006. Can, 86 p. = Isztambul. 2012. Can, 89 p.

Tasfiye. [Felszámolás.] (Ford.: Ersel Kayaoğlu.) Isztambul. 2006. Can, 116 p.

Dosya K.. [K. dosszié.] (Ford.: Gün Benderli.) Isztambul. 2010. Can, 183 p.

Vietnami

Không so phaň̂. [Sorstalanság.] (Ford.: Giaěp Văn Chung.) Hanoi. 2010. Nha xuat bán Lao đoň̂g, 326 p.

Kinh câu cho mo't đuca tré không ra đói. [Kaddis a meg nem született gyermekért.] (Ford.: Giáp Văn Chung.) Hanoi. 2011. Nha xuat bán Lao đoň̂g, 193 p.

 

A bibliográfiát összeállította Hafner Zoltán.

 

A lista a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült 2009-ben.